• İŞÇİNİN EYLEMLİ FESHİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/18725 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/11585 4857 S. İşK. /24
   Tarihi: 09.06.2015
   İŞÇİNİN EYLEMLİ FESHİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/18614 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/11657 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 10.06.2015
   • FAZLA ÇALIŞMA • İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA İHTİRAZI KAYIT YOKSA BORDRODA GÖSTERİLDEN DAHA FAZLA ÇALIŞTIĞINI ANCAK YAZILI BELGE İLE KANITLAYABİLECEĞİ

  • İŞLETMESEL KARAR

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/9946 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/12122 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 15.06.2015
   • İŞLETMESEL KARAR • İŞLETMESEL KARARIN YARGISAL DENETİMİ

  • FESİH NEDENLERİNİN TAKTİRİ DELİLLERLE KANITLANABİLECEĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/11235 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/12148 6356 S. STSK. /25
   Tarihi: 15.06.2015
   • FESİH NEDENLERİNİN TAKTİRİ DELİLLERLE KANITLANABİLECEĞİ • SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ANAYASAYLA GÜVENCE ALTINA ALINMIŞ TEMEL BİR SOSYAL HAK OLDUĞU • İŞ SÖZLEŞMESİNİN SENDİKAL NEDENLERLE SONA ERDİRİLDİĞİ İDDİASIYLA AÇILAN DAVADA FESİH NEDENİNİ İŞVERENİN FESHİN SENDİKAL NEDENE DAYANDIĞINI İSE İŞÇİNİN KANITLAMASININ GEREKMESİ

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/18735 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/12270 4857 S. İşK. /11
   Tarihi: 16.06.2015
   • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ • BAKİYE SÜRE ÜCRETİNİ HAK EDİŞ KOŞULLARI

  • MEVSİMLİK İŞ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/18696 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/12337 4857 S. İşK. /53,57
   Tarihi: 17.06.2015
   • MEVSİMLİK İŞ • MEVSİMLİK İŞTE ÇALIŞAN İŞÇİNİN DEVAMLILIK GÖSTEREN İŞE GEÇTİKTEN SONRA YILLIK İZİN AÇISINDAN KIDEM SÜRESİNİN HESABI

  • HAFTA TATİLİ ÜCRETİ BELGELERE DAYALI HESAPLANDIĞI İÇİN TAKTİRİ İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/19548 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/12931 4857 S. İşK. /46
   Tarihi: 24.06.2015
   • HAFTA TATİLİ ÜCRETİ BELGELERE DAYALI HESAPLANDIĞI İÇİN TAKTİRİ İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİNİN İŞÇİYE HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRME HAKKI VERECEĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/18548 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/13381 4857 S. İşK. /24,32
   Tarihi: 01.07.2015
   İŞÇİNİN ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİNİN İŞÇİYE HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRME HAKKI VERECEĞİ

  • PRİMİN İŞÇİNİN YAPACAĞI FAZLA ÇALIŞMALARIN ZAMSIZ KISMINI KARŞILADIĞININ KABULÜNÜN GEREKMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/19579 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/13395 4857 S. İşK. /32,41
   Tarihi: 01.07.2015
   PRİMİN İŞÇİNİN YAPACAĞI FAZLA ÇALIŞMALARIN ZAMSIZ KISMINI KARŞILADIĞININ KABULÜNÜN GEREKMESİ

  • MUVAZAALI İŞÇİ TEMİNİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/18841 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/13649 4857 S. İşK. /2,18-21
   Tarihi: 14.07.2015
   • MUVAZAALI İŞÇİ TEMİNİ • MUVAZAALI İŞÇİ TEMİNİ YAPAN İŞVERENİN DE İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN MÜTESELSİLEN SORUMLU OLACAĞI

  • FAZLA ÇALIŞMALARIN AYLIK ÜCRET İÇERİSİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/18289 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/14018 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 07.09.2015
   • FAZLA ÇALIŞMALARIN AYLIK ÜCRET İÇERİSİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILMASI • YILDA 270 SAATİN YIL İÇİN GEÇERLİ OLDUĞU • GÜNDE 11 SAATİ AŞAMAYAN FAZLA ÇALIŞMALARIN BİR YIL İÇİN 270 SAATİ AŞIP AŞMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • TÜZEL KİŞİLERDE YÖNETİME YETKİLİ KİŞİ ORGAN

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/24545 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/14099 6356 S. STSK. /42
   Tarihi: 07.09.2015
   • TÜZEL KİŞİLERDE YÖNETİME YETKİLİ KİŞİ ORGAN • YETKİ TESPİTİNDE İŞVEREN SAYILAN KİŞİLERİN DİKKATE ALINAMAYACAĞI • İŞE İADE DAVASI AÇAN İŞÇİLERİN DAVA SONUÇLARININ YETKİ TESPİTİ İÇİN BEKLENMESİNİN GEREKMESİ

  • YILLIK İZİN ÜCRETİNE HAK KAZANMAK İÇİN GEREKLİ BEKLEME SÜRESİNİN HESABINDA İŞVERENİN BİR VEYA DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE GEÇEN KULLANDIRILMAMIŞ VEYA FESİHTE ÜCRETİ ÖDENMEMİŞ SÜRELERİN DE DİKKATE ALINACAĞI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/6984 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/14172 4857 S. İşK. /54
   Tarihi: 08.09.2015
   YILLIK İZİN ÜCRETİNE HAK KAZANMAK İÇİN GEREKLİ BEKLEME SÜRESİNİN HESABINDA İŞVERENİN BİR VEYA DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE GEÇEN KULLANDIRILMAMIŞ VEYA FESİHTE ÜCRETİ ÖDENMEMİŞ SÜRELERİN DE DİKKATE ALINACAĞI

  • İŞÇİNİN YAZILI OLURU ALINMADAN ÜCRETTE İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/26162 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/14624 4857 S. İşK. /32
   Tarihi: 09.09.2015
   • İŞÇİNİN YAZILI OLURU ALINMADAN ÜCRETTE İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI • DEĞİŞEN ALT İŞVERENLERLE İŞÇİ ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞMELERDE ÜCRETTEN İNDİRİM YAPILMASININ TEK YANLI ÜCRET İNDİRİMİ OLARAK KABUL EDİLMEYECEĞİ

  • YETKİLİ İŞ MAHKEMESİNİN BELİRLENMESİNDE İŞYERİ TANIMI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/19585 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/14439 5521 S. İşMK. /5
   Tarihi: 10.09.2015
   • YETKİLİ İŞ MAHKEMESİNİN BELİRLENMESİNDE İŞYERİ TANIMI • DAVALININ İKAMETGÂHI VEYA İŞİN YAPILDIĞI YERİN DIŞINDA TARAFLARCA BELİRLENEN YETKİ KURALLARININ GEÇERLİ OLMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENLERİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/20246 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/14573 4857 S. İşK. /24
   Tarihi: 10.09.2015
   • İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENLERİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ • İŞYERİ ÇALIŞMA KOŞULLARININ İŞÇİNİN SAĞLIĞINI BOZUP BOZMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN ÇALIŞMA SÜRESİNİ GÖSTERİR KAYITLARIN BULUNMASI HALİNDE TANIK ANLATIMLARINA GÖRE HESAPLANAMAYACAĞI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/20010 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/14610 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 14.09.2015
   FAZLA ÇALIŞMANIN ÇALIŞMA SÜRESİNİ GÖSTERİR KAYITLARIN BULUNMASI HALİNDE TANIK ANLATIMLARINA GÖRE HESAPLANAMAYACAĞI

  • İŞYERİ DEVRİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/27985 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/14631 4857 S. İşK. /6
   Tarihi: 14.09.2015
   • İŞYERİ DEVRİ • MÜŞTERİ PORTFÖYÜNÜN DEVRİNİN DE İŞYERİ DEVRİ NİTELİĞİNDE OLMASI

  • GENEL TATİLLERDE ÇALIŞILDIĞINI KANITLAMAKLA İŞÇİNİN YÜKÜMLÜ OLMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/19955 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/15299 4857 S. İşK. /47
   Tarihi: 16.09.2015
   • GENEL TATİLLERDE ÇALIŞILDIĞINI KANITLAMAKLA İŞÇİNİN YÜKÜMLÜ OLMASI • İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN BORDRONUN SAHTELİĞİ KANITLANANA KADAR KESİN DELİL NİTELİĞİNDE OLDUĞU

  • İBRANAME

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/24324 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/17799 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 05.10.2015
   İBRANAME

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN BAĞLAYICILIĞI VE AHDE VEFA İLKESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/13883 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/17934 4857 S. İşK. /22, 32
   Tarihi: 18.05.2015
   • İŞ SÖZLEŞMESİNİN BAĞLAYICILIĞI VE AHDE VEFA İLKESİ • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK • ÜCRETİN YENİ İMZALANAN İŞ SÖZLEŞMESİYLE DÜŞÜRÜLMESİ

  • SENDİKADAN İSTİFA ETMEYEN İŞÇİLERİN BÜYÜK BİR KISMININ İŞTEN ÇIKARTILMIŞ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/11730 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/18026 6356 S. STSK. /25
   Tarihi: 18.05.2015
   • SENDİKADAN İSTİFA ETMEYEN İŞÇİLERİN BÜYÜK BİR KISMININ İŞTEN ÇIKARTILMIŞ OLMASI • SENDİKANIN İŞÇİLERİN İSTİFA ETMESİ NEDENİYLE YETKİ İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYAMAMASI • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

  • SENDİKANIN ÖRGÜTLENMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN MUVAZAALI ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KURULMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/13536 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/18211 4847 S. İşK/18-21 6356 S. STSKK. /25
   Tarihi: 20.05.2015
   • SENDİKANIN ÖRGÜTLENMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN MUVAZAALI ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KURULMASI • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH • SENDİKAL TAZMİNAT TALEPLİ İŞE İADE DAVASININ TESPİT DAVASI OLDUĞU • SENDİKAL NEDENİN RET EDİLMESİNİN DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİ HAKKI DOĞURMAYACAĞI

  • ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK İÇİN İŞÇİNİN YAZILI OLURUNUN GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/6057 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/19194 4847 S. İşK/22
   Tarihi: 26.05.2015
   • ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK İÇİN İŞÇİNİN YAZILI OLURUNUN GEREKMESİ • ALTI İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE İŞÇİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK KABUL EDİLMEYEN DEĞİŞİLİK ÖNERİSİNİN İŞÇİYİ BAĞLAMAYACAĞI

  • BİRLİKTE İSTİHDAM

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/9682 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/19341 4847 S. İşK/18-21
   Tarihi: 27.05.2015
   • BİRLİKTE İSTİHDAM • OTUZ İŞÇİ KRİTERİNİN BİRLİKTE İSTİHDAMDA TÜM ŞİRKET ÇALIŞANLARINA GÖRE BELİRLENECEĞİ • İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN İŞE İADE DAVASI İÇİN OTUZ İŞÇİ KISTASININ ARANMAYACAĞI

  • MUVAZAA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/11690 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/19676 4847 S. İşK/2,18-21
   Tarihi: 01.06.2015
   • MUVAZAA • ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN İŞE İADESİNDE İŞE İADENİN MALİ SONUÇLARINDAN ASIL İŞVERENİN DE SORUMLU OLACAĞI

  • FAZLA ÇALIŞMANIN İŞVEREN BELGELERİNE DAYALI HESAPLANMASI HALİNDE TAKTİRİ İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/15005 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/20069 4847 S. İşK/41
   Tarihi: 02.06.2015
   • FAZLA ÇALIŞMANIN İŞVEREN BELGELERİNE DAYALI HESAPLANMASI HALİNDE TAKTİRİ İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI • FAZLA ÇALIŞMADA YAPILAN TAKTİRİ İNDİRİMİN HAKKIN ÖZÜNÜ ETKİLEYECEK DÜZEYDE OLAMAYACAĞI

  • ZAMAN AŞIMI DEFİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2014/4019 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/20286 6098 S. BK/154
   Tarihi: 03.06.2015
   • ZAMAN AŞIMI DEFİ • KISMİ DAVANIN SAKLI TUTULAN HAKLAR AÇISINDAN ZAMAN AŞIMINI KESMEYECEĞİ • ALACAKLIYA YÖNELTİLEN BORÇ İKRARININ ZAMAN AŞIMI DEFİNDEN ÖRTÜLÜ FERAGAT ANLAMINA GELDİĞİ • SÜRESİNDE İLERİ SÜRÜLMEYEN ZAMAN AŞIMI DEFİ İÇİN KARŞI ATARFIN AÇIK MUVAFAKATİNİN GEREKMESİ

  • GARANTİ SÜRELİ HİZMET AKDİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2014/6509 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/20365 4857 S. İşK/11
   Tarihi: 03.06.2015
   GARANTİ SÜRELİ HİZMET AKDİ

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/12964 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/20499 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 04.06.2015
   • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH • SAVUNMA ALINMAMASI • GEÇERSİZ FESİH

  • GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH AYRIMI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/15021 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/21267 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 10.06.2015
   • GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH AYRIMI • İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN TAHRİKİ İLE İŞÇİNİN SÖYLEDİĞİ AĞIR SÖZLERİN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLACAĞI • İŞÇİNİN UZMANLIK ALANIYLA İLGİLİ ELEŞTRİLERİNİN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLAMAYACAĞI

  • ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/1032 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/23731 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 01.07.2015
   • ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ • YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA ÇALIŞMANIN DEVAM ETMESİ HALİNDE İHALE KAYBEDEN İŞVERENİN FESHE BAĞLI OLMAYAN İŞÇİ ALACAKLARINDAN KENDİ DÖNEMİYLE SINIRLI SORUMLU OLACAĞI

  • PERFORMANS NEDENİYLE FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/14407 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/23883 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 02.07.2015
   • PERFORMANS NEDENİYLE FESİH • PERFORMANS DÜZEYİNE İŞÇİNİN DIŞINDA Kİ FAKTÖRLERİN ETKİLİ OLMASI

  • YILLIK İZİN

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/18890 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/24594 4857 S. İşK/57
   Tarihi: 07.09.2015
   • YILLIK İZİN • YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ • YILLIK İZİN ÜCRETİNİN NETLEŞTİRME YÖNTEMİ

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/18744 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/24755 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 07.09.2015
   İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ FESİH

  • ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA HER YIL YENİLENEN SÖZLEŞMELERLE ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/17183 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/24789 4857 S. İşK/11, 18-21
   Tarihi: 07.09.2015
   • ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA HER YIL YENİLENEN SÖZLEŞMELERLE ÇALIŞMA • ASGARİ SÜRELİ SÖZLEŞME • GEÇERSİZ FESİH

  • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/17648 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/25139 4857 S. İşK/18-21 6356 S. STSK/25
   Tarihi: 09.09.2015
   • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH • SENDİKA ÜYELİĞİNDEN ÜÇ GÜN SONRA İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

  • İŞLETMENİN KÜÇÜLTÜLMESİ NEDENİYLE

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/19201 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/26987 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 01.10.2015
   • İŞLETMENİN KÜÇÜLTÜLMESİ NEDENİYLE İSTİHDAM FAZLASININ ORTAYA ÇIKMASI • İŞLETMESEL NEDENLERLE GEÇERLİ FESİH

  • İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ ESASLI ŞEKİLDE DEĞİTİRİLEREK FESHE ZORLANMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/19275 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/27919 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 08.10.2015
   • İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ ESASLI ŞEKİLDE DEĞİTİRİLEREK FESHE ZORLANMASI • GEÇERSİZ FESİH

  • RÜCUAN TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN ON YIL OLDUĞU

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/6025 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/8000 506 S. SSK. /26
   Tarihi: 28.04.2015
   RÜCUAN TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN ON YIL OLDUĞU

  • SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÖREVLİ MAHKEME

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2014/24331 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/18318 5510 S. SGK. /101
   Tarihi: 02.11.2015
   • SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÖREVLİ MAHKEME • YETKİ İTİRAZI OLMADAN RESEN MAHKEMENİN YETKİSİZLİK KARARI VEREMEYECEĞİ

  • MALUL AYLIĞI ALMAK İÇİN İŞTEN AYRILMA KOŞULUNUN GEREKLİ OLDUĞU

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/2192 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/19416 506 S. SSK. /56
   Tarihi: 12.11.2015
   MALUL AYLIĞI ALMAK İÇİN İŞTEN AYRILMA KOŞULUNUN GEREKLİ OLDUĞU

  • HAK SAHİPLİĞİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/7641 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/21861 1479 S. BağK. /45
   Tarihi: 10.12.2015
   • HAK SAHİPLİĞİ • ÖLÜM AYLIĞI • KOCASINDAN DA AYLIK ALMAYA HAK KAZANAN KIZ ÇOCUKLARINA FAZLA OLANIN BAĞLANACAĞI

  • RÜCUAN TAZMİNAT DAVASINDA MAHKEMENİN İCRA BASKISIYLA ÖDEME YAPILDIĞINI DİKKATE ALARAK ÖDENMESİ GEREKEN BEDEL AÇISINDAN HÜKÜM KURMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/19993 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/91 5510 S. SGK. /23
   Tarihi: 18.01.2016
   RÜCUAN TAZMİNAT DAVASINDA MAHKEMENİN İCRA BASKISIYLA ÖDEME YAPILDIĞINI DİKKATE ALARAK ÖDENMESİ GEREKEN BEDEL AÇISINDAN HÜKÜM KURMASININ GEREKMESİ

  • SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE SUÇUNUN TEHLİKE SUÇU NİETLİĞİNDE OLMASI

   YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ
   Esas No:  2015/7995 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/2433 6356 S. STSK/25
   Tarihi: 10.02.2016
   • SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE SUÇUNUN TEHLİKE SUÇU NİETLİĞİNDE OLMASI • SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE SUÇINDA KANITLARIN SENDİKA HAKKININ DEMOKRATİK BİR TOPLUM AÇISINDAN TAŞIDIĞI ÖNEM DİKKATE ALINARAK TOPLANMASININ GEREKMESİ

  • İŞ KAZALARINDAN DOĞAN DAVLARDA YETKİLİ MAHKEME

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/16015 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/16772 6098 S. TBK. /51
   Tarihi: 17.09.2015
   • İŞ KAZALARINDAN DOĞAN DAVLARDA YETKİLİ MAHKEME • İŞÇİNİN KORUNMASI İLKESİNİN GÖZETİLME ZORUNLULUĞU

  • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALEYHİNE AÇILAN DAVLARDA DAVA AÇMADAN ÖNCE KURUMA BAŞVURMANIN DAVA ŞARTI OLDUĞU

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/16672 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/18634 5521 S. İşMK. /7
   Tarihi: 15.10.2015
   • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALEYHİNE AÇILAN DAVLARDA DAVA AÇMADAN ÖNCE KURUMA BAŞVURMANIN DAVA ŞARTI OLDUĞU

  • HAZİNECE KARŞILANACAK %5 ORANINDA PRİMİN İADESİ DAVASINDA HAZİNENİN HASIM GÖSTERİLMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/16670 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/19105 5510 S. SGK. /81
   Tarihi: 22.10.2015
   • HAZİNECE KARŞILANACAK %5 ORANINDA PRİMİN İADESİ DAVASINDA HAZİNENİN HASIM GÖSTERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNE DAVACININ İTİRAZ ETMEMEMİŞ OLMASININ DAVALI YARARINA USULİ KAZANILMIŞ HAK DOĞURACAĞI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/7291 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/19408 6098 S. TBK. /49,51
   Tarihi: 03.11.2015
   SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNE DAVACININ İTİRAZ ETMEMEMİŞ OLMASININ DAVALI YARARINA USULİ KAZANILMIŞ HAK DOĞURACAĞI

  • İŞÇİYE BAĞLANACAK SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ HÜKMEDİLECEK TAZMİNAT MİKTARINI DOĞRUDAN ETKİLEYECEĞİNDEN MESLEKTE KAZANMA GÜÇ KAYIP ORANIN SAPTANMASININ BEKLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/12463 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/21416 6098 S. TBK. /49,51
   Tarihi: 01.12.2015
   İŞÇİYE BAĞLANACAK SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ HÜKMEDİLECEK TAZMİNAT MİKTARINI DOĞRUDAN ETKİLEYECEĞİNDEN MESLEKTE KAZANMA GÜÇ KAYIP ORANIN SAPTANMASININ BEKLENMESİNİN GEREKMESİ

  • ÜYELİĞİN MAHKEME KARARI İLE TESPİTİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2014/11697 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/23338 6356 S. STSK. /30
   Tarihi: 07.07.2015
   • ÜYELİĞİN MAHKEME KARARI İLE TESPİTİ • İŞVEREN TEMERRÜDÜNÜN ÜYELİĞİN BİLDİRİLMESİYLE BAŞLAYACAĞI

  • KÖTÜNİYET TAZMİNATI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2014/13652 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/23431 4857 S. İşK. /17
   Tarihi: 08.07.2015
   KÖTÜNİYET TAZMİNATI

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZIN İŞYERİ İÇİN İŞYERİNİN İŞLETME İÇİN İŞLETMENİN MERKEZİNİN BAĞLI BULUNDUĞU GÖREVLİ MAKAMIN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLDUĞU

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/19784 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/23551 6356 S. STSK. /42
   Tarihi: 10.07.2015
   • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZIN İŞYERİ İÇİN İŞYERİNİN İŞLETME İÇİN İŞLETMENİN MERKEZİNİN BAĞLI BULUNDUĞU GÖREVLİ MAKAMIN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLDUĞU

  • İŞÇİDEN İŞE GİRERKEN ALINAN BOŞ SENETLER

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/20704 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/23934 5521 S. İşMK. /1
   Tarihi: 02.09.2015
   • İŞÇİDEN İŞE GİRERKEN ALINAN BOŞ SENETLER • İŞE GİRERKEN İŞÇİDEN ALINAN BOŞ SENETLERİN İPTALİ DAVASINDA İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLACAĞI

  • DAVACININ ALACAĞININ MİKTAR VEYA DEĞERİNİ BELİRLEYEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGE VE BİLGİLERE DAVAYA HAZIRLIK AŞAMASINDA ULAŞAMAMASI HALİNDE BELİRSİZ ALACAK DAVASININ AÇILABİLECEĞİ

   YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No:  2015/20166 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/23958 6100 S. HMK. /107
   Tarihi: 02.09.2015
   • DAVACININ ALACAĞININ MİKTAR VEYA DEĞERİNİ BELİRLEYEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGE VE BİLGİLERE DAVAYA HAZIRLIK AŞAMASINDA ULAŞAMAMASI HALİNDE BELİRSİZ ALACAK DAVASININ AÇILABİLECEĞİ • TARAFLAR ARASINDA ALACAK MİKTARININ TARTIŞMALI OLMASININ TEK BAŞINA TALEP SONUCUNU BELİRLENMESİNİN DAVACIDAN BEKLENMEYECEK HAL OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ • KISMİ DAVA İLE BELİRSİZ ALACAK DAVASININ AMACI VE NİTELİĞİNİN FARKLI OLMASI • KATEGORİK OLARAK BELİRLİ BİR TÜR DAVANIN BAŞTAN BELİRLİ VEYA BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILABİLECEĞİNİN KABUL EDİLEMEYECEĞİ • BELİRSİZ ALACAK DAVASININ KOŞULLARI OLMADAN AÇILMASI HALİNDE DAVANIN DAVACIYA SÜRE VERMEKSİZİN REDDİNİN GEREKECEĞİ

  • BELEDİYELERİN 5393 SAYILI YASANIN 67 MADDESİNE GÖRE ASIL İŞLERİNİ ALT İŞVERENLERE VEREBİLECEKLERİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/19475 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/24073 4857 S. İşK. /2,18-21
   Tarihi: 07.09.2015
   • BELEDİYELERİN 5393 SAYILI YASANIN 67 MADDESİNE GÖRE ASIL İŞLERİNİ ALT İŞVERENLERE VEREBİLECEKLERİ • BELEDİYELERİN 5393 SAYILI YASANIN 67 MADDESİNE GÖRE ASIL İŞLERİ ALT İŞVERENE VERMELERİNİN MUVAZAA İDDİASININ ARAŞTIRILMASINA ENGEL OLMADIĞI

  • TARAFLARIN ANLAŞARAK ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALMAMAK ÜZERE ÜCRETİ DÜŞÜREBİLECEKLERİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/18595 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/24348 4857 S. İşK. /22,32
   Tarihi: 08.09.2015
   TARAFLARIN ANLAŞARAK ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALMAMAK ÜZERE ÜCRETİ DÜŞÜREBİLECEKLERİ

  • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASINI GEREKTİRİR OBJEKTİF SEBEBİN BULUNDUĞU

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/17988 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/24575 4857 S. İşK. /11
   Tarihi: 10.09.2015
   • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASINI GEREKTİRİR OBJEKTİF SEBEBİN BULUNDUĞU

  • PERFORMANSA DAYALI FESİH

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/21005 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/25573 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 28.09.2015
   • PERFORMANSA DAYALI FESİH • İŞYERİNDE OBJEKTİF ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR ŞEKİLDE BELİRLENMİŞ PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN OLMAMASI • GEÇERSİZ FESİH

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ OBJEKTİF KOŞULLARIN GERÇEKLEŞMEMİŞ OLMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/20579 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/26039 4857 S. İşK. /11, 18-21
   Tarihi: 30.09.2015
   • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ OBJEKTİF KOŞULLARIN GERÇEKLEŞMEMİŞ OLMASI • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİRME • GEÇERSİZ FESİH

  • İBRANAMENİN GEÇERLİK KOŞULLARI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/24973 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/26112 6098 S. TBK. /132,420
   Tarihi: 01.10.2015
   İBRANAMENİN GEÇERLİK KOŞULLARI

  • HAFTA İÇİ TUTULAN NÖBETLERDE 15 SAATİN ÜÇ SAATİNİN DİNLENME SÜRESİ OLARAK DÜŞÜLMESİNİN ERTESİ GÜN VERİLEN İZİN SÜRESİNİN 8 SAATİNİN DE DÜŞÜLEREK FAZLA ÇALIŞMANIN HESAPLANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/18672 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/26119 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 01.10.2015
   • HAFTA İÇİ TUTULAN NÖBETLERDE 15 SAATİN ÜÇ SAATİNİN DİNLENME SÜRESİ OLARAK DÜŞÜLMESİNİN ERTESİ GÜN VERİLEN İZİN SÜRESİNİN 8 SAATİNİN DE DÜŞÜLEREK FAZLA ÇALIŞMANIN HESAPLANMASININ GEREKMESİ • HAFTA SONU TUTULAN 24 SAATLİK NÖBETLERİN YİRMİ SAATİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILMASININ GEREKMESİ

  • EŞİTLİK İLKESİNİN AYNI DURUMDA OLANLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/20567 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/26227 4857 S. İşK. /5
   Tarihi: 01.10.2015
   • EŞİTLİK İLKESİNİN AYNI DURUMDA OLANLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAĞI • SENDİKA ÜYESİ İŞÇİ İLE ÜYE OLMAYAN İŞÇİ ARASINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA AÇISINDAN FARK OLABİLECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/16913 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/26393 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 05.10.2015
   FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI

  • GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH AYRIMI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/20801 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/26632 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 06.10.2015
   • GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH AYRIMI

  • ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN HİZMET ALIM YOLUYLA İŞ YAPTIRILMASINA OLANAK TANIDIĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/25722 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/26766 4857 S. İşK. /2,18-21
   Tarihi: 07.10.2015
   • ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN HİZMET ALIM YOLUYLA İŞ YAPTIRILMASINA OLANAK TANIDIĞI • ASIL İŞİN HERHANGİ BİR SINIRLAMAYA TABİ OLMAKSIZIN ALT İŞVERENE VERME KONUSUNDA KAMU KURULUŞUNA İMTİYAZ TANIDIĞI • KAMU KURULUŞUNA TANINAN İMTİYAZIN ASIL İŞİN ALT İŞVERENE VERİLMESİNİ GENEL MUVAZAA HÜKÜMLERİ AÇISINDAN DENETLENMESİNİ ENGELLEMEDİĞİ

  • MADDİ HATAYA DAYALI  OLARAK USULİ KAZANILMIŞ HAK DOĞMAYACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/25678 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/27447 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 07.10.2015
   • MADDİ HATAYA DAYALI OLARAK USULİ KAZANILMIŞ HAK DOĞMAYACAĞI

  • İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI KAPSAMINDA KALAN VE GEÇERLİ NEDENE DAYANAN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİĞİN ESASLI DEĞİŞİKLİK OLARAK KABUL EDİLMEYECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/26405 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/29346 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 15.09.2015
   • İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI KAPSAMINDA KALAN VE GEÇERLİ NEDENE DAYANAN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİĞİN ESASLI DEĞİŞİKLİK OLARAK KABUL EDİLMEYECEĞİ • İŞYERİNDE YENİDEN YAPILANMA SONRASI İŞÇİNİN KADROSUNUN KALDIRILMASI • İŞÇİYE YENİ GÖREV TEKLİF EDİLMESİNE KARŞIN KABUL ETMEMESİ • GEÇERLİ FESİH

  • SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ TOPLANIŞ VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİNİN GÖSTERECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/28964 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/29704 6356 S. STSK. /9
   Tarihi: 02.11.2015
   • SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ TOPLANIŞ VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİNİN GÖSTERECEĞİ • SENDİKA GENEL KURULUNUN İPTALİNE İLİŞKİN DAVA SÜRERKEN SÜRESİ GELDİĞİ İÇİN YAPILAN OLAĞAN GENEL KURULUN DAVAYI KONUSUZ BIRAKMAYACAĞI • SENDİKA GENEL KURULLARININ HER BİRİNİN BİRBİRİNDEN FARKLI HUKUKİ SONUÇLAR DOĞURACAĞI

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARININ İŞVERENİN GÜVEN DUYGUSUNU ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ZEDELEMİŞ OLMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/29772 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/31112 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 23.11.2015
   • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARININ İŞVERENİN GÜVEN DUYGUSUNU ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ZEDELEMİŞ OLMASI • GEÇERLİ FESİH

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ