• İKALE BOZMA SÖZLEŞMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/5167 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/18513 4857 S. İşK. /18-21 6356 S.STSK/25
   Tarihi: 01.10.2014
   • İKALE BOZMA SÖZLEŞMESİ • BOZMA SÖZLEŞMESİ İÇİN İCAPTA BULUNANIN MAKUL YARARININ BULUNMASININ GEREKMESİ VE DAR YORUMLANMASI • SENDİKAL NEDENLERLE FESİHTE KANIT • İŞLETMESEL KARARLARIN YARGISAL DENETİMİ

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI VEYA YASAYA UYGUN OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK ÖLÇÜTLER

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/10352 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/18531 4857 S. İşK. /2,18-21
   Tarihi: 01.10.2014
   ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI VEYA YASAYA UYGUN OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK ÖLÇÜTLER

  • ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE ÜCRET ALINMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/22108 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/18659 4857 S. İşK. /21,32
   Tarihi: 13.10.2014
   • ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE ÜCRET ALINMASI • TARAFLARCA ÖZEL OLARAK KARARLAŞTIRILMAMIŞSA ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARININ ÜCRETE YANSITILMAYACAĞI • TİS ZAMLARINDAN ANCAK YETKİLİ TİS TARAFI SENDİKA ÜYESİNİN YARARLANABİLECEĞİ

  • KIDEM TAZMİNATI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/11960 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/18676 1475 S. İşK. /14
   Tarihi: 13.10.2014
   • KIDEM TAZMİNATI • KIDEM SÜRESİNİN FİİLEN İŞ İLİŞKİSİNİN KURULDUĞU TARİHTEN BAŞLAYACAĞI • FİİLEN ÇALIŞMANIN BAŞLADIĞI TARİHİN BELİRLENDİĞİ DURUMLARDA SGK KAYITLARINA İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ

  • İŞE İADE DAVASINDA ALTI AYLIK KIDEM KOŞULU

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/12921 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/18766 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 14.10.2014
   • İŞE İADE DAVASINDA ALTI AYLIK KIDEM KOŞULU • ALTI AYLIK KIDEMİN HESABINDA ÇALIŞMA FARKLI İŞKOLLARINDA Kİ İŞYERLERİNDE GEÇSEDE TOPLANACAĞI • İŞYERİ DEVRİNİN ALTI AYLIK KIDEME ETKSİNİN OLMAYACAĞI • ALTI AYLIK KIDEM KOŞULUNU DÜZENLEYEN HÜKÜMLERİN NİSPİ EMREDİCİ NİTELİKTE OLDUĞU BU NEDENLE ALTI AYLIK SÜRE KOŞULUNU KALDIRAN YA DA KISALTAN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN GEÇERLİ OLACAĞI

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/11841 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/18857 4857 S. İşK. /22
   Tarihi: 15.10.2014
   • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK • İŞ HUKUKUNUN AMACI • GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKI • YÖNETİM HAKKININ KÖTÜYE KULLANILAMAYACAĞI • DEĞİŞİKLİĞİ TARAFLARIN ANLAŞARAK HER ZAMAN YAPABİLECEĞİ • ALTI İŞ GÜNÜ İÇERİSNDE YAZILI OLARAK KABUL EDİLMEYEN İŞ KOŞULALRINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİN İŞÇİYİ BAĞLAMAYACAĞI

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ İTİRAZI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/17409 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/19210 6356 S. STSK. /5,41
   Tarihi: 21.10.2014
   • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ İTİRAZI • İŞKOLU TESPİTİNİN BİR SONRAKİ DÖNEM İÇİN GEÇERLİ OLACAĞI KURALININ İŞLETME DIŞINDA KALAN İŞYERLERİ İÇİN GEÇERLİ OLACAĞI • İŞLETME İTİRAZININ YETKİ TESPİTİ DAVASINDA BEKLETİCİ MESELE YAPILACAĞI

  • ASIL İŞVERENİN İŞYERİNDE İHALE ALAN YENİ ALT İŞVEREN YANINDA ÇALIŞMASNIN SÜRMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/9594 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/19297 4857 S. İşK. /2,57 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 22.10.2014
   • ASIL İŞVERENİN İŞYERİNDE İHALE ALAN YENİ ALT İŞVEREN YANINDA ÇALIŞMASNIN SÜRMESİ • İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAM EDİYOR OLMASI • FESHE BAĞLI HAKLARIN İSTENİLEMEYECEĞİ

  • İLAVE TEDİYE ALACAĞI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/11674 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/19330 4857 S. İşK. /32 6772 S. İTÖHK/1
   Tarihi: 23.10.2014
   • İLAVE TEDİYE ALACAĞI • İLAVE TEDİYE KAPSAMINA GİREN İŞYERİ VE İŞÇİLER • İLAVE TEDİYE ÜCRETİNİN BELİRLENME ESASLARI

  • YILLIK İZİN ÜCRETİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/11703 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/19347 4857 S. İşK. /57
   Tarihi: 23.10.2014
   • YILLIK İZİN ÜCRETİ • YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ, ZAMAN AŞIMI, TUTARININ BELİRLENMESİ KANITLANMASI

  • USULÜ KAZANILMIŞ HAK

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/17217 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/19638 4857 S. İşK. /34
   Tarihi: 28.10.2014
   USULÜ KAZANILMIŞ HAK

  • İŞ SÖZLEŞMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/15140 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/19775 4857 S. İşK. /2,8
   Tarihi: 30.10.2014
   • İŞ SÖZLEŞMESİ • İŞVERENE BAĞLI OLARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞMA

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI İÇİN OBJEKTİF KOŞULLARIN OLMAMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/3838 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/19888 4857 S. İşK. /11
   Tarihi: 31.10.2014
   • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI İÇİN OBJEKTİF KOŞULLARIN OLMAMASI • SÖZLEŞMENİN BELİRSİZ SÜRELİ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

  • SİGORTASIZ ÇALIŞMA

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/9313 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/20041 4857 S. İşK. /17,57
   Tarihi: 03.11.2014
   • SİGORTASIZ ÇALIŞMA • SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILAN İŞÇİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARI İÇİN HİZMET TESPİT DAVASI AÇMAYA ZORLANAMAYACAĞI • İŞÇİ SAYILMAK İÇİN SGK’LI OLMANIN ZORUNLU OLMADIĞI

  • FAZLA ÇALIŞMANIN KURAL OLRAK HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR OLDUĞU

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/9338 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/20048 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 03.11.2014
   • FAZLA ÇALIŞMANIN KURAL OLRAK HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR OLDUĞU • GÜNDE 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARDA HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE BAKILAMAYACAĞI • GECE 7,5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMLARA FAZLA ÇALIŞMA HÜKÜMLERİ UYGULANACAĞI

  • PARÇA BAŞI ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMASININ HESAPLANMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/10808 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/20082 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 04.11.2014
   PARÇA BAŞI ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMASININ HESAPLANMASI

  • İŞYERİ DEVRİNDE FESHE BAĞLI ALACAKLARDAN SORUMLULUK

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/10401 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/20271 4857 S. İşK. /2,6
   Tarihi: 05.11.2014
   • İŞYERİ DEVRİNDE FESHE BAĞLI ALACAKLARDAN SORUMLULUK • ALT İŞVEREN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN KESİNTİSİZ ÇALIŞMASI • İŞ SÖZLEŞMESİ DEVRİ • SON ALT İŞVERENİN VE ASIL İŞVERENİN FESHE BAĞLI HAKLARDAN TÜM ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE SORUMLU OLACAKLARI

  • RÖDOVANS SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMA

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/10321 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/20357 4857 S. İşK. /2
   Tarihi: 06.11.2014
   • RÖDOVANS SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMA • ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU • MADEN YASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞUNUN KALDIRILMIŞ OLMASI

  • SEÇİMLERDE ADAY OLMAK İÇİN SENDİKA ZORUNLU ORGANALRDAKİ GÖREVİNDEN İSTİFA EDENLERİN ADAY OLMAMALARI VEYA SEÇİLEMEMELERİ HALİNDE YENİDEN SENDİKA GÖREVLERİNE DÖNEMYECEKLERİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/2014/19359 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/21478 4688 S. KGSK . /6 6356 S. STSK/9
   Tarihi: 25.11.2014
   • SEÇİMLERDE ADAY OLMAK İÇİN SENDİKA ZORUNLU ORGANALRDAKİ GÖREVİNDEN İSTİFA EDENLERİN ADAY OLMAMALARI VEYA SEÇİLEMEMELERİ HALİNDE YENİDEN SENDİKA GÖREVLERİNE DÖNEMYECEKLERİ • YENİDEN SEÇİLMELSEERİNİN GEREKECEĞİ

  • ASGARİ SÜRESİ BELİRLİ BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/22023 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/4628 4857 S. İşK. /8,11
   Tarihi: 16.03.2015
   • ASGARİ SÜRESİ BELİRLİ BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ • İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANACAĞI

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ MUVAZAALI OLSADA MÜTESELSİL SORUMLULUK KURALLARININ GEÇERLİ OLACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/6638 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/11489 4857 S. İşK. /2,
   Tarihi: 07.04.2014
   ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ MUVAZAALI OLSADA MÜTESELSİL SORUMLULUK KURALLARININ GEÇERLİ OLACAĞI

  • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE YARDIMCI DOÇENTLERLE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLUĞUNUN BULUNMADIĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/7189 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/11509 4857 S. İşK. /2,8 1475 S. İşK. /2,8
   Tarihi: 07.04.2014
   • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE YARDIMCI DOÇENTLERLE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLUĞUNUN BULUNMADIĞI • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI İÇİN GEREKLİ OBJEKTİF NEDENLERİN BULUNMADIĞI • BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

  • GENEL TATİL ÜCRETİNİN GÜN OLARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/9420 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/14317 4857 S. İşK. /47
   Tarihi: 05.05.2014
   GENEL TATİL ÜCRETİNİN GÜN OLARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN RAPOR NEDENİYLE İŞE DAVAM ETMEMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/9866 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/14424 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 05.05.2014
   • İŞÇİNİN RAPOR NEDENİYLE İŞE DAVAM ETMEMESİ • GEÇERSİZ VE HAKSIZ FESİH

  • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN ÜCRETİN EKİ OLMADIĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/7286 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/14495 4857 S. İşK. /32
   Tarihi: 05.05.2014
   • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN ÜCRETİN EKİ OLMADIĞI • AGİ’NİN BRÜT ÜCRETE DAHİL EDİLEMEYECEĞİ

  • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMAKLA İŞVERENİN YÜKÜMLÜ OLDUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/9712 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/14518 4857 S. İşK. /32
   Tarihi: 05.05.2014
   • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMAKLA İŞVERENİN YÜKÜMLÜ OLDUĞU • ÜCRETİN ÖDENDİĞİ KONUSUNDA CEVAP DİLEKÇESİNDE İLERİ SÜRÜLMESİ KOŞULUYLA YEMİN TEKLİF EDİLEBİLECEĞİ

  • ARA DİNLENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/14454 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/14594 4857 S. İşK. /68
   Tarihi: 06.05.2014
   • ARA DİNLENMESİ • ON İKİ SAATLİK ÇALIŞMADA 1,5 SAAT ARA DİNLENMESİ DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ

  • EMEKLİ SANDIĞI HÜKÜMLERİNE TABİ SÖZLEŞMELİ ÇALIŞIRKEN İŞÇİLİĞE GEÇİŞ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/10860 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/1760 4857 S. İşK. /2,8 1475 S. İşK. /2,8
   Tarihi: 02.06.2014
   • EMEKLİ SANDIĞI HÜKÜMLERİNE TABİ SÖZLEŞMELİ ÇALIŞIRKEN İŞÇİLİĞE GEÇİŞ • SÖZLEŞMELİ DÖNEMDE İŞ SÖZLEŞMESİ OLMADIĞI İÇİN KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARININ İSTENEMEYECEĞİ • EMEKLİ OLMADAN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLEMEYECEĞİ

  • SI SIK RAPOR ALMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/14918 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/17763 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 02.06.2014
   • SI SIK RAPOR ALMA • İŞ AKIŞININ BOZULMASI • GEÇERLİ FESİH

  • İŞ İLİŞKİSİNDE İBRANAME

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/14734 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/17815 6098 S. TBK. /420
   Tarihi: 02.06.2014
   • İŞ İLİŞKİSİNDE İBRANAME • İBRANAMENİN GEÇERLİK ŞARTLARI • İBRANAMENİN SADECE İŞÇİNİN ALACAKLI OLDUĞU DURUMLAR İÇİN İŞÇİ YARARINA KISITLAMALR GETİRMİŞ OLDUĞU

  • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/25286 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/17992 6762 S. TTK. /4
   Tarihi: 03.06.2014
   • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ • İŞ İLİŞKİSİ SONA ERDİKTEN SONRA REKABET YASAĞININ İHLALİNDE TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU

  • İŞE İADE DAVASI KESİNLEŞTİKTEN SONRA İŞÇİNİN BAŞVURUSUNA KARŞIN İŞE BAŞLATMAMANIN FESİH NİTELİĞİNDE OLDUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/14019 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/18274 4857 S. İşK. /21
   Tarihi: 05.06.2014
   ŞE İADE DAVASI KESİNLEŞTİKTEN SONRA İŞÇİNİN BAŞVURUSUNA KARŞIN İŞE BAŞLATMAMANIN FESİH NİTELİĞİNDE OLDUĞU • ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNİN FESHİ İZLEYEN DÖNEM ÜCRETLERİNE GÖRE HESAPLANACAĞI • İŞE İADE TAZMİNATININ İŞE BAŞLATMAMA TARİHİNDEKİ ÜCRETE GÖRE HESAPLANACAĞI • KIDEM SÜRESİNE DÖRT AYLIK BOŞTA GEÇEN SÜRENİN EKLENECEĞİ • KIDEM İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRETİNİN İŞE BAŞLATILMAMA TARİHİNDEKİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • GREV UYGULAMA KARARININ GREV OYLAMASINI BEKLEMEK ZORUNDA OLMADIĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/3584 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/7508 6356 S. STSK. /50,60
   Tarihi: 19.02.2015
   GREV UYGULAMA KARARININ GREV OYLAMASINI BEKLEMEK ZORUNDA OLMADIĞI

  • TBK 400 MADDESİ KARŞISINDA İŞ YASASININ 25/II-ı MADDESİNİN YENİDEN YORUMLANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/1642 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/10040 4857 S. İşK. /18-21 6098 S.TBK/400
   Tarihi: 11.03.2015
   • TBK 400 MADDESİ KARŞISINDA İŞ YASASININ 25/II-ı MADDESİNİN YENİDEN YORUMLANMASININ GEREKMESİ • TBK 400/II GEREĞİ ZARAR 30 GÜNLÜK ÜCRETİ AŞSADA İŞÇİNİN KUSURUNUN DİĞER ETKENLERE GÖRE DAHA AZ OLDUĞU DURUMLARDA İŞÇİNİN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI • İŞ SÖZLEŞMESİNE AYKIRI DAVRANAN İŞÇİYE YAPTIĞI EYLEMLE ORANTILI BİR YAPTIRIM UYGULANMASININ GEREKMESİ • ÖLÇÜLÜLÜK • HAKSIZ ANCAK GEÇERLİ FESİH

  • İŞYERİ HEKİMİNİN OSGB DEN HİZMET ALMAK GEREKÇESİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/3000 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/12939 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 02.04.2015
   • İŞYERİ HEKİMİNİN OSGB DEN HİZMET ALMAK GEREKÇESİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ • İŞYERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİ VERECEK NİTELİKTE HEKİM VARKEN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN GERÇERSİZ FESİH OLDUĞU

  • İŞÇİNİN AHLAKSIZLIKLA SUÇLANARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/2671 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/14580 4857 S. İşK. /26
   Tarihi: 16.04.2015
   • İŞÇİNİN AHLAKSIZLIKLA SUÇLANARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ • KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI • MANEVİ TAZMİNAT

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN HAK UYUŞMAZLIĞININ EDA DAVASININ KONUSU OLABİLECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/11497 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/15217 6356 S. STSK. /26, 53
   Tarihi: 28.04.2015
   • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN HAK UYUŞMAZLIĞININ EDA DAVASININ KONUSU OLABİLECEĞİ • SENDİKANIN SENDİKA TÜZEL KİŞİSİ ADINA TİS DAYALI EDA DAVASI AÇAMAYACAĞI

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE SONA ERDİREN TARAF BU NEDENLE UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNİNİ İSTEYEBİLİR

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/5348 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/19018 4857 S. İşK. /17,26
   Tarihi: 26.05.2015
   • İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE SONA ERDİREN TARAF BU NEDENLE UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNİNİ İSTEYEBİLİR • HAKLI NEDNLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHE ZORLANAN İŞÇİNİN İHBAR TAZMİNATI VE KOŞULLARI VARSA YOKSUN KALDIĞI İŞSİZLİK SİGORTASI ALACAĞINI İSTEYEBİLECEĞİ

  • HER YIL YASA GEREĞİ YENİLENEN SÖZLEŞMLERLE ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/9148 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/19325 4857 S. İşK. /11,17-21
   Tarihi: 27.05.2015
   • HER YIL YASA GEREĞİ YENİLENEN SÖZLEŞMLERLE ÇALIŞMA • ASGARİ SÜRELİ SÖZLEŞME • İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANBİLECEĞİ

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE İŞ YASASINDAKİ İŞÇİLERE TANINAN HAKLARIN GENİŞLETİLEBİLECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/5470 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/20861 6356 S. STSK. /36
   Tarihi: 08.06.2015
   • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE İŞ YASASINDAKİ İŞÇİLERE TANINAN HAKLARIN GENİŞLETİLEBİLECEĞİ • İŞÇİ ALEYHİNE SONUÇ DOĞURAN PROTOKOLE GEÇERLİK TANINMAYACAĞI

  • HİZMETLERİN BİLDİRİLDİĞİ DÖNEMİN SAVUNMA VE YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞI İLE ÇELİŞMESİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/5755 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/8746 5510 S. SGK. /4
   Tarihi: 15.04.2014
   HİZMETLERİN BİLDİRİLDİĞİ DÖNEMİN SAVUNMA VE YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞI İLE ÇELİŞMESİ

  • YERSİZ ÖDEMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/22067 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/22249 5510 S. SGK. /GEÇ 60
   Tarihi: 04.11.2014
   YERSİZ ÖDEMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

  • ZAMAN VE BAĞIMLILIK OŞULU GERÇEKLEŞMİŞSE ÜCRET KOŞULU GERÇEKLEŞMESEDE SİGORTALILIK STATÜSÜNÜN DOĞACAĞI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/26435 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/1649 506 S. SSK. /3
   Tarihi: 30.01.2015
   ZAMAN VE BAĞIMLILIK OŞULU GERÇEKLEŞMİŞSE ÜCRET KOŞULU GERÇEKLEŞMESEDE SİGORTALILIK STATÜSÜNÜN DOĞACAĞI

  • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/2568 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/5319 506 S. SSK. /80
   Tarihi: 23.03.2015
   ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

  • RÜCAN TAZMİNAT

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/9645 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/8486 506 S. SSK. /26
   Tarihi: 04.05.2015
   • RÜCAN TAZMİNAT • KURUMUN ALACAĞININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN GELİRİN İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİ OLDUĞU

  • 18 YAŞINDAN ÖNCE BAŞLAYAN SİGORTALILIK

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/582 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/559 506 S. SSK. /60
   Tarihi: 20.01.2015
   18 YAŞINDAN ÖNCE BAŞLAYAN SİGORTALILIK

  • KURUMUN PRİM ALACAKLARINDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN ON YIL OLMASI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/23783 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/2915 506 S. SSK. /80
   Tarihi: 19.02.2015
   KURUMUN PRİM ALACAKLARINDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN ON YIL OLMASI

  • MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNEMEYECEĞİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/6169 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/12432 5510 S. SGK. /12
   Tarihi: 01.06.2015
   MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNEMEYECEĞİ

  • İŞ KAZASI NEDENİYLE İHTİYADİ HACİZ İSTENEBİLECEĞİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/21038 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/21387 2004 S. İİK. /272
   Tarihi: 27.10.2014
   İŞ KAZASI NEDENİYLE İHTİYADİ HACİZ İSTENEBİLECEĞİ

  • HİZMET TESPİTİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/22088 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/28209 506 S. SSK. /79
   Tarihi: 23.12.2014
   HİZMET TESPİTİ

  • TANIK ANLATIMLARINA DAYALI OLARAK HESAPLANAN GENEL TATİL ÜCRETİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/10494 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/22323 4857 S. İşK. /47,47
   Tarihi: 10.07.2014
   • TANIK ANLATIMLARINA DAYALI OLARAK HESAPLANAN GENEL TATİL ÜCRETİ • HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASININ GEREKMESİ

  • İŞ DAVALARININ DAVALININ İKEMATGAHI VEYA İŞİN YAPILDIĞI YER MAHKEMLERİNDE AÇILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/21539 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/22537 4857 S. İşK. /2 5521 S. İŞMK/1
   Tarihi: 02.09.2014
   • İŞ DAVALARININ DAVALININ İKEMATGAHI VEYA İŞİN YAPILDIĞI YER MAHKEMLERİNDE AÇILMASININ GEREKMESİ • İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAMU DÜZENİNDEN OLDUĞU • YETKİNİN RE’SEN DİKKATE ALINACAĞI

  • SENDİKACILARIN FİİLEN GÖREV YAPTIKLARI DÖNEM İÇİN SENDİKADAN ÜCRET LALABİLECEKLERİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/16525 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/22986 6356 S. STSK. /8,28
   Tarihi: 08.09.2014
   • SENDİKACILARIN FİİLEN GÖREV YAPTIKLARI DÖNEM İÇİN SENDİKADAN ÜCRET LALABİLECEKLERİ • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA KAYBEDEN SENDİKACININ OLAĞAN GENEL KURULDA SEÇİLDİĞİ SÜRENİN ÜCRETİNİ İSTEYEMEYECEĞİ

  • İŞKOLU TESPİTİ KESİNLEŞTİĞİ İÇİN BAKANLIĞIN TESPİT İSTEMİNİN RET ETMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/20883 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/23770 6356 S. STSK. /4
   Tarihi: 15.09.2014
   • İŞKOLU TESPİTİ KESİNLEŞTİĞİ İÇİN BAKANLIĞIN TESPİT İSTEMİNİN RET ETMESİ • İŞ MAHKEMESİNDE DVA AÇILABİLMESİ İÇİN BAKANLIKÇA YAPILMIŞ İŞKOLU TESPİTİNİN BULUNMASININ ÖN KOŞUL OLDUĞU

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE GEÇERSİZ SAYILMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/16121 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/24211 4857 S. İşK. /17-21,22
   Tarihi: 17.09.2014
   • İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE GEÇERSİZ SAYILMASI • İŞE İADE İÇİN BAŞVURAN İŞÇİYE ESASLI DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK İŞ TEKLİF EDİLMESİNİN GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/19795 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/30172 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 04.11.2014
   • FAZLA ÇALIŞMA • İMZALI ÜCRET BORDROLARININ AKSİNİN EŞ DEĞER YAZILI DELİLLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

  • KIDEM İHBAR TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/20175 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/30980 4857 S. İşK. /17,41 1475 S. İşK. /14
   Tarihi: 11.11.2014
   • KIDEM İHBAR TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET • BİR YILLIK ÖDEMLERİN AYLI ÜCRETE YANSITILMASI İÇİN 365’E BÖLÜNMESİNİN GEREKMESİ

  • İKRAMİYE

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/22125 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/33119 4857 S. İşK. /32
   Tarihi: 25.11.2014
   İKRAMİYE

  • İŞÇİNİN DENETİM GÖREVİNİ GEREKTİĞİ GİBİ YERİNE GETİRMEMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/30588 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/33298 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 26.11.2014
   • İŞÇİNİN DENETİM GÖREVİNİ GEREKTİĞİ GİBİ YERİNE GETİRMEMESİ • GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ FESİH

  • GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/25975 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/35090 4857 S. İşK. /32
   Tarihi: 10.12.2014
   GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN HATIRLATILDIĞI HALDE GÖREVİNİ EKSİK YERİNE GETİRMEMESİ GEÇERLİ FESİH

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/25813 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/35243 4857 S. İşK. /18-21,25
   Tarihi: 11.12.2014
   • İŞÇİNİN HATIRLATILDIĞI HALDE GÖREVİNİ EKSİK YERİNE GETİRMEMESİ GEÇERLİ FESİH • İŞÇİNİN HATIRLATILDIĞI HALDE GÖREVİNİ HİÇ YERİNE GETİRMEMESİ HAKLI FESİH

  • KISA KARARIN TEVHİMİNDE HAK VE BORÇLARIN SIRALANARAK NET BİR ŞEKİLDE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/17935 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/37406 6100 S.HMK /272
   Tarihi: 31.12.2014
   • KISA KARARIN TEVHİMİNDE HAK VE BORÇLARIN SIRALANARAK NET BİR ŞEKİLDE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARAIN ÇELİŞMESİNİN BOZMA NEDENİ OLMASI

  • İHBAR TAZMİNATI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/29677 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/4346 4857 S.İşK /17,25
   Tarihi: 10.02.2015
   • İHBAR TAZMİNATI • İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ YASASININ 24 VE 25 MADDELERİNE GÖRE FESHİNDE ÖDENMEYECEĞİ

  • ÜRETİMİN AZALMASI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/3532 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/5423 4857 S.İşK /18-21
   Tarihi: 18.02.2015
   • ÜRETİMİN AZALMASI • FESİHTEN KISA BİR SÜRE SONRA İŞYERİNİN KAPANMASI • GEÇERLİ FESİH

  • FAZLA ÇALIŞMANIN İSPAT ARAÇLARI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/32844 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/5571 4857 S.İşK /41
   Tarihi: 19.02.2015
   FAZLA ÇALIŞMANIN İSPAT ARAÇLARI

  • HAFTA TATİLİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/24395 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/8645 4857 S.İşK /46
   Tarihi: 03.03.2015
   • HAFTA TATİLİ • HAFTA TATİLİNİN KESİNTİSİZ EN AZ 24 SAAT OLARAK KULLANDIRILMASININ GEREKMESİ • HAFTA TATİLİN BÖLÜNMESİ HALİNDE KULLANILMAMIŞ SAYILACAĞI

  • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/4586 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/8934 4857 S.İşK /18-21
   Tarihi: 04.03.2015
   • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH • GEÇERLİ FESİH

  • BEKLETİCİ MESELE

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/25183 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/9049 1475 S.İşK /14
   Tarihi: 04.03.2015
   • BEKLETİCİ MESELE • HİZMET TEPİTİ DAVASININ SONUCUNUN BEKLENMESİNİN GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİNİN İŞÇİYE HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI VERDİĞİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/34163 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/9074 4857 S.İşK /24 1475 S.İşK /14
   Tarihi: 05.03.2015
   • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİNİN İŞÇİYE HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI VERDİĞİ • KIDEM TAZMİNATI

  • BAKİYE SÜRE ÜCRETİ İÇİN SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ OLMASI ZORUNLULUĞU

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/34840 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/9084 4857 S.İşK /11
   Tarihi: 05.03.2015
   • BAKİYE SÜRE ÜCRETİ İÇİN SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ OLMASI ZORUNLULUĞU • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN OBJEKTİF SEBEPLERİN VARLIĞININ GEREKMESİ

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

   YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
   Esas No: 2015/22-158 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/1242 4857 S.İşK /2
   Tarihi: 22.04.2015
   • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN • MUVAZAA • ALT İŞVERENE VERİLEN İŞLERİN UZMANLIK GEREKTİREN İŞLER OLMASI

  • İŞ KAZASI

   YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
   Esas No: 2013/21-2216 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/1349 818 S.BK /125
   Tarihi: 15.05.2015
   • İŞ KAZASI • ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

  • İŞÇİ ALACAKLARININ BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILMASININ KOŞULLARI

   YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
   Esas No: 2015/22-1156 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/1598 6100 S.HMK /107,109
   Tarihi: 17.06.2015
   İŞÇİ ALACAKLARININ BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILMASININ KOŞULLARI

  • KISMİ DAVA BELİRSİZ ALACAK DAVASI AYRIMI

   YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
   Esas No: 2015/22-1074 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/1623 6100 S.HMK /107,109
   Tarihi: 17.06.2015
   KISMİ DAVA BELİRSİZ ALACAK DAVASI AYRIMI

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ