• YEMİN TEKLİFİ YEMİN DELİLİNE DAYANILMASININ KOŞULLARI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/5605 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/4095 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 23.02.2016
   • YEMİN • YEMİN TEKLİFİ YEMİN DELİLİNE DAYANILMASININ KOŞULLARI

  • ÜCRET ARAŞTIRMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/43697 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/4121 4857 S. İşK. /24
   Tarihi: 23.02.2016
   • ÜCRET ARAŞTIRMASI • ÜCRET ARAŞTIRMASINDA TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU GENELGESİNDEN DE YARARLANILABİLECEĞİ • ISLAH • BİR HAFTALIK YASA SÜRE İÇERİSİNDE YAPILMAYAN KISMİ ISLAHIN HAKİMİN VERMİŞ OLDUĞU SÜRE İÇERİSİNDE YAPILMIŞ OLSA DA GEÇERLİ OLMAYACAĞI

  • İŞÇİ VE İŞVEREN SIFATININ AYNI KİŞİDE BİRLEŞEMEYECEĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/5576 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/4156 4857 S. İşK. /2,8
   Tarihi: 24.02.2016
   • İŞÇİ VE İŞVEREN SIFATININ AYNI KİŞİDE BİRLEŞEMEYECEĞİ • İŞ SÖZLEŞMESİNİN AYIRD EDİCİ UNSURLARI • HUKUKİ-KİŞİSEL BAĞIMLILIK

  • İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMIN BELİRLENMESİNDE OTUZ İŞÇİ OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN BELİRLENMESİNDE ÖDÜNÇ İŞ İLİŞKİSİYLE ÇALIŞANLARIN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN DİKKATE ALINAMAYACAĞI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/38793 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/4250 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 24.02.2016
   • İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMIN BELİRLENMESİNDE OTUZ İŞÇİ OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN BELİRLENMESİNDE ÖDÜNÇ İŞ İLİŞKİSİYLE ÇALIŞANLARIN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN DİKKATE ALINAMAYACAĞI • MUVAZAALI ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN OLMASI DURUMUNDA ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN DE OTUZ İŞÇİ SAYISINDA DİKKATE ALINACAĞI • GRUP ŞİRKETLERİNDE BİRLİKTE İSTİHDAMIN VARLIĞI DURUMUNDA İŞÇİ BÜTÜN ŞİRKETLERE HİZMET VERİYORSA OTUZ SAYISININ TÜM ŞİRKETLERDE Kİ ÇALIŞANLARA GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • İŞYERİNDE DEDİKODU ÇIKARTMA

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/38348 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/4300 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 25.02.2016
   • İŞYERİNDE DEDİKODU ÇIKARTMA • İŞÇİLERİN ÖZEL YAŞAMLARINA MÜDAHALE • İŞ AKIŞININ BOZULMASI • GEÇERLİ FESİH

  • HAFTA TATİLİNİN TOPLUCA KULLANDIRILAMAYACAĞI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/44820 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/4473 4857 S. İşK. /46
   Tarihi: 26.02.2016
   • HAFTA TATİLİNİN TOPLUCA KULLANDIRILAMAYACAĞI • YILLIK İZİNE YASAL FAİZ UYGULANACAĞI

  • EŞİT İŞLEM BORCU

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/5683 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/4546 4857 S. İşK. /5,6
   Tarihi: 26.02.2016
   • EŞİT İŞLEM BORCU • EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK • DOĞUM İZNİ KULLANAN KADIN İŞÇİYE İZİN BİTİMİ İŞİNİN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU

  • İŞE İADE DAVASINI AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/5716 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/4648 4857 S. İşK. /20
   Tarihi: 29.02.2016
   • İŞE İADE DAVASINI AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI • FESHİN TEBLİĞ EDİLMEDİĞİ DURUMLARDA OTUZ GÜNLÜK İŞE İADE DAVA AÇMA SÜRESİNİN İŞÇİNİN FESİH TARİHİNİ KESİN OLARAK BELİRLEYECEĞİ İŞLEM YAPTIĞI TARİHTEN İŞLEYECEĞİ • FESİH YAZISINI TEBLİĞ ALMAYAN İŞÇİ AÇISINDAN DAVA AÇMA SÜRESİNİN TEBLİĞDEN İMTİNA EDİLDİĞİNE İLİŞKİN TUTANAKLARIN TUTULDUĞU TARİHİN FESİH TARİHİ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ • EYLEMLİ FESİHTE DAVA AÇMA SÜRESİNİN EYLEMLİ FESHİN YAPILDIĞI TARİHTEN BAŞLAYACAĞI • FESHE KARŞI İDARİ İTİRAZ YA DA RAPORLU OLMANIN DAVA AÇMA SÜRESİNİ KESMEYECEĞİ

  • İSTİFA

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/5528 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/4886 4857 S. İşK. /24
   Tarihi: 29.02.2016
   • İSTİFA • İŞÇİNİN İSTİFA EDERKEN İRADE FESADINA UĞRATILIP UĞRATILMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ • İŞÇİLİK HAKLARININ ÖDENECEĞİ VAADİ İLE İŞÇİDEN ALINAN İSTİFA HALİNDE FESHİN İŞVEREN TARAFINDAN YAPILMIŞ OLDUĞUNUN KABUL EDİLECEĞİ • İSTİFANIN GENEL İFADELERLE YAPILMASI HALİNDE İŞÇİNİN GERÇEK İSTİFA NEDENİNİ DAVA DİLEKÇESİYLE DE AÇIKLAYABİLECEĞİ • İSTİFA HALİNDE DE KIDEM TAZMİNATININ ÖDENECEĞİNİN KARARLAŞTIRILABİLECEĞİ

  • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/40099 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/5091 4857 S. İşK. /18-21 6356 s. STSK/25
   Tarihi: 02.03.2016
   • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH • DAVACININ DAVA DİLEKÇESİNDE SENDİKAL TAZMİNAT TALEBİNİ İŞE BAŞLATMAMA HALİNDE BİR YILLIK ÜCRET OLARAK İSTEMESİ • TALEPLE BAĞLILIK KURALI GEREĞİ İŞVERENİN DAVACIYI İŞE BAŞLATMASI VEYA BAŞLATMAMASI ŞARTINA BAĞLI OLMAKSIZIN ŞEKLİNDE KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİHTE YARGISAL DENETİM

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/40067 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/5100 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 02.03.2016
   • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİHTE YARGISAL DENETİM • İŞİLETMESEL KARARA BAĞLI İSTİHDAM FAZLALIĞININ DOĞDUĞUNU İŞVERENİN KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI • İŞLETMESEL KARARIN TUTARLILIK, KEYFİLİK, ÖLÇÜLÜLÜK DENETİMİNE TABİ TUTULMASININ GEREKMESİ

  • İŞÇİ TEMİNİ SÖZLEŞMESİNİN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2016/7042 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/5323 4857 S. İşK. /2
   Tarihi: 02.03.2016
   • İŞÇİ TEMİNİ SÖZLEŞMESİNİN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ • İŞÇİ TEMİNİ NİTELİĞİNDE HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ SAYILACAĞI • İLAVE TEDİYE ÜCRETİNDEN MUVAZAALI ALT İŞVEREN İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞTIRILAN İŞÇİNİN YARARLANABİLECEĞİ

  • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/7208 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/5407 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 03.03.2016
   • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH • İŞYERİNDE SENDİKALI İŞÇİ SAYISININ İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLEN İŞÇİLERE KARŞIN ORANSAL OLARAK DEĞİŞMEMİŞ OLMASININ TEK BAŞINA SENDİKAL NEDENLERLE FESİH OLMADIĞI ANLAMINA GELMEYECEĞİ • SENDİKAL NEDENLERİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • MEVSİMLİK İŞ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/328 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/5458 4857 S. İşK. /53
   Tarihi: 03.03.2016
   • MEVSİMLİK İŞ • MEVSİMLİK İŞTE ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÜCRETLİ YILLIK İNE HAK KAZANAMAYACAĞI

  • İSTİFANIN İŞÇİYE İŞVEREN TARAFINDAN DİKTE ETTİRİLMESİ

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2016/4153 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/5500 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 07.03.2016
   • İSTİFANIN İŞÇİYE İŞVEREN TARAFINDAN DİKTE ETTİRİLMESİ • İSTİFANIN İŞÇİNİN ÖZGÜR İRADESİNE DAYANMAMASI • İŞÇİNİN ÖZGÜR İRADESİNE DAYANMAYAN İSTİFANIN İŞÇİNİN DEĞİL İŞVERENİN FESHİ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ • GEÇERSİZ FESİH

  • KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN HESAPLANMA ESASLARI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/6012 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/5580 1475 S. İşK. /14
   Tarihi: 07.03.2016
   • KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN HESAPLANMA ESASLARI

  • İŞÇİNİN İŞVERENİN İSTEMEDİĞİ SENDİKAYA ÜYE OLDUĞU İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ  

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/40055 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/5896 4857 S. İşK. /18-21 6356  S. STSK/25
   Tarihi: 09.03.2016
   • İŞÇİNİN İŞVERENİN İSTEMEDİĞİ SENDİKAYA ÜYE OLDUĞU İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ • SENDİKAL TAZMİNAT

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE PROTOKOLLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GEÇMİŞE ETKİLİ UYGULANAMAYACAĞI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/6509 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/5951 4857 S. İşK. /22
   Tarihi: 10.03.2016
   • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE PROTOKOLLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GEÇMİŞE ETKİLİ UYGULANAMAYACAĞI • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE BİREYSEL İŞ SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENEN ÜCRET DÜZEYİNİN DÜŞÜRÜLEMEYECEĞİ • İŞVERENİN GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKI • İŞVERENİN GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKINI KÖTÜYE KULLANAMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE BİR BAŞKA İŞÇİYE SATAŞMASI

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/43589 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/6048 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 10.03.2016
   • İŞÇİNİN SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE BİR BAŞKA İŞÇİYE SATAŞMASI • İŞ AKIŞININ BOZULMASI • GEÇERLİ FESİH

  • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİHTE YARGISAL DENETİM

   YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/39141 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/6555 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 17.03.2016
   • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİHTE YARGISAL DENETİM • İŞLETMESEL KARAR NEDENİYLE İSTİHDAM FAZLALIĞININ ORTAYA ÇIKMASININ TEK BAŞINA FESHİ GEÇERLİ KILMAYACAĞI BU DURUMDA DA TUTARLILIK DENETİMİN YAPILMASININ GEREKMESİ

  • HUSUMET

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/33813 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/2353 4857 S. İşK/32 6100 S. HMK/124
   Tarihi: 02.02.2016
   • HUSUMET • DAVANIN HAKİM ŞİRKET ORTAĞINA AÇILMIŞ OLMASININ KABUL EDİLEBİLİR YANILGI NİTELİĞİNDE OLDUĞU HUSUMET İTİRAZININ REDDİNİN GEREKMESİ

  • BORDROLARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞININ KABULÜNÜN GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/5112 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/2468 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 15.02.2016
   • FAZLA ÇALIŞMALARIN İHTİRAZI KAYIT KONULMAMIŞ İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA GÖSTERİLMESİ HALİNDE BORDRODA GÖSTERİLEN FAZLA ÇALIŞMANIN ÜSTÜNDE YAPILAN ÇALIŞMALARIN EŞ DEĞER BEL YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ • FAZLA ÇALIŞMALARIN İMZALI ÜCRET BORDROSUNA YANSITILAN TUTARIN HER AY SABİT OLMASI • BORDROLARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞININ KABULÜNÜN GEREKMESİ

  • ÜCRETİN YÜZDE USULÜ İLE BELİRLENDİĞİ DURUMLARDA FAZLA ÇALIŞMANIN ANCAK %50 LİK KISMININ HESAPLANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/36458 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/2559 4857 S. İşK/41 6100 S. HMK/107
   Tarihi: 15.02.2016
   • ÜCRETİN YÜZDE USULÜ İLE BELİRLENDİĞİ DURUMLARDA FAZLA ÇALIŞMANIN ANCAK %50 LİK KISMININ HESAPLANMASININ GEREKMESİ • KISMİ EDA KÜLLÜ TESPİT OLARAK AÇILAN BELİRSİZ ALACAK DAVASI İLE KISMİ DAVANIN FARKI • DAVANIN BELİRİŞİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILDIĞI AÇIKÇA BELİRTİLMEMİŞSE KISMİ DAVA OLARAK KABUL EDİLECEĞİ • KISMİ EDA KÜLLİ TESPİT DAVASINDA ALACAĞIN TAMAMI İÇİN ZAMAN AŞIMININ KESİLECEĞİ • KISMİ EDA KÜLLÜ TESPİT DAVASINDA FAİZİN DAVA TARİHİNDEN VE TALEP ARTIRIM TARİHİNDEN İŞLEYECEĞİ

  • PRİM

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/9589 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/2619 4857 S. İşK/32-41
   Tarihi: 15.02.2016
   • PRİM • ÜCRETİN PRİME GÖRE KARARLAŞTIRILDIĞI DURUMLARDA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN %50 LİK KISMININ HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMALARIN AYLIK ÜCRETİN İÇERİSİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/11068 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/2801 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 16.02.2016
   • FAZLA ÇALIŞMALARIN AYLIK ÜCRETİN İÇERİSİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILMASI • YILLIK 270 SAATİ AŞAN FAZLA ÇALIŞMA OLMASA DA HAFTALIK 5,20 SAATİ AŞAN FAZLA ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN GÖREVİ YAPMAMAKTA ISRAR ETMESİ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE SONA ERDİRİLEBİLMESİ İÇİN İŞÇİNİN BİR KEZ GÖREVİ YAPMAMASININ YETERLİ OLMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/33524 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/3009 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 17.02.2016
   • İŞÇİNİN GÖREVİ YAPMAMAKTA ISRAR ETMESİ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE SONA ERDİRİLEBİLMESİ İÇİN İŞÇİNİN BİR KEZ GÖREVİ YAPMAMASININ YETERLİ OLMAYACAĞI • İŞÇİYE GÖREVİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HATIRLATILMASININ HAKLI FESİH İÇİN ZORUNLU OLDUĞU • İŞÇİYE GÖREVİNİN HATIRLATILDIĞININ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLDUĞU

  • ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİĞİ DURUMLARDA İŞYERİ DEVRİNİN KABULÜNÜN GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2014/30825 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/3327 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 22.02.2016
   • ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİĞİ DURUMLARDA İŞYERİ DEVRİNİN KABULÜNÜN GEREKMESİ

  • CEZAİ ŞART

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/30506 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/3383 6098 S. TBK/268
   Tarihi: 22.02.2016
   • CEZAİ ŞART • CEZAİ ŞARTTA KARŞILIKLILIK İLKESİNİN GEÇERLİK KOŞULU OLDUĞU • İŞÇİ ALEYHİNE KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞARTIN KOŞULLARI VE MİKTARI BAKIMINDAN İŞVEREN ALEYHİNE KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞARTI AŞAMAYACAĞI

  • DEVAMSIZLIK

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/30472 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/3413 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 22.02.2016
   • DEVAMSIZLIK • DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA HAKLI FESİH NEDENİ OLAMAYACAĞI • İŞVERENDEN İZİNSİZ YILLIK İZİN KULLANMANIN DEVAMSIZLIK OLARAK KABUL EDİLECEĞİ • DEVAMSIZLIK İÇİN İŞE HİÇ GELİNMEMİŞ OLMASININ GEREKLİ OLDUĞU İŞE GELİP ÇALIŞMAMANIN DEVAMSIZLIK OLMADIĞI • DEVAMSIZLIKTA İŞGÜNÜN İŞYERİNDE ÇALIŞILMASI KARARLAŞTIRILAN GÜNLERE GÖRE BELİRLENECEĞİ • DEVAMSIZLIKTA BİR AYIN İLK DEVAMSIZLIK TARİHİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • İŞE İADE TAZMİNATININ MİKTARININ İŞÇİNİN KIDEMİ VE FESHİN ŞEKLİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/26205 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/3507 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 22.02.2016
   • İŞE İADE TAZMİNATININ MİKTARININ İŞÇİNİN KIDEMİ VE FESHİN ŞEKLİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ • İŞE İADE TAZMİNATINDA KIDEMİN YILLIK İZİN TUTARLARINDA KIDEMİ BELİRLEYEN HÜKÜMLER ÖRNEK ALINARAK SAPTANABİLECEĞİ

  • GEÇERLİ FESHİ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/26193 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/3803 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 24.02.2016
   • GEÇERLİ FESHİ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI • GEÇERLİ FESİH İÇİN ÖNCELİKLE İŞVERENİN FESHİN BİÇİMSEL KOŞULLARINA UYDUĞUNU KANITLAMAKLA YÜKÜMLÜ OLMASI

  • KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BİR YIL ÇALIŞMA KOŞULUNU DÜZENLEYEN HÜKMÜN NİSPİ EMREDİCİ NİTELİKTE BİR HÜKÜM OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/30839 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/3851 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 24.02.2016
   • KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BİR YIL ÇALIŞMA KOŞULUNU DÜZENLEYEN HÜKMÜN NİSPİ EMREDİCİ NİTELİKTE BİR HÜKÜM OLMASI • KIDEM TAZMİNATINA ESAS KIDEM SÜRESİNİN HESABI • KIDEM TAZMİNATI KAPSAMINDA HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİNİN KOŞULLARI • AYNI İŞVERENİN İŞYERİNDE GEÇEN DAHA ÖNCEKİ ÇALIŞMALARIN ARA VERME SÜRESİNİN ON SENEYİ GEÇMESİ HALİNDE ZAMAN AŞIMI KAPSAMINA GİRECEĞİ • İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ÖDENEN KIDEM TAZMİNATININ AVANS NİTELİĞİNDE OLDUĞU

  • DENKLEŞTİRME KONUSU YAPILMAYACAK FAZLA ÇALIŞMALAR

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/32299 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/4215 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 29.02.2016
   • DENKLEŞTİRME KONUSU YAPILMAYACAK FAZLA ÇALIŞMALAR

  • İŞYERİNDE ÇALIŞAN OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN BELİRLENME ESASLARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/26924 İlgili Kanun / Madde
   Karar No:  2016/4609 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 02.03.2016
   • İŞYERİNDE ÇALIŞAN OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN BELİRLENME ESASLARI • FESHİN YAZILI YAPILMAMASININ FESHİ GEÇERSİZ KILACAĞI

  • İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN EKSİLTME YAPILAMAMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/6647 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/4850 4857 S. İşK/62
   Tarihi: 07.03.2016
   • İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN EKSİLTME YAPILAMAMASI • İŞÇİ YARARINA ŞART • TİS İLE İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ İŞÇİ LEHİNE GETİRİLEN HÜKÜMLERİN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK İÇİN İŞÇİNİN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI OLARAK KABUL ETMESİNİN GEREKMESİ

  • TEBLİGAT

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2014/34984 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/5405 7201 S. Teb.K/12
   Tarihi: 09.03.2016
   • TEBLİGAT • VEKİLLE TAKİP EDİLEN DAVALARDA ASİL HAZIR OLSA DA TEBLİGATIN VEKİLE YAPILMASININ GEREKMESİ • ŞAHSA BAĞLI İŞLEMLERDE ASİLE TEBLİGAT ÇIKARTILMASININ ZORUNLU OLMASI • GENEL VEKALETNAMENİN TÜM DAVLARDA TEMSİL ANLAMINA GELMEYECEĞİ BU NEDENLE HER DAVADA VEKÂLET SUNULMADIKÇA ASİLE TEBLİGAT YAPILMASININ GEREKMESİ

  • İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE DÖNEN İŞÇİNİN ESKİ İŞİNE DAVET EDİLMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2014/35250 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/6633 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 21.03.2016
   • İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE DÖNEN İŞÇİNİN ESKİ İŞİNE DAVET EDİLMESİNİN GEREKMESİ • İŞÇİYE FESİH ÖNCEKİ PARASAL HAKLARIYLA EMSALLERİNE SAĞLANAN ARTIŞLARIN UYGULANMASININ GEREKMESİ • İŞVERENİN İŞÇİYİ GRUP ŞİRKETİ DE OLSA BİR BAŞKA İŞYERİNE DAVET ETMESİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ NİTELİĞİNDE VE GEÇERSİZ OLDUĞU

  • HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ KAPSAMI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2016/5846 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/6871 6100 S. HMK/27
   Tarihi: 22.03.2016
   • HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ KAPSAMI • ADİL YARGILANMA HAKKI

  • İŞLETMESEL NEDENLERLE  FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/573 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/6981 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 23.03.2016
   • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH • İŞLETMESEL NEDENLERE DAYANAN FESİHTE YARGISAL DENETİMİN ESASLARI

  • Zaman Aşımı

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/33473 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/7039 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 23.03.2016
   • zaman aşımı • zaman aşımı sürelerinin işçilik alacaklarının niteliklerine göre belirlemenin gerektiği

  • GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALAN SİGORTALININ AYNI ZAMANDA FİİLEN ÇALIŞMASININ OLANAKLI OLMADIĞI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/19955 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/1291 5510 S. SGK. /14
   Tarihi: 08.02.2016
   • GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALAN SİGORTALININ AYNI ZAMANDA FİİLEN ÇALIŞMASININ OLANAKLI OLMADIĞI • İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE SİGORTALININ ÜCRETİNİN ÇALIŞMASA DA BİR SOSYAL YARDIM OLARAK ÖDENMESİNİN OLANAKLI OLDUĞU • GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK DÖNEMİYLE ÇAKIŞAN FİİLİ ÇALIŞMAYA DAYALI SİGORTALILIK SÜRESİNİN İPTALİNİN GEREKECEĞİ

  • PRİME ESAS GERÇEK KAZANCIN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/24482 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/1309 5510 S. SGK. /84
   Tarihi: 08.02.2016
   • PRİME ESAS GERÇEK KAZANCIN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • PRİME ESAS KAZANCIN EKSİK BİLDİRİLMESİ HALİNDE HİZMETİN GEÇTİĞİ SON AYRIN PRİME ESAS KAZANÇLARINDA DİKKATE ALINACAĞI

  • SİGORTALILIK SÜRESİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/17719 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/1625 5510 S. SGK. /25
   Tarihi: 11.02.2016
   • SİGORTALILIK SÜRESİ • SİGORTALILIĞIN BAŞLAMA TARİHİ • MALULLÜK SİGORTASINDAN YARARLANMAK İÇİN MALULLÜK SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM GÜN SAYISI KOŞULLARI • MALULLÜK SİGORTASINDAN YARALANMA KOŞULLARINA SİGORTALININ YARGILAMA AŞAMASINDA ULAŞMASI HALİNDE DE DAVANIN KABUL EDİLEBİLECEĞİ

  • OLAYIN İŞ KAZASI SAYILMASININ KOŞULLARI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/22488 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/1895 5510 S. SGK. /13
   Tarihi: 15.02.2016
   - OLAYIN İŞ KAZASI SAYILMASININ KOŞULLARI

  • FAALİYET ALANI YAPI İŞİ OLAN YAPI KOOPERATİFİNİN ASIL İŞVEREN OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/22814 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/2712 506 S. SSK. /10,26
   Tarihi: 08.03.2016
   • FAALİYET ALANI YAPI İŞİ OLAN YAPI KOOPERATİFİNİN ASIL İŞVEREN OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ • RÜCUAN TAZMİNAT

  • MANEVİ TAZMİNATIN TAKTİRİNDE DİKKATE ALINACAK UNSURLAR

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/20412 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/847 6098 S. TBK. /56
   Tarihi: 01.02.2016
   - MANEVİ TAZMİNATIN TAKTİRİNDE DİKKATE ALINACAK UNSURLAR

  • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANIN BELİRLENMESİ ESASLARI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/18867 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/853 6098 S. TBK. /49,51
   Tarihi: 01.02.2016
   • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANIN BELİRLENMESİ ESASLARI • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANIN BELİRLENMESİ DAVASINDA İŞVEREN VE SGK’NIN DA HASIM GÖSTERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞ KAZASI NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASINDA İŞ KAZASININ KURUMA BİLDİRİLMEDİĞİ ANLAŞILDIĞINDA KURUMA İŞ KAZASININ İHBARININ GEREKMESİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/22056 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/981 5510 S. SGSK. /13
   Tarihi: 02.02.2016
   • İŞ KAZASI NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASINDA İŞ KAZASININ KURUMA BİLDİRİLMEDİĞİ ANLAŞILDIĞINDA KURUMA İŞ KAZASININ İHBARININ GEREKMESİ • KURUM İŞ KAZASI OLDUĞUNU KABUL ETMEZSE İŞ KAZASININ TESPİTİ DAVASI AÇMASI İÇİN SÜRE VERİLMESİNİN GEREKMESİ • İŞ KAZASININ TESPİTİ DAVASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILACAĞI

  • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK  DERECESİ %0 OLAN SİGORTALININ TEDAVİSİNİN DEVAM ETTİĞİ DÖNEM İÇİN %10 İŞ GÜCÜ KAYBINA UĞRADIĞI KABUL EDİLEREK MADDİ TAZMİNAT HESAPLANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/7367 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/1015 6098 S. TBK. /49,51
   Tarihi: 03.02.2016
   • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK DERECESİ %0 OLAN SİGORTALININ TEDAVİSİNİN DEVAM ETTİĞİ DÖNEM İÇİN %10 İŞ GÜCÜ KAYBINA UĞRADIĞI KABUL EDİLEREK MADDİ TAZMİNAT HESAPLANMASININ GEREKMESİ • MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK DERECESİNİN %0 OLMASININ ENGEL OLUŞTURMAYACAĞI

  • ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACAĞININ TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/21899 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/1357 5510 S. SGSK. /53
   Tarihi: 08.02.2016
   - ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACAĞININ TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR

  • MUVAZAA OLGUSUNUN RE’SEN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/1709 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/2919 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 09.02.2016
   • MUVAZAA OLGUSUNUN RE’SEN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ • OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN NİSBİ EMREDİCİ BİR DÜZENLEME OLMASI • OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN FESİH TARİHİNDE İŞYERİNDE MEVSİMLİK, KISMİ SÜRELİ, BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİYLE ÇALIŞMALARINA BAKILMAKSIZIN BELİRLENECEĞİ

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİK ÖNERİSİNİN YAZILI YAPILMASI VE İŞÇİNİN YAZILI OLARAK KABULÜNÜN GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/573 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/3085 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 09.02.2016
   - İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİK ÖNERİSİNİN YAZILI YAPILMASI VE İŞÇİNİN YAZILI OLARAK KABULÜNÜN GEREKMESİ

  • GEÇİCİ İŞÇİ OLARAK ÇALIŞILAN DÖNEMİN YILLIK İZİNİN HESABINDA DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/28537 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/3293 4857 S. İşK. /57
   Tarihi: 10.02.2016
   - GEÇİCİ İŞÇİ OLARAK ÇALIŞILAN DÖNEMİN YILLIK İZİNİN HESABINDA DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

  • KISMİ DAVANIN ALACAĞIN TAMAMI İÇİN ZAMAN AŞIMINI KESMEYECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/35467 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/3309 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 10.02.2016
   • KISMİ DAVANIN ALACAĞIN TAMAMI İÇİN ZAMAN AŞIMINI KESMEYECEĞİ • KISMİ DAVADA ISLAHLA ARTTIRILAN MİKTARLAR İÇİN ZAMAN AŞIMI DEFİNDE BULUNULABİLECEĞİ • ISLAH SONRASI ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN ALACAKLAR BELİRLENİRKEN DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP EDİLEN TUTARLARIN ZAMAN AŞIMINA UĞRAMAYAN ALACAKLAR OLDUĞUNUN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

  • ALACAĞIN BELİRLENEBİLİR OLMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/30016 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/3531 6100 S. HMK. /107
   Tarihi: 11.02.2016
   • ALACAĞIN BELİRLENEBİLİR OLMASI • BELİRLENEBİLİR ALACAKLAR İÇİN BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILAMAYACAĞI • KOŞULLARI OLMADAN AÇILAN BELİRSİZ ALACAK DAVASININ HUKUKİ YARAR YOKLUĞUNDAN REDDİNİN GEREKMESİ

  • İŞVEREN HATASI İLE ÜCRETİN EKSİK ÖDENMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/31389 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/3601 4857 S. İşK. /32
   Tarihi: 11.02.2016
   • İŞVEREN HATASI İLE ÜCRETİN EKSİK ÖDENMESİ • İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE GERİYE DOĞRU HATALI ÖDEMLERİN İSTENMESİNİN ENGELLENEMEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN VERİLEN GÖREVİ KENDİSİNE HATIRLATILMASINA KARŞIN YAPMAMAKTA ISRAR ETMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/35522 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/3837 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 15.02.2016
   • İŞÇİNİN VERİLEN GÖREVİ KENDİSİNE HATIRLATILMASINA KARŞIN YAPMAMAKTA ISRAR ETMESİ • HAKLI FESİH

  • GECE 7.5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN FAZLA ÇALIŞMA OLARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/35236 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/4093 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 16.02.2016
   - GECE 7.5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN FAZLA ÇALIŞMA OLARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • SENDİKAL TAZMİNAT

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/2623 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/4559 4857 S. İşK. /18-21 6356 S.STSK/25
   Tarihi: 22.02.2016
   • SENDİKAL TAZMİNAT • İŞVERENİN İŞÇİLERİ SENDİKADAN İSTİFAYA ZORLAMASI • İSTİFA ETMEYEN İŞÇİLERİN İŞTEN ÇIKARTILIP YERİNE SENDİKASIZ İŞÇİ ALINMASI

  • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ İŞVERENİN YAZILI BELGEYLE KANITLAMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/34250 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/4951 4857 S. İşK. /32
   Tarihi: 23.02.2016
   • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ İŞVERENİN YAZILI BELGEYLE KANITLAMASININ GEREKMESİ • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN TANIKLA KANITLANAMAYACAĞI • İŞÇİNİN İMZASI BULUNMAYAN VE İŞÇİ TARAFINDAN KABUL EDİLMEYEN BELGENİN ÖDEME BELGESİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

  • İŞE GELMEME VEYA GEÇ GELMENİN ZAMANIN İŞVERENCE KANITLANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/34343 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/5023 4857 S. İşK. /18-21,25
   Tarihi: 23.02.2016
   • İŞE GELMEME VEYA GEÇ GELMENİN ZAMANIN İŞVERENCE KANITLANMASININ GEREKMESİ • SOYUT TANIK ANLATIMLARINA DAYALI OLARAK İŞÇİNİN ÇALIŞMA SAATLERİNE UYMADIĞININ KANITLANAMAYACAĞI • İŞE GEÇ GELME VE VAKTİNDEN ÖNCE İŞTEN AYRILMANIN HAKLI FESİH NEDENİ OLMAYACAĞI ANCAK GEÇERLİ NEDEN OLABİLECEĞİ

  • İŞE BAŞLATMAYAN İŞVERENİN İŞE İADE TAZMİNATINDAN SORUMLU OLACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/33198 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/5711 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 25.02.2016
   • İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN DAHA YÜKSEK ÜCRETLİ İŞ BULMASINA KARŞIN ESKİ İŞİNE BAŞVURMUŞ OLMASININ TEK BAŞINA İŞÇİNİN İŞE DÖNMEKTE SAMİMİ OLMADIĞINI GÖSTERMEYECEĞİ • İŞE BAŞLATMAYAN İŞVERENİN İŞE İADE TAZMİNATINDAN SORUMLU OLACAĞI

  • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİNİN KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2014/33470 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/6083 4857 S. İşK. /17
   Tarihi: 02.03.2016
   • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİNİN KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN HİZMET TESPİTİ DAVASI AÇMASINDAN KISA BİR SÜRE HAKSIZ OLARAK SONA ERDİRİLMİŞ OLMASI • İŞÇİYE KÖTÜNİYET TAZMİNATI ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • ASGARİ SÜRELİ BELİRLİ BELİRSİZ  SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNDE KOŞULLARI VARSA CEZAİ ŞART KARARLAŞTIRILABİLECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/30 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/6975 6098 S. TBK. /182
   Tarihi: 09.03.2016
   • ASGARİ SÜRELİ BELİRLİ BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNDE KOŞULLARI VARSA CEZAİ ŞART KARARLAŞTIRILABİLECEĞİ • CEZAİ ŞARTIN KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • İŞLETME DÜZEYİNDE TİS YETKİSİ İÇİN AYNI İŞVERENE AİT AYNI İŞKOLUNDA BİRDEN FAZLA İŞYERİNİN BULUNMASIN GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/5052 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/7591 6356 S. STSK. /41
   Tarihi: 14.03.2016
   • İŞLETME DÜZEYİNDE TİS YETKİSİ İÇİN AYNI İŞVERENE AİT AYNI İŞKOLUNDA BİRDEN FAZLA İŞYERİNİN BULUNMASIN GEREKMESİ • BAĞLI İŞYERİNİN BAĞIMSIZ BİR İŞYERİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ • BAĞLI İŞYERİ Mİ İŞLETME Mİ OLDUĞUNUN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASININ GEREKMESİ

  • İŞÇİ TEMİNİNE DÖNÜK SÖZLEŞMENİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/4877 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/7913 4857 S. İşK. /2
   Tarihi: 15.03.2016
   • İŞÇİ TEMİNİNE DÖNÜK SÖZLEŞMENİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ • İŞÇİ TEMİNİ SÖZLEŞMESİNE GÖRE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİNİN ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ SAYILACAĞI

  • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞARTA BAĞLI FESHİNİN KURAL OLARAK GEÇERLİ OLMADIĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2016/4332 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/8393 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 17.03.2016
   • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞARTA BAĞLI FESHİNİN KURAL OLARAK GEÇERLİ OLMADIĞI • ŞARTA BAĞLI FESİH BİLDİRİMİNDE FESHİN ŞARTIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHTE YAPILDIĞININ KABUL EDİLECEĞİ • BİR AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN ŞARTA BAĞLI FESİHLERDE ŞARTIN GERÇEKLEŞMESİYLE İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI

  • KISMİ DAVAYI MAHKEMENİN RE’SEN BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK NİTELENDİREMEYECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/3453 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/9124 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 22.03.2016
   • KISMİ DAVAYI MAHKEMENİN RE’SEN BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK NİTELENDİREMEYECEĞİ • ISLAHTAN SONRA İLERİ SÜRÜLEN ZAMAN AŞIMI DEFİ’NİN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

  • İŞ YASASININ KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİNİN BELİRLENMESİNDE ESNAF DAHİL ÇALIŞAN SAYISININ ÜÇ KİŞİYİ AŞIP AŞMADIĞINA BAKILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/1998 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/9145 4857 S. İşK. /4
   Tarihi: 22.03.2016
   - İŞ YASASININ KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİNİN BELİRLENMESİNDE ESNAF DAHİL ÇALIŞAN SAYISININ ÜÇ KİŞİYİ AŞIP AŞMADIĞINA BAKILMASININ GEREKMESİ

  • SÜRESİ İÇERİSİNDE VERİLEN YENİLEME DİLEKÇESİNİN HARÇ YATIRILMADIĞI İÇİN RET EDİLMESİ İÇİN MAHKEMENİN HARÇ YATIRILMASI KONUSUNDA İHTAR GÖNDERMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/7229 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/9485 6100 S. HMK. /150
   Tarihi: 28.03.2016
   • SÜRESİ İÇERİSİNDE VERİLEN YENİLEME DİLEKÇESİNİN HARÇ YATIRILMADIĞI İÇİN RET EDİLMESİ İÇİN MAHKEMENİN HARÇ YATIRILMASI KONUSUNDA İHTAR GÖNDERMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

  • YARGITAY DAİRELERİ ARASINDA BENZER NİTELİKTEKİ DAVALARIN KARARA BAĞLANMASINDA FARKLI YORUMLARIN HUKUKİ BELİRSİZLİĞE YOL AÇMASI

   T.C. ANAYASA  MAHKEMESİ
   Esas No: 2014/1182 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 16.12.2016 506 S. SSK. /77
   Tarihi: 16.12.2016-29920
   - YARGITAY DAİRELERİ ARASINDA BENZER NİTELİKTEKİ DAVALARIN KARARA BAĞLANMASINDA FARKLI YORUMLARIN HUKUKİ BELİRSİZLİĞE YOL AÇMASI

  • MALULLÜK AYLIĞI ALIRKEN ÇALIŞMAYA BAŞLANMASININ MALULLÜK AYLIĞININ KESİLMESİ NEDENİ OLARAK GÖREN YASA HÜKMÜNÜN ANAYASA AYKIRI OLMADIĞI

   T.C. ANAYASA  MAHKEMESİ
   Esas No:  2015/105 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/133 506 S. SSK. /58
   Tarihi: 14.07.2016
   • MALULLÜK AYLIĞI ALIRKEN ÇALIŞMAYA BAŞLANMASININ MALULLÜK AYLIĞININ KESİLMESİ NEDENİ OLARAK GÖREN YASA HÜKMÜNÜN ANAYASA AYKIRI OLMADIĞI

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ