• ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLDUĞU

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/23631 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/10298 4857 S. İşK. /32,34
   Tarihi: 09.05.2014
   • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLDUĞU • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN YAZILI BELGE KANITLANABİLECEĞİ

  • KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/2732 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/10426 4857 S. İşK. /17
   Tarihi: 12.05.2014
   • KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI • HER FESHİN KÖTÜ NİYET TAZMİNATINI GEREKTİRMEYECEĞİ

  • İHBAR ÖNELİNİN BÖLÜNEMEYECEĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/2751 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/10434 4857 S. İşK. /17
   Tarihi: 12.05.2014
   • İHBAR ÖNELİNİN BÖLÜNEMEYECEĞİ • HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI

  • İŞVERENİN İFLASI DURUMUNDA İŞÇİNİN AÇMIŞ OLDUĞU DAVAYA DEVAM EDİLECEĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/3359 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/10477 4857 S. İşK. /32 2004 S.İİK/193-194
   Tarihi: 12.05.2014
   İŞVERENİN İFLASI DURUMUNDA İŞÇİNİN AÇMIŞ OLDUĞU DAVAYA DEVAM EDİLECEĞİ

  • İŞÇİNİN ÖZEN BORCUNA AYKIRI DAVRANMASI HALİNDE İŞVEREN KUSURLU OLSA DA GEÇERLİ NEDEN OLABİLECEĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/5828 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/10540 4857 S. İşK. /18-21,25
   Tarihi: 13.05.2014
   • İŞÇİNİN ÖZEN BORCUNA AYKIRI DAVRANMASI HALİNDE İŞVEREN KUSURLU OLSA DA GEÇERLİ NEDEN OLABİLECEĞİ • GEÇERLİ NEDEN İÇİN KUSURLU DAVRANIŞIN YETERLİ OLDUĞU KASTIN BULUNMASININ GEREKMEMESİ • FESHİN HAKLI VEYE GEÇERLİ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMEMESİNİN EKSİKLİK OLDUĞU

  • GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/24187 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/10565 4857 S. İşK. /32
   Tarihi: 13.05.2014
   • GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • ÜCRET ARAŞTIRMASI

  • FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞINI KANIT YÜKÜNÜN İŞÇİDE OLMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/2698 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/10765 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 14.05.2014
   • FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞINI KANIT YÜKÜNÜN İŞÇİDE OLMASI • İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA GÖSTERİLEN FAZLA ÇALIŞMLARIN BAĞLAYICI OLDUĞU AKSİNİN YAZILI DELİLLE KANITLANMASININ GEREKMESİ • FAZLA ÇALIŞMANIN AYLIK ÜCRETE DAHİL OLDUĞU YÖNÜNDEKİ ANLAŞMANIN YILDA 270 SAAT İÇİN GEÇERLİ OLACAĞI • GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 11 SAATİ AŞAMAYACAĞI • FAZLA ÇALIŞMANIN AYLIK ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE BELİRLENEMEYECEĞİ

  • İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/5708 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/10806 4857 S. İşK. /8
   Tarihi: 14.05.2014
   • İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI • İŞVERENİN YÖNETİM HAKKININ KAPSAMI VE SINIRLARI

  • EYLEMLİ FESİH

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/2743 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/10874 4857 S. İşK. /17-21
   Tarihi: 15.05.2014
   EYLEMLİ FESİH

  • ÜCRETİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/2756 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/10876 4857 S. İşK. /34
   Tarihi: 15.05.2014
   • ÜCRETİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ • ÜCRETİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ NEDENİYLE ÇALIŞMAMA HAKKININ KULLANILMASI

  • ÜCRET HESAP PUSULASININ BAĞLAYICILIĞI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/3219 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/11068 4857 S. İşK. /8, 37
   Tarihi: 22.05.2014
   • ÜCRET HESAP PUSULASININ BAĞLAYICILIĞI • KİŞİNİN KENDİ MUVAZAASINA DAYANAMAYACAĞI • MUVAZAANIN RE’SEN ARAŞTIRLMASININ GEREKMESİ

  • İŞ HUKUKUNUN AMACININ İŞÇİ HAKLARINI İLERİYE GÖTÜRMEK OLDUĞU

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/4483 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/11162 4857 S. İşK. /22
   Tarihi: 26.05.2014
   • İŞ HUKUKUNUN AMACININ İŞÇİ HAKLARINI İLERİYE GÖTÜRMEK OLDUĞU • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK • İŞVERENİN GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKINI KÖTÜYE KULLANMAYACAĞI • DEĞİŞİLİK FESHİNDE GEÇERLİ DEĞİŞİKLİK İÇİN GEÇERLİ NEDENİN OLUP OLMADIĞI VARSA DEĞİŞİKLİĞİN ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİ GÖZETEREK YAPILIP YAPILMADIĞININ DENETLENECEĞİ • İŞÇİNİN ALT İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİ YAZILI OLARAK KABUL ETMEMESİ HALİNDE DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİN İŞÇİYİ BAĞLAMAYACAĞI • İŞ KOŞULLARININ ESASLI DEĞİŞİKLİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞİN İŞÇİ AÇISINDAN EN AZ OLUMSUZLUK YARATACAK ŞEKİLDE TEKLİF YAPILMASININ GEREKMESİ

  • İŞÇİ ALACAKLARINDA KISMİ ÖDEMENİN ALACAKLARIN MUACCELLİYET TARİHİNE GÖRE MAHSUP EDİLECEĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/2790 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/11188 4857 S. İşK. /34 6098 S.BK/86
   Tarihi: 26.05.2014
   İŞÇİ ALACAKLARINDA KISMİ ÖDEMENİN ALACAKLARIN MUACCELLİYET TARİHİNE GÖRE MAHSUP EDİLECEĞİ

  • İŞE İADE BAŞVURSUNU İŞÇİNİN VEKİLİ ARACILIĞI İLE YAPABİLECEĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/3181 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/11189 4857 S. İŞK. /21
   Tarihi: 02.06.2014
   • İŞE İADE BAŞVURSUNU İŞÇİNİN VEKİLİ ARACILIĞI İLE YAPABİLECEĞİ • İŞVERENİN İŞE DAVETTE CİDDİ OLMASININ GEREKMESİ • İŞE DAVET EDİLEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMAK İÇİN İŞE GİTMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

  • İŞYERİ DEVRİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/6956 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/11222 4857 S. İşK. /2, 6
   Tarihi: 26.05.2014
   • İŞYERİ DEVRİ • ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMESİNİN İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİNİŞN GEREKMESİ

  • ZAMAN AŞIMININ CEVAP DİLEKCESİYLE İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/3377 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/11245 6100 S. HMK. /141
   Tarihi: 26.05.2014
   • ZAMAN AŞIMININ CEVAP DİLEKCESİYLE İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ • SÜRESİNDE İLERİ SÜRÜLMEYEN ZAMAN AŞIMI DEFİNİN ANCAK DAVACININ AÇIK MUVAFAKATİNİN GEREKMESİ • CEVAP DİLEKCESİNİN ISLAHI YOLUYLA ZAMAN AŞIMININ İLERİ SÜRÜLMESİ İÇİN ISLAH HARCININ YATIRILMASININ VE YASAL SÜREDE ISLAH YAPILMIŞ OLMASININ GEREKMESİ

  • İŞE İADE DAVASININ ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVERENLERE YÖNELİK AÇILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/3417 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/11432 4857 S. İŞK. /2, 18-21
   Tarihi: 27.05.2014
   • İŞE İADE DAVASININ ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVERENLERE YÖNELİK AÇILMASININ GEREKMESİ • SADECE ASIL İŞVERENE AÇILMASI HALİNDE ALT İŞVERENLERE DAVANIN TEŞMİLİNİN GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN KURAL OLARAK HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR OLDUĞU

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/4246 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/11488 4857 S. İŞK. /41
   Tarihi: 28.05.2014
   FAZLA ÇALIŞMANIN KURAL OLARAK HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR OLDUĞU

  • YILLIK İZİN HAKKI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/3337 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/11703 4857 S. İŞK. /54,56,57
   Tarihi: 29.05.2014
   • YILLIK İZİN HAKKI • YILLIK İZNE HAK EDİŞ İÇİN GEREKLİ BEKLEME SÜRESİNİN HESABINDA ARALIKLI GEÇEN HİZMET SÜRELERİNİN DE DİKKATE ALINACAĞI • YILLIK İZİNİN HESABINDA ARALIKLI ÇALIŞMLARDA ÖNCEKİ DÖNEMİN ZAMAN AŞIMINA UĞRAMAYACAĞI

  • SENDİKA HAKKI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/9209 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/5525 4857 S. İŞK. /18-21 6356 S.STSK/25
   Tarihi: 25.03.2015
   • SENDİKA HAKKI • SENDİKAL TAZMİNAT • SENDİKAL TAZMİNAT TUTARININ BELİRLENMESİNDE İŞÇİNİN KIDEMİNİN DİKKATE ALINACAĞI

  • PARÇA BAŞI ÜCRETTE FAZLA ÇALIŞMA HESABI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/4903 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/11376 4857 S. İŞK. /32,41
   Tarihi: 03.04.2014
   PARÇA BAŞI ÜCRETTE FAZLA ÇALIŞMA HESABI

  • SÜT İZNİNİN VERİLMEMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/7210 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/11523 4857 S. İŞK. /74,104
   Tarihi: 07.04.2014
   • SÜT İZNİNİN VERİLMEMESİ • VER,İLMEYEN SÜT İZİNLERİ KARŞILIĞI ÜCRET TALEP EDİLEMEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN NE ZAMAN NE ŞEKİLDE GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİNİN SOMUT OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/8162 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/14328 4857 S. İŞK. /17 4857 S. İŞK. /14
   Tarihi: 05.05.2014
   • İŞÇİNİN NE ZAMAN NE ŞEKİLDE GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİNİN SOMUT OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • AYNI NEDENLERLE HEM İHTAR HEM İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRME CEZASININ VERİLEMEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN DAVARANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/9939 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/14425 4857 S. İŞK. /18-21
   Tarihi: 05.05.2014
   • İŞÇİNİN DAVARANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH • İŞÇİNİN SOMUT OLRAK HANGİ SÖZLEŞMESEL YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL ETTİĞİNİN KESİN OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • İŞÇİNİN İHLAL ETTİĞİ YÜKÜMLÜLÜK NEDENİYLE İŞVERENİN İŞLETMESEL MENFAATLERİNİN ZARAR GÖRMÜŞ OLMASININ GEREKMESİ

  • ORMAN İŞLERİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/9696 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/14516 4857 S. İŞK. /4,5
   Tarihi: 05.05.2014
   • ORMAN İŞLERİ • İŞYASASININ KAPSAMI

  • ARA DİNLENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/14453 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/14593 4857 S. İŞK. /68
   Tarihi: 06.05.2014
   ARA DİNLENMESİ

  • EMEKLİ SANDIĞI HÜKÜMLERİNE TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNDEN İŞ YASASINA TABİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİŞ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/10860 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/17600 4857 S. İŞK. /41 1475 S. İŞK. /14
   Tarihi: 02.06.2014
   • EMEKLİ SANDIĞI HÜKÜMLERİNE TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNDEN İŞ YASASINA TABİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİŞ • SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIĞI DÖNEMİN İŞ YASASINA TABİ OLMAMASI NEDENİYLE BU DÖNEM İÇİN İŞ YASASINDAN KAYNAKLANAN TALEPLERİNİN REDDİNİN GEREKMESİ • İŞ SÖZLEŞMESİ EMEKLİLİK NEDENİYLE SONA ERMEDİĞİ İÇİN SÖZLEŞMELİ ÇALIŞTIĞI DÖNEMİN KIDEM TAZMİNATINDA DİKKATE ALINAMAYACAĞI

  • MUVAZZAA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/16369 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/17666 4857 S. İŞK. /2,17-18
   Tarihi: 02.06.2014
   • MUVAZZAA • İŞÇİLİK TEMİNİNİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ OLRAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ • ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ SAYILMA

  • İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMLARIN GÖSTERİLMİŞ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/14357 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/17689 4857 S. İŞK. /41
   Tarihi: 02.06.2014
   • İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMLARIN GÖSTERİLMİŞ OLMASI • BORDROLARIN BAĞLAYICI OLDUĞU

  • EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK

   9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/2013/7613 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/741 4857 S. İŞK. /5
   Tarihi: 15.01.2015
   EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK

  • PRİM ÖDEMLERİNİN FAZLA ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞI OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/2013/8148 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/4634 4857 S. İŞK. /32,41
   Tarihi: 09.02.2015
   PRİM ÖDEMLERİNİN FAZLA ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞI OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

  • İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ HATEN GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/2013/8232 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/4644 4857 S. İŞK. /18-21
   Tarihi: 09.02.2015
   • İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ HATEN GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANMASI • SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME • BİR YILLIK SÜRENİN GEÇMESİ • İŞVERENİN HAPTIĞI HESAPLAMAYLA İŞÇİYE GÜVEN VERMESİ • İŞÇİNİN İYİ NİYETLİ OLDUĞUNUN KABULÜNÜN GEREKMESİ

  • BAĞIMLILIK

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/2013/9303 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/6160 4857 S. İŞK. /32,41
   Tarihi: 12.02.2015
   • BAĞIMLILIK • ADİ ORTAKLIK • İŞÇİNİN FİİLEN ÇALIŞTIĞI YERİN DIŞINDA BİR İŞYERİNDEN SİGORTALI GÖSTERİLMİŞ OLMASININ SONUCA ETKİLİ OLMAYACAĞI

  • KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMANIN MEVSİMLİK İŞ OLMADIĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/2013/12664 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/7882 4857 S. İŞK. /8,53,57
   Tarihi: 24.02.2015
   • KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMANIN MEVSİMLİK İŞ OLMADIĞI • KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANIN YILLIK İZNİ HAK EDECEĞİ • İŞ HUKUKUNDA İSTİSNAYİ HÜKÜMLERİN DAR YORUMLANACAĞI

  • FESİHTE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/2015/263 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/8255 4857 S. İŞK. /18-21
   Tarihi: 26.02.2015
   FESİHTE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ

  • SENDİKAL FESİH İDİDASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/2015/3531 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/8561 4857 S. İŞK. /18-21 6356 S. STSK/25
   Tarihi: 02.03.2015
   • SENDİKAL FESİH İDİDASI • SIK RAPOR ALMA • GEÇERLİ FESİH

  • HUKUKİ NİTELENDİRMENİN YARGICA AİT OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/2015/2903 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/8612 4857 S. İŞK. /8
   Tarihi: 02.03.2015
   • HUKUKİ NİTELENDİRMENİN YARGICA AİT OLMASI • ŞİRKET ORTAĞI OLMANIN FİİLEN İŞ SÖZLEŞMSİYLE ÇALIŞMA OLGUSUNU ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

  • YAŞIN DIŞINDA YAŞLILIK AYLIĞI ALMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI TAŞIDIĞI İÇİN FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/2013/14450 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/8678 1475 S. İŞK. /14
   Tarihi: 02.03.2015
   • YAŞIN DIŞINDA YAŞLILIK AYLIĞI ALMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI TAŞIDIĞI İÇİN FESİH • FESİHTEN SONRA İŞÇİNİN BİR BAŞKA YERDE İŞE GİRMESİNİN KIDEM TAZMİNATI HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

  • YAŞIN DIŞINDA YAŞLILIK AYLIĞI ALMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI TAŞIDIĞI İÇİN FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/2013/11223 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/9012 1475 S. İŞK. /14
   Tarihi: 04.03.2015
   • YAŞIN DIŞINDA YAŞLILIK AYLIĞI ALMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI TAŞIDIĞI İÇİN FESİH • FESİHTEN ÖNCE İŞÇİNİN BİR BAŞKA YERDE İŞ BULUP SONRA FESHE BAŞVURMASININ HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI NİTELİĞİNDE OLDUĞU • KIDEM TAZMİNATI ALAMAYACAĞI

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINDIĞI DÖNEM İÇİN KIDEM TAZMİNATI HESAPLANAMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/2013/16764 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/11083 1475 S. İŞK. /14
   Tarihi: 18.03.2015
   İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINDIĞI DÖNEM İÇİN KIDEM TAZMİNATI HESAPLANAMAYACAĞI

  • MALÜLLÜK AYLIĞI BAĞLANMASININ KOŞULLARI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/27337 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/723 1479 S. BağK. /28
   Tarihi: 19.01.2015
   MALÜLLÜK AYLIĞI BAĞLANMASININ KOŞULLARI

  • ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANMANIN KOŞULLARI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/25166 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/1608 5510 S.SGK/32
   Tarihi: 30.01.2015
   • ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANMANIN KOŞULLARI • ASKERLİK BORÇLANMASIYLA KAZANILAN SÜRENİN ÖLÜM AYLIĞI İÇİN GEREKLİ PRİM GÜN SAYISININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINMAYACAĞI

  • EV HİZMETLERİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/26544 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/1659 5510 S.SGK/86
   Tarihi: 30.01.2015
   • EV HİZMETLERİ • SİGORTALI HİZMET TESPİTİ

  • İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/25186 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/2777 5510 S.SGK/50
   Tarihi: 20.02.2015
   • İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK • TOPLU PRİM ÖDEMESİ YAPILARAK GEÇMİŞE DOĞRU İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK YAPILAMAYACAĞI

  • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/25682 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/2792 506 S. SSK. /80 5510 S.SGK/88
   Tarihi: 20.02.2015
   ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

  • GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK DEVRESİNDE SİGORTALININ ÇALIŞMADIĞI DÖNEMDE YOKSUN KALDIĞI GELİRİN İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN MADDİ ZARAR KAPSAMINDA OLMASI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/17118 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/6121 5510 S. SGK. /13
   Tarihi: 24.03.2015
   GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK DEVRESİNDE SİGORTALININ ÇALIŞMADIĞI DÖNEMDE YOKSUN KALDIĞI GELİRİN İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN MADDİ ZARAR KAPSAMINDA OLMASI

  • HİZMET TESPİTİ DAVASINDA BELİRLENMESİ GEREKEN OLGULAR

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/16214 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/20415 5510 S. SGK. /86
   Tarihi: 20.10.2014
   HİZMET TESPİTİ DAVASINDA BELİRLENMESİ GEREKEN OLGULAR

  • SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİNİN ŞUBE NİTELİĞİNDE OLDUĞU

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/2014/15021 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/20545 5510 S. SGK. /28
   Tarihi: 20.10.2014
   • SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİNİN ŞUBE NİTELİĞİNDE OLDUĞU • YAŞLILIK AYLIĞI İŞLEMLERİNİ KURUM ADINA TAKİP EDEN SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNİN BULUNDUĞU YERDE DE DAVA AÇILABİLECEĞİ

  • YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI İÇİN KESİN DÖNÜŞ KOŞULUNUN BORÇLANMA YOLUYLA AYLIK TALEPLERİNİN TÜMÜ İÇİN GEÇERLİ OLDUĞU

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/12014/18194 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/20625 3201 S. YHBK. /6
   Tarihi: 21.10.2014
   • YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI İÇİN KESİN DÖNÜŞ KOŞULUNUN BORÇLANMA YOLUYLA AYLIK TALEPLERİNİN TÜMÜ İÇİN GEÇERLİ OLDUĞU • YURT DIŞINDA EV KADINI OLARAK BULUNANLARINDA KESİN DÖNÜŞ YAPMADAN YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDAN YARARLANAMAYACAĞI

  • HİZMET TESPİTİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/7643 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/25979 506 S. SSK. /79
   Tarihi: 02.12.2014
   • HİZMET TESPİTİ • FİİLİ ÇALIŞMANIN KANITLANMASI GEREKLİLİĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/6818 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/4871 4857 S. İŞK. /41
   Tarihi: 06.03.2014
   • FAZLA ÇALIŞMA • HER AY SABİT BİR TUTARIN BORDROLARDA FAZLA ÇALIŞMA OLARAK GÖTERİLMİŞ OLMASI • PUANTAJ KAYITLARININ ESAS ALINARAK FAZLA ÇALIŞMANIN HESAPLANIP İMZALI BORDRODA GÖSTERİLEN TUTARIN DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/7874 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/7561 4857 S. İŞK. /41
   Tarihi: 09.04.2014
   • FAZLA ÇALIŞMA • HER AY SABİT BİR TUTARIN BORDROLARDA FAZLA ÇALIŞMA OLARAK GÖTERİLMİŞ OLMASININ TEK BAŞINA BU ÖDEMELERİN ÜCRET OLDUĞU ANLAMINA GELMEYECEĞİ • İMZALI BORDRODA GÖSTERİLEN TUTARIN HER AY AYNI MİKTAR OLSADA AKSİ EŞ DEĞER YAZILI BELGEYLE KANITLANMADIĞI SÜRECE FAZLA ÇALIŞMALARIN ÖDENDİĞİNİ GÖSTERECEĞİ

  • CEZAİ ŞARTIN ÇİFT TARAFLI KARARLAŞTIRILMASI HALİNDE GEÇERLİ OLCAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/8355 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/7684 4857 S. İŞK. /18-21
   Tarihi: 10.04.2014
   • CEZAİ ŞARTIN ÇİFT TARAFLI KARARLAŞTIRILMASI HALİNDE GEÇERLİ OLCAĞI • ASGARİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ • CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM

  • İŞVERENİN YILLIK İZİN SÜRELERİNİ KANUNİ SÜRELERE DÜŞÜRMESİNİ KABUL ETMEYEN İŞÇİLERİ İŞTEN ÇIKARTMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/6726 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/7724 4857 S. İŞK. /18-21
   Tarihi: 10.04.2014
   • İŞVERENİN YILLIK İZİN SÜRELERİNİ KANUNİ SÜRELERE DÜŞÜRMESİNİ KABUL ETMEYEN İŞÇİLERİ İŞTEN ÇIKARTMASI • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİN GEÇERLİ BİR NEDENE DAYANDIĞINI İŞVERENİN KANITLAYAMAMASI • GEÇRSİZ FESİH

  • İŞE İADE DAVASINDA ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVERENLERİN BİRLİKTE DAVLI GÖSTERİLMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/9111 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/7922 4857 S. İŞK. /2, 18-21
   Tarihi: 14.04.2014
   • İŞE İADE DAVASINDA ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVERENLERİN BİRLİKTE DAVLI GÖSTERİLMESİNİN GEREKMESİ • DAVANIN TAŞMİLİ

  • ÜST DÜZEY YÖNETCİNİN ÜZERİNDE DENETLEYEN AMİRİN OLMAMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/10497 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/11825 4857 S. İŞK. /41
   Tarihi: 07.05.2014
   • ÜST DÜZEY YÖNETCİNİN ÜZERİNDE DENETLEYEN AMİRİN OLMAMASI • ÇALIŞMA SAATLERİNİ KENDİ BELİRLEYECEK DURUMDA OLDUĞU İÇİN FAZLA ÇALIŞMA İSTEYEMEYECEĞİ

  • İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE BAŞLATILMAMA

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/10476 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/12196 4857 S. İŞK. /2, 18-21
   Tarihi: 08.05.2014
   • İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE BAŞLATILMAMA • TOPLU İŞ SÖZLEMESİNE GÖRE ÜCRETİN TESPİTİ İÇİN ÜYELİĞİN SENDİKA TARAFINDAN İŞVERENE BİLDİRİLDİĞİ TARİHİN ESAS ALINMASININ GEREKMESİ

  • DOĞRULUK VE BAĞLILIKLA BAĞDAŞMAYAN HAREKET

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/11569 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/12397 4857 S. İŞK. /2, 18-21
   Tarihi: 12.05.2014
   • DOĞRULUK VE BAĞLILIKLA BAĞDAŞMAYAN HAREKET • HAKLI FESİH

  • GEÇERLİ FESİH KOŞULLARI BULUNSA DA YAZILI YAPILMAYAN FESHİN GEÇERSİZ OLACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/11693 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/12407 4857 S. İŞK. /2, 18-21
   Tarihi: 12.05.2014
   GEÇERLİ FESİH KOŞULLARI BULUNSA DA YAZILI YAPILMAYAN FESHİN GEÇERSİZ OLACAĞI

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/11534 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/12608 4857 S. İŞK. /22
   Tarihi: 13.05.2014
   • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK • DEĞİŞİKLİĞİN YAZILI YAPILMAMASI HALİNDE İŞÇİYİ BAĞLAMAYACAĞI

  • DEVAMSIZLIĞIN MEŞRU MAZERETE DAYANMAMASI HALİNDE HAKLI FESİH NEDENİ OLACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/12091 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/12615 4857 S. İŞK. /25
   Tarihi: 13.05.2014
   DEVAMSIZLIĞIN MEŞRU MAZERETE DAYANMAMASI HALİNDE HAKLI FESİH NEDENİ OLACAĞI

  • İŞ KOLU TESPİTİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/10701 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/12825 6356 S. STSK. /5
   Tarihi: 14.05.2014
   • İŞ KOLU TESPİTİ • ASIL İŞİN (AĞIRLIKLI İŞİN) TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK UNSURLAR

  • EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ İŞÇİNİN SONA ERDİRMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/11079 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/12903 1475 S. İŞK. /14
   Tarihi: 14.05.2014
   • EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ İŞÇİNİN SONA ERDİRMESİ • YAŞ KOŞULUNUN DIŞINDA SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM GÜN SAYISINI DOLDURMA • FESİHTEN SONRA İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞTE ÇALIŞMASININ HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ • KIDEM TAZMİNATI

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞININ BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/7568 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/13812 4857 S. İŞK. /8
   Tarihi: 21.05.2014
   • İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞININ BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLENECEĞİ • BAĞIMLILIĞIN UNSURLARI

  • MOBBİNG

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/11788 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/14008 4857 S. İŞK. /17
   Tarihi: 22.05.2014
   • MOBBİNG • İŞYERİNDE KABA DAVRANMANIN MOBBİNG OLMADIĞI • İŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARINA YÖNELİK SALDIRIYI İŞVERENİN DURDURMAMASININ İŞÇİYİ KORUMA VE GÖZETME BORCUNA AYKIRILIK OLUŞTURACAĞI • İŞÇİNİN HAKLI NEDENLERLE FESHİ

  • İŞLETMESEL FESHİN YARGISAL DENETİMİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/12746 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/14274 4857 S. İŞK. /18-21
   Tarihi: 26.05.2014
   • İŞLETMESEL FESHİN YARGISAL DENETİMİ • TUTARLILILIK VE ÖLÇÜLÜK DENETİMİ • FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİ

  • EMEKLİ OLAN SENDİKA ÜYESİNİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMESİ HALİNDE ÜYELİĞİNİN DEVAM EDECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/15387 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/16184 6356 S. STSK. /19
   Tarihi: 09.06.2014
   • EMEKLİ OLAN SENDİKA ÜYESİNİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMESİ HALİNDE ÜYELİĞİNİN DEVAM EDECEĞİ • EMEKLİ OLAN SENDİKA ÜYESİ EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMAMASI HALİNDE ÜYELİĞİNİN BİR YIL SONRA SONA ERECEĞİ

  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İÇİN OBJEKTİF VE CİDDİ NEDENLERİN BULUNMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/15500 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/16186 4688 S. KGSK. /10
   Tarihi: 09.06.2014
   OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İÇİN OBJEKTİF VE CİDDİ NEDENLERİN BULUNMASININ GEREKMESİ

  • İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARI AÇISINDAN SONUÇLARI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/14108 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/16814 4857S. İş. K. /6 1475. İş. K. /14
   Tarihi: 11.06.2014
   İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARI AÇISINDAN SONUÇLARI

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ SÜRECİ İÇERİSİNDE İŞÇİ ÇIKARTILMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/15027 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/16870 6356 S. STSK. /25 2821 S.SK/31
   Tarihi: 11.06.2014
   • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ SÜRECİ İÇERİSİNDE İŞÇİ ÇIKARTILMASI • SENDİKALAŞMA ORANININ İŞYERİNDE %50’DEN %13’E DÜŞÜRÜLMESİ • OLAYLARIN KRONOLOJİK GELİŞİMİ • SENDİKAL TAZMİNAT

  • ÜCRETİN ÖDENMEMESİ HAKLI FESİH

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/2013/17526 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/27220 4857 S. İŞK. /41
   Tarihi: 13.10.2014
   • ÜCRETİN ÖDENMEMESİ HAKLI FESİH • GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ