• İŞÇİ TEMİNİNE ARACILIK

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/2572 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/2349 4857 S. İş. K/2,5,18-21
   Tarihi: 07.03.2013
   • İŞÇİ TEMİNİNE ARACILIK • MUVAZAA • MUVAZAANIN HAKSIZ FİİL NİTELİĞİNDE OLMASI • EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK • HİÇ KİMSENİN KENDİ HİLESİNDEN YARARLANAMAYACAĞI • GEÇERSİZ FESİH

  • REKABET YASAĞI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/2542 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/5823 6098 S. YBK/444,445
   Tarihi: 08.04.2013
   • REKABET YASAĞI • İŞÇİNİN REKABET YASAĞI NEDENİYLE İKTİSADİ GELECEĞİNİN TEHLİKEYE DÜŞÜRÜLEMEYECEĞİ • REKABET YASAĞININ GEÇERLİLİK KOŞULLARI • REKABET YASAĞINDAN İŞVERENİN VAZGEÇMESİ

  • ZAMANAŞIMI DEF’İNİN CEVAP DİLEKÇESİ İLE İLERİ SÜRÜLMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/2914 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/7032 6100 S. HMK/319
   Tarihi: 18.04.2013
   • ZAMANAŞIMI DEF’İNİN CEVAP DİLEKÇESİ İLE İLERİ SÜRÜLMESİNİN GEREKMESİ • ZAMANAŞIMI DEF’İNİN SÜRESİ İÇERİSİNDE İLERİ SÜRÜLMEMESİ HALİNDE DAVACININ AÇIK MUVAFAKATİNİN GEREKMESİ

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE MEVSİMLİK İŞÇİ DAİMİ İŞÇİ AYRIMI YAPILMIŞ OLMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/2279 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/9629 6356 S. STK/39
   Tarihi: 23.05.2013
   • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE MEVSİMLİK İŞÇİ DAİMİ İŞÇİ AYRIMI YAPILMIŞ OLMASI • MEVSİMLİK İŞÇİNİN TİS HÜKÜMLERİNE GÖRE GÜNLÜK ÜCERTİNİN BELİRLENMESİNDE KIDEM TERFİ HESABININ YAPILAMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞÇİYE AHLAKA AYKIRI TELEFON MESAJI GÖNDERMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/3537 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/10676 4857 S. İşK/25 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 06.06.2013
   • İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞÇİYE AHLAKA AYKIRI TELEFON MESAJI GÖNDERMESİ • HAKLI NEDENLE FESİH • KIDEM İHBAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN İŞYERİNDE ARA VEREREK ÇALIŞMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/4262 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/10743 4857 S. İşK/57 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 10.06.2013
   • İŞÇİNİN İŞYERİNDE ARA VEREREK ÇALIŞMASI • İŞÇİNİN ÖNCEKİ DÖNEM ÇALIŞMALARININ KIDEM TAZMİNATINI HAK EDEREK SONA ERMESİ HALİNDE SONA ERMENİN 10 YILI GEÇMEMESİ DURUMUNDA KIDEM SÜRESİNE EKLENEBİLECEĞİ • ÖNCEKİ DÖNEM ÇALIŞMASINDAN SONRA VERİLEN ARANIN 10 YILI GEÇMESİ HALİNDE İLK DÖNEM ÇALIŞMASININ YILLIK İZİN VE KIDEM TAZMİNATI HESABINA DAHİL EDİLEMEYECEĞİ

  • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/4101 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/11443 4857 S. İşK/32 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 18.06.2013
   • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN ÇIPLAK ÜCRETE DAHİL EDİLEMEYECEĞİ

  • BİLİRKİŞİNİN YETKİ SINIRLARINI AŞMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/7830 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/11855 6100 S. HMK/25,46
   Tarihi: 24.06.2013
   BİLİRKİŞİNİN YETKİ SINIRLARINI AŞMASI

  • FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNİN BELİRLENMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/9109 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/11893 4857 S. İşK/41,46
   Tarihi: 25.06.2013
   • FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNİN BELİRLENMESİ • MÜKERRER HESAPLAMA

  • İSTİFA EDEREK İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/5008 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12055 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 27.06.2013
   • İSTİFA EDEREK İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ • İSTİFA BELGESİNDEKİ GENEL SOYUT İFADELERİN DAVA DİLEKÇESİ İLE AÇIKLNABİLECEĞİ

  • ORGANİK BAĞ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/4887 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12078 4857 S. İşK/17,57 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 27.06.2013
   • ORGANİK BAĞ • HER İKİ İŞVEREN NEZDİNDE GEÇEN SÜRELERİN KIDEM HESABINDA DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

  • GECE ÇALIŞMASININ 7,5 SAATİ GEÇEMEYECEĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/3898 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12354 4857 S. İşK/41, 69
   Tarihi: 01.07.2013
   • GECE ÇALIŞMASININ 7,5 SAATİ GEÇEMEYECEĞİ • 7,5 SAATİ GEÇEN GECE ÇALIŞMALARININ HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE BAKILMAKSIZIN FAZLA ÇALIŞMA SAYILACAĞI

  • BİLDİRİMLİ FESİHLERDE ÖNEL SÜRESİNİN KIDEM SÜRESİNE EKLENECEĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/5280 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12356 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 01.07.2013
   • BİLDİRİMLİ FESİHLERDE ÖNEL SÜRESİNİN KIDEM SÜRESİNE EKLENECEĞİ • KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA ASKI DÖNEMLERİNİN DİKKATE ALINAMAYACAĞI • SİGORTA KAYITLARINDA GÖZÜKEN İŞVERENİN DIŞINDA BAŞKA İŞVERENLERE DE İŞÇİNİN HİZMET VERMESİ • ORGANİK BAĞ

  • ZAMANAŞIMI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/3891 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12357 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 01.07.2013
   • ZAMANAŞIMI • ZAMANAŞIMININ RE’SEN DİKKATE ALINAMAYACAĞI • SÜRESİ İÇERİSİNDE İLERİ SÜRÜLMEYEN ZAMANAŞIMININ ANCAK KARŞI TARAFIN MUVAFAKATİ İLE İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ • ZAMANAŞIMI DEF’İNİN CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI İLE DE YAPILABİLECEĞİ

  • İŞ KANUNUNUN KAPSAMI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/4887 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12078 4857 S. İşK/1,4,17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 27.06.2013
   • İŞ KANUNUNUN KAPSAMI • TARIM İŞİ • İŞ KANUNUNDAKİ İSTİSNAİ HÜKÜMLERİN GENİŞLETİLEREK YORUMLANAMAYACAĞI

  • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİREN İŞVEREN VEKİLİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/19137 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/13064 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 10.07.2013
   • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİREN İŞVEREN VEKİLİ • İŞVEREN VEKİLİNİN TEK BAŞINA İŞÇİ ALMA ÇIKARMA YETKİSİNİN BULUNMAMASI • GEÇERSİZ FESİH • EMEKLİ İKEN ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİNDE İADE TAZMİNATININ EMEKLİ OLDUKTAN SONRA İŞYERİNDE GEÇEN KIDEMİNE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 11 SAATİ AŞAMAYACAĞI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/5309 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/13271 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 12.07.2013
   • GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 11 SAATİ AŞAMAYACAĞI • 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN DENKLEŞTİRMEYE TABİ TUTULAMAYACAĞI

  • DEVAMSIZLIK

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/5216 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/13277 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 12.07.2013
   • DEVAMSIZLIK • DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURMAYACAĞI • DEVAMSIZLIK KONUSUNDA 1 AYIN TAKVİM AYINI İFADE ETMEYECEĞİ • İŞ GÜNÜNÜN İŞÇİ AÇISINDAN ÇALIŞILMASI GEREKEN GÜN OLARAK ANLAŞILMASI GEREKTİĞİ

  • YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/5219 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/13279 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 12.07.2013
   • YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ • KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME ŞEKLİNİN ÖNEMLİ OLMADIĞI • YILLIK İZNİN KULLANDIRILDIĞININ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENE AİT OLMASI • YILLIK İZNİN İZİN DEFTERİ VEYA EŞDEĞER BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

  • YEMİNİN KONUSU

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/17969 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/13320 6100 S. HMK/225
   Tarihi: 15.07.2013
   • YEMİNİN KONUSU • YEMİNİN YAPILIŞ USULÜ

  • İŞ KOŞULLARININ ESASLI ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİSİNİN YAZILI YAPILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/39867 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/28716 4857 S. İşK/11, 32 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 08.11.2013
   • İŞ KOŞULLARININ ESASLI ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİSİNİN YAZILI YAPILMASININ GEREKMESİ • DEĞİŞİKLİK FESHİNDE ÖLÇÜLÜK İLKESİNİN GÖZETİLMESİ GEREKLİLİĞİ

  • EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/9138 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/27777 4857 S. İşK/120 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 01.11.2013
   • EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ • KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN EMEKLİLİĞE HAK KAZANDIĞINI GÖSTEREN BELGENİN İŞVERENE VERİLDİĞİ TARİHTEN BAŞLAYACAĞI

  • ZAMAN AŞIMI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/37676 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/28077 4857 S. İşK/120 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 04.11.2013
   ZAMAN AŞIMI

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİK

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/38778 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/28244 4857 S. İşK/22 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 05.11.2013
   • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİK • ESASLI DEĞİŞİKLİĞİN İYİ NİYET KURALLARINA UYGUN YAPILMIŞ OLMASI ZORUNLULUĞU

  • ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMASINI SÜRDÜRMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/33206 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/28313 4857 S. İşK/2, 6, 59 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 05.11.2013
   • ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMASINI SÜRDÜRMESİ • ALT İŞVEREN DEĞİŞİKLİKLERİNİN İŞYERİ DEVRİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU • FESHE BAĞLI HAKLARIN İSTENEMEYECEĞİ

  • KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/39104 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/28336 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 05.11.2013
   KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI

  • DAVALARIN YIĞILMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/10344 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/28364 6100 S.HMK/107 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 06.11.2013
   • DAVALARIN YIĞILMASI • BELİRSİZ ALACAK DAVASI

  • TEBLİGAT

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/38773 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/28487 6099 S.TebK/21,35 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 07.11.2013
   TEBLİGAT

  • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/7279 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/28602 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 07.11.2013
   İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

  • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH OLGUSUNUN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/7293 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/28616 4857 S. İşK/18-21 2821 S. SK/31
   Tarihi: 07.11.2013
   SENDİKAL NEDENLERLE FESİH OLGUSUNUN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • TALEPLE BAĞLILIK

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/31558 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/28651 4857 S. İşK/34, 41
   Tarihi: 07.11.2013
   • TALEPLE BAĞLILIK • TALEPLERE İLİŞKİN FAİZ TÜRLERİ AYRIŞTIRILMADAN SADECE YASAL FAİZ DENİLMESİ HALİNDE İŞ YASASININ 34. MADDESİNDEKİ FAİZİN ANLAŞILACAĞI • DAVA DİLEKÇESİNDE FAİZ TALEBİNİN AYRI AYRI BELİRTİLMİŞ OLMASI HALİNDE 34. MADDENİN UYGULANMYACAĞI

  • BELİRLİ SÜRELİ BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ AYRIMININ İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE YAPILACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/39867 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/28716 4857 S. İşK/11, 32 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 08.11.2013
   BELİRLİ SÜRELİ BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ AYRIMININ İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE YAPILACAĞI

  • DEVAMSIZLIĞIN SAATLER TOPLANARAK HESAPLANAMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/36844 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/28726 4857 S. İşK/25 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 08.11.2013
   DEVAMSIZLIĞIN SAATLER TOPLANARAK HESAPLANAMAYACAĞI

  • FAZLA ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/43648 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/31451 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 02.12.2013
   • FAZLA ÇALIŞMA • 24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE FİİLİ ÇALIŞMANIN EN FAZLA 14 SAAT OLACAĞI

  • ÜCRET ALACAKLARININ NET OLARAK TALEP EDİLMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/43688 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/31452 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 02.12.2013
   • ÜCRET ALACAKLARININ NET OLARAK TALEP EDİLMESİ • NET ÜCRET HESABINDA SGK PRİM ORANLARININ DA DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ

  • ARA DİNLENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/44651 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/31457 4857 S. İşK/68
   Tarihi: 02.12.2013
   • ARA DİNLENMESİ • ON BEŞ SAATLİK ÇALIŞMADAN 1,5 SAAT ARA DİNLENMESİ DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ

  • ÜCRET

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/43376 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/31469 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 02.12.2013
   • ÜCRET • ÜCRETİN ÖDENMEMESİ HAKLI FESİH

  • ZAMAN AŞIMI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/45785 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/31901 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 04.12.2013
   • ZAMAN AŞIMI • YILLIK İZİN ÜCRETİNDE ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN FESİHTEN SONRA ON YIL OLMASI

  • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİREN İŞÇİLERİN TESPİTİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/12454 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/32034 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 05.12.2013
   • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİREN İŞÇİLERİN TESPİTİ • BİRLİKTE İSTİHDAM DA 30 İŞÇİNİN TÜM ŞİRKETLERDE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISINA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞYERİNİN İŞE İADE BAŞVURUSUNDAN ÖNCE KAPANMIŞ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/28473 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/32079 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 05.12.2013
   • İŞYERİNİN İŞE İADE BAŞVURUSUNDAN ÖNCE KAPANMIŞ OLMASI • İŞE İADE VE ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİ • İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

  • SİGORTALILIK İÇİN FİİLİ-GERÇEK ÇALIŞMANIN BULUNMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/917 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/2451 506 S. SSK/130
   Tarihi: 18.02.2013
   • SİGORTALILIK İÇİN FİİLİ-GERÇEK ÇALIŞMANIN BULUNMASININ GEREKMESİ • SİGORTALILIK TESCİLİNİN İPTALİ

  • RUCÜAN TAZMİNAT

   YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/25228 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/4512 506 S. SSK/26
   Tarihi: 12.03.2013
   • RUCÜAN TAZMİNAT • MADDİ OLGUNUN BELİRLENMESİ YÖNÜNDEN CEZA MAHKEMESİNCE VERİLEN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ BAĞLAYICILIĞININ OLMAMASI • KUSUR RAPORU ALINMASININ GEREKMESİ

  • SİGORTALI LEHİNE YENİ HAKLAR GETİREN SOSYAL GÜVENLİK YASALARININ YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCEKİ OLAYLARA DA UYGULANABİLECEĞİ

   YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/359 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/5041 5510 S. SGK/41
   Tarihi: 18.03.2013
   • SİGORTALI LEHİNE YENİ HAKLAR GETİREN SOSYAL GÜVENLİK YASALARININ YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCEKİ OLAYLARA DA UYGULANABİLECEĞİ • TUTUKLULUK HALİNİN BORÇLANILABİLMESİ İÇİN SİGORTALININ BERAAT ETMESİNİN GEREKMESİ • SİGORTALININ ÖLÜMÜ HALİNDE HAK SAHİPLERİNİN TUTUKLULUKTA GEÇEN SÜRENİN BORÇLANILMASINI İSTEYEBİLMESİ • SUÇSUZLUK KARİNESİ

  • PRİM BORCUNDA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞUNUN İFLASIN ERTELENMESİ KARARI ÜZERİNE DURACAĞI

   YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/5703 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/6622 506 S. SSK/80 6183 S. AUK/35
   Tarihi: 02.04.2013
   • PRİM BORCUNDA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞUNUN İFLASIN ERTELENMESİ KARARI ÜZERİNE DURACAĞI • İFLASIN ERTELENMESİ KARARINDAN ÖNCEKİ PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUĞUN DEVAM EDECEĞİ

  • YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI

   YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/1737 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/7836 506 S. SSK/61
   Tarihi: 15.04.2013
   YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI

  • TOPTAN ÖDEME

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/4449 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/10424 5510 S. SGK/31
   Tarihi: 21.05.2013
   • TOPTAN ÖDEME • HİZMETLERİN İHYASI

  • BOŞANAN EŞLERİN BİRLİKTE YAŞAMAYA DEVAM ETMESİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/5426 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/11093 5510 S. SGK/56
   Tarihi: 28.05.2013
   • BOŞANAN EŞLERİN BİRLİKTE YAŞAMAYA DEVAM ETMESİ • EYLEMLİ OLARAK BİRLİKTE YAŞAMA • YETİM AYLIĞININ KESİLMESİ

  • HİZMET TESPİTİNİN KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİRMESİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/17512 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12964 506 S. SSK/79 5510 S. SGK/86
   Tarihi: 20.06.2013
   • HİZMET TESPİTİNİN KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİRMESİ • HİZMETLERİN NET OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • GERÇEK VE FİİLİ BİR ÇALIŞMAYA DAYANDIĞI KANITLANAMAYAN ODA KAYDININ TEK BAŞINA SİGORTALILIK HAKKINI KAZANDIRAMAYACAĞI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/8127 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/12974 1479 S. Bağ-Kur/24
   Tarihi: 20.06.2013
   GERÇEK VE FİİLİ BİR ÇALIŞMAYA DAYANDIĞI KANITLANAMAYAN ODA KAYDININ TEK BAŞINA SİGORTALILIK HAKKINI KAZANDIRAMAYACAĞI

  • ÜRÜN TESLİMİNE DAYALI TARIM BAĞKURLULUĞU’NDA TARIMSAL FAALİYETİN KESİNTİSİZ SÜRDÜĞÜNÜN BELİRLENMESİNİN DE GEREKMESİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/3164 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/13933 2926 S. T.Bağ-Kur/2,3
   Tarihi: 01.07.2013
   ÜRÜN TESLİMİNE DAYALI TARIM BAĞKURLULUĞU’NDA TARIMSAL FAALİYETİN KESİNTİSİZ SÜRDÜĞÜNÜN BELİRLENMESİNİN DE GEREKMESİ

  • SENDİKA YÖNETCİLERİ İÇİN BELİRLENEN ÜCRETLERİN SENDİKA GELİRLERİNİ AŞMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/27410 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/19074 2821 S. İşK/45
   Tarihi: 17.09.2013
   • SENDİKA YÖNETCİLERİ İÇİN BELİRLENEN ÜCRETLERİN SENDİKA GELİRLERİNİ AŞMASI • SENDİKA GELİRLERİNİ AŞAN YÖNETİCİ ÜCRELERİNİN SENDİKA GELİRLERİNİN FAALİYET DIŞI KULLANMA YASAĞI KAPSAMINA GİRECEĞİ • SENDİKACININ KULLANMADIĞI YILLIK İZİNLERİNİN ÜCRETİNİ ALABİLMESİ İÇİN İZNİN ZORUNLU NEDENLERLE KULLANILMADIĞINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARAININ GEREKEMESİ

  • ÖRTÜLÜ DENKLEŞTİRME

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/26026 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/19201 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 19.09.2013
   • ÖRTÜLÜ DENKLEŞTİRME • YİRMİ DÖRT SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞMALARDA FİİLİ ÇALIŞMANIN 14 SAAT OLARAK ALINACAĞI • 14 SAATİN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE EKLENMEDEN 11 SAATİ AŞAN KISMIN FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

  • PRİM

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/26430 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/19440 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 23.09.2013
   • PRİM • PRİM ÖDEMESİNDE AYRIMI HAKLI KILACAK NEDEN OLMADIKÇA EŞİT DAVRANMA İLKESİNİN GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ

  • BOZAMADAN SONRA ISLAH YOLUYLA ZAMAN AŞIMI DEFİ’NİN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/27489 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/19764 4857 S. İşK/41 6100 S. HMK/177
   Tarihi: 23.09.2013
   BOZAMADAN SONRA ISLAH YOLUYLA ZAMAN AŞIMI DEFİ’NİN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ

  • GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ FESİH

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/28092 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/19895 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 26.09.2013
   GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ FESİH

  • EYLEMLİ FESİH

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/26670 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/20483 4857 S. İşK/24,69
   Tarihi: 01.10.2013
   • EYLEMLİ FESİH • İŞVEREN VEKİLİNİN ONUR KIRICI BEYANLARI ÜZERİNE İŞİN TERKİ • 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARDA ARA DİNLENMESİNİN EN AZ 1,5 SAAT OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE FESİH

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/26565 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/20677 4857 S. İşK/24 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 03.10.2013
   • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE FESİH • KIDEM TAZMİNATI

  • YAŞIN DIŞINDA EMEKLİLİK KOŞULLARINI TAŞIDIĞI GEREKÇESİYLE FESİH

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/26562 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/21200 4857 S. İşK/120 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 08.10.2013
   • YAŞIN DIŞINDA EMEKLİLİK KOŞULLARINI TAŞIDIĞI GEREKÇESİYLE FESİH • BİR BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAMANIN KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNE ENGEL OLUŞTURMAYACAĞI

  • SENDİKA GENEL KURULU’NUN İPTALİNE KARAR VERİLMEDEN SADECE GENEL KURULDA YAPILAN SEÇİMLERİN İPTALİ HALİNDE SENDİKAYA KAYYIM ATANMASININ OLANAKLI OLMADIĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/26474 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/22165 6356 S. STK/15
   Tarihi: 23.10.2013
   SENDİKA GENEL KURULU’NUN İPTALİNE KARAR VERİLMEDEN SADECE GENEL KURULDA YAPILAN SEÇİMLERİN İPTALİ HALİNDE SENDİKAYA KAYYIM ATANMASININ OLANAKLI OLMADIĞI

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİNE İTİRAZ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/27029 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/22166 2822 S. TSGLK/13,14
   Tarihi: 23.10.2013
   • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİNE İTİRAZ • SENDİKA ÜYE SAYISININ ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NDAN İSTENEN ÜYE KAYIT FİŞLERİYLE BELİRLENMESİ

  • İŞLETME DÜZEYİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİNE İTİRAZ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/28148 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/22168 6356 S. STK/43,79
   Tarihi: 23.10.2013
   • İŞLETME DÜZEYİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİNE İTİRAZ • YETKİLİ MAHKEMENİN İŞLETME MERKEZİNİN BAĞLI BULUNDUĞU ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YETKİ ALANINDAKİ MAHKEME OLDUĞU

  • EMEKLİLİK SONRASI AYNI İŞYERİNDE KAYIT DIŞI ÇALIŞMA

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/27620 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/23200 4857 S. İşK/17,120 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 04.11.2013
   • EMEKLİLİK SONRASI AYNI İŞYERİNDE KAYIT DIŞI ÇALIŞMA • İŞÇİNİN HİZMET SÜRESİNİN BORDRO TANIKLARININ RE’SEN TESPİT EDİLEREK DİNLENMESİNİN GEREKMESİ

  • BANKA KAYITLARININ ÖDEMEYİ GÖSTEREN BELGE NİTELİĞİNDE OLDUĞU

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/27643 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/23361 4857 S. İşK/37 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 05.11.2013
   BANKA KAYITLARININ ÖDEMEYİ GÖSTEREN BELGE NİTELİĞİNDE OLDUĞU

  • ARALIKLI ÇALIŞMALARDA HER BİR DÖNEMİN KIDEM TAZMİNATINI HAK EDECEK ŞEKİLDE SONA ERMESİ HALİNDE KIDEM SÜRESİNİN TOPLAM ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/27551 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/23520 4857 S. İşK/59,120 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 07.11.2013
   • ARALIKLI ÇALIŞMALARDA HER BİR DÖNEMİN KIDEM TAZMİNATINI HAK EDECEK ŞEKİLDE SONA ERMESİ HALİNDE KIDEM SÜRESİNİN TOPLAM ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ • ARA VERİLEN DÖNEM 10 YILI AŞMIŞSA BU DÖNEM İÇİN KIDEM TAZMİNATI HESABI YAPILAMAYACAĞI

  • PRİM GÜN SAYISI VE SİGORTALILIK SÜRESİ AÇISINDAN YAŞLILIK AYLIĞINI HAK ETMİŞ OLMA

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/27761 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/23841 4857 S. İşK/120 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 08.11.2013
   • PRİM GÜN SAYISI VE SİGORTALILIK SÜRESİ AÇISINDAN YAŞLILIK AYLIĞINI HAK ETMİŞ OLMA • EMEKLİLİK İÇİN YAŞ KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEMESİ • ÖDENEN KIDEM TAZMİNATININ GERİ İSTENEMEYECEĞİ

  • İŞE İADE DAVASI AÇILMASI DURUMUNDA YILLIK İZİN ÜCRETİNİN TALEP EDİLİP EDİLEMEYECEĞİNİN DAVANIN SONUCUNA GÖRE BELİRLENECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/27767 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/23847 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 08.11.2013
   • İŞE İADE DAVASI AÇILMASI DURUMUNDA YILLIK İZİN ÜCRETİNİN TALEP EDİLİP EDİLEMEYECEĞİNİN DAVANIN SONUCUNA GÖRE BELİRLENECEĞİ • YILLIK İZİN ÜCRETİNİN FESİHLE MUACCEL OLACAĞI

  • İBRANAMENİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/28146 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/23941 6098 S. YBK/132
   Tarihi: 11.11.2013
   İBRANAMENİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI

  • İŞYERİNE ALKOLLÜ GELME

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/28605 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/25587 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 19.11.2013
   • İŞYERİNE ALKOLLÜ GELME • HAKLI FESİH

  • İŞİN YAPILDIĞI YERDEKİ İŞ MAHKEMESİNİN YETKİLİ MAHKEME OLMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/29206 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/26621 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 26.11.2013
   • İŞİN YAPILDIĞI YERDEKİ İŞ MAHKEMESİNİN YETKİLİ MAHKEME OLMASI • İŞYERİNİN TANIMI

  • İŞLETME İTİRAZININ YETKİ DAVASINDA BEKLETİCİ MESELE YAPILACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/33468 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/28331 6356 S. STK/34,43
   Tarihi: 06.12.2013
   • İŞLETME İTİRAZININ YETKİ DAVASINDA BEKLETİCİ MESELE YAPILACAĞI • BAĞLI İŞYERLERİNİN İŞLETME KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ