• İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN İŞÇİDEN ALINAN İBRANAMENİN GEÇERSİZ OLDUĞU

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/3769 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/6647 4857 S. İşK. /41 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 08.04.2015
   • İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN İŞÇİDEN ALINAN İBRANAMENİN GEÇERSİZ OLDUĞU • TÜRK BORÇLAR YASASINA UYGUN ALINMAYAN İBRAMANEİN GEÇERLİ OLMAYACAĞI

  • YILLIK İZİN ALACAĞI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/4478 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/6713 4857 S. İşK. /54,57
   Tarihi: 09.04.2015
   • YILLIK İZİN ALACAĞI • YILLIK İZİN ALACAĞININ ARALIKLI ÇALIŞMALARDAÖNCEKİ DÖNEMLERİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMAYACAĞI

  • MEVSİMLİK İŞLERİN İŞ YASASI PRATİĞİNDE YILLIN 330 GÜNÜNÜ AŞMAYAN İŞLER OLRAK KABUL EDİLDİĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2014/15897 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/6846 4857 S. İşK. /54,57
   Tarihi: 13.04.2015
   • MEVSİMLİK İŞLERİN İŞ YASASI PRATİĞİNDE YILLIN 330 GÜNÜNÜ AŞMAYAN İŞLER OLRAK KABUL EDİLDİĞİ • MEVSİMLİK İŞLERDEE İŞÇİNİN YILLIK İZİNİ HAK EDEMEYECEĞİ

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE İŞÇİNİN HAKLI FESHİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/9088 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/6944 4857 S. İşK. /22 1475 S. İşK. /14
   Tarihi: 13.04.2015
   • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE İŞÇİNİN HAKLI FESHİ • KIDEM TAZMİNATI

  • TESPİT DAVASI AÇILMASININ KOŞULLARI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/7144 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/6984 4857 S. İşK. /22
   Tarihi: 13.04.2015
   • TESPİT DAVASI AÇILMASININ KOŞULLARI • SADECE MADDİ VAKANIN TESPİTİ İÇİN AÇILAN DAVADA HUKUKİ YARARIN BULUNMADIĞI

  • İŞE İADE DAVASI AÇILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ 30 İŞÇİ SAYISININ TESPİTİNDE FARKLI TÜZEL KİŞİ İŞVERENLER ARASINDA ORGANİK BAĞIN YETERLİ OLMADIĞI BİRLİKTE İSTİHDAM OLGUSUNUDA ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2014/21927 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/7088 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 14.04.2015
   • İŞE İADE DAVASI AÇILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ 30 İŞÇİ SAYISININ TESPİTİNDE FARKLI TÜZEL KİŞİ İŞVERENLER ARASINDA ORGANİK BAĞIN YETERLİ OLMADIĞI BİRLİKTE İSTİHDAM OLGUSUNUDA ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN SON İŞVERENİN SORUMLU OLACAĞI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/16447 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/7194 4857 S. İşK. /6,57
   Tarihi: 16.04.2015
   • YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN SON İŞVERENİN SORUMLU OLACAĞI • DEVREDEN İŞVERENİN YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN VE İHBAR TAZMİNATINDAN SORUMLU OLMAYACAĞI

  • DAVANIN BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILMIŞ OLMASI NEDENİYLE ZAMAN AŞIMININ DAVA TARİHİNDE KESİLECEĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/8222 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/7251 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 21.04.2015
   • DAVANIN BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILMIŞ OLMASI NEDENİYLE ZAMAN AŞIMININ DAVA TARİHİNDE KESİLECEĞİ • BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA CEVAP DİLEKÇESİNDE BELİRTİLMEYEN ZAMANAŞIMI İTİRAZININ DİKKATE ALINAMAYACAĞI

  • YORUM DAVASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/8222 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/7251 6356 S. STSK. /53
   Tarihi: 21.04.2015
   • YORUM DAVASI • TİS NORMATİF HÜKÜMLERİ • HUKUKİ YARAR • TESPİT DAVASININ KOŞULLARI

  • EŞİT DAVRANMA BORCU

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/4585 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/7310 4857 S. İşK. /5
   Tarihi: 27.04.2015
   • EŞİT DAVRANMA BORCU • EŞİT DAVRANMA BORCUNA AYKIRILIĞI KANIT YÜKÜNÜN İŞÇİDE OLMASI

  • FESİHTEN BİR AY SONRA DÜZENLEMEYEN İBRANAMENİN GEÇERSİZ OLMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/2991 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/7364 4857 S. İşK. /41 6098 S.TBK/420
   Tarihi: 27.04.2015
   • FESİHTEN BİR AY SONRA DÜZENLEMEYEN İBRANAMENİN GEÇERSİZ OLMASI • KANUNİ ŞEKLE AYKIRI DÜZENLENEN İBRANAMAYE İHTİRAZI KAYIT KONULMASINA GEREK OLMADIĞI

  • MUVAZAA TESPİTİNDEN SONRA İŞÇİNİN İŞE ALINMIŞ OLMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/1427 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/7370 4857 S. İşK. /2,32
   Tarihi: 27.04.2015
   • MUVAZAA TESPİTİNDEN SONRA İŞÇİNİN İŞE ALINMIŞ OLMASI • YENİ BİR MUVAZAA TESPİTİ OLMADIKÇA ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN İLAVE TEDİYE ALAMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN UYARILARA KARŞIN İŞYERİNDE SİGARA İÇMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/4672 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/7580 4857 S. İşK. /25
   Tarihi: 28.04.2015
   • İŞÇİNİN UYARILARA KARŞIN İŞYERİNDE SİGARA İÇMESİ • HAKLI FESİH

  • İŞVERENİN TİS HÜKMÜNE RAĞMEN KADRO YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE BİR ÜST

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/3920 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/7615 4857 S. İşK. /32
   Tarihi: 29.04.2015
   İŞVERENİN TİS HÜKMÜNE RAĞMEN KADRO YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE BİR ÜST KADAMEYE İLERLEME İÇİN SINAV AÇMAMASI İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI KAPSAMINDA SINAV AÇMAYABİLECEĞİ

  • İŞE İADE BAŞVURUSUNUN KOŞULLARI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/8707 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/8125 4857 S. İşK. /21
   Tarihi: 06.05.2015
   • İŞE İADE BAŞVURUSUNUN KOŞULLARI • İŞE İADE BAŞVURUSU KABUL EDİLEN İŞÇİNİN MAKUL SÜREDE İŞE BAŞLAMASININ GEREKMESİ • İŞVERENİN İŞE İADE DAVETİNDE CİDDİ OLMASININ GEREKMESİ • İŞÇİNİN GEÇERSİZLİĞİ TESPİT EDİLEN TARİHTEKİ İŞİNE BAŞLATILMASININ GEREKMESİ

  • MUVAZAA

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/3540 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/8272 4857 S. İşK. /2
   Tarihi: 07.05.2015
   • MUVAZAA • İŞÇİYE KARŞI TARAF OLMADIĞI MUVAZAANIN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ • HİÇ KİMSENİN KENDİ HİLESİNDEN YARARLANAMAYACAĞI

  • HAFTA TATİLİ ÇALIŞAN İŞÇİYE İKİBUÇUK YEVMİYE ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/4705 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/8540 4857 S. İşK. /32,37
   Tarihi: 12.05.2015
   • HAFTA TATİLİ ÇALIŞAN İŞÇİYE İKİBUÇUK YEVMİYE ÖDENMESİNİN GEREKMESİ • HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ÇALIŞMASININ KARŞILIĞININ ÜCRETSİZ İZİN VERİLEREK ÖDENEMEYECEĞİ • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ İŞVERENİN TANIKLA KANITLAYAMAYACAĞI

  • BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/3406 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/8658 4857 S. İşK. /21
   Tarihi: 13.05.2015
   BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ

  • İŞLETMESEL KARARIN YARGISAL DENETİMİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/1237 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/8698 4857 S. İşK. /21
   Tarihi: 13.05.2015
   İŞLETMESEL KARARIN YARGISAL DENETİMİ

  • FESHİN ŞEKİL ŞARTLARINA AYKIRI GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/9486 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/10000 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 26.05.2015
   • FESHİN ŞEKİL ŞARTLARINA AYKIRI GERÇEKLEŞTİRİLMESİ • ORGANİK BAĞ • DAVALI LAR ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN NETLEŞTİRİLMESİNİN GEREKMESİ

  • TÜZEL KİŞİLĞİN KÖTÜYE KULLANILMASI ORGANİK BAĞ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/9375 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/13938 4857 S. İşK. /57 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 13.04.2015
   • TÜZEL KİŞİLĞİN KÖTÜYE KULLANILMASI • ORGANİK BAĞ • TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARLANMASI • ORGANİK BAĞ İÇERİSİNDE OLAN TÜM İŞVERENLERİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLU OLACAKLARI

  • TÜZEL KİŞİYE TEBLİGATIN KOŞULLARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/10601 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/14082 6356 S. STSK. /41 7201 S.TK/12
   Tarihi: 14.04.2015
   TÜZEL KİŞİYE TEBLİGATIN KOŞULLARI

  • SAVUNMA ALINMADAN İŞÇİNİN DAVRANIŞLARI NEDENİYLE YAPILAN  FESHİN GEÇERSİZ OLACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/7946 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/15228 6356 S. STSK. /25 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 28.04.2015
   • SAVUNMA ALINMADAN İŞÇİNİN DAVRANIŞLARI NEDENİYLE YAPILAN FESHİN GEÇERSİZ OLACAĞI • SENDİKAL NEDENLERİN KANITLANMAMIŞ OLMASI

  • İŞÇİNİN VERMİŞ OLDUĞU ZARARIN 30 GÜNLÜK ÜCRETİ AŞMASI HALİNDE DE İŞÇİNİN KUSURU HAFİFSE SORUMLU TUTULAMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/2957 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/15780 4857 S.İşK/25
   Tarihi: 29.04.2015
   • İŞÇİNİN VERMİŞ OLDUĞU ZARARIN 30 GÜNLÜK ÜCRETİ AŞMASI HALİNDE DE İŞÇİNİN KUSURU HAFİFSE SORUMLU TUTULAMAYACAĞI • İŞÇİYE YAPTIĞI EYLEMLE ORANTILI YAPTIRIM UYGULANMASININ GEREKMESİ • ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ

  • FESHİN YAZILI YAPILMASININ FESİH SEBEBİNİN AÇIK VE KESİN OLARAK BELİRTİLMESİ ZORUNLULUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/5583 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/15936 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 30.04.2015
   • FESHİN YAZILI YAPILMASININ FESİH SEBEBİNİN AÇIK VE KESİN OLARAK BELİRTİLMESİ ZORUNLULUĞU • İŞVERENİN FESİH SEBEBİYLE BAĞLI OLMASI • FESİH YAZISINDA GÖSTERİLEN SEBEBİN DIŞINDA BİR SEBEBİN İŞE İADE DAVASINDA İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ

  • ASIL İŞİN TEKNOLOJİK NEDENLERVE İŞLETME GEREKLERİ NEDENİYLE BÖLÜNEREK ALT İŞVERENE VERİLMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/6705 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/16192 4857 S.İşK/2
   Tarihi: 04.05.2015
   • ASIL İŞİN TEKNOLOJİK NEDENLERVE İŞLETME GEREKLERİ NEDENİYLE BÖLÜNEREK ALT İŞVERENE VERİLMESİ • YASAYA UYGUN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

  • SENDİKAL TAZMİNAT

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/11857 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/16560 4857 S.İşK/18-21 6356 S.STSK/25
   Tarihi: 06.05.2015
   • SENDİKAL TAZMİNAT • SENDİKAL FAALİYET

  • OLAY TARİHİ İLE FESİH TARİHİ ARASINDA FESİH İÇİN GEREKLİ MAKUL SÜRENİN GEÇİRİLMİŞ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/8629 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/16642 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 07.05.2015
   • OLAY TARİHİ İLE FESİH TARİHİ ARASINDA FESİH İÇİN GEREKLİ MAKUL SÜRENİN GEÇİRİLMİŞ OLMASI • GEÇERSİZ FESİH

  • GREV KARARAI ALINIP UYGULANDIĞINDA ÜCRETSİZ İZİNDE OLAN İŞÇİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/7201 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/16722 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 07.05.2015
   • GREV KARARAI ALINIP UYGULANDIĞINDA ÜCRETSİZ İZİNDE OLAN İŞÇİ • İZİN BİTİMİ GREVE KATILMANIN GREVE SONRADAN KATILMA ANLAMINA GELMEYECEĞİ • GEÇERSİZ FESİH

  • İŞYERİNDE CİNSEL TACİZ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/9188 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/16811 4857 S.İşK/18-21, 25
   Tarihi: 07.05.2015
   • İŞYERİNDE CİNSEL TACİZ • HAKLI FESİH

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KOŞULLARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2014/3349 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/16932 4857 S.İşK/2
   Tarihi: 11.05.2015
   • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KOŞULLARI

  • GAZETECİNİN  GÜNDE ÜÇ SAATE KADAR FAZLA ÇALIŞMALARININ  ÜCRETİN İÇERİSİNDE YER ALABİLECEĞİNİN KARARLAŞTIRILABİLECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2014/3662 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/17389 4857 S.İşK/41 5953 S. BİşK/ek-1
   Tarihi: 12.05.2015
   • GAZETECİNİN GÜNDE ÜÇ SAATE KADAR FAZLA ÇALIŞMALARININ ÜCRETİN İÇERİSİNDE YER ALABİLECEĞİNİN KARARLAŞTIRILABİLECEĞİ

  • İKALE SÖZLEŞMESİNİN DAR VE İŞÇİ LEHİNE YORUMLANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/10327 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/17662 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 13.05.2015
   • İKALE SÖZLEŞMESİNİN DAR VE İŞÇİ LEHİNE YORUMLANMASININ GEREKMESİ • İŞÇİNİN FESHE MUVAFAKAT ETMESİ İŞVEREN FESHİNİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI İŞVERENİN GEÇERLİ FESHİ KANITLAMASININ GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN SAĞLIĞINA UYGUN İŞ VERİLMESİNE KARŞIN SAĞLIK SORUNLARINI GEREKÇE GÖSTEREREK İŞİ AKSATMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/9861 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/17753 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 14.05.2015
   • İŞÇİNİN SAĞLIĞINA UYGUN İŞ VERİLMESİNE KARŞIN SAĞLIK SORUNLARINI GEREKÇE GÖSTEREREK İŞİ AKSATMASI • FAZLA ÇALIŞMAYA GELMEMESİNİNE İLİŞKİN SAVUNMA VERMEME • GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ FESİH

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/10313 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/17832 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 14.05.2015
   • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK • ESASLI DEĞİŞİKL,İĞİN ZORUNLU OLDUĞUNUN İŞVERENCE KANITLANAMAMASI • GEÇERSİZ FESİH

  • İŞYERİ SENDİKA ETMSİLCİSİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDEN OLMADAN SONA ERDİRİLEMEYECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/10514 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/17854 4857 S.İşK/18-21 6356 S. STSK/24
   Tarihi: 14.05.2015
   • İŞYERİ SENDİKA ETMSİLCİSİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDEN OLMADAN SONA ERDİRİLEMEYECEĞİ • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENEN CEZAİ ŞARTIN KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMEMİŞ OLMASI

  • FESHİN İŞÇİNİN İSTİFASIYLA GERÇEKLEŞMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/5070 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/17913 4857 S.İşK/18-21 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 18.05.2015
   • FESHİN İŞÇİNİN İSTİFASIYLA GERÇEKLEŞMESİ • İSTİFA SONRASI KURUMDAN YAŞ DIŞINDA EMEKLİLİK KOŞULALRINI TAŞIDIĞINA İLİŞKİN YAZIYI İŞVERENE SUNMAMIŞ OLMA • KIDEM TAZMİNATININ REDDİNİN GEREKMESİ

  • İŞÇİ TEMİNİNE DÖNÜK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİYLE ALINAN İŞÇİNİN BELEDİYENİN İŞÇİSİ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/21010 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/29843 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 26.10.2015
   • İŞÇİ TEMİNİNE DÖNÜK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİYLE ALINAN İŞÇİNİN BELEDİYENİN İŞÇİSİ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

  • SENDİKACI İLE SENDİKA ARASINDA VEKALET AKDİNİN BULUNDUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/25708 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/31010 6356 S.STSK/23
   Tarihi: 03.11.2015
   • SENDİKACI İLE SENDİKA ARASINDA VEKALET AKDİNİN BULUNDUĞU • SENDİKA ŞUBE BAŞKANIN GÖREV SÜRESİNİN GENEL KURULUN TOPLANABİLECEĞİ SON SÜREYE GÖRE HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • İŞÇİLERİN YETKİLİ OLMAYAN SENDİKA ÜYESİ OLSALAR DA TEMSİLCİ SEÇMELERİNİN DEMOKRATİK HAK OLDUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/2476 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/5446 4857 S.İşK/18-21 6356 S. STSK/25
   Tarihi: 10.03.2016
   • İŞÇİLERİN YETKİLİ OLMAYAN SENDİKA ÜYESİ OLSALAR DA TEMSİLCİ SEÇMELERİNİN DEMOKRATİK HAK OLDUĞU • İŞÇİLERİN SEÇTİĞİ TEMSİLCİLERİN İŞTEN ÇIKARTILMASININ SENDİKAL NEDENLERLE FESİH OLDUĞU • FESİHTE EŞİT İŞLEM BORCUNA UYMAMANIN FESHİ HAKSIZ FESHE DÖNÜŞTÜRECEĞİ • İŞVERENİN SENDİKA SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALESİ KARŞISINDA İŞÇİNİN BARIŞÇIL TOPLU EYLEM HAKKINI KULLANABİLECEĞİ • BARIŞÇIL TOPLU EYLEM HAKKININ DEMOKRATİK VE ÖLÇÜLÜK İLKESİ GÖZETİLEREK KULLANILMASI GEREKTİĞİ • İÇ HUKUKUN YANINDA ULUSLARARSI HUKUKUN DA GÖZETİLEREK SOMUT OLAYIN DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

  • EMEKLİ SANDIĞI YASASINA GÖRE BAĞLANAN AYLIĞIN KESİLMESİNİNDE AYNI YASAYA TABİ OLACAĞI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2014/6226 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/67 5434 S.ESK/32,34,37
   Tarihi: 12.01.2015
   • EMEKLİ SANDIĞI YASASINA GÖRE BAĞLANAN AYLIĞIN KESİLMESİNİNDE AYNI YASAYA TABİ OLACAĞI • İŞ MAHKEMLERİNİN GÖREVLİ OLMAYACAĞI

  • HAK SAHİBİ KIZ ÇOCUĞUNA GELİR BAĞLANMASI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/20044 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/525 506 S.SSK/68 5510 S.SGK/34,54
   Tarihi: 16.01.2015
   • HAK SAHİBİ KIZ ÇOCUĞUNA GELİR BAĞLANMASI

  • ÖLÜM SİGORTASINDAN ÇİFT GELİR VEYA AYLIK BAĞLANAMAYACAĞI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/3277 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/5905 1479 S.BağK/46 5510 S.SGK/34,54
   Tarihi: 30.03.2015
   • ÖLÜM SİGORTASINDAN ÇİFT GELİR VEYA AYLIK BAĞLANAMAYACAĞI

  • EMEKLİ SANDIĞINCA YAŞLILIK AYLIĞININ EKSİK BAĞLANDIĞI İDDİASIYLA AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGIDA GÖRÜLECEĞİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/27604 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/11827 5434 S.ESK/134 5510 S.SGK/34,54
   Tarihi: 15.06.2015
   EMEKLİ SANDIĞINCA YAŞLILIK AYLIĞININ EKSİK BAĞLANDIĞI İDDİASIYLA AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGIDA GÖRÜLECEĞİ

  • RÜCÜ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/11469 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/17620 5510 S.SGK/21,54
   Tarihi: 26.10.2015
   • RÜCÜ • KURUMUN İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERLİ GELİRDEN FAZLASINI İSTEME HAKKININ BULUNMADIĞI

  • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK NEDENİYLE AÇILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/1462 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/15870 6098 S.TBK/146
   Tarihi: 07.09.2015
   • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK NEDENİYLE AÇILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMI • ZAMAN AŞIMININ FAİLİN VE ZARARAIN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTEN BAŞLAYACAĞI

  • MANEVİ TAZMİNATIN SINIRININ MANEVİ TAZMİNATIN AMACINA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/4224 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/16120 6098 S.TBK/56
   Tarihi: 10.09.2015
   • MANEVİ TAZMİNATIN SINIRININ MANEVİ TAZMİNATIN AMACINA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • MANEVİ TAZMİNATTA HAKİMİN TAKTİR HAKKINI KULLANIRKEN GÖZ ÜNÜNDE TUTMASI GEREKEN UNSURLAR

  • İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİN HİZMETİN KESİNTİLİ GEÇTİĞİNİN KARİNESİ OLMASI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2014/19879 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/16800 5510 S.SGK/86
   Tarihi: 17.09.2015
   • İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİN HİZMETİN KESİNTİLİ GEÇTİĞİNİN KARİNESİ OLMASI • SİGORTALININ HİZMETLERİNİN HANGİ İŞYERİNDE HANGİ SÜRELERDE GEÇTİĞİNİN SOMUT OLRAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • KUSUR AİDİYETİNİN KUŞKUYA YER BIRAKMAYACAK NETLİKTE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2013/22512 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/17089 6098 S.TBK/56
   Tarihi: 29.09.2015
   KUSUR AİDİYETİNİN KUŞKUYA YER BIRAKMAYACAK NETLİKTE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN YAŞLILIK AYLIĞI AÇISINDAN 18 YAŞIN DOLDURULDUĞU TARİH OLACAĞI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/12719 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/19840 506 S.SSK/GEÇ.81
   Tarihi: 09.11.2015
   • SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN YAŞLILIK AYLIĞI AÇISINDAN 18 YAŞIN DOLDURULDUĞU TARİH OLACAĞI • YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ YAŞ VE PRİM ÖDEME KOŞULLARINDA BAŞVURU TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLMANIN ZORUNLU OLMASI

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİHTE SOMUT OLARAK İŞÇİNİN HANGİ DAVRANIŞININ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI OLDUĞUNUN BELİRTİLMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/8278 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/11965 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 30.03.2015
   İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİHTE SOMUT OLARAK İŞÇİNİN HANGİ DAVRANIŞININ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI OLDUĞUNUN BELİRTİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/718 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/12316 4857 S.İşK/18-21 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 02.04.2015
   • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK • İŞÇİNİN HAKLI NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHİ • KIDEM TAZMİNATI

  • ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/749 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/12319 4857 S.İşK/41 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 02.04.2015
   • ÜST DÜZEY YÖNETİCİ • KENDİ ÇALIŞMA SÜRESİNİ KENDİSİ BELİRLEYEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMA İSTEYEMEYECEĞİ

  • İŞVERENİN TEK TARAFLI DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİNE KARŞI İŞÇİNİN İŞ YASASININ 22 MADDESİ İLE KORUNDUĞU

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/7963 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/12407 4857 S.İşK/22, 32, 62 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 02.04.2015
   • İŞVERENİN TEK TARAFLI DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİNE KARŞI İŞÇİNİN İŞ YASASININ 22 MADDESİ İLE KORUNDUĞU • ÜCRETTE İNDİRİM YASAĞININ İŞVERENİN TEK TARAFLI OLARAK ÜCRETİ İNDİREMEMESİYLE İLGİLİ OLDUĞU

  • YEMİN DELİLİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/1485 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/12599 6100 S.HMK/225
   Tarihi: 06.04.2015
   • YEMİN DELİLİ • YEMİNİN KOŞULLARI

  • İŞYERİ UYGULAMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/22266 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/12785 4857 S.İşK/22,41
   Tarihi: 07.04.2015
   • İŞYERİ UYGULAMASI • İŞVERENİN İŞYERİ UYGULMASINI TEK YANLI OLARAK DEĞİŞTİRMESİNİN İŞÇİYİ BAĞLAMAYACAĞI

  • ALACAKLARIN BELİRLENEBİLİR DURUMDA OLDUĞU HALLERDE BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILAMAYACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/1565 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/12947 4857 S.İşK/17 1475 S.İşK/14 6100 S.HMK/107
   Tarihi: 08.04.2015
   ALACAKLARIN BELİRLENEBİLİR DURUMDA OLDUĞU HALLERDE BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILAMAYACAĞI

  • KESİN HÜKÜMÜN KOŞULLARI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/2933 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/13273 4857 S.İşK/17 1475 S.İşK/14 6100 S.HMK/303
   Tarihi: 13.04.2015
   KESİN HÜKÜMÜN KOŞULLARI

  • KAMU KURULUŞUNDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN ZİMMET İDDASIYLA DİSİPLİN KURULU KARARI İLE SONA ERDİRİLMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/26547 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/13851 4857 S.İşK/25 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 16.04.2015
   • KAMU KURULUŞUNDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN ZİMMET İDDASIYLA DİSİPLİN KURULU KARARI İLE SONA ERDİRİLMESİ • DİSİPLİN KURULU KARARINDA İŞÇİNİN KIDEM İHBAR TAZMİNATININ ÖDENECEĞİNİN BELİRTİLMİŞ OLMASININ HAKLI FESHİ ORTADAN KALDIRAMAYACAĞI • CEZA DAVASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASININ GEREKMESİ

  • İŞE İADE DAVASI AÇILMASI HALİNDE YILLIK İZİN ÜCRETİ İSTENEMEYECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/3806 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/15127 4857 S.İşK/59
   Tarihi: 27.04.2015
   • İŞE İADE DAVASI AÇILMASI HALİNDE YILLIK İZİN ÜCRETİ İSTENEMEYECEĞİ • YILLIK İZNE HAK KAZANMAK İÇİN GEREKLİ SÜRENİN HESABINDA AYNI İŞVERENİN BİR VEYA DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE GEÇİRİLEN SÜRELERİN DİKKATE ALINACAĞI

  • İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN OTUZ İŞÇİ SAYISININ HESABI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/11474 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/15140 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 27.04.2015
   • İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN OTUZ İŞÇİ SAYISININ HESABI

  • PERFORMANS VE VERİMLİLİĞİN GEÇERLİ NEDEN OLABİLMESİ İÇİN OBJEKTİF ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMİŞ OLMA ZORUNLULUĞU

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/12319 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/15935 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 04.05.2015
   • PERFORMANS VE VERİMLİLİĞİN GEÇERLİ NEDEN OLABİLMESİ İÇİN OBJEKTİF ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMİŞ OLMA ZORUNLULUĞU • PERFORMANS DÜŞÜKLÜLÜĞÜNÜN SÜREKLİLİK GÖSTERMESİNİN GEREKMESİ • PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN ÖNCEDEN SAPTANMIŞ OLMASININ GEREKMESİ • PERFORMANS KRİTERLERİNİN ÇALIŞANIN OBJEKTİF VE SOMUT OLARAK ORTAYA KONULMASININ GEREKMESİ

  • KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÜCRET 

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2014/5639 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/16873 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 11.05.2015
   KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÜCRET 

  • İŞLETMESEL KARARIN TUTARLI BİR ŞEKİLDE UYGULANMAMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/12674 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/16887 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 11.05.2015
   İŞLETMESEL KARARIN TUTARLI BİR ŞEKİLDE UYGULANMAMASI

  • İŞÇİNİN ÖZENSİZ DAVRANIŞLARIYLA İŞ AKIŞINI BOZMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/12601 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/16942 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 11.05.2015
   • İŞÇİNİN ÖZENSİZ DAVRANIŞLARIYLA İŞ AKIŞINI BOZMASI • GEÇERLİ FESİH

  • PRİM

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2014/5647 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/17134 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 12.05.2015
   • PRİM • PRİMİ HAK EDİŞ KOŞULLARI

  • GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2014/5732 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/17145 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 12.05.2015
   • GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • ÜCRET ARAŞTIRMASI

  • FAZLA ÇALIŞMANIN SON ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANAMAYACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2013/35083 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/17435 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 13.05.2015
   • FAZLA ÇALIŞMANIN SON ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANAMAYACAĞI • FEZLA ÇALIŞMA YAPILAN DÖNEM ÜCRETLERİNİN BELİRLENEMEDİĞİ DURUMLARDA SON ÜCRETİN ASGARİ ÜCRETE ORANTILANDIRILACAĞI

  • MEVSİMLİK İŞ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2014/29728 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/17432 4857 S.İşK/53
   Tarihi: 14.05.2015
   • MEVSİMLİK İŞ • MEVSİMLİK İŞLWERDE YILLIK İZİN HAKKI

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞININ GÜVEN İLİŞKİSİNİ SARMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/9826 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/17552 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 14.05.2015
   • İŞÇİNİN DAVRANIŞININ GÜVEN İLİŞKİSİNİ SARMASI • GEÇERLİ FESİH

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ