• BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI İÇİN GEREKLİ OBJEKTİF KOŞULLARININ BULUNMAMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/2026 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/1321 4857 S. İş. K/11
   Tarihi: 20.02.2013
   • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI İÇİN GEREKLİ OBJEKTİF KOŞULLARININ BULUNMAMASI • İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRSİZ SÜRELİ OLDUĞUNUN KABUL EDİLECEĞİ

  • ASIL İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLEBİLMESİ İÇİN İŞ YASASINDA BELİRLENEN ÜÇ KOŞULUN BİRLİKTE GERÇEKLEŞMİŞ OLMASININ ZORUNLU OLMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/2572 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/2349 4857 S. İş. K/2
   Tarihi: 07.03.2013
   • ASIL İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLEBİLMESİ İÇİN İŞ YASASINDA BELİRLENEN ÜÇ KOŞULUN BİRLİKTE GERÇEKLEŞMİŞ OLMASININ ZORUNLU OLMASI • MUVAZAA • MUVAZAA NEDENİYLE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ZARARA UĞRATILMASININ HAKSIZ EYLEM OLMASI • HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNA DAYANILABİLECEĞİ • İŞÇİ TEMİNİNE DÖNÜK SÖZLEŞME • GERÇEK İŞVERENE İŞÇİNİN İADESİNİN GEREKMESİ

  • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/2542 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/5823 4857 S. İş. K/11 6098 S.BK/445
   Tarihi: 08.04.2013
   • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE SÜRESİ

  • TÜZEL KİŞİ ORTAKLARININ TÜZEL KİŞİNİN BORCUNDAN SORUMLU OLAMAYACAKLARI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/1587 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/7013 4857 S. İş. K/17-21
   Tarihi: 18.04.2013
   • TÜZEL KİŞİ ORTAKLARININ TÜZEL KİŞİNİN BORCUNDAN SORUMLU OLAMAYACAKLARI • HUSUMET

  • DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA İŞVERENE HAKLI FESİH OLANAĞI VERMEYECEĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/3020 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/7082 4857 S. İş. K/25
   Tarihi: 18.04.2013
   DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA İŞVERENE HAKLI FESİH OLANAĞI VERMEYECEĞİ

  • OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİ AŞACAK DERECEDE ZARARA NEDEN OLMADA İŞÇİNİN KUSURLU OLMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/10364 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/7092 4857 S. İş. K/25
   Tarihi: 18.04.2013
   • OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİ AŞACAK DERECEDE ZARARA NEDEN OLMADA İŞÇİNİN KUSURLU OLMASININ GEREKMESİ • OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİN DAR ANLAMDA BRÜT ÜCRET ESAS ALINARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • SEFER PRİMİNİNDE DAR ANLAMDA ÜCRET OLDUĞU

  • ARİFE GÜNÜ ÇALIŞMANIN TİS HÜKÜMLERİNE GÖRE ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/13495 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/7016 4857 S. İş. K/47
   Tarihi: 22.04.2013
   ARİFE GÜNÜ ÇALIŞMANIN TİS HÜKÜMLERİNE GÖRE ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • BELEDİYELERİN ASLİ İŞLERİNİ ALT İŞVERENE VEREBİLMELERİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/9170 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/7444 4857 S. İş. K/2,18-21
   Tarihi: 24.04.2013
   • BELEDİYELERİN ASLİ İŞLERİNİ ALT İŞVERENE VEREBİLMELERİ • İHALE SÜRESİNİN SONA ERMESİ NEDENİYLE FESİH • FESHİN SON ÇARE İLKESİ AÇISINDAN FESHİN DENETLENMESİNİN GEREKMESİ

  • EMEKLİ İŞÇİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/9792 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/7452 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 24.04.2013
   • EMEKLİ İŞÇİ • GEÇERSİZ FESİH • İŞE İADE TAZMİNATININ DÖRT AYLIK ÜCRET OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMAYI İŞÇİNİN KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/2900 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/7458 4857 S. İş. K/41,63
   Tarihi: 24.04.2013
   • FAZLA ÇALIŞMAYI İŞÇİNİN KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI • İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN ÜCRET BORDROLARININ GEÇERLİ OLACAĞI • FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETİN İÇİNDE KARARLAŞTIRILMASI HALİNDE YILDA 270 SAATE KADAR BAĞLAYICI OLACAĞI • FAZLA ÇALIŞMA HESABINDA ARA DİNLENMELERİNİN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ • GÜNDE 11 SAATE KADAR 11 SAAT DAHİL ÇALIŞMLARDA 1 SAAT, 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARDA 1,5 SAAT ARA DİNLENMESİ DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ • ARA DİNLENMELERİNDE İŞÇİNİN İŞYERİNİ TERK EDEBİLECEĞİ

  • GEÇERSİZ FESİH

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/13110 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/7487 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 24.04.2013
   • GEÇERSİZ FESİH • İŞÇİNİN YAŞLILIK AYLIĞINI HAK ETMİŞ OLMASI • İŞE İADE TAZMİNATININ DÖRT AY OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/10947 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/7651 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 25.04.2013
   İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

  • ÜCRETİNASGARİ ÜCRETİN ALTINA DÜŞMEMEK ÜZERE TARAFLARCA KARARLAŞTIRILABİLMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/3356 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/8526 4857 S. İş. K/32,37
   Tarihi: 09.05.2013
   • ÜCRETİNASGARİ ÜCRETİN ALTINA DÜŞMEMEK ÜZERE TARAFLARCA KARARLAŞTIRILABİLMESİ • ÜCRET HESAP PUSULASI VERİLMESİ ZORUNLULUĞU • İMZALI BORDROLARDAKİ ÜCRETİN GERÇEĞİ YANSITMAMASI • ÇİFT BORDRO UYGULAMASI

  • GEÇERSİZ FESİH

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/9200 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/8904 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 15.05.2013
   • GEÇERSİZ FESİH • İŞÇİNİN 13 YILLIK KIDEMİNE GÖRE İŞE İADE TAZMİNATININ 6 AY OLRAK BELİRLENMESİNİN YERİNDE OLMAMASI

  • MEVSİMLİK İŞÇİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/2279 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/9629 4857 S. İş. K/32
   Tarihi: 23.05.2013
   MEVSİMLİK İŞÇİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMASI

  • HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/3200 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/9844 4857 S. İş. K/17 6100 S. HMK/31
   Tarihi: 27.05.2013
   HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ

  • EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/6385 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/9951 4857 S. İş. K/32
   Tarihi: 28.05.2013
   EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMALARININ ÖDENMEMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/3456 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/9952 4857 S. İş. K/17, 41
   Tarihi: 28.05.2013
   • İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMALARININ ÖDENMEMESİ • İŞVERENİN İŞÇİLERE KALMAK İSTEYENLERİN KALABİLECEĞİ İSTEMEYENLERİN GİDEBİLECEĞİ SÖYLEMİNİN AÇIK BİR FESİH BEYANI OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ • İŞÇİNİN HAKLI FESHİ • İHBAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

  • DOĞRULUK VE BAĞLIKLA UYMAYN DAVRANIŞ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/4847 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/9954 4857 S. İş. K/25
   Tarihi: 28.05.2013
   • DOĞRULUK VE BAĞLIKLA UYMAYN DAVRANIŞ • HAKLI FESİH

  • İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİNİN TESPİTİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/7957 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/9969 4857 S. İş. K/2,17
   Tarihi: 28.05.2013
   İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİNİN TESPİTİNİN GEREKMESİ

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/2207 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/42609 4857 S. İş. K/26
   Tarihi: 13.10.2012
   • İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ • ALTI GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN HESABI VE BAŞLAMASI • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN FESHİN HAKSIZ FESİH OLACAĞI

  • HÜKMÜN YASANIN ARADIĞI ZORUNLU UNSURLARI TAŞIMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/3310 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/2417 6100 S. HMK/297,298,321
   Tarihi: 22.01.2013
   • HÜKMÜN YASANIN ARADIĞI ZORUNLU UNSURLARI TAŞIMASININ GEREKMESİ • GEREKÇELİ KARARAIN TEFHİM EDİLEN HÜKÜM KISMINA AYKIRI OLAMAYACAĞI

  • ARA DİNLENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/1618 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/2714 4857 S.İşK/68
   Tarihi: 23.01.2013
   ARA DİNLENMESİ

  • ÇALIŞMA SÜRELERİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/1699 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/3484 4857 S. İşK/63
   Tarihi: 29.01.2013
   • ÇALIŞMA SÜRELERİ • FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN AŞILIP AŞILMAMASINA GÖRE BELİRLENECEĞİ • HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRELERİ AŞILMASADA FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLECEK ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

  • İŞE İADE DAVASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/26496 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/3782 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 31.01.2013
   • İŞE İADE DAVASI • FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE KARAR VERİLMESİ • BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNE TALEP OLMASADA KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • ÜCRET

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/3519 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/3974 4857 S. İşK/32, 41
   Tarihi: 04.02.2013
   • ÜCRET • GERÇEK ÜCRETİN TESPİTİ • FAZLA ÇALIŞMA

  • İÇ HUKUK KURALI İLE ULUSLARARASI MEVZUATIN ÇATIŞMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/2770 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/4106 4857 S. İşK/32,57
   Tarihi: 04.02.2013
   • İÇ HUKUK KURALI İLE ULUSLARARASI MEVZUATIN ÇATIŞMASI • ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE ÜSTÜNLÜK TANINMASININ GEREKMESİ

  • İBRANAMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/42519 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/5654 4857 S. İşK/32 6098 S. BK/132
   Tarihi: 13.02.2013
   • İBRANAMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ • İVAZLI İBRANIN ÖDEMENİN BANKA KANALIYLA YAPILMASI HALİNDE GEÇERLİ OLACAĞI

  • HATIRLATILDIĞI HALDE GÖREVİNİ YAPMAMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/46465 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/5851 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 18.02.2013
   • HATIRLATILDIĞI HALDE GÖREVİNİ YAPMAMA • AYNI EYLEM NEDENİYLE İKİ KEZ CEZA VERİLEMEYECEĞİ • ALTI GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN FESHİN HAKSIZ FESİH OLACAĞI

  • FAZLA ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/42421 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/7129 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 27.02.2013
   • FAZLA ÇALIŞMA • SATIŞ TEMSİLCİSİNİN FAZLA ÇALIŞMASI

  • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/25792 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/10539 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 28.03.2013
   • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ • YAZILI YAPILMIŞ OLMASININ GEÇERLİLİK KOŞULU OLMASI • İŞVERENİN ZARARA UĞRAMA OLASILIĞININ BULUNMASININ YETERLİ OLMASI

  • EŞİT DAVRANMA İLKESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/276 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/10657 4857 S. İşK/5
   Tarihi: 01.04.2013
   EŞİT DAVRANMA İLKESİ

  • TARIM İŞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/759 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/10828 4857 S. İşK/4
   Tarihi: 02.04.2013
   • TARIM İŞİ İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMAYACAĞI

  • A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/991 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/11127 4857 S. İşK/4
   Tarihi: 04.04.2013
   • A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ • A.Ş İLE YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VEKALET AKDİNE DAYANMASI • TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLACAĞI

  • MUVAZAA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/31079 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/11184 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 04.04.2013
   • MUVAZAA • İŞVERENİN KAMU KURULUŞU OLMASININ MUVAZAA KOŞULLARI AÇISINDAN ÖNEMLİ OLMAMASI

  • TEBLİGATA İLİŞKİN KURALALRIN RE’SEN GÖZETİLECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/1360 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/11378 7201 S. TebK. İşK/7
   Tarihi: 08.04.2013
   • TEBLİGATA İLİŞKİN KURALALRIN RE’SEN GÖZETİLECEĞİ • ELEKTRONİK YOLLA TEBLİGAT • MUHATABA TEBLİGAT • VEKİLE TEBLİĞ ZORUNLULUĞU

  • ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/41226 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12675 4857 S. İşK/14
   Tarihi: 29.04.2013
   • ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA • KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA ÇALIŞILMAYAN GÜNLERİN DİKKATE ALINMAYACAĞI

  • İŞYERİ DEVRİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/7529 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12802 4857 S. İşK/6
   Tarihi: 29.04.2013
   • İŞYERİ DEVRİ • İŞYERİ DEVRİNİN HUKUKİ SONUÇLARI

  • ZAMAN AŞIMI DEFİN,N CEVAP DİLEKÇESİ İLE İLERİ SÜRÜLMESİ ZORUNLULUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/7712 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/13221 4857 S. İşK/53 6100 S.HMK/141
   Tarihi: 02.05.2013
   • ZAMAN AŞIMI DEFİN,N CEVAP DİLEKÇESİ İLE İLERİ SÜRÜLMESİ ZORUNLULUĞU • CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI YOLUYLA ZAMAN AŞIMI DEFİNDE BULUNABİLECEĞİ

  • SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN FAZLA ÇALIŞMALARININ SAPTANMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/7849 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/13353 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 03.05.2013
   • SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN FAZLA ÇALIŞMALARININ SAPTANMASI • PRİM ÖDEMLERİNİN FAZLA ÇALIŞMAYI AŞAN KISIMLARININ ÖDENMESİNE KARAR VERİLECEĞİ

  • KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/9265 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/13394 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 03.05.2013
   KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI

  • EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇİLERİ İÇİN GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK UNSURLAR

   YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/9582 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/14761 5510.S. SGK/108
   Tarihi: 13.09.2012
   EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇİLERİ İÇİN GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK UNSURLAR

  • EKSİK PRİM GÜN SAYISININ TESPİTİ

   YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/13623 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/147782 506.S. SSK/79
   Tarihi: 13.09.2012
   EKSİK PRİM GÜN SAYISININ TESPİTİ

  • SİGORTALI HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ

   YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/12033 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/147787 2829.S. HBK/10
   Tarihi: 13.09.2012
   • SİGORTALI HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ • TAEIM SİGORTALILIĞININ BİRLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN BORCUN OLMAMASININ GEREKMESİ

  • YANLIŞ VE YERSİZ ALINAN PRİMLERİN İADESİNİN GERİYE DOĞRU 10 İÇİN OLNAKLI OLDUĞU

   YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/9897 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/14803 5510. SGKK/89
   Tarihi: 13.09.2012
   YANLIŞ VE YERSİZ ALINAN PRİMLERİN İADESİNİN GERİYE DOĞRU 10 İÇİN OLNAKLI OLDUĞU

  • SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

   YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/11141 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/14934 506. SSK/79
   Tarihi: 14.09.2012
   SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

  • HİZMET TESPİTİ

   YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/11057 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6204 506.S. SSK/79
   Tarihi: 16.04.2012
   • HİZMET TESPİTİ • ÇALIŞMA OLGUSUNUN NET OLARAK SAPTANMASININ GEREKMESİ

  • TARIMSAL FAALİYETİN TESPİTİ

   YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/6490 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6612 506.S. SSK/79
   Tarihi: 19.04.2012
   TARIMSAL FAALİYETİN TESPİTİ

  • SOSYAL GÜVELİK HUKUKUNDAN DOAĞAN DAVLARLA İŞÇİLİK ALACAKLARININ BİRLİKTE GÖRÜLEMEYECEĞİ

   YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/8240 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6785 506.S. SSK/79
   Tarihi: 30.04.2012
   SOSYAL GÜVELİK HUKUKUNDAN DOAĞAN DAVLARLA İŞÇİLİK ALACAKLARININ BİRLİKTE GÖRÜLEMEYECEĞİ

  • KAMU DÜZENİNDEN OLAN YASA HÜKÜMLERİNİN BÜTÜN FİİL VE İŞLEMLERE UYGULANACAĞI

   YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/13919 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/20491 6098 S. BK/55
   Tarihi: 19.11.2012
   • KAMU DÜZENİNDEN OLAN YASA HÜKÜMLERİNİN BÜTÜN FİİL VE İŞLEMLERE UYGULANACAĞI • SİGORTALININ MADDİ ZARARINDAN HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASININ OLANAKLI OLMAYACAĞI

  • GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/3676 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/25022 506 S. SSK/79
   Tarihi: 27.12.2012
   GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • HAFTA TATİLİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/7983 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/27098 4857 S. İşK/46
   Tarihi: 03.12.2012
   HAFTA TATİLİ

  • ALTI İŞ GÜNLÜK HAKLI FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/8000 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/27112 4857 S. İşK/26
   Tarihi: 03.12.2012
   ALTI İŞ GÜNLÜK HAKLI FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/11445 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/30062 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 28.12.2012
   • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN • ALT İŞVERENİN İŞE İADE KARARAINI TEMYİZ ETMEMESİ • ASIL İŞVERENİN YARGITAY AŞAMASINDA GEÇERLİ FESHİ KANITLAMASI • ASIL İŞVERENİN SORUMLULIKTAN KURTULACAĞI

  • FAZLA ÇALIŞMLARIN KANITLANMASI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/10476 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/5 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 21.01.2013
   FAZLA ÇALIŞMLARIN KANITLANMASI

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/9934 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/29 4857 S. İşK/11 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 21.01.2013
   • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ • KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANILAMAYACAĞI

  • İŞÇİ ALACAKALRININ KISMİ DAVA KONUSU OLUP OLMAYACAĞININ SOMUT OLAYA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/9937 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/32 4857 S. İşK/18-21 6100 S. HMK/109
   Tarihi: 21.01.2013
   İŞÇİ ALACAKALRININ KISMİ DAVA KONUSU OLUP OLMAYACAĞININ SOMUT OLAYA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • ALT İŞVERENLERİN SÜREKLİ DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMAYI SÜRÜDRMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/9999 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/211 4857 S. İşK/18-21 6100 S. HMK/109
   Tarihi: 22.01.2013
   • ALT İŞVERENLERİN SÜREKLİ DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMAYI SÜRÜDRMESİ • İŞYERİ DEVRİ

  • ONBEŞ YIL SİGORTALILIK SÜRESİ 3600 GÜN PRİM KOŞULUNU GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREREK KIDEM TAZMİNATI ALMANIN YENİDEN ÇALIŞMAYA ENGEL OLMAYACAĞI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/10954 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/909 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 25.01.2013
   ONBEŞ YIL SİGORTALILIK SÜRESİ 3600 GÜN PRİM KOŞULUNU GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREREK KIDEM TAZMİNATI ALMANIN YENİDEN ÇALIŞMAYA ENGEL OLMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN HAKLI NEDENLERLE FESHİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/11017 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/1606 1475 S. İşK/24
   Tarihi: 01.02.2013
   İŞÇİNİN HAKLI NEDENLERLE FESHİ

  • İŞYERİNDE UZUN SÜRE İKRAMİYE ÖDEMESİNİN YAPILMAMASI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/12745 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/2608 4857 S. İşK/22
   Tarihi: 11.02.2013
   • İŞYERİNDE UZUN SÜRE İKRAMİYE ÖDEMESİNİN YAPILMAMASI • OLUMSUZ İŞ KOŞULU HALİNE GELME

  • ALT İŞVERENE İŞLERİN VERİLMESİ GEÇERLİ NEDEN

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/1920 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/2980 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 14.02.2013
   • ALT İŞVERENE İŞLERİN VERİLMESİ GEÇERLİ NEDEN • ALT İŞVERENE VERİLDİKTEN SONRA KEYFİLİK VE ÖLÇÜLÜLÜK DENETİMİNİN YAPILMASININ GEREKMESİ

  • KIDEM TAZMİNATI HESABINDA PRİMLERİNDE DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/14200 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/3291 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 19.02.2013
   • KIDEM TAZMİNATI HESABINDA PRİMLERİNDE DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ • KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLERİN FESİHLE ÜCRETE DÖNÜŞECEĞİ • SON ÜCRET ÜZERİNDEN YILLIK İZİNLERİN HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN BAŞKA İŞYERLERİNDE ÇALIŞMASI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/14306 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/3427 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 21.02.2013
   • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN BAŞKA İŞYERLERİNDE ÇALIŞMASI • DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA AYKIRI DAVRANIŞ • HAKLI FESİH

  • İLK DÖNEM ÇALIŞMANIN İSTİFAYLA SONA ERMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/14268 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/3580 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 22.02.2013
   • İLK DÖNEM ÇALIŞMANIN İSTİFAYLA SONA ERMESİ • AYNI İŞYERİNDE İKİNCİ DÖENM ÇALIŞMANIN HAKLI NEDENLE SONA ERMESİ • İSTİFA EDEN İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI AÇAMAYACAĞI • İSTİFAYLA SONA EREN İLK DÖNEM İÇİN KIDEM TAZMİNATINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  • FESİH BİLDİRİMİNİN AÇIK VE BELİRGİN OLMASI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/14712 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/4107 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 28.02.2013
   • FESİH BİLDİRİMİNİN AÇIK VE BELİRGİN OLMASI • İŞVERENİN UYARI AMACI İLE SÖYLEDİĞİ SÖZLERİN FESİH BİLDİRİMİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

  • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞANLARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ YARGIDA TAM YARGI DAVASI İLE GÖRÜLECEĞİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/15013 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/4250 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 01.03.2013
   VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞANLARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ YARGIDA TAM YARGI DAVASI İLE GÖRÜLECEĞİ

  • MEVSİMLİK İŞ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/14998 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/4380 4857 S. İşK/53
   Tarihi: 05.03.2013
   • MEVSİMLİK İŞ • MEVSİMLİK İŞÇİNİN YILLIK İZİN HAKININ BULUNMADIĞI HÜKMÜN NİSPİ EMREDİCİ NİTELİKTE OLDUĞU

  • İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN BAĞLAYICI OLDUĞU

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/13098 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/6371 4857 S. İşK/53,57
   Tarihi: 26.03.2013
   İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN BAĞLAYICI OLDUĞU

  • DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA HAKLI FESİH SEBEBİ OLUŞTURMAYACAĞI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/10997 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/6778 4857 S. İşK/53,57
   Tarihi: 29.03.2013
   • DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA HAKLI FESİH SEBEBİ OLUŞTURMAYACAĞI • ŞARTLI İSTİFA TALEBİNİN ŞARLI İŞVEREN KABULÜ İLE SONUÇSUZ KALMASI

  • SİYASİ NİTELİKLİ GREV

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/7515 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/10949 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 14.05.2013
   • SİYASİ NİTELİKLİ GREV • TOPLU EYLEM YOLUYLA İŞÇİLERİN TEPKİLERİNİ İFADE ETME HAKLARININ ULUSLARARASI HUKUKTAN KAYNAKLANDIĞI • TOPLU EYLEM HAKKININDA SON ÇARE OLARAK BAŞVURULAN BİR HAK OLMASI GEREKTİĞİ • BARIŞÇIL TOPLU EYLEM HAKKINA SAHİP OLAN İŞÇİLERİN BU EYLEMLERİNİ SON ÇARE VE ÖLÇÜLÜK İLKESİNE GÖR KULLANMALARININ GEREKMESİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ