• FESİH İRADESİNİN AÇI VE KESİN OLARAK BELİRTİLMEMESİNİN GEÇERSİZ FESİH SEBEBİ OLACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/433 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/20907 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 28.11.2016
   • FESİH İRADESİNİN AÇI VE KESİN OLARAK BELİRTİLMEMESİNİN GEÇERSİZ FESİH SEBEBİ OLACAĞI • FESİH SEBEBİNİN FESİH GEREKÇESİNİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE YAZILI YAPILMAMASININ FESHİ GEÇERSİZ KILACAĞI • İŞVERENİN FESİH SEBEBİ İLE BAĞLI OLDUĞU İŞE İADE DAVASINDA BAŞKA BİR SEBEP İLERİ SÜREMEYECEĞİ • TOPLU İŞTEN ÇIKARTMALAR DAHİL FESHİN YAZILI VE KİŞİYE ÖZGÜ YAPILMASININ GEREKMESİ

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN UNSURLARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/22865 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/20937 4857 S. İşK/2, 18-21
   Tarihi: 28.11.2016
   • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN UNSURLARI • MUVAZAA • HİZMET ALIMI ADI ALTINDA İŞÇİ TEMİNİ (İŞÇİ ALIMI) YAPILAMAYACAĞI • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI OLDUĞU DURUMLARDA DA(MUVAZAALI ALT İŞVERENİN (KAYDEN İŞVEREN GÖZÜKENİN) SORUMLULUĞUNUN DEVAM EDECEĞİ • MUVAZAALI ALT İŞVEREN (KAYDEN İŞVEREN GÖZÜKEN) LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

  • BARIŞÇIL TOPLU EYLEM HAKKI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/30660 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/20963 4857 S. İşK/18-21,25 6356 S. STK/25,58
   Tarihi: 28.11.2016
   • BARIŞÇIL TOPLU EYLEM HAKKI • BARIŞÇIL TOPLU EYLEM HAKKININ ÖLÇÜLÜ OLMASININ GEREKMESİ • TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN İŞÇİ GRUPLARINI İŞVERENİN TANIMAK ZORUNDA OLMAYACAĞI

  • EMEKLİLİK SONRASI AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/27792 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/21433 4857 S. İşK/17, 41, 57 1475 S. İşK/14 6098 S. TBK/420
   Tarihi: 01.12.2016
   • EMEKLİLİK SONRASI AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMA • EMEKLİLİK SONRASI KIDEME BAĞLI HAKLARIN EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ARA VERİP VERMEDİĞİNİN BELİRLENMESİNE GÖRE HESAPLANMASININ GEREKMESİ • İBRANAMENİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNDE BELGEYE DAYALI OLMAYAN HESAPLAMALARDA TAKTİRİ İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ • YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN GELİR VERGİSİ AYNIN SGK PRİMLERİNİN DE KESİLECEĞİ • YILLIK İZİNİN KULLANILDIĞININ YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

  • FESİH HAKKININ KARŞI TARAFA YÖNELTİLMESİ GEREKEN TEK TARAFLI BOZUCU YENİLİK DOĞRAN BİR HAK OLDUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/473 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/21458 4857 S. İşK/17, 18-21, 24
   Tarihi: 05.12.2016
   • FESİH HAKKININ KARŞI TARAFA YÖNELTİLMESİ GEREKEN TEK TARAFLI BOZUCU YENİLİK DOĞRAN BİR HAK OLDUĞU • İSTİFA • İSTİFAN SONRASI İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ HALİNDE GERÇEK ANLAMDA BİR İSTİFANIN VARLIĞINDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ • ŞARTA BAĞLI İSTİFANIN GEÇERLİ OLMADIĞI • İŞVERENİN TAZMİNATLARINI ÖDEME VAADİ İLE İŞÇİDEN ALDIĞI İSTİFANIN GERÇEK ANLAMDA İSTİFA OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ • GENEL İFADELER İÇEREN İSTİFANIN DAVA DİLEKÇESİYLE GERÇEK NEDENLER BELİRTİLEREK AÇIKLANABİLECEĞİ

  • ASIL İŞVEREN İŞÇİLERİN ALT İŞVEREN YANINDA İŞE BAŞLATILMALARININ MUVAZAALI İŞLEME DAYANILDIĞINI GÖSTERDİĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/18864 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/21473 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 05.12.2016
   • ASIL İŞVEREN İŞÇİLERİN ALT İŞVEREN YANINDA İŞE BAŞLATILMALARININ MUVAZAALI İŞLEME DAYANILDIĞINI GÖSTERDİĞİ • İŞLETMESEL KARARIN TUTARLI UYGULANMAMASININ FESHİ GEÇERSİZ KILACAĞI • İSTİHDAM FAZLASI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN VE Ş TEKLİF EDİLEN PERSONELİN OBJEKTİF KRİTERLERE GÖRE SEÇİLMİŞ OLMASININ KANITLANAMAMASI • GEÇERSİZ FESİH

  • İHALE MAKAMININ İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/5758 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/21819 4857 S. İşK/36
   Tarihi: 08.12.2016
   • İHALE MAKAMININ İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUĞU • İHALE MAKAMININ İŞÇİLERE YAPMIŞ OLDUĞU İLAN ÜZERİNE İŞÇİLERİN BAŞVURMAMIŞ OLMASININ İHALE MAKAMININ SORUMLULUĞUNU KALDIRMAYACAĞI • KIDEM İHBAR TAZMİNATI İLE ÜÇ AYLIK ÜCRETİ AŞAN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN İHALE MAKAMININ SORUMLU OLMAYACAĞI

  • İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMESİ KOŞULUYLA ŞARTA BAĞLI İSTİFANIN İKALE İÇİN İCAP OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/36009 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/148 4857 S. İşK/11,17
   Tarihi: 17.01.2017
   • İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMESİ KOŞULUYLA ŞARTA BAĞLI İSTİFANIN İKALE İÇİN İCAP OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE İŞÇİLİK ALACAKLARI ÖDENEREK SONA ERDİRME İSTEMİNİN İKALE İÇİN İCAP NİTELİĞİNDE OLDUĞU • İŞVEREN VEKİLİNİN KABUL ETMESİYLE İKALENİN GERÇEKLEŞTİĞİ • KIDEM TAZMİNATI HAKKI DOĞDUĞU BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE İHBAR TAZMİNATI HAKKI DOĞMAYACAĞI

  • ÜCRET ALACAĞININ KAYDA BAĞLI OLARAK İCRA TAKİBİNE KONULMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/36199 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/259 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 17.01.2017
   • ÜCRET ALACAĞININ KAYDA BAĞLI OLARAK İCRA TAKİBİNE KONULMASI • ALACAĞIN LİKİT OLMASI • BORCUN TAMAMINA İTİRAZ EDEN BORÇLUNUN BORÇLU OLDUĞU MİKTAR BAKIMINDAN İCRA İNKAR TAZMİNATI ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLMASI

  • İŞE İADE DAVASI AÇMA SÜRESİNİN FESİH YAZISININ TEBLİĞİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/2766 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/273 4857 S. İşK/18-21, 109
   Tarihi: 17.01.2017
   • İŞE İADE DAVASI AÇMA SÜRESİNİN FESİH YAZISININ TEBLİĞİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI • TEBLİĞ ALMAK İSTEMEYEN İŞÇİYE TEBLİGAT YASASINA GÖRE FESİH YAZISININ TEBLİĞ EDİLMESİNİN GEREKMESİ • DAVA AÇMA SÜRESİNİN FESİH YAZISININ DÜZENLENME TARİHİNE GÖRE DEĞİL TEBLİĞ TARİHİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • SENDİKAL NEDENLERLE FESİHTE SENDİKAL TAZMİNATIN İŞÇİNİN BAŞVURUSU İŞVERENİN İŞE BAŞLATMAMA KOŞULUNA BAĞLI OLARAK BELİRLENEMEYECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/19081 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/297 4857 S. İşK/18-21 6356 S. STK/25
   Tarihi: 19.01.2017
   • SENDİKAL NEDENLERLE FESİHTE SENDİKAL TAZMİNATIN İŞÇİNİN BAŞVURUSU İŞVERENİN İŞE BAŞLATMAMA KOŞULUNA BAĞLI OLARAK BELİRLENEMEYECEĞİ

  • RAPOR  SÜRESİNİN İHBAR ÖNELİNİ ALTI HAFTA AŞMASI DURUMUNDA DA İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASININ ZORUNLU OLDUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/2983 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/510 4857 S. İşK/18-21,25
   Tarihi: 23.01.2017
   • RAPOR SÜRESİNİN İHBAR ÖNELİNİ ALTI HAFTA AŞMASI DURUMUNDA DA İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASININ ZORUNLU OLDUĞU • SAVUNMA ALINMAMASININ FESHİ GEÇERSİZ KILACAĞI

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİHTE AMACIN İŞÇİYİ CEZALANDIRMAK OLMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/2990 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/560 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 24.01.2017
   • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİHTE AMACIN İŞÇİYİ CEZALANDIRMAK OLMAYACAĞI • DAVRANIŞLARDAN KAYNAKLANAN FESHİN GEÇERLİ OLMASI İÇİN İŞİNİN KUSURUNA DAYANAN EYLEMİ NEDENİYLE İŞ İLİŞKİSİNİN OLUMSUZ ŞEKİLDE ETKİLENMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

  • BELİRSİZ ALACAK DAVASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/26983 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/703 4857 S. İşK/18-21 6100 S. HMK/107
   Tarihi: 24.01.2017
   • BELİRSİZ ALACAK DAVASI • BELİRSİZ ALACAK DAVASININ HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ESAS ALINARAK DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ • BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILMASI İÇİN OBJEKTİF VE SÜBJEKTİF KOŞULLARIN GERÇEKLEŞMESİNİN GEREKMESİ • ALACAĞIN BİR KISMININ BELİRLİ OLMASININ BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇMAYA ENGEL OLMAYACAĞI • ÇALIŞMA SÜRESİNİN ÜCRET VE EKLERİNİN BİLİNEMEDİĞİ HAKİMİN TAKTİRİNE GİREN KONULARIN OLDUĞU DURUMDA ALACAĞIN BELİRSİZ OLDUĞU • İŞÇİ ALACAKLARI AÇISINDAN HER BİR TALEP İÇİN ALACAĞIN BELİRLİ OLUP OLMADIĞININ AYRI AYRI BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA DAVANIN HESAPLANABİLİR KISMI ÜZERİNDEN MİKTAR BELİRTİLEREK DAVANIN AÇILMASININ GEREKMESİ • BELİRSİZ ALACAK DAVLARININ TÜRLERİ • BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILMASININ SONUÇLARI

  • HAKLI FESİH NEDENLERİNİN BİR YIL VE ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRELER İÇERİSİNDE KULLANILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/8464 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/732 4857 S. İşK/18-21, 25,26
   Tarihi: 24.01.2017
   • HAKLI FESİH NEDENLERİNİN BİR YIL VE ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRELER İÇERİSİNDE KULLANILMASININ GEREKMESİ • HAKLI FESİH İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRELERİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE OLDUĞU

  • MOBBİNG

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/8730 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/1000 4857 S. İşK/5, 18-21
   Tarihi: 31.01.2017
   • MOBBİNG • MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDEBİLMEK İÇİN PSİKOLOJİK TACİZİN KİŞİLİK HAKLARINI İHLAL BOYUTUNDA OLMASININ GEREKMESİ • PSİKOLOJİK TACİZİN HER DURUMDA MANEVİ TAZMİNATI GEREKTİREMEYECEĞİ • EŞİT İŞLEM BORCU • FESİHTE EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRI DAVRANMANIN DOLAYLI AYRIMCILIK NİTELİĞİNDE OLDUĞU

  • GECE ÇALIŞMASININ 7,5 SAATİ AŞMASI DURUMUNDA HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMA OLMASA DA İŞÇİNİN GECE 7,5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARININ FAZLA ÇALIŞMA OLACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/9628 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/1010 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 31.01.2017
   • GECE ÇALIŞMASININ 7,5 SAATİ AŞMASI DURUMUNDA HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMA OLMASA DA İŞÇİNİN GECE 7,5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARININ FAZLA ÇALIŞMA OLACAĞI

  • SENDİKAL TAZMİNAT

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/21310 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/1028 6356 S. STK/25
   Tarihi: 06.02.2017
   • SENDİKAL TAZMİNAT • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH İDDİASINDA İSPAT YÜKÜ

  • BELEDİYENİN GÖREVİ KAPSAMINDAKİ İŞİ KURDUĞU ŞİRKTE DEVRETMESİNİN BELEDİYENİN ASIL İŞVEREN NİTELİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/13041 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/1044 4857 S. İşK/2, 41
   Tarihi: 06.02.2017
   BELEDİYENİN GÖREVİ KAPSAMINDAKİ İŞİ KURDUĞU ŞİRKTE DEVRETMESİNİN BELEDİYENİN ASIL İŞVEREN NİTELİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN TEMEL ÜCRETİNİN BÖLÜNEREK DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMİŞ GİBİ GÖSTERİLEN İMZASIZ ÜCRET BORDROLARINA İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/713 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/1123 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 06.02.2017
   İŞÇİNİN TEMEL ÜCRETİNİN BÖLÜNEREK DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMİŞ GİBİ GÖSTERİLEN İMZASIZ ÜCRET BORDROLARINA İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ

  • KISMİ DAVADA ZAMANAŞIMI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/7831 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/1693 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 13.02.2017
   • KISMİ DAVADA ZAMANAŞIMI • KISMİ DAVANIN ALACAĞIN SAKLI TUTULAN KISMI İÇİN ZAMANAŞIMINI KESMEYECEĞİ • KISMİ DAVADA TALEP EDİLEN MİKTAR MAHSUP EDİLDİKTEN SONRA BAKİYE ALACAK İÇİN ISLAH TARİHİNDEN GERİYE DOĞRU ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN ALACAĞIN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • YILLIK İZNİN KULLANILDIĞINI KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLDUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/7957 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/2060 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 16.02.2017
   • YILLIK İZNİN KULLANILDIĞINI KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLDUĞU • YILLIK İZNİN KULLANILDIĞININ YAZILI BELGE İLE KANITLANABİLECEĞİ ANCAK YEMİN TEKLİF EDİLEBİLECEĞİ

  • İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞÇİNİN BOĞAZINA SARILMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/8525 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/2169 4857 S. İşK/25 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 20.02.2017
   • İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞÇİNİN BOĞAZINA SARILMASI • İŞÇİNİN SALDIRI ANINDA AĞIR TAHRİK ALTINDA OLDUĞUNUN KANITLANAMAMASI • SALDIRIYA KARŞILIK VERMEYEN İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKARTILMAMASININ FESİHTE EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK OLUŞTURMAYACAĞI • HAKLI FESİH

  • İŞÇİNİN İŞYERİ KIYAFETİ GİYMEMEKTE ISRAR ETMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/5475 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/2968 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 02.03.2017
   • İŞÇİNİN İŞYERİ KIYAFETİ GİYMEMEKTE ISRAR ETMESİ • ÇALIŞANLAR ARASINDA UYUMSUZLUĞA NEDEN OLABİLECEK ÇALIŞMA BARIŞINI BOZABİLECEK ŞEKİLDE DAVRANMA • İŞ KIYAFETİNİ GİYMEME ASLİ GÖREVİ KAPSAMINA GİRMEDİĞİNDEN GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ FESİH

  • FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/5194 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/3018 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 02.03.2017
   FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI

  • FAZLA ÇALIŞMANIN HESABINDA ÇALIŞILMAYAN BAYRAM GÜNLERİNİN DIŞLANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/8390 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/3019 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 02.03.2017
   • FAZLA ÇALIŞMANIN HESABINDA ÇALIŞILMAYAN BAYRAM GÜNLERİNİN DIŞLANMASININ GEREKMESİ • ÇALIŞILAN BAYRAM GÜNLERİNİN 7,5 SAATİ GENEL TATİLİ ÜCRETİ İÇİNDE HESAPLANDIĞINDAN 7,5 SAATİ AŞAN KISIMLARIN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDE DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN UNSURLARI VE MUVAZAA ÖĞELERİ AÇISINDAN KAMU İŞYERLERİ İÇİN AYRICALIK TANINAMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/4555 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/3070 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 02.03.2017
   • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN UNSURLARI VE MUVAZAA ÖĞELERİ AÇISINDAN KAMU İŞYERLERİ İÇİN AYRICALIK TANINAMAYACAĞI • MUVAZAAYA DAYANAN İLİŞKİDE İŞÇİNİN KADROLU İŞÇİLERDEN FARKLI ÜCRET ALMASININ EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI OLACAĞI

  • İŞÇİNİN İŞYERİNDE SIRA NEDENİYLE MÜŞTERİYLE TARTIŞMASININ İŞYERİNDE OLUMSUZLUĞA YOL AÇMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/6563 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/3153 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 06.03.2017
   • İŞÇİNİN İŞYERİNDE SIRA NEDENİYLE MÜŞTERİYLE TARTIŞMASININ İŞYERİNDE OLUMSUZLUĞA YOL AÇMASI • GEÇERLİ FESİH

  • Tanıkların davacı işçiyle benzer davalarının olmasına karşın beyanlarının tutarlı ve samimi olması

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/11755 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/3320 4857 S. İşK/32,41
   Tarihi: 07.03.2017
   • Tanıkların davacı işçiyle benzer davalarının olmasına karşın beyanlarının tutarlı ve samimi olması • Hesaplamaların tanıkların anlatımı doğrultusunda gerçek ücret üzerinden yapılmasının gerekmesi • Tanığın fazla çalışma konusunda işyeri uygulamasına ilişkin verdiği beyanın kendi davası için bağlayıcı olacağı

  • FAZLA ÇALIŞMA YAPILSA DA YAPILMASA DA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENDİĞİ DURUMLARDA BU ÖDEMENİN AYLIK ÜCRETİN KENDİSİ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/8395 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/3574 4857 S. İşK/32,41
   Tarihi: 09.03.2017
   • FAZLA ÇALIŞMA YAPILSA DA YAPILMASA DA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENDİĞİ DURUMLARDA BU ÖDEMENİN AYLIK ÜCRETİN KENDİSİ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ • FAZLA ÇALIŞMA YAPILSA DA YAPILMASA DA ÜCRETİN ÖDENMESİNİN FAZLA ÇALIŞMALARIN AYLIK ÜCRETİN İÇERİSİNDE OLDUĞU ANLAMINA GELECEĞİ

  • GERÇEK ZARAR KAVRAMI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/9208 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/245 5510 S. SGK. /23
   Tarihi: 19.01.2017
   • GERÇEK ZARAR KAVRAMI • BAKİYE (KALAN) ÖMÜR SÜRELERİNİN TRH2010 TABLOSUNA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • SİGORTALININ 60 YAŞINA KADAR GÜNLÜK NET GELİRİ ÜZERİNDEN 60 YAŞ SONRASININ İSE ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HER YIL İÇİN HESAPLANMALIDIR. • İSKONTOLU HESAPLAMADA KURUMUN PEŞİN SERMAYE DEĞERİ HESABINDA UYGULADIĞI %5 ORANI %10 YERİNE UYGULANMALIDIR. • MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI (SÜREKLİ İŞ GÖRMEZLİK DERECESİ) %60 ‘IN ALTINDA KALDIĞI OLAYLARDA PASİF DÖNEM İÇİN ZARAR HESABI YAPILAMAYACAĞI • GERÇEK ZARAR HESABINDA HAK SAHİBİ EŞİN KALAN (BAKİYE) ÖMRÜ DAHA FAZLA OLSA DA HESAPLAMA ÖLEN EŞİN KALAN (BAKİYE) ÖMRÜNE GÖRE YAPILMALIDIR.

  • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYINA NEDEN OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ YÖNÜNDEN ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN ON YILLIK HAKSIZ FİİL ZAMAN AŞIMI SÜRESİ OLDUĞU

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/7808 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/264 5510 S. SGK. /23
   Tarihi: 19.01.2017
   • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYINA NEDEN OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ YÖNÜNDEN ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN ON YILLIK HAKSIZ FİİL ZAMAN AŞIMI SÜRESİ OLDUĞU • ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMASI İÇİN ZARARIN VE EYLEMİ GERÇEKLEŞTİREN FAİLİN ÖĞRENİLMESİNİN GEREKMESİ • ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMASI İÇİN ZARARIN VE TAZMİN YÜKÜMLÜSÜNÜN ÖĞRENİLMESİ KOŞULLARININ BİRLİKTE GERÇEKLEŞMİŞ OLMALIDIR

  • SİGORTALILIK SÜRESİNİN DURDURULMASI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/11425 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/288 5510 S. SGK. /geçici 17
   Tarihi: 19.01.2017
   • SİGORTALILIK SÜRESİNİN DURDURULMASI • DURDURULAN SİGORTALILIK SÜRESİNİN İHYASI • YAŞLILIK AYLIĞI

  • VEKİL ÖĞRETMENLİK  İLE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİĞİN FARKLI OLDUĞU

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/11883 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/551 5510 S. SGK. /80
   Tarihi: 26.01.2017
   • VEKİL ÖĞRETMENLİK İLE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİĞİN FARKLI OLDUĞU • VEKİL ÖĞRETMENLİĞİN EMEKLİ SANDIĞI İLE İLİŞKİLENDİRİLDİĞİ • ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİĞİN HİZMET AKDİNE DAYALI OLARAK YÜRÜTÜLEN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA OLDUĞU

  • SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ İSTEMİ İLE DAVA AÇMAK İÇİN KURUMA BAŞVURUNUN ZORUNLU OLDUĞU

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/13818 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/555 5510 S. SGK. /83
   Tarihi: 26.01.2017
   • SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ İSTEMİ İLE DAVA AÇMAK İÇİN KURUMA BAŞVURUNUN ZORUNLU OLDUĞU • KURUMA BAŞVURUNUN DAVA ŞARTI NİTELİĞİNDE OLDUĞU • KURUMA BAŞVURU İÇİN KESİN SÜRE VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • SENDİKANIN İŞÇİNİN SENDİKA ÜYELİĞİNİN ENGELLENMESİ NEDENİYLE MAĞDUR OLDUĞU DAVAYA SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖREN OLARAK KATILABİLECEĞİ

   YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ
   Esas No: 2015/16631 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2015/10632 TCK . /118
   Tarihi: 05.11.2015
   • SENDİKANIN İŞÇİNİN SENDİKA ÜYELİĞİNİN ENGELLENMESİ NEDENİYLE MAĞDUR OLDUĞU DAVAYA SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖREN OLARAK KATILABİLECEĞİ

  • KAÇINILMAZLIK

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/5106 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/14745 6098 S. TBK. /49,51
   Tarihi: 06.12.2016
   • KAÇINILMAZLIK • ÖNLENEMEZLİK • BİR DAVRANIŞ KURALINA YA DA SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORCA AYKIRILIĞIN OLDUĞU YERDE OLAY ÖNLENEMEZ OLSA DA KAÇINILMAZLIĞIN OLAMAYACAĞI • BEYİN KANAMASININ %100 ORANINDA KAÇINILMAZLIKTAN KAYNAKLANDIĞININ KABUL EDİLEMEYECEĞİ

  • KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞIN TESCİLİNİN KANUNUN BELİRTTİĞİ TARİHTEN SONRA YAPILMASI HALİNDE BORÇLANMA HAKKININ KULLANILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/11010 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/14800 5510 S. SGK. /Gecici 8
   Tarihi: 07.12.2016
   • KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞIN TESCİLİNİN KANUNUN BELİRTTİĞİ TARİHTEN SONRA YAPILMASI HALİNDE BORÇLANMA HAKKININ KULLANILMASININ GEREKMESİ • HİZMET TESPİTİ DAVASININ 4/B KAPSAMINDA SİGORTALILAR İÇİN ÖNGÖRÜLMEDİ • 5510 SAYILI YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHE KADAR SİGORTALI OLARAK KAYIT VE TESCİLİNİ YAPTIRMAMIŞ OLANLARIN SİGORTALILIĞININ 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI

  • YURT DIŞINA ÇALIŞTIRMAK ÜZERE GÖTÜRÜLEN İŞÇİLERİN 2008 YILINDAN İTİBAREN GÖTÜRÜLDÜKLERİ ÜLKE İLE TÜRKİYE’NİN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ BULUNMASA DA KISA VADELİ SİGORTA KAPSAMI İÇERİSİNDE OLDUKLARI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/926 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/15028 5510 S. SGK. /5
   Tarihi: 13.12.2016
   • YURT DIŞINA ÇALIŞTIRMAK ÜZERE GÖTÜRÜLEN İŞÇİLERİN 2008 YILINDAN İTİBAREN GÖTÜRÜLDÜKLERİ ÜLKE İLE TÜRKİYE’NİN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ BULUNMASA DA KISA VADELİ SİGORTA KAPSAMI İÇERİSİNDE OLDUKLARI • İŞ KAZASININ SGK İHBARININ YAPILARAK KURUMCA İŞ KAZASININ KABUL EDİLMESİ EDİLMEMESİ HALİNDE İŞ KAZASININ TESPİTİ İÇİN DAVA AÇMASI İÇİN SÜRE VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İş kazasından kaynaklanan maddi tazminat hesabında rücu edilemeyen ödemelerin maddi tazminattan indirilemeyeceği

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/19760 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/15376 6098 S. TBK. /49,51
   Tarihi: 21.12.2016
   • İş kazasından kaynaklanan maddi tazminat hesabında rücu edilemeyen ödemelerin maddi tazminattan indirilemeyeceği

  • İŞ KAZASI NEDENİYLE ÖLÜM

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/8662 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/349 6098 S. TBK. /49,51,56
   Tarihi: 23.01.2017
   • İŞ KAZASI NEDENİYLE ÖLÜM • MANEVİ TAZMİNAT • MANEVİ TAZMİNATIN TATMİN DUYGUSU YANINDA CAYDIRICILIK UYANDIRACAK ORANDA OLMASININ GEREKMESİ

  • ZAMANAŞIMI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/29380 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/26132 4857 S. İşK. /57
   Tarihi: 02.12.2016
   • ZAMANAŞIMI • YILLIK İZİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN 6098 SAYILI TBK YÜRÜRLÜĞE GİRMESİYLE BİR DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMADIĞI • YILLIK İZİNDE ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN BEŞ YIL OLDUĞU

  • İŞE İADE DAVASI AÇILMASI İÇİN GEREKLİ 6 AYLIK KIDEMİN HESABINDA KESİNTİLİ GEÇEN ÇALIŞMALARIN BİRLEŞTİRİLECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2016/31017 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/26139 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 02.12.2016
   • İŞE İADE DAVASI AÇILMASI İÇİN GEREKLİ 6 AYLIK KIDEMİN HESABINDA KESİNTİLİ GEÇEN ÇALIŞMALARIN BİRLEŞTİRİLECEĞİ

  • BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILMASININ KOŞULLARI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2016/30596 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/26202 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 02.12.2016
   • BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILMASININ KOŞULLARI • KISMİ DAVA AÇMA OLANAĞININ ORTADAN KALDIRILMADIĞI • BELİRSİZ ALACAK DAVASININ KOŞULLARI OLMADAN AÇILMASI DURUMUNDA EK SÜRE VERİLMEDEN HUKUKİ YARAR YOKLUĞUNDAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • ŞÇİNİN ŞEHİR DIŞI EĞİTİM TALEBİNİN KARŞILANMAMASI GİBİ HALLERİN İŞÇİYE HAKLI FESİH OLANAĞI VERMEYECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2015/13697 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/26359 4857 S. İşK. /24
   Tarihi: 05.12.2016
   • MOBBİNG • İŞÇİNİN ŞEHİR DIŞI EĞİTİM TALEBİNİN KARŞILANMAMASI GİBİ HALLERİN İŞÇİYE HAKLI FESİH OLANAĞI VERMEYECEĞİ • İŞYERİNİN GENEL DİSİPLİN ANLAYIŞININ SALT DAVACI İŞÇİYE YÖNELİK BİR DAVRANIŞ NİTELİĞİNDE OLMADIĞI • İŞÇİNİN HAKSIZ FESHİ

  • ALT İŞVERENİN TARAFI OLDUĞU TİS YÜRÜRLÜK SÜRESİ DOLMADAN ALT İŞVERENİN DEĞİŞMESİNİN TİS UYGULANMASINA ETKİLİ OLMADIĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/21097 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/29126 6356 S. STK. /18,37
   Tarihi: 26.12.2016
   • ALT İŞVERENİN TARAFI OLDUĞU TİS YÜRÜRLÜK SÜRESİ DOLMADAN ALT İŞVERENİN DEĞİŞMESİNİN TİS UYGULANMASINA ETKİLİ OLMADIĞI • YENİ ALT İŞVERENE İŞYERİNİ DEVREDEN ALT İŞVERENİN SENDİKA AİDATI KESME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DEVİR TARİHİNE KADAR SÜRECEĞİ

  • İŞÇİNİN ÜCRETİ KIDEMİ GİBİ HESAP UNSURLARININ İŞVERENCE BİLİNEBİLİR OLDUĞU

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/33088 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/29156 4857 S. İşK. /8,28
   Tarihi: 26.12.2016
   • İŞÇİNİN ÜCRETİ KIDEMİ GİBİ HESAP UNSURLARININ İŞVERENCE BİLİNEBİLİR OLDUĞU • İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİNİN GEREKMESİ

  • ŞÜPHE FESHİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/746 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/34 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 16.01.2017
   • ŞÜPHE FESHİ • ŞÜPHE FESHİNİN İŞÇİNİN YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN BİR FESİH TÜRÜ OLDUĞU • ŞÜPHENİN FESİH ANINDA BULUNAN OBJEKTİF OLAY VEYA EMARELERE DAYANMASININ ŞÜPHE FESHİ İÇİN ZORUNLU OLDUĞU • HAKLI OLMASA DA GEÇERLİ FESİH

  • GRUP ŞİRKETLERİ VEYA HOLDİNG BÜNYESİNDE YER ALAN ŞİRKETLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUK İÇİN ZORUNLU OLDUĞU

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/14502 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/95 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 16.01.2017
   • GRUP ŞİRKETLERİ VEYA HOLDİNG BÜNYESİNDE YER ALAN ŞİRKETLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUK İÇİN ZORUNLU OLDUĞU • SADECE ORGANİK BAĞ’IN YETERLİ OLMADIĞI İŞYERİ DEVRİ, ALT İŞVEREN VE BİRLİKTE İSTİHDAM OLGULARININ DA ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/14864 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/558 4857 S. İşK. /17,25 1475 S. İşK. /14
   Tarihi: 19.01.2017
   • İŞÇİNİN YILLIK İZİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNE AYKIRI BİR BİÇİMDE BİR BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMASININ HAKLI NEDENLE FESİH AĞIRLIĞINDA BİR DAVRANIŞ OLMADIĞI • KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞLETMESEL NEDEN

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2017/829 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/613 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 23.01.2017
   • İŞLETMESEL NEDEN • FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİ

  • İŞVERENİN YÖNETİM HAKKININ KAPSAMI VE SINIRLARI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/483 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/716 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 23.01.2017
   • İŞVERENİN YÖNETİM HAKKININ KAPSAMI VE SINIRLARI • İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI KAPSAMINDA İŞ SÖZLEŞMESİNDE ÇERÇEVESİ ÇİZİLEN İŞİN NERDE NE ZAMAN NASIL YAPILACAĞI KONUSUNDA TALİMAT VEREBİLECEĞİ • YÖNETİM HAKKINA DAYALI OLARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASLİ UNSURLARININ TEK TARAFLI DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ • İŞYERİNDE DÜZENİ SAĞLAMAK İÇİN TALİMAT VERME HAKKINA SAHİP OLAN İŞVERENİN İŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARINI İHLAL EDEN TALİMATLAR VEREMEYECEĞİ • YÖNETİM HAKKINI İŞVERENİN İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİ DOLANMAK İÇİN KULLANMAYACAĞI • YÖNETİM HAKKININ İŞ SÖZLEŞMESİ VEYA TİS İLE DARALTILIP GENİŞLETİLEBİLECEĞİ • USULSÜZ SİPARİŞLER VERİLEN İŞYERİNDE BUNU GÖREN İŞÇİLERİN KENDİ AMİRLERİ DIŞINDA ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ BİLGİLENDİRMEMİŞ OLMASI • İŞÇİYE DUYULAN GÜVENİN SARSILMASI • GEÇERLİ FESİH

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINA DAYANAN FESİH

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2017/633 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/775 4857 S. İşK. /18-21,25
   Tarihi: 23.01.2017
   • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINA DAYANAN FESİH • DAVRANIŞLARA DAYALI FESİHTE İŞÇİNİN SOMUT SÖZLEŞME YÜKÜMLÜĞÜNÜN İHLALİ İHLALİN AĞIRLIĞI İŞÇİNİN İSTESE YÜKÜMLÜLÜĞÜ İHLALDEN KAÇINIP KAÇINMAYACAĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • DAVRANIŞLARA DAYALI FESİHTE İŞÇİNİN SOMUT SÖZLEŞME YÜKÜMLÜĞÜNÜ İHLALİN YANINDA İŞVERENİN BU İHLAL NEDENİYLE İŞLETMESEL MENFAATLERİNİN DE ZARAR GÖRMÜŞ OLMASININ GEREKMESİ • İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARININ SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  • İŞLETMESEL KARARIN YARGISAL DENETİMİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2017/514 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/1057 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 26.01.2017
   • İŞLETMESEL KARARIN YARGISAL DENETİMİ • İŞLETMESEL KARARIN TUTARLILIK, ÖLÇÜLÜLÜK, KEYFİLİK VE FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİ AÇISINDAN DENETLENMESİNİN GEREKMESİ • İŞVERENİN YÖNETİM YETKİSİNE DAYALI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FESİHTE YÖNETİM YETKİSİNİ KEYFİ OLARAK KULLANAMAYACAĞI

  • İŞÇİDEN İŞE GİRERKEN BOŞ SENET ALINMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/466 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/1079 4857 S. İşK. /32
   Tarihi: 26.01.2017
   • İŞÇİDEN İŞE GİRERKEN BOŞ SENET ALINMASI • İŞÇİDEN İŞE GİRERKEN ALINAN BOŞ SENEDİN İCRA TAKİBİNE KONULMASI • İŞÇİNİN BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI SÜRERKEN SENET MİKTARINI İCRAYA ÖDEMEK ZORUNDA KALMASI DAVAYA İSTİRDAT DAVASI OLARAK DEVAM ETMESİ • İŞÇİDEN SENEDİN TEMİNAT SENEDİ OLARAK ALINMIŞ OLMASI, İŞVERENİN KANITLANABİLİR BİR ZARAR İDDİASININ BULUNMAMASI, BORÇ İLİŞKİSİNİN NEDENİNE İLİŞKİN SAVUNMA YAPILMAMIŞ OLMASI YAŞAMIN OLAĞAN AKŞINA AYKIRI SENET VERİLMESİ NEDENİYLE İŞÇİNİN BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ YASASININ KAPSAMI DIŞINDA KALDIĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/30630 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/1090 4857 S. İşK. /4
   Tarihi: 26.01.2017
   • EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ YASASININ KAPSAMI DIŞINDA KALDIĞI • YAPILAN İŞİN EV HİZMETLERİ KAVRAMININ KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞVERENE DAVA AÇMIŞ OLAN TANIK ANLATIMININ SONUCA ULAŞMADA  TEK BAŞINA YETERLİ OLMAYACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/1537 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/1393 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 07.02.2017
   İŞVERENE DAVA AÇMIŞ OLAN TANIK ANLATIMININ SONUCA ULAŞMADA TEK BAŞINA YETERLİ OLMAYACAĞI • ASI NEDENİYLE İŞVERENE HUSUMETİNİN OLMASI • FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞININ KANITLANAMAMASI

  • İŞYERİNDE İŞVERENİN ESAS FAALİYETİ DIŞINDA KALAN HİZMETLERİN BİR BÜTÜN OLARAK ALT İŞVERENE DEVREDİLMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/500 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/1875 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 09.02.2017
   • İŞYERİNDE İŞVERENİN ESAS FAALİYETİ DIŞINDA KALAN HİZMETLERİN BİR BÜTÜN OLARAK ALT İŞVERENE DEVREDİLMESİ • ALT İŞVERENE DEVİR İŞLEMİNDE HERHANGİ BİR HUKUKA AYKIRILIĞIN OLMAMASI • ALT İŞVERENE DEVİR NEDENİYLE İSTİHDAM FAZLALIĞININ OLUŞMASI • İŞLETMESEL KARARIN TUTARLI UYGULANMASI • GEÇERLİ FESİH

  • KIDEM İHBAR TAZMİNATININ ŞÜPHE FESHİNDE ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/2685 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/1990 1475 S. İşK. /14
   Tarihi: 13.02.2017
   • ŞÜPHE FESHİ • KIDEM İHBAR TAZMİNATININ ŞÜPHE FESHİNDE ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN HER HAFTA İÇİN AYRI HESAPLANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/2420 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/2083 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 13.02.2017
   FAZLA ÇALIŞMANIN HER HAFTA İÇİN AYRI HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • SENDİKAL TAZMİNAT

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/319 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/2341 4857 S. İşK. /18-21 6356 S. STK/25
   Tarihi: 16.02.2017
   • SENDİKAL TAZMİNAT • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH YAPILIP YAPILMADIĞININ BELİRLENMESİNDE ÖLÇÜTLER

  • USULİ KAZANILMIŞ HAK

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/2144 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/2357 4857 S. İşK. /57
   Tarihi: 16.02.2017
   • USULİ KAZANILMIŞ HAK • BOZMA KARARINA UYMA İLE USULİ KAZANILMIŞ HAK DOĞABİLECEĞİ • YARGITAY BOZMA KARARININ DIŞINDA TUTULAN HAKLAR İÇİN DE USULİ KAZANILMIŞ HAK DOĞABİLECEĞİ

  • MADDİ HATANIN USULİ KAZANILMIŞ HAK DOĞURAMAYACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/2261 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/2364 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 16.02.2017
   • MADDİ HATANIN USULİ KAZANILMIŞ HAK DOĞURAMAYACAĞI • YARGITAY’IN MADDİ HATAYA DAYALI KARARINA YEREL MAHKEMECE UYULMUŞ OLSA DAHİ USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN DOĞMAYACAĞI

  • ALT İŞVEREN SÖZLEŞMESİNİN ASIL İŞYERİ İLE SONA ERMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/32319 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/3213 4857 S. İşK. /2, 18-21
   Tarihi: 23.02.2017
   • ALT İŞVEREN SÖZLEŞMESİNİN ASIL İŞYERİ İLE SONA ERMESİ • YENİ ALT İŞVERENİN ESKİ ALT İŞVEREN İŞÇİYLE ÇALIŞMAK İSTEMEMESİ • ALT İŞVEREN AÇISINDAN FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİNE UYUP UYMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • HAKLI NEDENLE FESİH HAKKINI KULLANMAK İÇİN GEREKLİ HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN FESHE YETKİLİ MAKAMIN ÖĞRENDİĞİ TARİHTEN İŞLEYECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/5668 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/3753 4857 S. İşK. /18-21,26
   Tarihi: 27.02.2017
   HAKLI NEDENLE FESİH HAKKINI KULLANMAK İÇİN GEREKLİ HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN FESHE YETKİLİ MAKAMIN ÖĞRENDİĞİ TARİHTEN İŞLEYECEĞİ

  • İlave tediye ödemesi yapılması için işverenin kamu kuruluşu olmasının gerekmesi

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/3791 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/3846 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 27.02.2017
   • İlave tediye ödemesi yapılması için işverenin kamu kuruluşu olmasının gerekmesi • Kamu kuruluşu kavramından anlaşılması gereken

  • KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA FAALİYET GÖSTEREN ALT İŞVERENLERİN HER BİR HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİNİN FARKLI ALT İŞVEREN İŞYERİ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ 

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/16650 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/4576 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 06.03.2017
   • KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA FAALİYET GÖSTEREN ALT İŞVERENLERİN HER BİR HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİNİN FARKLI ALT İŞVEREN İŞYERİ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ • KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA FAALİYET GÖSTEREN ALT İŞVERENLERİN İŞLETME KAVRAMININ İSTİSNASINI OLUŞTURDUĞU • KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA FAALİYET GÖSTEREN ALT İŞVERENLERLE BİR YILDAN AZ SÜRE KALMIŞ OLSA DA İHALE SÜRESİNİN BİTİMİNE KADAR GEÇERLİ TİS İMZALANABİLECEĞİ

  • ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVERENİN ALT İŞVERENİN İŞÇİLERİNE KARŞI MÜTESELSİLEN SORUMLU OLDUKLARI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/5804 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/4594 4857 S. İşK. /2
   Tarihi: 06.03.2017
   • ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVERENİN ALT İŞVERENİN İŞÇİLERİNE KARŞI MÜTESELSİLEN SORUMLU OLDUKLARI • ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞUNUN ALT İŞVERENİN SORUMLULUĞUNU AŞAMAYACAĞI • ZAMAN AŞIMI İTİRAZINIZDA BULUNMAYAN ASIL İŞVEREN AÇISINDAN DA ZAMAN AŞIMI İTİRAZININ DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

  • Toplu iş sözleşmesinden yararlanmanın sendika üyelik tarihinden başlayacağı

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/3017 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/4610 6356 S. STK. /39
   Tarihi: 06.03.2017
   • Toplu iş sözleşmesinden yararlanmanın sendika üyelik tarihinden başlayacağı • Mevsimlik işçilikte geçen kıdem sürelerinin toplanarak kıdeme bağlı ücret belirlenmesinde (intibakında) dikkate alınmasının gerekmesi • İntibak işlemi yapılmadığı için aynı işi yapan işçiler arasında doğan farklı ücretlerin eşitlik ilkesine aykırı olduğu • Toplu iş sözleşmesi ile işverenin yönetim hakkının sınırlandırılmış olduğu

  • Fazla çalışmaların kayıtlara dayalı hesaplandığı durumlarda fazla çalışmadan taktiri indirim yapılamayacağı

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/5961 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/4647 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 06.03.2017
   Fazla çalışmaların kayıtlara dayalı hesaplandığı durumlarda fazla çalışmadan taktiri indirim yapılamayacağı

  • İŞİN SÜREKLİ BİR İŞ OLMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/5658 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/4972 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 09.03.2017
   • İŞİN SÜREKLİ BİR İŞ OLMASI • ANAHTAR TESLİM İHALE KOŞULLARININ BULUNMAMASI • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE SORUMLULUK

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ