• İŞÇİNİN TAZMİNAT NİTELİĞİNDEKİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/12307 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/3665 4857 S. İşK/32,57 6098 S.TBK/146
   Tarihi: 13.03.2017
   • ZAMANAŞIMI • İŞÇİNİN TAZMİNAT NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN ON YIL OLDUĞU • ÜCRET NİTELİĞİNDEKİ İŞÇİLİK ALACAKLARININ BEŞ YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRESİNE TABİ OLDUĞU • ÇALIŞIRKEN KULLANILMAYAN YILLIK ÜCRETİ İZİN ALACAĞININ FESİHTEN İTİBAREN BEŞ YIL GEÇİNCE ZAMAN AŞIMINA UĞRAYACAĞI

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/6664 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/3766 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 13.03.2017
   • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESHİN AMACININ CEZA VERMEK VEYA YAPTIRIM UYGULAMAK OLMADIĞI • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİHTE AMACIN SÖZLEŞMESEL YÜKÜMLÜKLERİ İŞÇİNİN İHLALİ RİZİKOSUNDAN KAÇINMAK OLDUĞU • İŞÇİNİN KUSUR VE İHMALİNE DAYANMAYAN SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIŞLARIN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

  • BARIŞÇIL TOPLU EYLEM HAKKI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/29146 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/3776 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 13.03.2017
   • BARIŞÇIL TOPLU EYLEM HAKKI • BARIŞÇIL TOPLU EYLEM HAKKININ ÖLÇÜLÜ OLMASININ VE İŞVERENE ÖZEL ZARAR VERME KASTINI İÇERMEMESİNİN GEREKMESİ • TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN VE YASAN KAYNAKLANMAYAN BİR TOPLULUĞUN TEMSİLCİLERİNİN YETKİLİ SENDİKANIN BULUNDUĞU İŞYERİNDE TEMSİLCİ OLARAK TANINMAYACAĞI

  • Ödeme belgesi

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/13229 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/4131 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 16.03.2017
   • Ödeme belgesi • Ödeme belgesinden ödemenin hangi alacağa ilişkin yapıldığının anlaşılmaması durumunda ilk muaccel olan alacaktan mahsup işleminin yapılacağı • Tarafların ancak kendi lehlerine olan olaylar için isticvap edilebileceği

  • İŞÇİNİN İŞVERENE VERDİĞİ ZARARIN 30 GÜNLÜK ÜCRETİ AŞMAMASI HALİNDE HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/8071 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/4302 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 20.03.2017
   • İŞÇİNİN İŞVERENE VERDİĞİ ZARARIN 30 GÜNLÜK ÜCRETİ AŞMAMASI HALİNDE HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞMAYACAĞI • İŞÇİNİN İŞVERENE VERDİĞİ ZARAR 30 GÜNLÜK ÜCRETİNİ AŞMASA DA İŞÇİNİN DAVRANIŞI İŞYERİNDE OLUMSUZLUKLARA NEDEN OLMUŞSA GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLABİLECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN ESASLARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/8428 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/4715 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 23.03.2017
   • FAZLA ÇALIŞMANIN ESASLARI • FAZLA ÇALIŞMA HESABINA ESAS ALINACAK ÜCRET

  • İŞÇİNİN DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ İÇİNE DAVA AÇABİLECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/6250 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/4721 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 23.03.2017
   • İŞÇİNİN DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ İÇİNE DAVA AÇABİLECEĞİ • İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN İŞÇİNİN KABUL ETMEME HAKKININ BULUNMASI • İŞÇİNİN KABULÜNÜN BULUNMAMASINA KARŞIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASININ FESİH ANLAMINA GELECEĞİ • İŞÇİNİN RIZASI DIŞINDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASINDA İŞE İADE DAVASI AÇABİLECEĞİ • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINDIĞININ TESPİTİNİ İSTEMESİNDE GÜNCEL HUKUKİ YARARININ BULUNMADIĞI

  • YILLIK İZNİN KULLANILDIĞININ İSPATA ELVERİŞLİ YAZILI BELGE İLE YAPILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/4051 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/4843 4857 S. İşK/57
   Tarihi: 27.03.2017
   • YILLIK İZNİN KULLANILDIĞININ İSPATA ELVERİŞLİ YAZILI BELGE İLE YAPILMASININ GEREKMESİ • MATBU ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ TARİH KISIMLARI DOLDURULMUŞ İZİN DEFTERİ VE BORDROLARLA DOĞRULANMAYAN BELGELERLE YILLIK İZNİN KULLANILDIĞININ İSPAT EDİLEMEYECEĞİ

  • SENDİKAL TAZMİNAT

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/7320 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/4974 6356. S. STSK/25
   Tarihi: 27.03.2017
   • SENDİKAL TAZMİNAT • İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI AÇAMAMASININ SENDİKAL TAZMİNAT TALEPLİ DAVA AÇMASINA ENGEL OLMAYACAĞI • SENDİKAL NEDENLERİN İSPATINDA SENDİKALAŞMA SÜRECİNİN KRONOLOJİK GELİŞİMİNE DE BAKILMASININ GEREKMESİ

  • İŞ SÖZLEŞMESİNE SADECE İŞÇİ ALEYHİNE CEZAİ ŞART KONULAMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/19244 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/5337 4857 S. İşK/8
   Tarihi: 30.03.2017
   • İŞ SÖZLEŞMESİNE SADECE İŞÇİ ALEYHİNE CEZAİ ŞART KONULAMAYACAĞI • KARŞILIKLILIK PRENSİBİNİN CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİLİK KOŞULU OLDUĞU • İŞÇİ İÇİN KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞARTIN TUTARININ İŞVEREN İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZAİ ŞARTI AŞAMAYACAĞI

  • EŞİT DAVRANMA İLKESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/8204 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/5375 4857 S. İşK/5
   Tarihi: 30.03.2017
   • EŞİT DAVRANMA İLKESİ • EŞİT DAVRANMA İLKESİNİN İŞVERENİN YÖNETİM HAKKINI SINIRLANDIRDIĞI • EŞİT DAVRANMA BORCUNA AYKIRI DAVRANILIP DAVRANILMADIĞINI SAPTAMAK İÇİN OBJEKTİF VE SÜBJEKTİF NİTELİKLERİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRTILABİLİR İKİ VEYA DAHA FAZLA İŞÇİNİN BULUNMASININ GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESHİN ÖNCELİKLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ İŞÇİNİN İHLAL ETMİŞ OLMASINI GEREKTİRDİĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/8373 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/6004 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 06.04.2017
   • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESHİN ÖNCELİKLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ İŞÇİNİN İHLAL ETMİŞ OLMASINI GEREKTİRDİĞİ • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜKLERİNİN İHLAL EDİP ETMEDİĞİNİN BELİRLENMESİNDE ÖZEN BORCU VE DÜRÜSTLÜK KURALLARINA GÖRE YAN EDİMLERİNİN DE DİKKATE ALINACAĞI

  • İŞÇİNİN ÜCRETİNİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİNİN İŞÇİYE HAKLI FESİH HAKKI VERECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/19856 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/6459 4857 S. İşK/24,32
   Tarihi: 13.04.2017
   • İŞÇİNİN ÜCRETİNİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİNİN İŞÇİYE HAKLI FESİH HAKKI VERECEĞİ

  • OTUZ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİNDE AYNI İŞVERENİN AYNI İŞKOLUNDA ÇALIŞAN TÜM İŞÇİLERİN DİKKATE ALINACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/11203 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/7807 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 04.05.2017
   • OTUZ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİNDE AYNI İŞVERENİN AYNI İŞKOLUNDA ÇALIŞAN TÜM İŞÇİLERİN DİKKATE ALINACAĞI • OTUZ İŞÇİNİN TESPİTİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAM EDİYOR OLMASININ YETERLİ OLMASI AYRICA FİİLEN ÇALIŞMANIN ARANMAYACAĞI • GRUP ŞİRKETLERDE BİRLİKTE İSTİHDAM EDİLEN ORGANİK BAĞ OLAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLARIN DA OTUZ İŞÇİ SAYISINDA DİKKATE ALINACAĞI • İŞ KANUNU KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞÇİLERİN OTUZ İŞİ SAYISININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN İŞVERENİN ONAYI OLMADAN TEK YANLI OLARAK YILLIK İZİN KULLANMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/9286 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/7837 4857 S. İşK/25,41,63
   Tarihi: 04.05.2017
   • İŞÇİNİN İŞVERENİN ONAYI OLMADAN TEK YANLI OLARAK YILLIK İZİN KULLANMAYACAĞI • DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA HAKLI FESİH HAKKI VERMEYECEĞİ • PARÇA BAŞI ÜCRETLE YÜZDE USULÜ İLE ÇALIŞMALARDA YEVMİYE ESASINA GÖRE ÇALIŞMADA FAZLA ÇALIŞMAYA ESAS ÜCRETTİN VE FAZLA ÇALIŞMANIN HESAPLANMA ESASLARI

  • YURT İÇİNDE ÇALIŞAN TIR ŞOFÖRLERİNİN FAZLA ÇALIŞMAYI HER TÜRLÜ DELİLLE KANITLAYABİLECEKLERİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/4710 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/7913 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 04.05.2017
   • YURT İÇİNDE ÇALIŞAN TIR ŞOFÖRLERİNİN FAZLA ÇALIŞMAYI HER TÜRLÜ DELİLLE KANITLAYABİLECEKLERİ • YURT DIŞI SEFERLERİNDE ÇALIŞAN TIR ŞOFÖRLERİNİN SALT TANIK DELİLİNE DAYANARAK FAZLA ÇALIŞMAYI KANITLAYAMAYACAĞI

  • İŞVERENİN TEMEL ÜCRETİ BÖLMEK SURETİYLE ÜCRET DIŞINDAKİ İŞÇİLİK ALACAKLARINI DA ÖDENMİŞ GİBİ GÖSTERMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/20512 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/8006 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 08.05.2017
   • İŞVERENİN TEMEL ÜCRETİ BÖLMEK SURETİYLE ÜCRET DIŞINDAKİ İŞÇİLİK ALACAKLARINI DA ÖDENMİŞ GİBİ GÖSTERMESİ • GERÇEĞİ YANSITMAYAN TAHAKKUKLARA İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ

  • FESHİN YARGISAL DENETİMİNE ESAS ÖLÇÜTLER

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/7301 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/8075 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 08.05.2017
   • FESHİN YARGISAL DENETİMİNE ESAS ÖLÇÜTLER • FESHİN BİÇİMSEL KOŞULLARINA UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ İŞVERENİN ÖNCELİKLE KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

  • DENİZ İŞ KANUNDA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASININ SINIRLANDIRILMAMIŞ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/9036 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/8163 854 S. D. İşK/7
   Tarihi: 09.05.2017
   • DENİZ İŞ KANUNDA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASININ SINIRLANDIRILMAMIŞ OLMASI • SÜRESİNDEN ÖNCE SONA ERDİRİLEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN DENİZ İŞ YASASINA GÖRE BAKİYE SÜRE ÜCRETİ İSTEYEBİLECEĞİ

  • İŞÇİNİN ÇALIŞIRKEN İŞVERENLE AYNI ALANDA FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKET KURMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/20966 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/8282 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 09.05.2017
   • İŞÇİNİN ÇALIŞIRKEN İŞVERENLE AYNI ALANDA FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKET KURMASI • SADAKAT BORCUNA AYKIRILIK NEDENİYLE HAKLI FESİH

  • ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ASIL İŞVERENİN İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİNDE DEĞİŞEN ALT İŞVERENLERE İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/9515 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/8394 4857 S. İşK/2, 6, 17-21 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 11.05.2017
   • ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ASIL İŞVERENİN İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİNDE DEĞİŞEN ALT İŞVERENLERE İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI • İŞYERİ DEVRİNE İLİŞKİN SORUMLULUK • KIDEM TAZMİNATINDAN DEVREDEN İŞVERENİN İKİ YILLIK SÜRE SINIRI OLMAKSIZIN KENDİ DÖNEMİ İÇİN SORUMLU OLACAĞI • FESHE BAĞLI HAKLARDAN SON İŞVERENİN SORUMLU OLACAĞI

  • İŞVERENİN BİR BAŞKA İŞÇİSİNE SATAŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2016/13272 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/8406 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 11.05.2017
   • İŞVERENİN BİR BAŞKA İŞÇİSİNE SATAŞMA • SATAŞMAYI BAŞLATMASA DA SÜRDÜREN VE İŞYERİNDE OLUMSUZLUĞUN DOĞMASINA NEDEN OLAN İŞÇİ AÇISINDAN GEÇERLİ FESHİN KOŞULLARININ OLUŞACAĞI

  • SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/4826 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/9393 BK/66
   Tarihi: 30.05.2017
   • SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME • SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDE 2 VE 10 YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRELERİNİN OLDUĞU • SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDE GERİ VERME BORCUNUN KAPSAMININ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞENİN İYİ NİYETLİ OLUP OLMAMASINA GÖRE BELİRLENECEĞİ • KENDİ ARACINI KİRALAYAN KİŞİNİN ARAÇTA ŞOFÖR OLARAK ÇALIŞMASI HALİNDE HİZMET AKDİNİN OLUŞACAĞI

  • ARA DİNLENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/5302 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/9751 4857 S. İşK/63
   Tarihi: 05.06.2017
   • ARA DİNLENMESİ • DÖRT SAAT VE DAHA KISA ÇALIŞMALARDA 15 DAKİKA DÖRT SAATTEN FAZLA 7.5 SAATTEN AZ ÇALIŞMALARDA YARIM SAAT, 7,5 SAATTİ AŞAN ÇALIŞMALARDA 11 SAATTE KADAR (11 SAAT DAHİL) 1 SAAT, 11 SAATTEN FAZLA ÇALIŞMALARDA İSE EN AZ 1,5 SAAT ARA DİNLENMESİ VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • DEVAMSIZLIK

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/21337 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/9806 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 06.06.2017
   • DEVAMSIZLIK • İŞYERİNE GELİP ÇALIŞMAMANIN DEVAMSIZLIK OLARAK KABUL EDİLMEYECEĞİ BU DURUMUN AYRI BİR FESİH NEDENİ OLUŞTURDUĞU • DEVAMSIZLIĞIN HAKLI FESİH NEDENİ OLABİLMESİ İÇİN BİR AY İFADESİNİN TAKVİM AYI OLARAK DEĞİL DEVAMSIZLIKTAN SONRA GEÇECEK SÜRE OLARAK ALINMALIDIR

  • AYNI TARAFLAR ARASINDA AYNI HİZMET AKDİNDEN DOĞAN TALEPLERİN DAVA DİLEKÇESİNDE İSTENMESE DAHİ NİSPİ HARCI YATIRILARAK ISLAH DİLEKÇESİYLE İSTENİLEBİLECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/5230 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/9913 4857 S. İşK/17,25
   Tarihi: 06.06.2017
   • AYNI TARAFLAR ARASINDA AYNI HİZMET AKDİNDEN DOĞAN TALEPLERİN DAVA DİLEKÇESİNDE İSTENMESE DAHİ NİSPİ HARCI YATIRILARAK ISLAH DİLEKÇESİYLE İSTENİLEBİLECEĞİ • USUL EKONOMİSİ

  • ZAMANAŞIMI İTİRAZININ ISLAH DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İKİ HAFTA İÇERİSİNDE YAPILABİLECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/5304 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/9962 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 08.06.2017
   • ZAMANAŞIMI İTİRAZININ ISLAH DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İKİ HAFTA İÇERİSİNDE YAPILABİLECEĞİ

  • İSTİFA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/5102 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/10030 4857 S. İşK/17,24 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 08.06.2017
   • İSTİFA • İŞÇİNİN İSTİFA ETTİĞİ DÖNEMDE ÖDENMEMİŞ İŞÇİ ALACAKLARININ OLMASI HALİNDE İSTİFANIN ÖDENMEMİŞ İŞÇİ ALACAKLARINA DAYANDIĞININ KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ • KIDEM TAZMİNATI • HAKLI NEDENLE DE OLSA İSTİFA EDEN İŞÇİNİN İHBAR TAZMİNATI HAK EDEMEYECEĞİ

  • ISLAH DİLEKÇESİNDE FAİZ İSTENİLMEDİĞİ DURUMLARDA FAİZE KARAR VERİLMESİNİN TALEPLE BAĞLILIK KURALINA AYKIRI OLDUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/21483 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/10077 4857 S. İşK/41 6100 S. HMK/26
   Tarihi: 08.06.2017
   • ISLAH DİLEKÇESİNDE FAİZ İSTENİLMEDİĞİ DURUMLARDA FAİZE KARAR VERİLMESİNİN TALEPLE BAĞLILIK KURALINA AYKIRI OLDUĞU • ISLAH DİLEKÇESİNDE AYRICA FAİZ İSTENİLMEMİŞSE ISLAH DİLEKÇESİNDE TALEP EDİLEN KISMA FAİZ UYGULANAMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN İŞYERİNE ALKOL ALARAK GELMESİNİN YASAK OLMADIĞI SARHOŞ HELMESİNİN YASAKLANMIŞ OLDUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/14655 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/10166 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 12.06.2017
   • İŞÇİNİN İŞYERİNE ALKOL ALARAK GELMESİNİN YASAK OLMADIĞI SARHOŞ HELMESİNİN YASAKLANMIŞ OLDUĞU • İŞÇİNİN ALKOL ALDIĞI YERİN İŞYERİNE YAKIN OLSA DA • İŞÇİYE KALMASI İÇİN TAHSİS EDİLEN YER OLMASI NEDENİYLE İŞYERİ SAYILAMAYACAĞI • İŞÇİNİN MESAİ SAATLERİ DIŞINDA KALMASI İÇİN KENDİSİNE TAHSİS EDİLEN YERDE ALKOL ALMASININ ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

  • ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ EN AZ 900 GÜNLÜK PRİM GÜN SAYISININ HESABINDA  ASKERLİK BORÇLANMASININ DİKKATE ALINAMAYACAĞI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/19512 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/695 5510 S. SGK. /32
   Tarihi: 07.02.2017
   • ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ EN AZ 900 GÜNLÜK PRİM GÜN SAYISININ HESABINDA ASKERLİK BORÇLANMASININ DİKKATE ALINAMAYACAĞI

  • RÜCUAN TAZMİNAT

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/10649 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/1232 5510 S. SGK. /23
   Tarihi: 20.02.2017
   • RÜCUAN TAZMİNAT • BAKİYE ÖMRÜN TRH ‘010 TABLOSUNA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • AKTİF DÖNEMİN 60 YAŞA KADAR OLAN SÜRE SONRASININ PASİF DÖNEM OLARAK KABUL EDİLECEĞİ • PASİF DÖNEM İÇİN ZARAR HESABI YAPILABİLMESİ İÇİN MESLEKTE KAZANMA KAYIP ORANININ %60’IN ÜZERİNDE OLMASININ ARANACAĞI • MESLEKTE KAZANMA KAYIP ORANI %60’IN ÜZERİNDE OLSA DAHİ SİGORTALI YAŞLILIK AYLIĞI ALIYORSA PASİF DÖNEM ZARAR HESABININ YAPILAMAYACAĞI • ISKONTODA %5 ORANIN ALINACAĞI

  • SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/18906 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/1644 506 S. SSK. /79
   Tarihi: 02.03.2017
   • SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN HİZMETİN GEÇTİĞİ YILIN SONUNDAN BAŞLAYARAK 5 YILIN GEÇMESİYLE DOLACAĞI • KURUMUMA BİLDİRİM YAPILMADAN ÖNCEKİ SÜRELERİN KESİNTİSİZ OLMASI HALİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN HİZMETİN SONA ERDİĞİ YILI TAKİP EDEN YILBAŞINDAN BAŞLAYACAĞI BİLDİRİM TARİHİNİN ESAS ALINAMAYACAĞI

  • İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ İŞVERENLERİN OBJEKTİF ÖZEN YÜKÜMLÜĞÜ BULUNDUĞU

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/11423 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/1772 5510 S. SGK. /23
   Tarihi: 06.03.2017
   • İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ İŞVERENLERİN OBJEKTİF ÖZEN YÜKÜMLÜĞÜ BULUNDUĞU • İŞÇİNİN TECRÜBELİ OLDUĞU VEYA DİKKATLİ ÇALIŞMIŞ OLSAYDI YAKLAŞIMIYLA İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN GÖZ ARDI EDİLEMEYECEĞİ

  • EŞİ ÜZERİNDEN AYLIK ALAN SİGORTALIYA BAĞ KUR SİGORTALISI BABASI ÜZERİNDEN DE YETİM AYLIĞI BAĞLANAMAYACAĞI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/20038 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/2369 5510 S. SGK. /54
   Tarihi: 21.03.2017
   • EŞİ ÜZERİNDEN AYLIK ALAN SİGORTALIYA BAĞ KUR SİGORTALISI BABASI ÜZERİNDEN DE YETİM AYLIĞI BAĞLANAMAYACAĞI

  • İŞ KAZASINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DE ETKİLİ OLMASI HALİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSUR ORANIN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/20791 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/559 6098 S. TBK. /49,51
   Tarihi: 06.02.2017
   • İŞ KAZASINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DE ETKİLİ OLMASI HALİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSUR ORANIN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • İŞ KAZASI MEYDANA GELDİĞİNDE HER TÜRLÜ SAĞLIK YARDIMININ KURUMCA KARŞILANACAĞI • MANEVİ TAZMİNATIN NİTELİĞİ VE BELİRLENME İLKELERİ

  • MANEVİ TAZMİNATIN OLAYIN ÖZELLİĞİNE SİGORTALININ SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANINA GÖRE DÜŞÜK BELİRLENMİŞ OLMASI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/16801 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/960 6098 S. TBK. /49,51
   Tarihi: 14.02.2017
   MANEVİ TAZMİNATIN OLAYIN ÖZELLİĞİNE SİGORTALININ SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANINA GÖRE DÜŞÜK BELİRLENMİŞ OLMASI

  • MADDİ TAZMİNAT HESAPLANIRKEN 60 YAŞA KADAR DÖNEMİN AKTİF 60 YAŞ SONRASININ PASİF DÖNEM OLARAK ALINMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/11400 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/1129 6098 S. TBK. /49,51
   Tarihi: 20.02.2017
   • MADDİ TAZMİNAT HESAPLANIRKEN 60 YAŞA KADAR DÖNEMİN AKTİF 60 YAŞ SONRASININ PASİF DÖNEM OLARAK ALINMASININ GEREKMESİ • 60 YAŞ SONRASI PASİF DÖNEMİN BAKİYE ÖMRE KADAR ASGARİ ÜCRET ESAS ALINARAK ZARAR HESABININ YAPILMASININ GEREKMESİ • MALULİYET ORANLARI ARTTIĞINDA ARTIŞ TARİHLERİ DİKKATE ALINARAK KAZANILMIŞ HAKLARDA GÖZETİLEREK FARK DÖNEMLERİNİN AYRI AYRI HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINDAN KAYNAKLANAN ZARARLARI ÖNLEM ALAM YÜKÜMLÜSÜ OLAN İŞVERENİN GİDERMEK ZORUNDA OLMASI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/9150 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/1203 6098 S. TBK. /49,51
   Tarihi: 21.02.2017
   • İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINDAN KAYNAKLANAN ZARARLARI ÖNLEM ALAM YÜKÜMLÜSÜ OLAN İŞVERENİN GİDERMEK ZORUNDA OLMASI • 6331 SAYILI YASANIN İŞVERENİN KUSURA DAYALI SORUMLULUĞUNU KUSURSUZ SORUMLULUĞUN SINIRLARINA KADAR YAKLAŞTIRMIŞ OLDUĞU

  • ASKERLİK SONRASINDA AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLANMASI HALİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN OLUŞMAYACAĞI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/5308 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/1542 5510 S. SGK. /86
   Tarihi: 02.03.2017
   • ASKERLİK SONRASINDA AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLANMASI HALİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN OLUŞMAYACAĞI • EKSİK BİLDİRİMLER HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN İŞLEMEYECEĞİ • MEVSİMLİK ÇALIŞMALARDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICININ MEVSİMLİK ÇALIŞMANIN SONA ERDİĞİ TARİH OLACAĞI

  • İŞÇİNİN HERKESİN İÇİNDE VARDİYA AMİRİNE KÜFÜR ETMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/6564 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/6237 4857 S. İşK. /17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 27.03.2017
   • İŞÇİNİN HERKESİN İÇİNDE VARDİYA AMİRİNE KÜFÜR ETMESİ • HAKLI FESİH • KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAK EDİLEMEYECEĞİ

  • ARA DİNLENMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/5831 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/7393 4857 S. İşK. /32,37, 63
   Tarihi: 03.04.2017
   • ARA DİNLENMESİ • GÜNLÜK ÇALIŞMANIN 7,5 SAAT OLDUĞUNDA YARIM SAAT, 11 SAAT DAHİL 11 SAATE KADAR 1 SAAT 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARDA 1,5 SAAT ARA DİNLENMESİ VERİLMESİNİN GEREKMESİ • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN TANIKLA KANITLANAMAYACAĞI

  • ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN ASIL İŞVERENİN İŞYERİNE İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ DURUMUNA İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/5821 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/7397 4857 S. İşK. /2 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 03.04.2017
   • ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN ASIL İŞVERENİN İŞYERİNE İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ DURUMUNA İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI • ALT İŞVEREN TARAFINDAN DIŞA VURULMUŞ FESİH İRADESİ YOKSA ALT İŞVEREN DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERMEYECEĞİ İHBAR KIDEM TAZMİNATI İSTENEMEYECEĞİ

  • ISLAHTAN SONRA ASIL İŞVEREN TARAFINDAN SÜRESİ İÇERİSİNDE  YAPILAN ZAMANAŞIMI SAVUNMASININ ASIL İŞVERENİ BAĞLAYACAĞI SÜRESİ İÇERİSİNDE ZAMANAŞIMI İTİRAZINDA BULUNMAYAN ALT İŞVERENİN ASIL İŞVERENİN ZAMANAŞIMI İTİRAZINDAN YARARLANAMAYACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/6804 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/8158 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 10.04.2017
   • ISLAHTAN SONRA ASIL İŞVEREN TARAFINDAN SÜRESİ İÇERİSİNDE YAPILAN ZAMANAŞIMI SAVUNMASININ ASIL İŞVERENİ BAĞLAYACAĞI SÜRESİ İÇERİSİNDE ZAMANAŞIMI İTİRAZINDA BULUNMAYAN ALT İŞVERENİN ASIL İŞVERENİN ZAMANAŞIMI İTİRAZINDAN YARARLANAMAYACAĞI

  • İŞYERİ TANIMI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/31536 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/8180 4857 S. İşK. /2, 18-21
   Tarihi: 10.04.2017
   • İŞYERİ TANIMI • İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMAK GEREKLİ OLAN FESİH TARİHİNDE İŞYERİNDE OTUZ İŞÇİ KOŞULUNUN BELİRLENMESİNDE BELİRLİ SÜRELİ BELİRLİ SÜRELİ TAM SÜRELİ KISMİ SÜRELİ MEVSİMLİK DAİMİ İŞÇİ AYRIMI YAPILAMAYACAĞI.

  • İŞÇİNİN 24 SAAT ÇALIŞIP 24 SAAT DİNLENDİĞİ ÇALIŞMA SİSTEMİNDE ARA DİNLENME DÜŞÜLDÜĞÜNDE GÜNDE 3 SAAT FAZLA ÇALIŞMASININ BULUNACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/21605 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/8510 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 13.04.2017
   • İŞÇİNİN 24 SAAT ÇALIŞIP 24 SAAT DİNLENDİĞİ ÇALIŞMA SİSTEMİNDE ARA DİNLENME DÜŞÜLDÜĞÜNDE GÜNDE 3 SAAT FAZLA ÇALIŞMASININ BULUNACAĞI

  • İSTİFA

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/6778 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/8521 4857 S. İşK. /17,41
   Tarihi: 13.04.2017
   • İSTİFA • İSTİFANIN İŞVERENİN KABULÜNE BAĞLI OLMAMASI • İSTİFA SONRASI İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMİŞ OLMASININ İSTİFAYI GEÇERSİZ KILACAĞI • FAZLA ÇALIŞMANIN TANIK ANLATIMI İLE KANITLANDIĞI DURUMDA YAPILAN TAKTİRİ İNDİRİMİN %50 DÜZEYİNDE YAPILMASININ UYGUN OLMAMASI

  • İŞÇİNİN NAKLEN GİTTİĞİ İŞYERİNDE ÜCRET VE SOSYAL HAKLARININ GELDİĞİ İŞYERİNDEKİ TİS YÜRÜRLÜK SÜRESİ SONA ERENE KADAR GELDİĞİ İŞYERİNDEKİ TİS’E GÖRE BELİRLENECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/19479 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/8788 6356 S. TSK. /32
   Tarihi: 17.04.2017
   • İŞÇİNİN NAKLEN GİTTİĞİ İŞYERİNDE ÜCRET VE SOSYAL HAKLARININ GELDİĞİ İŞYERİNDEKİ TİS YÜRÜRLÜK SÜRESİ SONA ERENE KADAR GELDİĞİ İŞYERİNDEKİ TİS’E GÖRE BELİRLENECEĞİ • TİS ÖZERKLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TİS İŞÇİ ALEYHİNE HÜKÜMLER GETİRİLEBİLECEĞİ • NAKİL GİTTİĞİ İŞYERİNDEKİ TİS HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAYA BAŞLAYAN İŞÇİNİN ÜCRETİNİN BU TİS’E GÖRE DÜŞÜRÜLEBİLECEĞİ

  • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESHİN YARGISAL DENETİMİNE ESAS ÖLÇÜTLER

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/32477 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/9066 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 19.04.2017
   • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESHİN YARGISAL DENETİMİNE ESAS ÖLÇÜTLER • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESHİN TUTARLILIK KEYFİLİK ÖLÇÜLÜLÜK VE FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKELERİNE UYGUN YAPILIP YAPILMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • DAVA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/7603 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/9209 6100 S. HMK. /327
   Tarihi: 24.04.2017
   • DAVA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI • KIDEM TAZMİNATININ DAVA KONUSU YAPILMASINDAN SONRA İCRA TAKİBİNDE FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASI • İCRA TAKİBİNDE SAKLI TUTULARAK TALEP EDİLMEYEN FAİZ ALACAĞININ YENİ BİR DAVA İLE İSTENMESİ • DAVA HAKKINI KÖTÜYE KULLANAN TARAFA HAKLI ÇIKSA DAHİ KARAR VE İLAM HARCININ DIŞINDAKİ YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLU OLACAĞI

  • İŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZ DAVALARINDA TESPİT EDİLEN İŞKOLUNDA KURULU SENDİKALARA DA DAVANIN YÖNELTİLMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/32035 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/9466 6356 S. TSK. /5
   Tarihi: 25.04.2017
   • İŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZ DAVALARINDA TESPİT EDİLEN İŞKOLUNDA KURULU SENDİKALARA DA DAVANIN YÖNELTİLMESİNİN GEREKMESİ

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/4199 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/10318 4857 S. İşK. /2
   Tarihi: 28.04.2017
   ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARININ İŞVERENİN GÜVEN DUYGUSUNU ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ZEDELEMİŞ OLMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/34437 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/13299 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 05.06.2017
   • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARININ İŞVERENİN GÜVEN DUYGUSUNU ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ZEDELEMİŞ OLMASI • GEÇERLİ FESİH

  • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ İŞVERENİN KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/11626 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/13327 4857 S. İşK. /32,37
   Tarihi: 05.06.2017
   • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ İŞVERENİN KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN TANIKLA İSPATLANAMAYACAĞI

  • TEMSİLCİDE YANILMA

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/5816 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/13333 6100  S. HMK. /124
   Tarihi: 05.06.2017
   • TEMSİLCİDE YANILMA • TEMSİLCİDE YANILMANIN RESEN DİKKATE ALINACAĞI • TEMSİLCİDE YANILMADA HUSUMET YOKLUĞU NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  • MEVSİMLİK İŞ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/34997 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/13786 4857 S. İşK. /53,59
   Tarihi: 12.06.2017
   • MEVSİMLİK İŞ • MEVSİMLİK İŞTE ÇALIŞANLARIN YILLIK İZİN HAKLARININ BULUNMADIĞI • BAŞLANGIÇTA MEVSİMLİK İŞTE ÇALIŞIRKEN DAHA SONRA DEVAMLILIK GÖSTERECEK ŞEKİLDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN HAK ETTİĞİ YILLIK İZİN SÜRESİNİN HESABINDA MEVSİMLİK İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTIĞI SÜRENİNDE DİKKATE ALINACAĞI

  • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN (AGİ )ÜCRET OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/33633 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/13793 4857 S. İşK. /32 193 S. GVK/23
   Tarihi: 12.06.2017
   • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN (AGİ )ÜCRET OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ • KAPICILARIN ÜCRETİNDEN GELİR VERGİSİ KESİLEMEYECEĞİ

  • İŞVERENİN GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/34981 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/13817 4857 S. İşK. /22, 21
   Tarihi: 12.06.2017
   • İŞVERENİN GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKI • GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKININ OBJEKTİF OLARAK KULLANILMASININ GEREKMESİ • GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKININ SÖZLEŞMEDE BELİRLENEN SINIRLAR İÇERİSİNDE VE İYİ NİYETLE KULLANILMASININ GEREKMESİ • NAKİL YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMADIĞI DURUMLARDA İŞÇİNİN NAKİLE RIZA GÖSTERMEMESİNİN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLUŞTURACAĞI

  • İŞÇİNİN ÜCRETİNİN İŞVEREN TARAFINDAN TEK YANLI ALINAN KARARLA DÜŞÜRÜLEMEYECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/34849 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/13914 4857 S. İşK. /322,2,63
   Tarihi: 12.06.2017
   • İŞÇİNİN ÜCRETİNİN İŞVEREN TARAFINDAN TEK YANLI ALINAN KARARLA DÜŞÜRÜLEMEYECEĞİ

  • YILLIK ÜCRETLİ İZİN

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/15910 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/13932 4857 S. İşK. /59
   Tarihi: 12.06.2017
   • YILLIK ÜCRETLİ İZİN • ÇALIŞIRKEN KULLANILMAYAN YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN NASIL SONA ERDİĞİNİN ÖNEMİNİN OLMADIĞI

  • FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKU BULUNAN BORDRO DÖNEMLERİNDE FAZLA BORDROLARDA YAZILI OLANDAN FAZLA ÇALIŞILDIĞININ YAZILI BELGEYLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/15499 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/14016 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 13.06.2017
   • FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKU BULUNAN BORDRO DÖNEMLERİNDE FAZLA BORDROLARDA YAZILI OLANDAN FAZLA ÇALIŞILDIĞININ YAZILI BELGEYLE KANITLANMASININ GEREKMESİ • İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIMAYAN BORDRO DÖNEMLERİNDE ÖDEMELER BANKA KANALIYLA YAPILMIŞ OLSA DA İŞÇİ BORDRONUN AYRINTILARINI GÖREMEDİĞİNDEN TANIK DİNLETEBİLECEĞİ • FAZLA ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞININ ÖDENDİĞİNİN TANIKLA KANITLANMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN İŞYERİNDE SATILAN ÜRÜNÜN PARASINI İŞVERENE ÖDEMEMESİ MÜŞTERİLERİ RAHATSIZ ETME BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI ARKADAŞLARINA KÜFÜR

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/35044 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/14049 4857 S. İşK. /18-21,25
   Tarihi: 13.06.2017
   • İŞÇİNİN İŞYERİNDE SATILAN ÜRÜNÜN PARASINI İŞVERENE ÖDEMEMESİ MÜŞTERİLERİ RAHATSIZ ETME BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI ARKADAŞLARINA KÜFÜR • İŞÇİNİN EYLEMLERİ HAKLI FESİH AĞIRLIĞINDA OLMASINA KARŞIN 6 İŞ GÜNLÜK HAKLI FESİH SÜRESİ GEÇMİŞ OLDUĞU İÇİN GEÇERLİ FESİH

  • TİS VEYA İŞYERİ YÖNETMELİKLERİYLE BELİRLENMİŞ DİSİPLİN KURULUNU USULÜNE UYGUN VEYA HİÇ TOPLAMADAN İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKARTILMASININ FESHİ HAKSIZ KILACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/34978 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/14058 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 13.06.2017
   • TİS VEYA İŞYERİ YÖNETMELİKLERİYLE BELİRLENMİŞ DİSİPLİN KURULUNU USULÜNE UYGUN VEYA HİÇ TOPLAMADAN İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKARTILMASININ FESHİ HAKSIZ KILACAĞI • ANCAK DİSİPLİN KURULU KARARI OLAMADAN İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARTMANIN TEK başına FESHİ GEÇERSİZ HALE GETİRMEYECEĞİ GEÇERLİ FESHİN KOŞULLARININ AYRICA ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • DERS SAATİ KARŞILIĞI ÇALIŞMA

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/34893 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/14190 4857 S. İşK. /32,46
   Tarihi: 15.06.2017
   • DERS SAATİ KARŞILIĞI ÇALIŞMA • BİR AYDA ÇALIŞTIĞI TOPLAM DERS SAATİNİN O AYDA ÇALIŞTIĞI GÜN SAYISINA BÖLÜNEREK BİR GÜNLÜK ÜCRETİNİN HESAPLANMASININ GEREKMESİ • ÇALIŞILMAYAN HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN BULUNAN GÜNLÜK ÜCRET ÜZERİNDEN AYLIK ÜCRETE EKLENMESİNİN GEREKMESİ

  • SENDİKANIN ALT İŞVERENDEN OLAN AİDAT ALACAĞINDAN ASIL İŞVERENİN SORUMLU OLMAYACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/35980 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/14699 6356 S. TSK. /18
   Tarihi: 19.06.2017
   • SENDİKANIN ALT İŞVERENDEN OLAN AİDAT ALACAĞINDAN ASIL İŞVERENİN SORUMLU OLMAYACAĞI • ASIL İŞVERENİN İŞÇİ ALACAKLARINDAN MÜTESELSİLEN SORUMLU OLDUĞU SENDİKA AİDAT ALACAĞININ BU KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ

  • VİZEYE TABİ İŞÇİNİN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN KOŞULLAR YERİNE GETİRİLMEDEN KANUNA AYKIRI BİR ŞEKİLDE İŞE ALINMIŞ OLMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/35856 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/14702 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 19.06.2017
   • VİZEYE TABİ İŞÇİNİN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN KOŞULLAR YERİNE GETİRİLMEDEN KANUNA AYKIRI BİR ŞEKİLDE İŞE ALINMIŞ OLMASI • KANUNA AYKIRI KURULAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİNİN İLERİYE ETKİLİ SONUÇ DOĞURACAĞI • İŞ SÖZLEŞMESİNİN KANUNA AYKIRILIK NEDENİYLE GEÇERSİZLİKLE SONA ERDİĞİ • İŞE İADE TALEP EDİLEMEYECEĞİ

  • SENDİKAL TAZMİNAT

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/34987 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/14762 4857 S. İşK. /18-21 6356 S. TSK/25
   Tarihi: 20.06.2017
   • SENDİKAL TAZMİNAT • SENDİKAL NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLDİĞİNİ İŞÇİNİN KANITLAMASININ GEREKMESİ • İŞE İADE DAVASI AÇILMAMIŞ OLMASININ SENDİKAL TAZMİNAT TALEBİNİ ENGELLEMEYECEĞİ • SENDİKAL NEDENLERİN VARLIĞINI GÖSTEREN OLGULAR(KARİNELER)

  • GARANTİ ÜCRET UYGULAMALI PRİM SİSTEMİNİN GARANTİ ÜCRET +PRİM USULÜNDEN FARKLI OLDUĞU

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/35300 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/14776 4857 S. İşK. /32
   Tarihi: 20.06.2017
   • GARANTİ ÜCRET UYGULAMALI PRİM SİSTEMİNİN GARANTİ ÜCRET +PRİM USULÜNDEN FARKLI OLDUĞU • PRİM TUTARININ GARANTİ ÜCRETİN ALTINDA KALMASI HALİNDE SADECE GARANTİ ÜCRETİN ÖDENECEĞİ PRİM TUTARININ GARANTİ ÜCRETİ AŞAMASI HALİNDE İSE SADECE PRİM TUTARININ ÜCRET OLARAK ÖDENECEĞİ

  • İŞÇİNİN RIZASI OLMADIĞI HALDE FAZLA ÇALIŞMA YAPMAYA ZORLANMASININ İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/8306 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/14916 4857 S. İşK. /24,41
   Tarihi: 20.06.2017
   • İŞÇİNİN RIZASI OLMADIĞI HALDE FAZLA ÇALIŞMA YAPMAYA ZORLANMASININ İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURACAĞI

  • İŞÇİLİK ALACAKLARINA UYGULANACAK FAİZİN TÜRÜ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/35657 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/15104 4857 S. İşK. /17,32, 59 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 21.06.2017
   • İŞÇİLİK ALACAKLARINA UYGULANACAK FAİZİN TÜRÜ • ÜCRET, KIDEM TAZMİNATI, 4 AYA KADAR BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNE MEVDUAT FAİZİNİN İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRETİNE YASAL FAİZİN UYGULANMASININ GEREKMESİ

  • SENDİKANIN AFİŞLERİNİN ASILMASINA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNİN SENDİKA HAKKININ İHLALİ ANLAMINA GELECEĞİ

   T.C. ANAYASA  MAHKEMESİ
   Esas No: 2014/3793 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 08.11.2017 5326 S. KK. /42
   Tarihi: 08.11.2017
   SENDİKANIN AFİŞLERİNİN ASILMASINA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNİN SENDİKA HAKKININ İHLALİ ANLAMINA GELECEĞİ

  • SENDİKA HAKKININ GÜVENCESİNİN İŞLERİN SENDİKAYA ÜYE OLMAYA İKNA AŞAMASINI DA KAPSADIĞI

   T.C. ANAYASA  MAHKEMESİ
   Esas No: 2014/15627 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 05.10.2017 6356 S. TSK. /25
   Tarihi: 05.10.2017
   • SENDİKA HAKKININ GÜVENCESİNİN İŞLERİN SENDİKAYA ÜYE OLMAYA İKNA AŞAMASINI DA KAPSADIĞI • SENDİKAL ÖZGÜRLÜKLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDE KORUMANIN DEVLETİN POZİTİF YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDA OLDUĞU

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ