• OTUZ İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/21752 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/15487 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 25.09.2013
   OTUZ İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/23890 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/24204 6356 STSK. /5, 41, 43
   Tarihi: 31.12.2013
   • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ • İŞLETME İTİRAZININ BEKLETİCİ MESELE YAPILACAĞI • İŞE İADE DAVASI AÇAN İŞÇİLERİN DAVALARININ SONUÇLARININ BEKLENMESİNİN GEREKMESİ

  • ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE YAPILMAMASI HALİNDE ISLAHA DEĞER VERİLEMEYECEĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/16110 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/94 6100 STSK. /176
   Tarihi: 13.01.2014
   • ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE YAPILMAMASI HALİNDE ISLAHA DEĞER VERİLEMEYECEĞİ • GECE ÇALIŞMASININ HESABI

  • KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA BAŞKA İŞYERLERİNDE GEÇEN ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DIŞLANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/16655 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/166 1475 S. İşK. /14
   Tarihi: 14.01.2014
   KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA BAŞKA İŞYERLERİNDE GEÇEN ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DIŞLANMASININ GEREKMESİ

  • GENEL TATİL ÜCRETLERİN AYLIK ÜCRETİN İÇERİSİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILABİLECEĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/16923 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/169 4857 S. İşK. /32,47
   Tarihi: 14.01.2014
   GENEL TATİL ÜCRETLERİN AYLIK ÜCRETİN İÇERİSİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILABİLECEĞİ

  • SAİR HER TÜRLÜ DELİL DENİLMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/16302 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/213 4857 S. İşK. /17
   Tarihi: 14.01.2014
   • SAİR HER TÜRLÜ DELİL DENİLMESİ • YEMİN

  • DEVAMSIZLIK NEDENİYLE HAKLI FESİH

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/16310 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/219 4857 S. İşK. /25
   Tarihi: 14.01.2014
   DEVAMSIZLIK NEDENİYLE HAKLI FESİH

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN AYIRD EDİCİ UNSURU

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/25282 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/232 4857 S. İşK. /2, 8
   Tarihi: 14.01.2014
   • İŞ SÖZLEŞMESİNİN AYIRD EDİCİ UNSURU • BAĞIMLILIK • GÖREV

  • EYLEMLİ FESİH

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/15874 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/310 4857 S. İşK. /17 1475 S. İşK. /14
   Tarihi: 15.01.2014
   • EYLEMLİ FESİH • FESHİN TEK YANLI BRİ İRADE AÇIKLAMASI OLMASI

  • İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN GÖSTERİLMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/15756 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/311 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 15.01.2014
   • İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN GÖSTERİLMESİ • İHTİRAZİ KAYIT KONULMAMASI • AKSİNİN YAZILI BELGE KANITLANMASININ GEREKMESİ

  • ALT İŞVEREN İLİŞKİNİN SONA ERMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/15698 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/315 4857 S. İşK. /2 1475 S. İşK. /14
   Tarihi: 15.01.2014
   • ALT İŞVEREN İLİŞKİNİN SONA ERMESİ • ASIL İŞVERENİNYENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMANIN KIDEM TAZMİNATI İSTEMİNE ENGEL OLAMAYACAĞI

  • ÜCRETİN ÖDENMEMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/16017 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/390 4857 S. İşK. /32,34 1475 S. İşK. /14
   Tarihi: 16.01.2014
   • ÜCRETİN ÖDENMEMESİ • ÇALIŞMAMA HAKKI • HAKLI NEDENLE FESİH

  • FAZLA ÇALIŞMA

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/15259 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/415 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 16.01.2014
   • FAZLA ÇALIŞMA • İMZALI PUANTAJ KAYITLARININ BULUNMASI HALİNDE TANIK ANLATIMLARINA DEĞER VERİLEMEYECEĞİ

  • YILLIK İZİN ÜCRETİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN TALEP EDİLEMEYECEĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/15465 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/506 4857 S. İşK. /57, 59
   Tarihi: 16.01.2014
   • YILLIK İZİN ÜCRETİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN TALEP EDİLEMEYECEĞİ • YILLIK İZİNDE ZAMAN AŞIMININ FESİHTEN İTİBAREN İŞLEYECEĞİ

  • ISLAHL DİLEKÇESİ İLE İLK DAVADA TALEP EDİLMEYEN HAKLARIN İSTENEMEYECEĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/17906 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/864 1086 S. HUMK. /74
   Tarihi: 23.01.2014
   ISLAHL DİLEKÇESİ İLE İLK DAVADA TALEP EDİLMEYEN HAKLARIN İSTENEMEYECEĞİ

  • SEFER PRİMLERİNİN ÜCRET NİTELİĞİNDE OLDUĞU

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/18261 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/1037 4857 S. İşK. /32,41
   Tarihi: 27.01.2014
   • SEFER PRİMLERİNİN ÜCRET NİTELİĞİNDE OLDUĞU • SEFER PRİMİ ÜCRETİN EKİ OLMAYIP ÜCRET OLDUĞUNDAN TAZMİNATA ESAS ÜCRETTE DOĞRUDAN DİKKATE ALINACAĞI

  • KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/415 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/1153 4857 S. İşK. /17
   Tarihi: 28.01.2014
   • KÖTÜ NİYET TAZMİNATI • SİGORTASIZ ÇALIŞTIRMA • SGK NA ŞİKAYET • FESHİN KÖTÜ NİYETLE YAPILDIĞININ KANITLANAMAMASI

  • BİR BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMAK İÇİN İŞTEN AYRILMA

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/23091 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/1168 4857 S. İşK. /25
   Tarihi: 28.01.2014
   • BİR BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMAK İÇİN İŞTEN AYRILMA • HAKSIZ FESİH

  • BELEDİYEDE VİZE DÖNEMİ DIŞINDA ÜCRET ALMADAN ÇALIŞMANIN RESMİ BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/18933 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/1180 4857 S. İşK. /17
   Tarihi: 28.01.2014
   • BELEDİYEDE VİZE DÖNEMİ DIŞINDA ÜCRET ALMADAN ÇALIŞMANIN RESMİ BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

  • İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN SENDİKAL AYRIMCILIĞA UĞRAMA

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/347 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/5042 6356 S. TSK. /25
   Tarihi: 04.03.2014
   • İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN SENDİKAL AYRIMCILIĞA UĞRAMA • SENDİKAL TAZMİNAT

  • YİRMİ DÖRET SAAT ÇALIŞIP YİRMİ DÖRET SAAT DİNELENME ESASINA GÖRE ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/51145 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/34 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 13.01.2014
   • YİRMİ DÖRET SAAT ÇALIŞIP YİRMİ DÖRET SAAT DİNELENME ESASINA GÖRE ÇALIŞMA • EN FAZLA ONDÖRT SAATİN ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILACAĞI • 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMLARIN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ AŞILMASADA FAZLA ÇALIŞMA OLARAK DEĞERLENDİRİLECEĞİ

  • İBRANAMENİN GEÇERLİK KOŞULLARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/51524 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/50 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420
   Tarihi: 13.01.2014
   İBRANAMENİN GEÇERLİK KOŞULLARI

  • ÜÇBİN ALTIYÜZ GÜN ONBEŞ YIL SİGORTALILIK SÜRESİNİ DOLDURDUĞU GEREKÇESİYLE İŞYERİNDEN AYRILMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/51535 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/52 1475 S. İşK. /32
   Tarihi: 13.01.2014
   • ÜÇBİN ALTIYÜZ GÜN ONBEŞ YIL SİGORTALILIK SÜRESİNİ DOLDURDUĞU GEREKÇESİYLE İŞYERİNDEN AYRILMA • YENİ BİR İŞYERİNDE ÇALIŞMANIN HAKKIN KÖTÜYE KULLANMASI OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

  • YILLIK İZİN

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/51647 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/192 4857 S. İşK. /57,59
   Tarihi: 13.01.2014
   • YILLIK İZİN • YILLIK İZİNİ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI • YILLIK İZNİN İMZALI İZİN DEFTERİ VEYA EŞDEĞER YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMAYI KANIT YÜKÜNÜN İŞÇİDE OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/50894 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/496 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 20.01.2014
   • FAZLA ÇALIŞMAYI KANIT YÜKÜNÜN İŞÇİDE OLMASI • KANITLANAMAYAN FAZLA ÇALIŞMANIN REDDİNİN GEREKMESİ

  • ÖZEN BORCUNA AYKIRI DAVRANARAK İŞVERENE ZARAR VERME

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/51009 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/505 4857 S. İşK. /25
   Tarihi: 20.01.2014
   • ÖZEN BORCUNA AYKIRI DAVRANARAK İŞVERENE ZARAR VERME • KUSUR İNCELEMESİ YAPILARAK İŞÇİNİN KUSURUNA İSABET EDEN ZARARIN OTUZ GÜNLÜK ÜCRETLE KARŞILAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • BOZMADAN SONRA ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/580 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/653 6100 S. HMK. /176,177
   Tarihi: 20.01.2014
   • BOZMADAN SONRA ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASI • BOZMADAN SONRA TAHKİKAT SÜRDÜĞÜNDEN ISLAH YAPILABİLECEĞİ

  • EMEKLİLİK NEDENİYLE FESHİN OBJEKTİF OLARAK UYGULANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/655 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/659 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 20.01.2014
   • EMEKLİLİK NEDENİYLE FESHİN OBJEKTİF OLARAK UYGULANMASININ GEREKMESİ • GEÇERSİZ FESİH

  • ÇİFT BORDRO

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/54489 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/3682 4857 S. İşK. /32
   Tarihi: 10.02.2014
   • ÇİFT BORDRO • ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

  • BOZMA KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN HÜKÜM KISMININ BOZMANIN SINIRLARINI ÇİZMEYE DÖNÜK OLDUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/2779 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/3793 6100 S. HMK. /297
   Tarihi: 10.02.2014
   • BOZMA KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN HÜKÜM KISMININ BOZMANIN SINIRLARINI ÇİZMEYE DÖNÜK OLDUĞU • BOZMA SONRASI TÜM TALEPLER İÇİN HÜKÜM KURULMASININ GEREKMESİ

  • ASIL İŞİN BİR BÖLÜMÜNÜN ALT İŞVERENE VERİLMESİNİN SINIRLANDIRILMIŞ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/54312 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/3884 4857 S. İşK. /2
   Tarihi: 10.02.2014
   • ASIL İŞİN BİR BÖLÜMÜNÜN ALT İŞVERENE VERİLMESİNİN SINIRLANDIRILMIŞ OLMASI • MUVAZAA • ASIL İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU

  • ISLAH SONRASI ZAMAN AŞIMI DEFİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/54465 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/3968 6098 S. TBK. /147
   Tarihi: 11.02.2014
   • ISLAH SONRASI ZAMAN AŞIMI DEFİ • TEMERRÜDÜN ZAMAN AŞIMINI KESMEYECEĞİ • ÜCRET ALACAKLARININ BEŞ YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRESİNE TABİ OLDUĞU

  • MEVSİMLİK İŞÇİNİN ASKI DÖNEMİNDE BİR BAŞKA İŞKOLUNDA ÇALIŞMASININ SENDİKA ÜYELİĞİNİ SONA ERDİRECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/54911 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/3976 2821 S. SK. /20,24
   Tarihi: 11.02.2014
   • MEVSİMLİK İŞÇİNİN ASKI DÖNEMİNDE BİR BAŞKA İŞKOLUNDA ÇALIŞMASININ SENDİKA ÜYELİĞİNİ SONA ERDİRECEĞİ • MEVSİM SONRASI YENİDEN ÜYE OLMANIN GEREKMESİ

  • İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/54911 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/3976 6356 S. TSK. /30
   Tarihi: 11.02.2014
   • İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ • İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI • İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN İŞ VE İŞYERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARININ İPTAL EDİLEBİLECEĞİ

  • İŞKOLU TESPİTİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/2891 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/4472 2821 S. SK. /60
   Tarihi: 13.02.2014
   • İŞKOLU TESPİTİ • İŞÇİLERİN BİR KISMININ DOĞRUDAN SAĞLIK İŞKOLUNA GİREN İŞLERİ YAPMASI • AĞIRLIKLI İŞ

  • İŞKOLU TESPİTİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/2951 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/4473 2821 S. SK. /60
   Tarihi: 13.02.2014
   • İŞKOLU TESPİTİ • İŞKOLUNDA ÖRGÜTLÜ SENDİKALARIN DAVAYA DAHİL EDİLMELERİNİN GEREKMESİ

  • SENDİKAL FESİH İDDASININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/9591 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/4491 4857 S.İşK/18-21 6356 S. TSK. /25
   Tarihi: 13.02.2014
   • SENDİKAL FESİH İDDASININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ • GEÇERLİ FESHİ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI • YÖNETİM HAKKININ KÖTÜYE KULLANILAMAMASI • KAPTAMANIN GERÇEK OLMASININ GEREKMESİ

  • ÜCRETİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN DA ÖDENEBİLECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/970 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/4724 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 17.02.2014
   ÜCRETİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN DA ÖDENEBİLECEĞİ

  • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/314 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/4831 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 17.02.2014
   • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ • GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKEMESİ OLDUĞU

  • SAVUNMA HAKKININ KISITLANAMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/9618 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/5230 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 20.02.2014
   • SAVUNMA HAKKININ KISITLANAMAYACAĞI • TANIK SAYISININ SINIRLANDIRILAMAYACAĞI

  • 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARINDA İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/15329 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/8585 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101
   Tarihi: 29.04.2013
   5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARINDA İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI

  • ANA BABAYA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/15996 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/10134 506 S.SSK/24
   Tarihi: 13.05.2013
   • ANA BABAYA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI • AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ

  • DOĞUM BORÇLANMASI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/18221 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/10508 5510 S.SGK/41
   Tarihi: 16.05.2013
   DOĞUM BORÇLANMASI

  • RÜCÜ HAKKI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/19635 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/11653 5510 S.SGK/21
   Tarihi: 28.05.2013
   • RÜCÜ HAKKI • HALEFİYET

  • YERSİZ OLARAK ÖDENEN ÖLÜM AYLIĞININ İADESİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/2734 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/2665 5510 S.SGK/96
   Tarihi: 13.02.2014
   • YERSİZ OLARAK ÖDENEN ÖLÜM AYLIĞININ İADESİ • GENEL MAHKEMLERİN GÖREVLİ OLDUĞU

  • İŞ KAZASI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/10568 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/17684 506 S.SSK/16
   Tarihi: 30.09.2013
   • İŞ KAZASI • GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLIK DÖNEMİNDE İŞ GÜCÜ KAYIP ORANININ %100 OLARAK ALINIP GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN MAHSUP EDİLMESİNİN GEREKMESİ

  • HİZMET TESPİTİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/9775 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/17803 5510 S.SGK/86
   Tarihi: 01.10.2013
   HİZMET TESPİTİ

  • İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/14713 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/18951 5510 S.SGK/13 6098 S. TBK. /146
   Tarihi: 22.10.2013
   İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICI

  • İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARINDA KISMEN VEYA TAMAMEN RÜCÜ EDİLEMEYEN ALACAKLARIN TAZMİNATTAN İNDİRİLEMYECEĞİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/11055 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/19722 5510 S.SGK/13 6098 S. TBK. /146
   Tarihi: 05.11.2013
   • İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARINDA KISMEN VEYA TAMAMEN RÜCÜ EDİLEMEYEN ALACAKLARIN TAZMİNATTAN İNDİRİLEMYECEĞİ • ÖDEME İLE ZARAR ARASINDA ORANSIZLIĞIN BULUNMASI • KISMİ İFA

  • YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK YAŞLILIK AYLIĞI ALANLARIN 19.06.2010 TARİHİNDEN ÖNCE TÜRKİYE DE ÇALIŞMAYA BAŞLAMALARIN HALİNDE YAŞLILIK AYLIKLARININ KESİLECEĞİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/14785 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/19912 5510 S.SGK/96 3201 S. YDHBK. /6
   Tarihi: 07.11.2013
   YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK YAŞLILIK AYLIĞI ALANLARIN 19.06.2010 TARİHİNDEN ÖNCE TÜRKİYE DE ÇALIŞMAYA BAŞLAMALARIN HALİNDE YAŞLILIK AYLIKLARININ KESİLECEĞİ

  • USTA ÖĞRETİCİLERİN HUKUKİ STATÜSÜ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/27301 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/20875 6100 S.HMK/331 657 S. DMK/4
   Tarihi: 07.10.2013
   • USTA ÖĞRETİCİLERİN HUKUKİ STATÜSÜ • GÖREVSİZLİK KARARINDA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

  • İŞİN YÜRÜTÜMÜNÜN AKSAMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/30869 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/23131 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 01.11.2013
   • İŞİN YÜRÜTÜMÜNÜN AKSAMASI • GEÇERLİ FESİH

  • YILLIK İZİN BEKLEME SÜRESİNİN FİİLİ ÇALIŞMANIN BAŞLADIĞI TARİHE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/28274 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/26371 4857 S.İşK/57
   Tarihi: 21.11.2013
   YILLIK İZİN BEKLEME SÜRESİNİN FİİLİ ÇALIŞMANIN BAŞLADIĞI TARİHE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • RAPORLUYKEN İŞE ÇAĞRILIP GİTMEDİĞİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLEN İŞÇİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/21437 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/26781 4857 S.İşK/17
   Tarihi: 26.11.2013
   • RAPORLUYKEN İŞE ÇAĞRILIP GİTMEDİĞİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLEN İŞÇİ • KÖTÜ NİYETİN KANITLANAMAMASI

  • İŞE GELMEME

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/34186 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/28421 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 06.12.2013
   • İŞE GELMEME • AMİRİ HAKKINDA TEHDİTVARİ KONUŞMA • İŞ AKIŞININ BOZULMASI • GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ FESİH

  • PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ GEREKÇESİ İLE FESİH

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/36477 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/29951 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 23.12.2013
   • PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ GEREKÇESİ İLE FESİH • OBJEKTİF BİR PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN BULUNMAMASI • GEÇERSİZ FESİH

  • İŞLETMESEL KARARIN TUTARLI UYGULANMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/36049 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/30510 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 26.12.2013
   • İŞLETMESEL KARARIN TUTARLI UYGULANMASI • GEÇERLİ FESİH

  • GEÇERSİZ FESİH

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/35858 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/30760 4857 S. İşK/2, 18-21
   Tarihi: 27.12.2013
   • GEÇERSİZ FESİH • FESHİN MALİ SONUÇLARINDAN ASIL İŞVERENİNDE SORUMLU OLACAĞININ BELİRTİLMESİNİN GEREKMESİ

  • GEÇERSİZ FESİH

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/37925 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/7 4857 S. İşK/2,18-21 6356 S. TSK/25
   Tarihi: 13.01.2014
   • GEÇERSİZ FESİH • ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAAYA DAYANIP DAYANMADIĞININ RE’SEN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ • SENDİKAL NEDENLERİN ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU

  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KOŞULLARININ BULUNMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/38309 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/150 4688 S. KSK/10
   Tarihi: 13.01.2014
   • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KOŞULLARININ BULUNMASI • KAYYUM TAYİNİ

  • MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/38309 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/150 4857 S. İşK/2, 18-21
   Tarihi: 16.01.2014
   • MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ • ASIL İŞVERENİN İŞYERİNE İADELERİNİN GEREKMESİ

  • SENDİKA İÇİ DEMOKRASİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/747 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/832 6356 S. TSK/2,14 4688 S.KGSK/11
   Tarihi: 24.01.2014
   • SENDİKA İÇİ DEMOKRASİ • SENDİKA TÜZÜĞÜNDE NİSBİ TEMSİL ESASINA GÖRE DELEGE SEÇİMİ, YAPILMASININ KARARLAŞTIRILMASININ YASAYA AYKIRI OLMADIĞI

  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANMADAN ÖNCE BİR SONRAKİ OLAĞAN GENEL KURUL DELEGE SEÇİMİNİN YAPILMIŞ OLMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/746 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/833 6356 S. TSK/10
   Tarihi: 24.01.2014
   • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANMADAN ÖNCE BİR SONRAKİ OLAĞAN GENEL KURUL DELEGE SEÇİMİNİN YAPILMIŞ OLMASI • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA KATILACAK DELEGELERİN İPTAL EDİLEN GENEL KURUL DELEGELERİ OLACAĞI

  • PROFOSYONEL SENDİKA YÖNETİCİSİNİN HİZMET ÖDENEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/841 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/834 2821 S. SK/45
   Tarihi: 24.01.2014
   • PROFOSYONEL SENDİKA YÖNETİCİSİNİN HİZMET ÖDENEĞİ • HUKUKA AYKIRI BULUNARAK İPTAL EDİLEN GENEL KURUL ARASI ÇALIŞMLAR NEDENİYLE HİZMET ÖDENEĞİ ALAMAYACAĞI

  • BOZMADAN SONRA ISLAH YAPILAMAYACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/871 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/949 6100 S. HMK/177
   Tarihi: 27.01.2014
   BOZMADAN SONRA ISLAH YAPILAMAYACAĞI

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/1644 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/955 6356 S. TSK/41-43
   Tarihi: 27.01.2014
   • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ • İŞLETME MERKEZİNİN BAĞLI BULUNDUĞU ÇALIŞMA VE İŞ KURUMUMÜDÜRLÜĞÜNÜN BAĞLI OLDUĞU İŞ MAHKEMESİNDE GÖRÜLECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANAMAMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/35535 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/970 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 28.01.2014
   FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANAMAMASI

  • İKALE

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/402 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/1341 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 03.02.2014
   • İKALE • İŞÇİYE MAKUL YARARIN SAĞLANMAMIŞ OLMASI • GEÇERSİZ FESİH

  • İŞYERİ DİSİPLİN KURULU KARARLARININDA YARGISAL DENETİME TABİ OLDUĞU

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/19399 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/1630 4857 S. İşK/1,2
   Tarihi: 07.02.2014
   İŞYERİ DİSİPLİN KURULU KARARLARININDA YARGISAL DENETİME TABİ OLDUĞU

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/1967 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/1792 6356 S. TSK/41-43
   Tarihi: 10.02.2014
   • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ • İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN MUVAZAALI OLARAK ALINIP ALINMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • MOBBİNG

   YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
   Esas No: 2012/9-1925 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/1407 4857 S. İşK/5
   Tarihi: 25.09.2014
   MOBBİNG

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ