• FESHİN SENDİKAL NEDENE DAYANDIĞININ SADECE TANIK BEYANLARIYLA İSPAT EDİLEMEYECEĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/14708 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/10496 4857 S. İş. K/18-21 6356 S. STSK/25
   Tarihi: 05.06.2013
   • FESHİN SENDİKAL NEDENE DAYANDIĞININ SADECE TANIK BEYANLARIYLA İSPAT EDİLEMEYECEĞİ • İŞE İADE TAZMİNATININ ALT VE ÜST SINIRLARININ BELİRLENMESİNDE İ.K’NUN 53. MADDESİNDEKİ KIDEM SÜRELERİNİN DİKKATE ALINACAĞI

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN İHALE BİTİMİ NEDENİYLE SONA ERMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/5279 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12346 4857 S. İş. K/17,41
   Tarihi: 01.07.2013
   • İŞ SÖZLEŞMESİNİN İHALE BİTİMİ NEDENİYLE SONA ERMESİ • İBRANAMEDE BELİRTİLEN ÖDEMEYİ İŞÇİNİN İNKAR ETMESİ • ÖDEMENİN İŞYERİ MALİ KAYITLARINDA BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • KESİN HÜKÜM

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/3855 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12352 6100 S. HMK/303
   Tarihi: 01.07.2013
   • KESİN HÜKÜM • KESİN HÜKMÜN YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA RE’SEN DİKKATE ALINACAĞI • KESİN HÜKMÜN VARLIĞINDAN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN MÜDDEABBİHİNİN AYNI OLMASININ ÖNCEKİ YARGILAMADA AÇIKÇA RED EDİLMİŞ OLMAMASININ GEREKMESİ

  • GECE ÇALIŞMASISININ GÜNDE 7,5 SAATİ GEÇEMEYECEĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/3898 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12354 4857 S. İş. K/69
   Tarihi: 01.07.2013
   • GECE ÇALIŞMASISININ GÜNDE 7,5 SAATİ GEÇEMEYECEĞİ • GECE 7,5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMLAR İÇİN HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMA OLMASADA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENECEĞİ

  • ZAMAN AŞIMI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/3891 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12357 6098 S.BK S./131,146,151, 6100 S. HMK/316
   Tarihi: 01.07.2013
   • ZAMAN AŞIMI • KIDEM İHBAR TAZMİNATINDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN FESİHTEN İTİBAREN 10 YIL OLMASI • SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLARDA ZAMAN AŞIMININ ALACAĞIN MUACCEL OLDUĞU TARİHTEN İTİBAREN BEŞ YIL OLMASI • 6100 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA ZAMAN AŞIMI DEFİ NİN CEVAP DİLEKÇESİ İLE YAPILMASININ GEREKMESİ • 6100 SAYILI YASAYA GÖRE ISLAH DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞİNDEN SONRA İKİ HAFTA İÇERİSİNDE ZAMAN AŞIMI DEFİNİN İLERİ SÜRÜLMESİNİN GEREKMESİ • SÜRE GEÇTİKTEN SONRA ZAMAN AŞIMI DEFİNİN ANCAK KARŞI TARAFIN AÇIK MUVAKATİ İLE İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/3900 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12358 4857 S.İşK./41
   Tarihi: 01.07.2013
   • FAZLA ÇALIŞMA • FAZLA ÇALIŞMAYI İŞÇİNİN İSPAT ETMESİNİN GEREKMESİ • FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİNİ GÖSTEREN İMZALI ÜCRET BORDROLARININ İHTİRAZİ KAYIT KONULMADAN İMZALANMASI HALİNDE BAĞLAYICI OLDUĞU AKSİNİN YAZILI BELGE İLE İSPATININ GEREKMESİ • BELGELERE DAYALI FAZLA ÇALIŞMADAN HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILAMAYACAĞI • TANIK ANLATIMLARINA DAYALI FAZLA ÇALIŞMALARDA YAPILAN İNDİRİMİN HAKKIN ÖZÜNÜ ORTADAN KALDIRACAK ORANDA OLAMAYACAĞI • TAKTİRİ İNDİRİM NEDENİYLE RED EDİLEN TUTARA VEKALET ÜCRETİ TAKTİR EDİLEMEYECEĞİ

  • İBRANAMENİN YENİ BK ÖNCE DÜZENLENMİŞ OLMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/5298 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12359 4857 S. İş. K/32,41
   Tarihi: 01.07.2013
   • İBRANAMENİN YENİ BK ÖNCE DÜZENLENMİŞ OLMASI • İBRANAMEDE İRADE FESADININ BİR YIL İÇERİSİND İLERİ SÜRÜLMESİNİN GEREKMESİİ • İBRANAMENİN MİKTAR İÇERMESİ HALİNDE MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLACAĞI

  • HER AY DÜZENLİ BİR ÖDEMENİN YAPILMIŞ OLMASI, TARAFLAR ARASINDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞINI GÖSTERMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/14015 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12369 4857 S. İş. K/8
   Tarihi: 01.07.2013
   HER AY DÜZENLİ BİR ÖDEMENİN YAPILMIŞ OLMASI, TARAFLAR ARASINDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞINI GÖSTERMESİ

  • HAKLI FESHİN İSPAT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/5432 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12388 4857 S. İş. K/17,57
   Tarihi: 01.07.2013
   • HAKLI FESHİN İSPAT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI • ÖDENMEYEN İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDENDİĞİNİ İŞVERENİN KANITLAMASININ GEREKMESİ

  • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/17315 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12526 4857 S. İş. K18-21
   Tarihi: 03.07.2013
   • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH • İŞLETMESEL FESHİN YARGISAL DENETİMİ

  • UYGULANMAKTA OLAN GREVİN YASA DIŞILIĞININ TESPİTİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/19079 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12558 6356 S. STS/11,79
   Tarihi: 03.07.2013
   • UYGULANMAKTA OLAN GREVİN YASA DIŞILIĞININ TESPİTİ • YETKİLİ MAHKEME

  • ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN UNSURLARI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/16442 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12559 4857 S. İK/2,3
   Tarihi: 03.07.2013
   • ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN UNSURLARI • ASIL İŞİN BÖLÜNÜP ALT İŞVERENE VERİLMESİNİN KOŞULLARI • KAMU KURULUŞLARI AÇISINDAN DA MUVAZAALI ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNİN KURULAMAYACAĞI • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MUVAZAANIN İŞ MÜFETTİŞİ TARAFINDAN TESPİT EDİLMESİ HALİNDE ALT İŞVERENİN İŞYERİ KAYDININ İPTAL EDİLECEĞİ, İŞÇİLERİN BAŞINDAN İTİBAREN ASIL İŞVEREN İŞÇİSİ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

  • İSTİFA İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/16406 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12573 4857 S. İş. K/17,18-21 6356 S. STS/25
   Tarihi: 03.07.2013
   • İSTİFA İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ • İSTİFA DİLEKÇESİNDE İRADENİN FESADA UĞRATILMASI • İŞÇİLİK ALACAKLARINI ÖDEYECEĞİM VAADİ İLE İŞÇİDEN ALINAN İSTİFA HALLERİNDE İŞVEREN FESHİNİN BULUNDUĞUNUN KABULÜNÜN GEREKMESİ • İŞÇİNİN FESİH İÇİN HAKLI NEDENLERİ VARKEN İSTİFA DİLEKÇESİ ALINMASINA DEĞER VERİLEMEYECEĞİ • İSTİFA DİLEKÇESİNİŞN GENEL İFADELER TAŞIMASI HALİNDE İŞÇİNİN DAVA DİLEKÇESİNDE SOMUT SEBEPLERİ BELİRTEBİLECEĞİ

  • FESİH BİLDİRİMİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE İŞE İADE DAVASI AÇILABİLECEĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/17911 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12579 4857 S. İş. K18-21
   Tarihi: 03.07.2013
   • FESİH BİLDİRİMİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE İŞE İADE DAVASI AÇILABİLECEĞİ • BİLDİRİMLİ FESİTE SÜRENİN TEBLİĞ İLE BAŞLAYACAĞI • EYLEMLİ FESİHTE SÜRENİN EYLEMLİ FESHİN YAPILDIĞI TARİHTEN BAŞLAYACAĞI • SÜRENİN HAK DÜŞÜRÜCÜ OLDUĞU VE KESİLEMYECEĞİ

  • GENİŞ ANLAMDA ÜCRET

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/5457 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/13162 4857 S. İş. K/17,32 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 11.07.2013
   • GENİŞ ANLAMDA ÜCRET • İŞÇİYE YOLA GİTTİĞİNDE ÖDENEN HARCIRAH VE YEMEK PARALARININ, İŞÇİNİN ÜCRETİ İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ • MATBU VE NEDEN BELİRTİLMEMİŞ İSTİFA BELGESİNE DEĞER VERİLEMEYECEĞİ

  • GEMİ ADAMININ ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/2307 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/13164 864 S.D. İş. K/14
   Tarihi: 11.07.2013
   • GEMİ ADAMININ ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ • HAKLI FESİH • GEMİ ADAMININ VERDİĞİ ZARARAIN İSTENEBİLECEĞİ

  • DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/5158 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/13212 4857 S. İş. K/25, 26
   Tarihi: 11.07.2013
   • DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ • ALTI İŞ GÜNLÜK VE BİR YILLIK SÜRELERİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE OLDUĞU • GEÇERLİ FESİH DURUMUNDA ALTI GÜNLÜK SÜRENİN İŞLEMEYECEĞİ

  • İHBAR ÖNELİ VERİLEREK YAPILAN FESİH

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/4186 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/13196 4857 S. İş. K18-21
   Tarihi: 11.07.2013
   • İHBAR ÖNELİ VERİLEREK YAPILAN FESİH • FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE KARAR VERİLMESİ HALİNDE İŞE BAŞLATILMAYAN İŞÇİYE TEKRAR İHBAR ÖENELİ VERİLEMEYECEĞİ

  • YILLIK İZİN HAKKININ ÜCRETE DÖNÜŞMESİ İÇİN FESHİN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/5219 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/13279 4857 S. İş. K/57
   Tarihi: 12.07.2013
   • YILLIK İZİN HAKKININ ÜCRETE DÖNÜŞMESİ İÇİN FESHİN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI • YILLIK İZİN KULLANILDIÜĞININ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI • TILLIK İZİNDE ZAMAN AŞIMININ FESİH TARİHİNDEN BAŞLAYACAĞI

  • İŞE İADE DAVASINDA FESHİN GEÇERLİ OLDUĞUNA KARAR VERİLMİŞ OLMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/11622 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/13283 4857 S. İş. K/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 12.07.2013
   • İŞE İADE DAVASINDA FESHİN GEÇERLİ OLDUĞUNA KARAR VERİLMİŞ OLMASI • KIDEM İHBAR TAZMİNATI İSTEMLİ DAVADA FESHİN GEÇERLİ OLDUĞU TESPİTİNİN KESİN HÜKÜM OLUŞTURACAĞI

  • GENEL TATİL

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/12029 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/11935 4857 S. İş. K/47
   Tarihi: 15.04.2013
   GENEL TATİL

  • DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/9842 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/13792 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 08.05.2013
   • DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH • DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURMAYACAĞI

  • İŞE İADE DAVASINDA OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/5859 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/14013 4857 S. İş. K/18
   Tarihi: 09.05.2013
   • İŞE İADE DAVASINDA OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜ • OTUZ İŞÇİNİN TESPİTİNDE İŞVERENİN AYNI İŞKOLUNDAKİ İŞYERLERİNİN DİKKATE ALINACAĞI • OTUZ İŞÇİNİN BELİRLENMESİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNİŞN TÜRÜNÜN ÖNEMİNİN OLMAMASI • İŞ YASASI KAPSAMINDA KALANLARIN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN OTUZ İŞÇİ KAPSAMINDA DİKKATE ALINAMAYACAĞI • TARIM İŞLERİNDE ELLİDEN FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANABİLECEĞİ • BİRLİKTE İSTİHDAM HALİNDE TÜM ŞİRKETLERDEKİ İŞÇİLERİN OTUZ İŞÇİ HESABINDA DİKKATE ALINACAĞI

  • İKALE BOZMA SÖZLEŞMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/5860 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/14014 4857 S. İş. K/17
   Tarihi: 09.05.2013
   • İKALE BOZMA SÖZLEŞMESİ • BOZAMA SÖZLEŞMESİNİN DAR YORUMLANMASININ GEREKMESİ • MAKUL YARAR ÖLÇÜTÜ

  • KAMU İHALE KURUMU KANUNU AÇISINDAN ESER SÖZLEŞMESİNİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN KURULMASINA ENGEL OLMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/6070 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/14072 4857 S. İş. K/2
   Tarihi: 09.05.2013
   KAMU İHALE KURUMU KANUNU AÇISINDAN ESER SÖZLEŞMESİNİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN KURULMASINA ENGEL OLMAYACAĞI

  • ÜCRET

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/9831 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/14115 4857 S. İş. K/32
   Tarihi: 09.05.2013
   • ÜCRET • ÜCRET HESAP PUSULASI • GERÇEK ÜCRETİN TESPİTİNİN GEREKMESİ

  • KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZİN BAŞLANGICI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/40513 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/14414 1475 S. İş. K/14
   Tarihi: 14.05.2013
   • KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZİN BAŞLANGICI • KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLERLE ÖDENMESİNDE FAİZ

  • ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMASINI ASIL İŞTE SÜRDÜRMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/15287 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/14434 4857 S. İş. K/2
   Tarihi: 14.05.2013
   • ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMASINI ASIL İŞTE SÜRDÜRMESİ • İŞYERİ DEVRİ • ALT İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ HALİNDE YENİ ALT İŞVEREN NEZDİNDEKİ ÇALIŞMASININ YENİ BİR İŞ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNDE OLMASI

  • DEVAMSIZLIĞIN İSTİRAHAT RAPORU İLE GEREKÇELENDİRİLMİŞ OLASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/5958 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/14482 4857 S. İş. K/25 1475 S. İş. K/14
   Tarihi: 15.05.2013
   • DEVAMSIZLIĞIN İSTİRAHAT RAPORU İLE GEREKÇELENDİRİLMİŞ OLASI • RAPOR BİTİM TARİHİNDE İŞE ALMAYARAK FESHİN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLMASI • FESİH SONRASI TUTULAN DEVAMSIZLIK TUTANAKLARININ SONUCA ETKİLİ OLMAYACAĞI

  • İBRANAMENİN KENDİ İÇERİSİNDE ÇELİŞMESİ NEDENİYLE DEĞER VERİLEMEYECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/11945 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/14577 4857 S. İş. K/17 1475 S. İş. K/14
   Tarihi: 15.05.2013
   İBRANAMENİN KENDİ İÇERİSİNDE ÇELİŞMESİ NEDENİYLE DEĞER VERİLEMEYECEĞİ

  • KAMU KURULUŞU İHALE MAKAMININ SORUMLULUĞUNUN SON ÜÇ AYLIK ÜCRETLE SINIRLI OLDUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/3667 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/15212 2821 S. SK/36
   Tarihi: 21.05.2013
   KAMU KURULUŞU İHALE MAKAMININ SORUMLULUĞUNUN SON ÜÇ AYLIK ÜCRETLE SINIRLI OLDUĞU

  • SENDİKAL TAZMİNAT

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/9831 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/15684 2821 S. SK/31
   Tarihi: 09.05.2013
   SENDİKAL TAZMİNAT

  • GAZETECİNİN YÜZDE BEŞ ALACAĞININ HESAPLANMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/13524 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/15828 5953 S. Bas.İşK/14
   Tarihi: 27.05.2013
   • GAZETECİNİN YÜZDE BEŞ ALACAĞININ HESAPLANMASI • YÜZDE BEŞ FAZLA ALACAĞIN ASIL ALACAĞIN DÖRT BEŞ KATINI GEÇEMEYECEĞİ • YÜZDE BEŞ FAZLA ALACAKALRI HESAPLANIRKEN ASIL ALACAK ÜZERİNDE HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILDIKTAN SONRA YÜZDE BEŞLERİN HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • İŞ DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/6059 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/15842 5521 S. İşMK/5
   Tarihi: 27.05.2013
   İŞ DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME

  • İŞYERİNDE DİĞER İŞÇİLERLE GEREKSİZ TARTIŞMA GEÇİMSİZLİK

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/39329 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/16455 4857 S. İş.K/18-21,25
   Tarihi: 30.05.2013
   • İŞYERİNDE DİĞER İŞÇİLERLE GEREKSİZ TARTIŞMA GEÇİMSİZLİK • GEÇERLİ NEDEN • İŞÇİNİN OBJEKTİF NİTELİKTEKİ ELEŞTRİLERİNİN GEÇERLİ NEDEN KABUL EDİLEMEYECEĞİ

  • İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ÖDENEN KIDEM TAZMİNATI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/2802 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/17561 1475 S. İş.K/14
   Tarihi: 10.06.2013
   • İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ÖDENEN KIDEM TAZMİNATI • AVANS NİTELİĞİNDE OLMASI • ÖDENDİĞİ TARİHTEN FESİH TARİHİNE KADAR YASAL FAİZ İLE MAHSUP EDİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/1522 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/18228 4857. İşK/18-21,26
   Tarihi: 13.06.2013
   • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH • DAVRANIŞLARDAN KAYNAKLANAN FESHİN İŞÇİNİN DAHA ÖNCEK YAPMIŞ OLDUĞU İŞ SÖZLEŞMESİNE AYKIRI DAVRANIŞLARIN CEZALANDIRILMASI AMACI TAŞIYAMAYACAĞI • HAKLI FESİH HAKKINI KULLANMAYA İLİŞKİN ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRENİNZARARAIN VE FESHE YETKİLİ MAKAMIN ÖĞRENMESİ İLE BAŞLAYACAĞI • ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRENİN GEÇİRİLMİŞ OLMASININ FESHİ HAKSIZ KILACAĞI ANCAK GEÇERSİZ KILMAYACAĞI

  • MAHKEME KARARLARININ GEREKÇELİ OLMA ZORUNLULUĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/1531 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/18231 6100 S. HMK/297
   Tarihi: 13.06.2013
   MAHKEME KARARLARININ GEREKÇELİ OLMA ZORUNLULUĞI

  • HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN İŞÇİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/1548 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/18237 4857. İşK/18-21,24
   Tarihi: 13.06.2013
   • HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN İŞÇİ • İŞE İADE DAVASI AÇAMAYACAĞI

  • İŞE İADE TAZMİNATININ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİNİ BELİRLEYEN KIDEME GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/3212 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/18251 4857. İşK/18-21
   Tarihi: 13.06.2013
   İŞE İADE TAZMİNATININ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİNİ BELİRLEYEN KIDEME GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • TIR ŞÖFÖRÜNE ÖDENEN HARCIRAHIN ÜCRETİN PARÇASI OLDUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/19728 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/19424 4857. İşK/41
   Tarihi: 24.06.2013
   • TIR ŞÖFÖRÜNE ÖDENEN HARCIRAHIN ÜCRETİN PARÇASI OLDUĞU • TIR ŞÖFÖRÜNE ÖDENEN HARCIRAHIN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN KARŞILIĞI OLAMAYACAĞI

  • BASAMAK FARKINDAN DOĞAN PRİM BORCUNUN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİNİN İYİ NİYET KURALLARINA UYGUN OLMADIĞI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/14540 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/165 1479.S. BağK/ 50
   Tarihi: 15.01.2013
   BASAMAK FARKINDAN DOĞAN PRİM BORCUNUN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİNİN İYİ NİYET KURALLARINA UYGUN OLMADIĞI

  • KAÇINILMAZLIK

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/24480 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/1255 5510.S. SGK/ 14 506 S. SSK/26
   Tarihi: 05.02.2013
   • KAÇINILMAZLIK • MESLEK HASTALIĞININ OLUŞUMUNDA KAÇINILMAZLIK FAKTÖRÜNÜN UYGULANAMAYACAĞI

  • SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ TEMEL BİR İNSAN HAKKI OLMASI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/327 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/1329 5510.S. SGK/ 86 506 S. SSK/79
   Tarihi: 05.02.2013
   • SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ TEMEL BİR İNSAN HAKKI OLMASI • SİGORTALILIK NİETLİĞİNİN KAZNILMASI • HASILAT KİRASI • BAĞIMLILIK

  • TEMSİLCİDE YANILMA

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/13 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/2604 6100.S. HMK/ 124
   Tarihi: 12.02.2013
   TEMSİLCİDE YANILMA

  • RÜCU

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/21515 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/13762 506.S. SSK/ 10,26
   Tarihi: 05.03.2013
   • RÜCU • İŞVERENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU İÇİN İŞÇİNİN İŞ KAZASINDAN SONRA KURUMA BİLDİRİLMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

  • KUSUR RAPORUNUN HÜKME ESAS OLACAK NİTELİKTE OLMAMASI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/20687 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/6943 4857.S. İşK/ 77
   Tarihi: 08.04.2013
   • KUSUR RAPORUNUN HÜKME ESAS OLACAK NİTELİKTE OLMAMASI • SENDİKALI OLMAYAN İŞÇİNİN ÜCRETİNİN SENDİKALI İŞÇİYE GÖRE BELİRLENEMEYECEĞİ

  • MADDİ ZARARAIN GERÇEK ÜCRET ESAS ALINARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/5758 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/10294 4857.S. İşK/ 77
   Tarihi: 20.05.2013
   MADDİ ZARARAIN GERÇEK ÜCRET ESAS ALINARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • HİZMET TESPİTİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/6805 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/11523 506.S. SSK/ 79
   Tarihi: 03.06.2013
   • HİZMET TESPİTİ • HİZMET TESPİTİNDE SİGORTALININ ÇALIŞTIĞI GERÇEK İŞYERİNİN TESPİTİNİN GEREKMESİ

  • MEVSİMLİK İŞ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/6930 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/11723 506.S. SSK/ 79
   Tarihi: 04.06.2013
   • MEVSİMLİK İŞ • MEVSİMLİK İŞTE ÇALIŞANIN HİZMET TESPİTİ • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

  • USTA ÖĞRETİCİLER

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/7417 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12193 506.S. SSK/ 79
   Tarihi: 10.06.2013
   • USTA ÖĞRETİCİLER • KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA • TAM SÜRELİ ÇALIŞMANIN KOŞULLARININ EYLEMLİ OLARAK OLUŞUP OLUŞMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • MEVSİMLİK İŞ SAYILMASI İÇİN YILIN 11 AYI AŞAN ÇALIŞMANIN BULUNMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/7761 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/3600 4857. İşK/ 8, 57
   Tarihi: 22.02.2013
   MEVSİMLİK İŞ SAYILMASI İÇİN YILIN 11 AYI AŞAN ÇALIŞMANIN BULUNMASININ GEREKMESİ

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/14774 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/10011 4857. İşK/ 17,18-21
   Tarihi: 07.05 .2013
   • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİREN İŞÇİNİN KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ

  • ONDÖRT YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARLA İŞ SÖZLEŞMESİ KURULAMAMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/16405 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/11851 4857. İşK/ 71
   Tarihi: 21.05 .2013
   • ONDÖRT YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARLA İŞ SÖZLEŞMESİ KURULAMAMASI • YASANIN EMREDİCİ HÜKÜMLERİNE AYKIRI YAPILAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ YASASININ KAPSAMI DIŞINDA KALACAĞI

  • İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE BAŞLATILMAYAN İŞÇİNİN LALACAKALRININ İŞVEREN TARAFINDAN BELİRLENEBİLECEK NİTELİKTE OLDUĞU

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/16976 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/11855 4857. İşK/ 21
   Tarihi: 21.05 .2013
   • İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE BAŞLATILMAYAN İŞÇİNİN LALACAKALRININ İŞVEREN TARAFINDAN BELİRLENEBİLECEK NİTELİKTE OLDUĞU • İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİNİN GEREKMESİ

  • ANONİM ŞİRKET GENEL MÜDÜRLERİ İLE ŞİRKET ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARDA TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/16979 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/11856 4857. İşK/ 17
   Tarihi: 21.05 .2013
   ANONİM ŞİRKET GENEL MÜDÜRLERİ İLE ŞİRKET ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARDA TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLACAĞI

  • GÖREVSİZLİK YETKİSİZLİK VEYA GÖNDERME KARARINDAN SONRA YARGILAMA GİDERLERİNE GÖNDERİLEN MAHKEMENİN HÜKMEDECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/14750 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/13376 6100. HMK/ 323
   Tarihi: 03.06 .2013
   • GÖREVSİZLİK YETKİSİZLİK VEYA GÖNDERME KARARINDAN SONRA YARGILAMA GİDERLERİNE GÖNDERİLEN MAHKEMENİN HÜKMEDECEĞİ • GÖREVSİZLİK NEDENİYLE VERİLEN RED KARARINDA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

  • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/13503 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/14394 6100. HMK/ 18-21
   Tarihi: 14.06 .2013
   • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH • İŞLETMESEL NEDENLERE DAYANAN FESHİN YARGISAL DENETİMİ

  • TİS YETKİSİNE İTİRAZ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/16422 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/15619 6356. S.STK/ 43
   Tarihi: 26.06 .2013
   • TİS YETKİSİNE İTİRAZ • DAVA DİLEKÇESİNDE SOMUT DELİLLERİN YER ALMASI ZORUNLULUĞUNUN YARGILAMA YAPILARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/15096 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/15718 4857. İşK/ 18-21
   Tarihi: 27.06 .2013
   • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH • HAKİMİN OLAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE TUTANAKLARDA İMZALARI BULUNAN İŞÇİLERİN DİENLENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN SIK SIK RAPOR ALMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/18075 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/16856 4857. İşK/ 18-21
   Tarihi: 08.07 .2013
   • İŞÇİNİN SIK SIK RAPOR ALMASI • GEÇERLİ FESİH

  • SEND,KA BAŞKANLAR KURULUNUN ZORUNLU ORGAN OLMADIĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/19286 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/17449 6356. S. STK/ 10 2821 S. SK/10
   Tarihi: 12.07 .2013
   • SEND,KA BAŞKANLAR KURULUNUN ZORUNLU ORGAN OLMADIĞI • SENDİKA TÜZÜKLERİNE DELEGE SEÇİLMEYİ ENGELLEYİCİ VEYA KISITLAYICI HÜKÜMLER KONULAMAYACAĞI • DEMOKRATİK ESASLARA AYKIRI TÜZÜK HÜKÜMLERİYLE YAPILAN GENEL KURULUN HUKUKA AYKIRILIĞIN SONUCA ETKİLİ OLUP OLMAMASINA BAKMAKSIZIN GENEL KURULUN İPTALİNİ GEREKTİRECEĞİ

  • FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE İLİŞKİN DAVANIN TESPİT DAVASI OLMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/21497 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/18156 4857. İşK/ 18-21
   Tarihi: 05.09 .2013
   • FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE İLİŞKİN DAVANIN TESPİT DAVASI OLMASI • İŞE İADE DAVASINDA SENDİKAL TAZMİNATIN REDDİNİN HUKUKİ SEBEB İLİŞKİN OLDUĞU • SENDİKAL NEDENİN RED EDİLMESİ NEDENİYLE EDA DAVASI GİBİ RED VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

  • KIDEM TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/18949 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/18191 1475. İşK/ 14
   Tarihi: 05.09 .2013
   • KIDEM TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ • KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZİN BAŞLANGICI

  • MAKİNELERDE OLUŞAN HASARDA İŞÇİNİNDE SORUMLULUĞUNUN BULUNMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/19549 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/18192 4857. İşK/ 18-21
   Tarihi: 05.09 .2013
   • MAKİNELERDE OLUŞAN HASARDA İŞÇİNİNDE SORUMLULUĞUNUN BULUNMASI • GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ FESİH

  • GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH AYRIMI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/21018 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/18341 4857. İşK/ 18-21
   Tarihi: 09.09 .2013
   • GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH AYRIMI • GEÇERLİ FESİH İÇİN ÜRETİM VE İŞ İLİŞKİSİNİN OLUMSUZ ETKİLENMESİNİN GEREKMESİ

  • YILLIK İZİNİN İSPATI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/26658 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/18451 4857.S. İşK/ 57 6100 S. HMK/225
   Tarihi: 10.09.2013
   • YILLIK İZİNİN İSPATI • YEMİN DELİLİNE DAYANAN TARAFA YEMİNİN HATIRLATILMASININ GEREKMESİ

  • ALT İŞVEREN

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/18800 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/18737 4857.S. İşK/ 2, 18-21
   Tarihi: 13.09.2013
   • ALT İŞVEREN • BİRLİKTE İSTİHDAM • İŞVERENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİNİN GEÇERLİ OLDUĞU DURUMDA İŞE İADENİN ALT İŞVERENE YAPILACAĞININ BELİRTİLMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/18796 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/18740 4857.S. İşK/ 2, 18-21
   Tarihi: 13.09.2013
   • ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİNİN GEÇERLİ OLDUĞU DURUMDA İŞE İADENİN ALT İŞVERENE YAPILACAĞININ BELİRTİLMESİNİN GEREKMESİ • FESHİN MALİ SONUÇLARINDAN ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVERENİN MÜTESELSİLEN SORUMLU OLACAKALRI

  • FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ALACAKLARINA EN YÜKSEK BANKA MEVDUAT FAİZİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/26307 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/18846 4857.S. İşK/ 41
   Tarihi: 16.09.2013
   FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ALACAKLARINA EN YÜKSEK BANKA MEVDUAT FAİZİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • HİZMET ALIMININ ÖZEL KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/21049 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/19112 4857.S. İşK/ 2,18-21
   Tarihi: 17.09.2013
   • HİZMET ALIMININ ÖZEL KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLMASI • ÖZEL KANUNDAKİ DÜZENLEMYE GÖRE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİNN 4857 SAYILI YASAYA AYKIRI OLMADIĞI

  • VARDİYA DEĞPİŞİKLİĞİNİN BİR VEYA BİR KAÇ İŞÇİYLE SINIRLI YAPILMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/26182 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/19137 4857.S. İşK/ 18-21,22
   Tarihi: 17.09.2013
   • VARDİYA DEĞPİŞİKLİĞİNİN BİR VEYA BİR KAÇ İŞÇİYLE SINIRLI YAPILMASI • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ