• PARÇA BAŞI ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA HESABI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/20272 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/14074 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 07.09.2015
   - PARÇA BAŞI ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA HESABI

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZDA İŞLETME İTİRAZININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/26324 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/14105 6356 S. STSK/5, 41
   Tarihi: 07.09.2015
   - TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZDA İŞLETME İTİRAZININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASININ GEREKMESİ

  • ASGARİ SÜRELİ SÖZLEŞMELERİN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/14682 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/17365 4857 S. İşK/11
   Tarihi: 30.09.2015
   - ASGARİ SÜRELİ SÖZLEŞMELERİN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU

  • İŞÇİ SENDİKASI İLE İŞVEREN ARASINDA SENDİKAYA TİS YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN  SONRA ÜYE OLAN İŞÇİLER İÇİN PROTOKOLLE ÖZEL DÜZENLEMELER YAPILMIŞ OLMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/20527 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/17380 4857 S. İşK/22,32 6356 S. STSK/36,38
   Tarihi: 01.10.2015
   • İŞÇİ SENDİKASI İLE İŞVEREN ARASINDA SENDİKAYA TİS YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA ÜYE OLAN İŞÇİLER İÇİN PROTOKOLLE ÖZEL DÜZENLEMELER YAPILMIŞ OLMASI • İŞÇİNİN ÜCRETİNİ DÜŞÜREN SENDİKA VE İŞVEREN ARASINDA İMZALANAN PROTOKOLÜN GEÇERLİ OLACAĞI

  • EŞİT  DAVRANMA İLKESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/25116 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/19145 4857 S. İşK/5
   Tarihi: 14.10.2015
   • EŞİT DAVRANMA İLKESİ • EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET KAVRAMININ ANLAMI

  • FAZLA ÇALIŞMANIN İŞVEREN BELGELERİNE GÖRE BELİRLENDİĞİ DURUMLARDA TAKTİRİ İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/34864 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/19705 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 19.10.2015
   • FAZLA ÇALIŞMANIN İŞVEREN BELGELERİNE GÖRE BELİRLENDİĞİ DURUMLARDA TAKTİRİ İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI • FAZLA ÇALIŞMADAN YAPILACAK İNDİRİMİN HAKKIN ÖZÜNÜ ORTADAN KALDIRACAK ORANDA OLAMAYACAĞI

  • YILLIK İZNİN KULLANILDIĞININ İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/20225 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/20127 4857 S. İşK/57
   Tarihi: 22.10.2015
   • YILLIK İZNİN KULLANILDIĞININ İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ • YAZILI BELGE İLE KANITLANMAYAN YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN TAKTİRİ İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI

  • İŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZIN 15 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇERİSİNDE YAPILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/38640 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/21121 6356 S. STSK/5
   Tarihi: 02.11.2015
   • İŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZIN 15 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇERİSİNDE YAPILMASININ GEREKMESİ • İŞKOLU TESPİTİNDE YETKİLİ MAHKEMENİN İŞYERİNİN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİ OLACAĞI

  • DEĞİŞİKLİK FESHİNDE GEÇERLİ NEDENİN OLUP OLMADIĞININ  YARGISAL DENETİMİN İKİ AŞAMALI YAPILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/22499 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/23735 4857 S. İşK/18-21,22
   Tarihi: 30.11.2015
   - DEĞİŞİKLİK FESHİNDE GEÇERLİ NEDENİN OLUP OLMADIĞININ  YARGISAL DENETİMİN İKİ AŞAMALI YAPILMASININ GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN BİREYSEL İŞ SÖZLEŞMESİYLE BELİRLENEN ÜCRETİNİN TİS İLE DÜŞÜRÜLEMEYECEĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/20961 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/238 2822 S. TSGLK. /6
   Tarihi: 19.01.2016
   • İŞÇİNİN BİREYSEL İŞ SÖZLEŞMESİYLE BELİRLENEN ÜCRETİNİN TİS İLE DÜŞÜRÜLEMEYECEĞİ

  • İŞİN BİR EKİP İŞİ OLMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/33581 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/689 4857 S. İşK. /18-21,25
   Tarihi: 21.01.2016
   • İŞİN BİR EKİP İŞİ OLMASI • İŞÇİNİN TEK BAŞINA HATADAN SORUMLU OLMAMASI • SIFIR HATA İLE ÇALIŞMANIN OLANAKSIZ OLMASI • İŞYERİNDE ZARAR MEYDANA GELMEMESİ • GEÇERSİZ FESİH

  • FAZLA ÇALIŞMA

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/40881 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/1876 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 02.02.2016
   • FAZLA ÇALIŞMA • İŞÇİNİN TANIKLIK YAPTIĞI DOSYADA TANIMLAMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMA SÜRELERİNİN KENDİ DAVASINDA BAĞLAYICI OLACAĞI • FAZLA ÇALIŞMANIN HESABININ İŞÇİNİN TANIKLIK YAPTIĞI DOSYADA VERMİŞ OLDUĞU İFADEYE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • YILLIK  İZNE HAK KAZANMAK İÇİN GEREKLİ SÜRENİN  HESABINDA AYNI İŞVERENİN BİR VEYA DEĞİŞİK İŞYERLERİNDEN GEÇEN SÜRELERİN DİKKATE ALINACAĞI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/25560 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/1904 4857 S. İşK. /54, 57
   Tarihi: 08.02.2016
   • YILLIK İZNE HAK KAZANMAK İÇİN GEREKLİ SÜRENİN HESABINDA AYNI İŞVERENİN BİR VEYA DEĞİŞİK İŞYERLERİNDEN GEÇEN SÜRELERİN DİKKATE ALINACAĞI • İŞÇİNİN FESİHTE KULLANMADIĞI YILLIK İZİNLERİ ÖDENMİŞSE FESİH SONRASI DÖNEMİN YILLIK İZNİN HESABINDA FESİH ÖNCESİ ÇALIŞMALAR DİKKATE ALINMAYACAĞI • ARALIKLARLA GEÇEN ÇALIŞMALARDA ÖDENMEYEN YILLIK İZİNLER ZAMAN AŞIMINA UĞRAMAYACAĞI

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLARIN BULUNMAMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/37251 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/1952 4857 S. İşK. /11
   Tarihi: 08.02.2016
   • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLARIN BULUNMAMASI • BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞME

  • FAZLA ÇALIŞMANIN TANIK ANLATIMLARIYLA ÖRTÜŞEN BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ TESPİTLERİNE GÖRE HESAPLANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/30876 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/2039 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 08.02.2016
   - FAZLA ÇALIŞMANIN TANIK ANLATIMLARIYLA ÖRTÜŞEN BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ TESPİTLERİNE GÖRE HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • Bir başka iş bulduğu için iş sözleşmesini sona erdiren işçiye kıdem tazminatı ödenmeyeceği fazla çalışmanın takograf kayıtları bulunan

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/40104 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/2081 4857 S. İşK. /32,41 1475 S. İşK. /14
   Tarihi: 09.02.2016
   • bir başka iş bulduğu için iş sözleşmesini sona erdiren işçiye kıdem tazminatı ödenmeyeceği • fazla çalışmanın takograf kayıtları bulunan dönemler için takograf kayıtları esas alınarak ve taktiri indirim yapılmadan hesaplanmasının gerekmesi • ıslah sonrası ileri sürülen zaman aşımı itirazının değerlendirilmesinin gerekmesi

  • ASIL İŞE YARDIMCI İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERİNİN ASIL İŞKOLUNDA KABUL EDİLECEĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/1984 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/2227 6356 S. STSK. /3,41
   Tarihi: 09.02.2016
   • ASIL İŞE YARDIMCI İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERİNİN ASIL İŞKOLUNDA KABUL EDİLECEĞİ • BİR ASIL İŞYERİ BİR YARDIMCI İŞLER YAPILAN İŞYERİNİN BULUNMASI HALİNDE İŞLETME NİTELİĞİNİN KAZANILMIŞ OLMAYACAĞI • YARDIMCI İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERİ İLE ASIL İŞİN İŞYERİ DÜZEYİNDE YETKİ TESPİTİ VERİLEBİLECEĞİ VE İŞYERİ DÜZEYİNDE YETKİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLARIN ARANACAĞI

  • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİHTE YARGISAL DENETİM

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/34867 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/2230 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 09.02.2016
   - İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİHTE YARGISAL DENETİM

  • İŞE İADE DAVASI AÇMA SÜRESİNİN ÖNEL VERİLEREK YAPILAN FESİHLERDE TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/34697 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/2242 4857 S. İşK. /24
   Tarihi: 09.02.2016
   • İŞE İADE DAVASI AÇMA SÜRESİNİN ÖNEL VERİLEREK YAPILAN FESİHLERDE TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI • İŞTEN ÇIKARTILACAK İŞÇİLERİN BELİRLENDİĞİ TOPLANTIDA İSİMLERİN SAYILMASININ FESİH BİLDİRİMİ NİTELİĞİNDE OLMADIĞI • GEÇERSİZ FESİH

  • İŞYERİNDE EVLİ OLAN BİR İŞÇİNİN AYNI İŞYERİNDE EVLİ BİR BAŞKA İŞÇİ İLE DUYGUSAL İLİŞKİ YAŞAMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/32417 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/2265 4857 S. İşK. /24
   Tarihi: 09.02.2016
   • İŞYERİNDE EVLİ OLAN BİR İŞÇİNİN AYNI İŞYERİNDE EVLİ BİR BAŞKA İŞÇİ İLE DUYGUSAL İLİŞKİ YAŞAMASI • İŞYERİ BİLGİSAYARINDAN İŞ SAATLERİ İÇERİSİNDE UYGUNSUZ MESAJLAŞMALAR YAPMALARI • İŞ AKIŞININ BOZULMASI • GEÇERLİ FESİH

  • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SENDİKAYA ÜYE OLMASINDAN HEMEN SONRA YAPILMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/17470 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/25124 4857 S. İşK/18-21 6356 S. STSK/25
   Tarihi: 09.09.2015
   • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SENDİKAYA ÜYE OLMASINDAN HEMEN SONRA YAPILMASI • TANIKLARIN DAVACI VE İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN SENDİKAL FAALİYETTE BULUNDUKLARINI DOĞRULAMASI • SENDİKAL TAZMİNATTA HÜKMEDİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞÇİ TEMİNİ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/16991 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/25182 4857 S. İşK/2,18-21
   Tarihi: 10.09.2015
   • İŞÇİ TEMİNİ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMA • MUVAZAALI ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİ • İŞE İADENİN ASIL İŞVERENE YAPILMASININ GEREKMESİ • İŞE İADENİN MALİ SONUÇLARDAN MÜTESELSİL SORUMLULUK

  • BOZMA İKALE SÖZLEŞMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/17239 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/25415 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 14.09.2015
   • BOZMA İKALE SÖZLEŞMESİ • BOZMA SÖZLEŞMESİ ÖNERİSİNİN İŞVEREN TARAFINDAN YAPILMASI • BOZMA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN İŞ GÜVENCESİNİ BERTARAF EDECEK MAKUL YARAR SAĞLANMASININ GEREKMESİ

  • HAMİLELİĞİN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLAMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/18355 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/26031 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 17.09.2015
   • HAMİLELİĞİN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLAMAYACAĞI • İŞE İADE DAVASINDA AYRIMCILIK DİKKATE ALINARAK İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI BELİRLENDİĞİNDEN AYRICA AYRIMCILIK TAZMİNATINA KARAR VERİLMEYECEĞİ • İŞE İADE TAZMİNATININ FESİH SEBEBİNE GÖRE BELİRLENMESİNİN AYRIMCILIĞIN YAPTIRIMI OLDUĞU

  • SENDİKAL NEDEN İDDİASININ KANITLANAMAMIŞ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/18187 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/26891 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 30.09.2015
   • SENDİKAL NEDEN İDDİASININ KANITLANAMAMIŞ OLMASI • HAKLI FESİH İÇİN ALTI İŞ GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMİŞ OLMASI • GEÇERLİ FESİH İÇİN MAKUL SÜRENİN AŞILMIŞ OLMASI • GEÇERSİZ FESİH

  • İŞTEN ÇIKARTILACAK İŞÇİLERİN SEÇİMİ KONUSUNDA İŞVERENİN KENDİ KOYDUĞU KRİTERLERE AYKIRI DAVRANMASININ FESHİ GEÇERSİZ KILACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/19830 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/27185 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 05.10.2015
   İŞTEN ÇIKARTILACAK İŞÇİLERİN SEÇİMİ KONUSUNDA İŞVERENİN KENDİ KOYDUĞU KRİTERLERE AYKIRI DAVRANMASININ FESHİ GEÇERSİZ KILACAĞI

  • İŞÇİ TEMİNİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/18815 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/27192 4857 S. İşK/2, 18-21
   Tarihi: 05.10.2015
   • İŞÇİ TEMİNİ • HİZMET ALIM ADI ALTINDA YAPILAN SÖZLEŞMELERİN İŞÇİ TEMİNİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU • MUVAZAA • GEÇERSİZ FESİH

  • ORGANİK BAĞ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/19180 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/28952 4857 S. İşK/2, 18-21
   Tarihi: 19.10.2015
   • ORGANİK BAĞ • TÜZEL KİŞİLİĞİN KÖTÜYE KULLANILMASI • TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASI

  • kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesinin kararlaştırması

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/17715 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/30747   4857 S. İşK/41
   Tarihi: 02.11.2015
   • kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesinin kararlaştırması • taksit günlerinde ödeme yapılmaması • dava aşamasında ödenen kıdem tazminatı için red vekalet ücreti taktir edilemeyeceği • 24 saat çalışıp 24 saat dinlenme esasında bir hafta 80 saat bir hafta 60 saat çalışılmış olduğu

  • TAHKİKAT AŞAMASINA GEÇİLMEDEN TARAFLARA KESİN SÜRE VERİLEMEYECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2014/27179 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/51 4857 S. İşK/41 6100 S. HMK/144
   Tarihi: 11.01.2016
   TAHKİKAT AŞAMASINA GEÇİLMEDEN TARAFLARA KESİN SÜRE VERİLEMEYECEĞİ

  • YILLIK İZİNDE KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/27170 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/45 4857 S. İşK/55
   Tarihi: 11/01/2016
   YILLIK İZİNDE KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/35779 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/54 4857 S. İşK/41 6100 S. HMK/144
   Tarihi: 11.01.2016
   • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

  • PRİMLERİN BİR YILLIK ORTALAMASININ ALINARAK SON ÜCRETİN HESAPLANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/28678 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/78 4857 S. İşK/41,46,47
   Tarihi: 11.01.2016
   • PRİMLERİN BİR YILLIK ORTALAMASININ ALINARAK SON ÜCRETİN HESAPLANMASININ GEREKMESİ • PRİM KARŞILIĞI ÇALIŞMANIN GENEL TATİL ÜCRETİNE ETKİSİNİN OLMAYACAĞI

  • ORGANİK BAĞ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/27016 E İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/104 4857 S. İşK/2,41
   Tarihi: 11.01.2016
   • ORGANİK BAĞ • TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI • ŞİRKETLER ARASINDA ORGANİK BAĞIN BULUNMASI HALİNE BİRLİKTE İSTİHDAM KOŞULUNUN ARANMAYACAĞI • MÜTESELSİL SORUMLULUK

  • İŞKOLU TESPİTİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/36612 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/287 6356 S. STSK/4
   Tarihi: 12.01.2016
   • İŞKOLU TESPİTİ • İŞKOLU TESPİTİNDE BİRİM OLARAK İŞYERİNİN ESAS ALINACAĞI

  • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİNDE ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/35581 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/298 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 12.01.2016
   • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİNDE ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİ DAVASININ İŞ MAHKEMESİNCE GÖRÜLECEĞİ

  • DELİL

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/33535 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/334 6100 S. HMK/120,324
   Tarihi: 12.01.2016
   • DELİL • DELİL İKAMESİ • GİDER AVANSININ DAVA ŞARTI OLDUĞU • DELİL İKAMESİ İÇİN GEREKLİ MASRAFLARIN KARŞILANMAMASININ HUKUKİ SONUCUNUN DELİLDEN VAZ GEÇMEK ANLAMINA GELDİĞİ

  • GAZETECİNİN KIDEM TAZMİNATI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/24106 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/352   5953 S. Bas.İşK/6
   Tarihi: 12.01.2016
   • GAZETECİNİN KIDEM TAZMİNATI • GAZETECİNİN BEŞ YIL KIDEM ŞARINI DOLDURMASI HALİNDE KIDEM TAZMİNATI HAK EDEBİLECEĞİ • GAZETECİNİN BEŞ YILLIK KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA FARKLI İŞVERENLER YANINDA GEÇMİŞ OLSA DA MESLEĞE İLK GİRDİĞİ TARİHİN ESAS ALINACAĞI

  • ARA DİNLENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/24255 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/354 4857 S. İşK/68
   Tarihi: 12.01.2016
   • ARA DİNLENMESİ • ARA DİNLENMESİ SÜRESİNDE İŞÇİNİN İŞYERİNDE KALMAYA ZORLANAMAYACAĞI • ARA DİNLENMESİNİN GÜNLÜK 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARDA 1,5 SAAT OLACAĞI

  • İHBAR TAZMİNATI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/24257 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/356 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 12.01.2016
   • İHBAR TAZMİNATI

  • MALULİYETİN TESPİTİNDE SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULU ADLİ TIP İHTİSAS DAİRESİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ İÇİN ADLİ TIP GENEL KURULUNDAN RAPOR ALINMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/2648 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/1 5510 S. SGK. /95
   Tarihi: 18.01.2016
   • MALULİYETİN TESPİTİNDE SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULU ADLİ TIP İHTİSAS DAİRESİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ İÇİN ADLİ TIP GENEL KURULUNDAN RAPOR ALINMASININ GEREKMESİ

  • RÜCUAN TAZMİNAT DAVASININ KUSUR ESASINA DAYANIYOR OLMASI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/20947 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/7 506 S. SSK. /26
   Tarihi: 18.01.2016
   • RÜCUAN TAZMİNAT DAVASININ KUSUR ESASINA DAYANIYOR OLMASI • KUSURUN TESPİTİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜKLERİNDEN HAREKET ETMENİN GEREKMESİ

  • TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN İÇİN HİZMET TESPİTİ DAVASININ ÖNGÖRÜLMEMİŞ OLMASI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/20518 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/21 5510 S. SGK. /4
   Tarihi: 18.01.2016
   • TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN İÇİN HİZMET TESPİTİ DAVASININ ÖNGÖRÜLMEMİŞ OLMASI

  • HİZMET TESPİTİ DAVLARINDA KURUMUN FERİ MÜDAHİL OLARAK GÖSTERİLECEĞİNE İLİŞKİN HÜKMÜN GEÇMİŞE ETKİLİ UYGULANMAYACAĞI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/23877 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/57 5510 S. SGK. /85
   Tarihi: 18.01.2016
   • HİZMET TESPİTİ DAVLARINDA KURUMUN FERİ MÜDAHİL OLARAK GÖSTERİLECEĞİNE İLİŞKİN HÜKMÜN GEÇMİŞE ETKİLİ UYGULANMAYACAĞI

  • HİZMET TESPİTİ DAVALARINDA ÇALIŞMANIN GERÇEKLİĞİNİN SAPTANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/23893 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/67 506 S. SSK. /76
   Tarihi: 18.01.2016
   HİZMET TESPİTİ DAVALARINDA ÇALIŞMANIN GERÇEKLİĞİNİN SAPTANMASININ GEREKMESİ

  • SİGORTALILIĞIN ZORUNLULUĞU İLKESİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/4580 İlgili Kanun / Madde
   Karar No:  2016/51 5510  S. SGK. /7,11
   Tarihi: 18.01.2016
   • SİGORTALILIĞIN ZORUNLULUĞU İLKESİ • SİGORTALILIĞIN SADECE BİR HAK DEĞİL AYNI ZAMANDA YÜKÜMLÜLÜK OLMASI • ZORUNLU SİGORTALIK KAPSAMINDA KALAN BİR DÖNEMİN SADECE İSTEME DAYALI İPTAL EDİLEMEYECEĞİ

  • HİZMET TESPİTİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/4973 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/71 5510 S. SGK. /89
   Tarihi: 18.01.2016
   • HİZMET TESPİTİ • İŞYERİNİN KAPANIŞ KAYDININ VERİLMİŞ OLMASININ TEK BAŞINA HİZMET TESPİTİNİN REDDİNİ GEREKTİRMEDİĞİ

  • iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik nedeniyle açılan davların on yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/14925 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/87 6098 S. TBK. /49,51,146
   Tarihi: 18.01.2016
   • iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik nedeniyle açılan davların on yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu • zaman aşımı süresinin failin ve zararın öğrenildiği andan başlayacağı

  • İŞ KAZASI SONUCU AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT TALEPLİ DAVADA  TAKDİR EDİLEN MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK ÖLÇÜTLER

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/7108 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/129 6098 S. TBK. /49,51
   Tarihi: 18.01.2016
   • İŞ KAZASI SONUCU AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT TALEPLİ DAVADA TAKDİR EDİLEN MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK ÖLÇÜTLER

  • iptal edilen sigortalılık süresine bağlı olarak sigortalıya yapılan sağlık yardımlarının ödeme emri gönderilmeden doğrudan maaşa haciz uygulanarak kesilemeyeceği

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/20444 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/151 506 S. SSK. /32,40
   Tarihi: 18.01.2016
   • iptal edilen sigortalılık süresine bağlı olarak sigortalıya yapılan sağlık yardımlarının ödeme emri gönderilmeden doğrudan maaşa haciz uygulanarak kesilemeyeceği

  • MADDİ HATANIN KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURMAYACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/31336 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/1171 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 19.01.2016
   • MADDİ HATANIN KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURMAYACAĞI • İŞE İADENİN SONUÇLARINDAN KURTULMAK İÇİN BAŞKA BİR İLDEKİ İŞE DAVETİN SAMİMİ OLMAYACAĞI • MADDİ HATA SONUCU VERİLEN VE TEMYİZ EDİLMEYEREK KESİNLEŞMİŞ KARAR OLSA DA DÖRT AYLIK ÇALIŞMAYAN SÜRENİN KIDEM SÜRESİNE EKLENEREK KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANACAĞI

  • ÜCRETİN İŞVEREN TARAFINDAN TEK YANLI OLARAK DÜŞÜRÜLEMEYECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/19114 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/24512 4857 S. İşK/22,62
   Tarihi: 09.09.2015
   • ÜCRETİN İŞVEREN TARAFINDAN TEK YANLI OLARAK DÜŞÜRÜLEMEYECEĞİ • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

  • İŞÇİNİN FESHE GEREKÇE YAPILAN EYLEMİ NEDENİYLE İŞ AKIŞININ BOZULMAMIŞ OLMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/21488 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/25562 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 28.09.2015
   • İŞÇİNİN FESHE GEREKÇE YAPILAN EYLEMİ NEDENİYLE İŞ AKIŞININ BOZULMAMIŞ OLMASI • İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMAMIŞ OLMASI • GEÇERSİZ FESİH

  • İŞÇİNİN BİR GÜNDE EN ÇOK FİİLEN ON DÖRT SAAT ÇALIŞABİLECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2014/14655 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/27773 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 08.10.2015
   • İŞÇİNİN BİR GÜNDE EN ÇOK FİİLEN ON DÖRT SAAT ÇALIŞABİLECEĞİ • YİRMİ DÖRT SAAT ÇALIŞILAN GÜNLERDE GÜNLÜK FİİLİ ÇALIŞMANIN ON DÖRT SAAT OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

  • İKALE (BOZMA) SÖZLEŞMESİNE İŞÇİNİN İHTİRAZI KAYIT KOYMASININ İKALE SÖZLEŞMESİNİ  GEÇERSİZ KILACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/27200 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/29425 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 21.10.2015
   • İKALE (BOZMA) SÖZLEŞMESİNE İŞÇİNİN İHTİRAZI KAYIT KOYMASININ İKALE SÖZLEŞMESİNİ GEÇERSİZ KILACAĞI • GEÇERSİZ FESİH

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN YAŞLILIK AYLIĞI ALMAK İÇİN SONA ERDİRİLMESİNDE  İŞÇİNİN SGK’NA BAŞVURUSUNU VE YAŞLILIK AYLIĞI ALMAYI HAK ETTİĞİNİ GÖSTEREN BELGELERİN İŞVERENE VERİLMEMESİNİN SADECE KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN BAŞLANGICI AÇISINDAN SONUÇ DOĞURACAĞI KIDEM TAZMİNATI HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/17191 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/29550 4857 S. İşK/32 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 22.10.2015
   • İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN YAŞLILIK AYLIĞI ALMAK İÇİN SONA ERDİRİLMESİNDE İŞÇİNİN SGK’NA BAŞVURUSUNU VE YAŞLILIK AYLIĞI ALMAYI HAK ETTİĞİNİ GÖSTEREN BELGELERİN İŞVERENE VERİLMEMESİNİN SADECE KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN BAŞLANGICI AÇISINDAN SONUÇ DOĞURACAĞI KIDEM TAZMİNATI HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

  • İŞ KOLU TESPİTİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/30074 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/30393 2821 S. SK/4,60 6356 STSK/4
   Tarihi: 09.11.2015
   • İŞ KOLU TESPİTİ • ALT İŞVERENİN İŞKOLU TESPİTİNİN ASIL İŞVERENE GÖRE BELİRLENEMEYECEĞİ

  • İŞE BAŞLAMA KONUSUNDA İŞÇİNİN SAMİMİ OLMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/8491 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/31183 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 23.11.2015
   • İŞE BAŞLAMA KONUSUNDA İŞÇİNİN SAMİMİ OLMASININ GEREKMESİ • İŞE İADE DAVASI DEVAM EDERKEN İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN KAPANMASI • İŞÇİNİN KIDEMİNE İŞİNE EN YAKIN BAŞKA YERDE ÖNERİLEN İŞİ KABUL ETMEMESİNİN İŞE BAŞLATMAMA OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

  • HİZMET ALIM İŞİNİN İŞÇİ TEMİNİNE YÖNELİK OLMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/27404 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/32415 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 30.11.2015
   • HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİYLE TEMİN EDİLEN İŞÇİLERİN YAPTIKLARI İŞLERİN YARDIMCI İŞ NİTELİĞİNDE VE UZMANLIK GEREKTİREN İŞLERDEN OLMAMASI • HİZMET ALIM İŞİNİN İŞÇİ TEMİNİNE YÖNELİK OLMASI • İŞLERİN İŞVERENİN ARAÇLARIYLA YAPILMASI • MUVAZAA NEDENİYLE İŞÇİNİN ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ OLDUĞUNUN KABULÜNÜN GEREKMESİ • HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİNİN TARAFI İŞVERENİN KENDİ MUVAZAASINDAN YARARLANMAYACAĞI İÇİN ASIL İŞVERENLE BİRLİKTE SORUMLU OLACAĞI

  • İŞ ARAMA İZNİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/19880 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/33173 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 01.12.2015
   • İŞ ARAMA İZNİ • İŞÇİ BİLDİRİMLİ FESİH YAPTIĞINDA DA İŞ ARAMA İZNİN VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞYERİ DEVRİNDE DEVREDEN İŞVERENİN KIDEM TAZMİNATI DIŞINDAKİ ALACAKLARDAN SORUMLULUĞUNUN İKİ YIL OLDUĞU

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/26916 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/33610 4857 S. İşK/6 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 03.12.2015
   • İŞYERİ DEVRİNDE DEVREDEN İŞVERENİN KIDEM TAZMİNATI DIŞINDAKİ ALACAKLARDAN SORUMLULUĞUNUN İKİ YIL OLDUĞU • DEVREDEN İŞVERENİN KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUĞUNUN SÜREYLE SINIRLANDIRILMAMIŞ OLDUĞU DEVREDEN İŞVERENİN DEVİR TARİHİNDEKİ ÜCRET VE KIDEM SÜRESİNE GÖRE SORUMLULUĞUNUN DEVAM ETTİĞİ • KULLANILMAYAN YILLIK İZİN VE İHBAR TAZMİNATINDAN SADECE DEVİR ALAN İŞVERENİN SORUMLU OLACAĞI DEVREDEN İŞVERENİN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI

  • İŞÇİYE VERİLEN EĞİTİM GİDERLERİNİN İSTENMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/30771 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/33939 4857 S. İşK/6 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 08.12.2015
   • İŞÇİYE VERİLEN EĞİTİM GİDERLERİNİN İSTENMESİ • İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ İÇİN YAPILAN GİDERLERİN GERİ İSTENEMEYECEĞİ • EĞİTİM KARŞILIĞINDA YÜKÜMLENİLEN ÇALIŞMA SÜRESİNİN EĞİTİMİN SÜRESİ VE TÜRÜYLE UYUMLU OLMASININ GEREKMESİ

  • SENDİKAYLA SENDİKA YÖNETİCİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VEKALET AKDİNE DAYANMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/30313 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/35028 2821 S. SK/44
   Tarihi: 21.12.2015
   • SENDİKAYLA SENDİKA YÖNETİCİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VEKALET AKDİNE DAYANMASI • VEKALET AKDİNDE ÜCRETİN ZORUNLU BİR UNSUR OLMADIĞI • SENDİKA ŞUBE BAŞKANIN SEÇİLEMEDİĞİ GENEL KURULU İPTALİ İLE YENİDEN SEÇİLDİĞİ GENEL KURUL ARASINDAKİ ÜCRETLERİ ÜCRET ÇALIŞMA KARŞILIĞI OLDUĞUNDAN İSTEYEMEYECEĞİ

  • ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDAN KAYNAKLANAN İMTİYAZDAN YARARLANAN İŞVERENİN ASIL İŞİN BİR BÖLÜMÜ YA DA TAMAMINI HERHANGİ BİR SINIRLAMAYA TABİ OLMAKSIZIN ALT İŞVERENE DEVREDEBİLECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/32716 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/35405 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 22.12.2015
   ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDAN KAYNAKLANAN İMTİYAZDAN YARARLANAN İŞVERENİN ASIL İŞİN BİR BÖLÜMÜ YA DA TAMAMINI HERHANGİ BİR SINIRLAMAYA TABİ OLMAKSIZIN ALT İŞVERENE DEVREDEBİLECEĞİ

  • İŞİN SÜREKLİ İŞ OLMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/26117 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/183 4857 S. İşK/11
   Tarihi: 11.01.2016
   • İŞİN SÜREKLİ İŞ OLMASI • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILABİLMESİ İÇİN OBJEKTİF KOŞULLARIN BULUNMAMASI • BAKİYE SÜRE ÜCRETİ İSTENEMEYECEĞİ

  • İŞE BAŞLATMA DAVETİNDE İŞVERENİN SAMİMİ OLMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/34133 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/443   4857 S. İşK/21
   Tarihi: 13.01.2016
   • İŞE BAŞLATMA DAVETİNDE İŞVERENİN SAMİMİ OLMASININ GEREKMESİ • İŞÇİLERİN DÖRT SAAT KAPIDA BEKLETİLİP DİĞER İŞÇİLERDEN İZOLE EDİLMELERİ • İŞE BAŞLATMADA SAMİMİ OLMAMA

  • İŞÇİNİN FARKLI BİR İLDE ÇALIŞMAYA GÖNDERİLMEK İSTENMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2014/27342 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/581 4857 S. İşK/22
   Tarihi: 14.01.2016
   • İŞÇİNİN FARKLI BİR İLDE ÇALIŞMAYA GÖNDERİLMEK İSTENMESİ • İŞ SÖZLEŞMESİNDE FARKLI İLLERDEKİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞMAYI İŞÇİNİN KABUL ETMİŞ OLMASI • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK • İŞÇİNİN HAKLI FESHİ

  • CEZAİ ŞART

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/26321 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/631 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 14.01.2016
   • CEZAİ ŞART • CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN KARŞILIKLILIK İLKESİNİN GÖZETİLMİŞ OLMASI • CEZAİ ŞARTTA ORANLAMA VE İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/35091 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/907 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 18.01.2016
   • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KANUNA UYGUN KURULMASINDA İŞE İADENİN MALİ SONUÇLARINDAN ASIL İŞVERENİNDE SORUMLU OLACAĞI

  • YILLIK ÜCRETLİ İZNİN KULLANILDIĞINI İŞVERENİN YAZILI BELGE İLE KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/26998 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/1091 4857 S. İşK/57
   Tarihi: 19.01.2016
   • YILLIK ÜCRETLİ İZNİN KULLANILDIĞINI İŞVERENİN YAZILI BELGE İLE KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI • KULLANILMADIĞI HALDE YILLIK İZİN DEFTERİNE İMZA ATILDIĞI İDDİASININ İLERİ SÜRÜLMESİ • İMZALI YILLIK İZİN BELGELERİ İLE ÜCRET BORDROLARININ ÇELİŞMESİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ