• SERBEST BÖLGEDE ÇALIŞAN İŞÇİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/6509 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/486 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 17.01.2018
   • SERBEST BÖLGEDE ÇALIŞAN İŞÇİ • ÜCRETİN GELİR VERGİSİNE TABİ OLDUĞU • İŞVERENİN İŞÇİNİN ÜCRETİNDEN KESİLEN VERGİYE BİR TÜR ARACILIK YAPTIĞI • ÜCRETİN NET OLARAK ÖDENECEĞİNİN KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASININ ÜCRETTEN GELİR VERGİSİ KESİLMEYECEĞİ ANLAMINA GELMEYECEĞİ • ÜCRETTEN VERGİ KESİLMEMESİ HALİNDE KESİLMEYEN VERGİNİN İŞÇİYE İADESİNİN GEREKTİĞİ

  • TALEPLE BAĞLILIK

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/7229 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/577 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 18.01.2018
   • TALEPLE BAĞLILIK • KISMİ EDA KÜLLİ TESPİT DAVASINDA ALACAĞIN TAM OLARAK BELİRLENİP TALEP EDİLEN KISMI İÇİN HÜKÜM KURULMASININ GEREKMESİ

  • İŞYERİ DEVRİNİN TEK BAŞINA FESİH HAKKI VERMEYECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/8485 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/593 4857 S. İşK/6, 57
   Tarihi: 18.01.2018
   • İŞYERİ DEVRİNİN TEK BAŞINA FESİH HAKKI VERMEYECEĞİ • İŞYERİ DEVRİNDE FESHE BAĞLI HAKLARIN TALEP EDİLEMEYECEĞİ • KIDEM TAZMİNATINDAN DEVREDEN İŞVERENİN KENDİ DÖNEMİYLE SINIRLI SORUMLU OLDUĞU DEVİR ALAN İŞVERENİN TÜM ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SORUMLU OLACAĞI • FESHE BAĞLI HAKLAR OLAN İHBAR TAZMİNATI VE KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZİN HAKKINDAN SON İŞVERENİN SORUMLU OLACAĞI

  • ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ASIL İŞVERENİN İŞYERİNDE KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMESİ DURUMUNDA İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/7877 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/667 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 22.01.2018
   • ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ASIL İŞVERENİN İŞYERİNDE KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMESİ DURUMUNDA İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI • ALT İŞVEREN DEĞİŞTİKTEN SONRA ASIL İŞVERENİN İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN FESHE BAĞLI HAKLARINI İSTEYEBİLMESİ İÇİN SÜRESİ SONA EREN ALT İŞVEREN TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ BİR FESİH BİLDİRİMİNİN GEREKMESİ

  • ZORLAYICI NEDEN

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/22354 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/1051 4857 S. İşK/24,25
   Tarihi: 23.01.2018
   • ZORLAYICI NEDEN • İŞYERİNİN BULUNDUĞU ÜLKEDE İÇ SAVAŞ ÇIKMASI HALİNİN İŞVEREN AÇISINDAN ZORLAYICI NEDEN OLDUĞU • İŞVERENİN ZORLAYICI NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ HALİNDE KIDEM TAZMİNATI ÖDEYECEĞİ İHBAR TAZMİNATI ÖDEMEYECEĞİ

  • SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ GEREKEN KAMU KURULUŞLARI İÇERİSİNDE BULUNDUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/20565 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/1153 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 24.01.2018
   • SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ GEREKEN KAMU KURULUŞLARI İÇERİSİNDE BULUNDUĞU

  • KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN İÇERİSİNE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) DAHİL EDİLEMEYECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/8131 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/1163 4857 S. İşK/32 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 24.01.2018
   • KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN İÇERİSİNE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) DAHİL EDİLEMEYECEĞİ • KISMİ DAVADA FAİZ BAŞLANGICININ DAVA VE ISLAH TARİHİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • İŞYERİNDE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 45 SAATİN ALTINDA KARARLAŞTIRILDIĞINA İLİŞKİN İŞ SÖZLEŞMESİ VEYA BENZERİ BELGENİN BULUNMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/7015 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/1236 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 25.01.2018
   • İŞYERİNDE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 45 SAATİN ALTINDA KARARLAŞTIRILDIĞINA İLİŞKİN İŞ SÖZLEŞMESİ VEYA BENZERİ BELGENİN BULUNMASININ GEREKMESİ • HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 40 SAAT OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE BULUNMADIĞI DURUMDA FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA İSTEMİNİN REDDİNİN GEREKECEĞİ

  • BELİRSİZ ALACAK DAVASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/7480 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/1237 4857 S. İşK/32 6100 S. HMK/107
   Tarihi: 25.01.2018
   • BELİRSİZ ALACAK DAVASI • TAHSİL TALEPLİ BELİRSİZ ALACAK DAVASI • TESPİT TALEPLİ BELİRSİZ ALACAK DAVASI • KISMİ EDA KÜLLİ TESPİT NİTELİĞİNDE BELİRSİZ ALACAK DAVASI • BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇMANIN KOŞULLARI VE HUKUKİ SONUÇLARI

  • ÜCRET

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/8554 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/1436 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 05.02.2018
   • ÜCRET • İŞVERENLERİN KAYITLARDA GERÇEK ÜCRETİ GÖSTERMEMESİ • EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

  • İHBAR TAZMİNATI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/8575 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/1442 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 05.02.2018
   • İHBAR TAZMİNATI • HAKLI NEDENE DAYANMIŞ OLSA DA İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN TARAFIN İHBAR TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ

  • HAFTA TATİLİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/11204 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/1769 4857 S. İşK/46
   Tarihi: 06.02.2018
   • HAFTA TATİLİ • İŞÇİNİN TATİLDEN ÖNCEKİ ÇALIŞMA GÜNLERİNDE HAFTALIK 45 SAAT ÇALIŞMIŞ OLMASI KOŞULUYLA 24 SAAT KESİNTİSİZ HAFTA TATİLİNİ HAK EDECEĞİ • HAFTA TATİLİNİN BÖLÜNEMEYECEĞİ • 24 SAAT KESİNTİSİZ KULLANDIRILMAYAN HAFTA TATİLİNİN HİÇ KULLANDIRILMAMIŞ SAYILACAĞI

  • YILLIK İZİN, FAZLA ÇALIŞMA VE HAFTA TATİLİ ÜCRETLERİNİN ÇIPLAK ÜCRET ESAS ALINARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/8537 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/1793 4857 S. İşK/57
   Tarihi: 07.02.2018
   • YILLIK İZİN, FAZLA ÇALIŞMA VE HAFTA TATİLİ ÜCRETLERİNİN ÇIPLAK ÜCRET ESAS ALINARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • ZAMANAŞIMI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/23891 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/2030 4857 S. İşK/32 6100  S. HMK/319
   Tarihi: 08.02.2018
   • ZAMANAŞIMI • ZAMANAŞIMI DEFİNİN CEVAP DİLEKÇESİ İLE YAPILMASININ ZORUNLU OLMASI • CEVAP DİLEKÇESİNİN SÜRESİ İÇİNDE VERİLMEMESİ VEYA CEVAP DİLEKÇESİNDE ZAMANAŞIMI DEFİ’NİN İLERİ SÜRÜLMEMESİ HALİNDE AÇIK MUVAFAKAT OLMADAN ZAMANAŞIMI DEFİ’NİN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESABI İÇİN FAZLA ÇALIŞMA YAPILAN DÖNEM ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/7138 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/2031 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 08.02.2018
   • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESABI İÇİN FAZLA ÇALIŞMA YAPILAN DÖNEM ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • Yemin deliline dayanılması

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/7894 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/2034 6100 S. HMK/225
   Tarihi: 08.02.2018
   • Yemin deliline dayanılması • Yemin verilecek kişiler ve yeminin konusu • Yeminin usulü

  • MATBU İÇERİĞİNDEKİ TARİHLERİ ÇELİŞKİLİ İBRANAMEYE GEÇERLİK TANINMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/6159 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/2051 4857 S. İşK/41,59
   Tarihi: 08.02.2018
   • MATBU İÇERİĞİNDEKİ TARİHLERİ ÇELİŞKİLİ İBRANAMEYE GEÇERLİK TANINMAYACAĞI • ÇALIŞIRKEN KULLANDIRILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİN ÜCRETE DÖNÜŞECEĞİ • KULLANDIRILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİN FESİHTE SON ÜCRET ÜZERİNDEN ÖDENMESİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN NASIL SONA ERMİŞ OLDUĞUNUN ÖNEMİNİN OLMAMASI • YILLIK İZİN BELGELERİNDE İŞÇİNİN FİİLEN DE İZİN KULLANILDIĞININ ANLAŞILAMADIĞI DURUMLARDA BELGELERE İLİŞKİN İŞÇİNİN BEYANININ ALINMASININ GEREKMESİ • KISMİ EDA KÜLLİ TESPİT DAVASINDA DEĞER ARTIRIM TARİHİNE BAKILMAKSIZIN KIDEM TAZMİNATI DIŞINDAKİ TÜM ALACAKLARA DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ İŞLETİLMESİNİN GEREKMESİ

  • DÜĞÜNDE ALINAN BAHŞİŞİN HEDİYE KABUL ETMEME YASAĞINA AYKIRI EYLEM OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/6840 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/2056 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 08.02.2018
   • DÜĞÜNDE ALINAN BAHŞİŞİN HEDİYE KABUL ETMEME YASAĞINA AYKIRI EYLEM OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ • DÜĞÜNDE ALINAN BAHŞİŞİN DOĞRULUK VE BAĞLILIKLA BAĞDAŞMAYAN HAREKET OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ • FESİHTE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE AYKIRILIK • HAKSIZ FESİH • KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • TARAF EHLİYETİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/6865 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/2410 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 12.02.2018
   • TARAF EHLİYETİ • KAMU TÜZEL KİŞİSİ • AYRI TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN DEVLET TÜZEL KİŞİLİĞİNE BAĞLI KURULUŞLARIN İŞVEREN SIFATINI TAŞIMLARI HALİNDE HAKLARINDA DAVA AÇILABİLECEĞİ • OKUL AİLE BİRLİĞİNİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN BULUNMADIĞI TARAF EHLİYETİNE SAHİP OLMADIĞI

  • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALABİLMESİNİN KOŞULLARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/22482 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/2599 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 13.02.2018
   • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALABİLMESİNİN KOŞULLARI • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN ÜCRETİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI İLE UYUMLU OLMASININ GEREKMESİ • ÜST DÜZEY YÖNETİCİYE AYNI YERDE GÖREV VE TALİMAT VEREN BİR BAŞKA YÖNETİCİ VEYA ŞİRKET ORTAĞININ BULUNMASI HALİNDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İSTEYEBİLECEĞİ • SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN FAZLA ÇALIŞMASININ GÜNLÜK FAALİYET PLANLARINA GÖRE BELİRLENECEĞİ • SATIŞ TEMSİLCİLERİ MESAİSİ ARTTIKÇA PRİM ALACAĞI ARTACAĞINDAN YÜZDE USULÜ ÇALIŞMA ESASLARINA GÖRE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN %50’LİK KISMININ HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • Kıdem tazminatı tavanı

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/7819 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/2801 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 15.02.2018
   • Kıdem tazminatı tavanı • Kıdem tazminatı tavanın fesih tarihindeki fesih raporlu iken yapılmışsa rapor bitim tarihindeki öneli fesihte önel sonundaki tavana göre belirleneceği

  • FAZLA ÇALIŞMA HESABININ HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/9272 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/3127 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 19.02.2018
   • FAZLA ÇALIŞMA HESABININ HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • FAZLA ÇALIŞMANIN AYLIK ÜCRETİN İÇERİSİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILMIŞ OLDUĞU DURUMLARDA YILDA 270 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

  • KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA İÇİN HAFTADA 30 SAAT  VEYA DAHA AZ SÜRELERLE ÇALIŞILMIŞ OLMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/24276 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/3224 4857 S. İşK/13
   Tarihi: 19.02.2018
   • KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA İÇİN HAFTADA 30 SAAT VEYA DAHA AZ SÜRELERLE ÇALIŞILMIŞ OLMASININ GEREKMESİ • KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ VEYA GÜNÜNE BAKILMAKSIZIN 1 YIL SONRA KIDEM TAZMİNATINI HAK EDECEĞİ • KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN İHBAR ÖNEL SÜRESİNİN İŞE BAŞLAYIŞLA İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERİŞİ ARASINDA GEÇEN SÜREYE GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • TEMYİZ SINIRINI BELİRLEMENİN ESASLARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/13244 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/3578 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 20.02.2018
   TEMYİZ SINIRINI BELİRLEMENİN ESASLARI

  • SEFER BAŞINA ÜCRETLE ÇALIŞMADA FAZLA ÇALIŞMANIN SADECE %50 ZAMLI KISMININ HESAPLANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/13807 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/3582 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 20.02.2018
   • SEFER BAŞINA ÜCRETLE ÇALIŞMADA FAZLA ÇALIŞMANIN SADECE %50 ZAMLI KISMININ HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • ORGANİK BAĞ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/10139 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/4388 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 27.02.2018
   • ORGANİK BAĞ • TÜZEL KİŞİLİĞİN KÖTÜYE KULLANILMASI • MADDİ HATADAN KAYNAKLANAN TARAF DEĞİŞİKLİĞİNİN KARŞI TARAFIN OLURUNA BAĞLI OLMADIĞI

  • İŞÇİNİN VERİLEN GÖREVİ YAPMAMASININ HAKLI NEDEN OLABİLMESİ İÇİN İŞÇİNİN VERİLEN GÖREVİ YAPMAMAKTA ISRAR ETMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/11105 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/4922 4857 S. İşK/22,25
   Tarihi: 12.03.2018
   • İŞÇİNİN VERİLEN GÖREVİ YAPMAMASININ HAKLI NEDEN OLABİLMESİ İÇİN İŞÇİNİN VERİLEN GÖREVİ YAPMAMAKTA ISRAR ETMİŞ OLMASININ GEREKMESİ • İŞÇİYE VERİLEN GÖREVİN AÇIK VE NET OLARAK BİLDİRİLMİŞ OLMASININ GEREKMESİ • İŞ KOŞULLARININ İŞÇİ ALEYHİNE ESASLI DEĞİŞİKLİK NİTELİĞİNDEKİ TALİMATLARA İŞÇİNİN UYMAMASININ VERİLEN GÖREVLERİ YAPMAMAKTA ISRAR OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN NOTERDEN GÖNDERDİĞİ İSTİFA YAZISINDA HAKLI SEBEP GÖSTERMEMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/11505 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/4979 4857 S. İşK/17,25
   Tarihi: 12.03.2018
   • İŞÇİNİN NOTERDEN GÖNDERDİĞİ İSTİFA YAZISINDA HAKLI SEBEP GÖSTERMEMESİ • İSTİFA KONUSUNDA İRADE SAKATLIĞININ KANITLANAMAMIŞ OLMASI • İSTİFA EDEN İŞÇİNİN EĞİTİM DURUMU VE YAPTIĞI İŞ DİKKATE ALINDIĞINDA İSTİFANIN HUKUKİ SONUÇLARINI BİLECEK DURUMDA OLMASI • İŞVERENİN İHBAR TAZMİNATI İSTEYEBİLECEĞİ

  •  BİLİRKİŞİ RAPORUNUN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İKİ HAFTA İÇERİSİNDE TARAFLARIN BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI BEYANDA BULUNMA HAKLARININ BULUNDUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/11714 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/5280 6100 S. HMK/281
   Tarihi: 14.03.2018
   • BİLİRKİŞİ RAPORUNUN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İKİ HAFTA İÇERİSİNDE TARAFLARIN BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI BEYANDA BULUNMA HAKLARININ BULUNDUĞU

  • İKALE ÖNERİSİNİN İŞÇİDEN GELMESİ HALİNDE GEÇERLİ OLACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/2607 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/6905 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 28.03.2018
   İKALE ÖNERİSİNİN İŞÇİDEN GELMESİ HALİNDE GEÇERLİ OLACAĞI

  • MALULİYET SİGORTASINDAN YARALANMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/17837 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/6492 5510 S. SGK. /25,26
   Tarihi: 09.10.2017
   • MALULİYET SİGORTASINDAN YARALANMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR • MALULİYETİN TESPİTİNDE MALULİYET TESPİT YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE İŞLEM YAPILMASININ GEREKMESİ

  • KURUMCA YERSİZ ALINAN PRİMLERİN İADESİNDE FAİZ BAŞLANGICININ PRİMİNE KURUMA YATIRILDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN AYBAŞI OLDUĞU

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/3874 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/6617 5510 S. SGK. /89
   Tarihi: 10.10.2017
   • KURUMCA YERSİZ ALINAN PRİMLERİN İADESİNDE FAİZ BAŞLANGICININ PRİMİNE KURUMA YATIRILDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN AYBAŞI OLDUĞU

  • İŞ GÜVENLİĞİ KONTROL GÖREVİ VERİLEN KAZALI İŞÇİNİN BU GÖREVİNİ YAPARKEN ÜZERİNE 9 KATTAN  TUĞLA DUVARIN DÜŞMESİ ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞEN OLAYDA DAVALI VE DAVA DIŞI ŞİRKET ARASINDA ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİNİN OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/18054 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/6677 5510 S. SGK. /12
   Tarihi: 10.10.2017
   • İŞ GÜVENLİĞİ KONTROL GÖREVİ VERİLEN KAZALI İŞÇİNİN BU GÖREVİNİ YAPARKEN ÜZERİNE 9 KATTAN TUĞLA DUVARIN DÜŞMESİ ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞEN OLAYDA DAVALI VE DAVA DIŞI ŞİRKET ARASINDA ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİNİN OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE 5434 SAYILI YASAYA TABİ OLANLAR İÇİN İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/3495 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/6702 5510 S. SGK. /101
   Tarihi: 12.10.2017
   • 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE 5434 SAYILI YASAYA TABİ OLANLAR İÇİN İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU • 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞÜNDEN SONRA AYNI YASANIN 4/1-C HÜKMÜNE GÖRE SİGORTALI OLANLAR İÇİN İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU

  • ÖLÜMÜN SOSYAL GÜVENLİK RİSKİ OLDUĞU

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/6739 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/6752 506 S. SSK. /68
   Tarihi: 12.10.2017
   • ÖLÜMÜN SOSYAL GÜVENLİK RİSKİ OLDUĞU • ÖLÜM AYLIĞI • HEM EŞİNDEN HEM BABASINDAN HAK SAHİBİ OLAN KIZ ÇOCUKLARININ HEM EŞTEN HEM BABADAN GELİR/AYLIK ALAMAYACAKLARI BU AYLIKLARDAN YÜKSEK OLANIN BAĞLANACAĞI

  • HİZMET TESPİTİ DAVALARININ KAMU DÜZENİNDEN OLDUĞU

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/4209 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/6459 5510 S. SGK. /84
   Tarihi: 18.09.2017
   • HİZMET TESPİTİ DAVALARININ KAMU DÜZENİNDEN OLDUĞU • BELEDİYENİN ÜCRET BELGELERİNİ SUNMAMASINDAN SİGORTALI İŞÇİNİN SORUMLU OLAMAYACAĞI

  • MADDİ ZARAR

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/2897 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/6500 6098 S. TBK. /49,51,55
   Tarihi: 18.09.2017
   • MADDİ ZARAR • RÜCÜ EDİLEMEYEN SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİNİN MADDİ TAZMİNATTAN DÜŞÜLEMEYECEĞİ

  • İMZALI PUANTAJ KAYITLARININ ÇALIŞMANIN KARİNESİ OLDUĞU

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/4415 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/6518 5510 S. SGK. /84
   Tarihi: 19.09.2017
   • İMZALI PUANTAJ KAYITLARININ ÇALIŞMANIN KARİNESİ OLDUĞU • KARİNENİN AKSİNİN EŞ DEĞER YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

  • İŞ KAZASI MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASINDAN ANA BABAYA GELİR BAĞLANABİLMESİNİN KOŞULLARI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/13312 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/6550 5510 S. SGK. /20
   Tarihi: 19.09.2017
   • İŞ KAZASI MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASINDAN ANA BABAYA GELİR BAĞLANABİLMESİNİN KOŞULLARI

  • BAĞ KUR SİGORTALILIĞININ GEÇMİŞE DÖNÜK OLARAK TESPİTİNİN OLANAKLI OLMADIĞI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/4581 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/6675 1479 S. Bağ-Kur. /18 geç.
   Tarihi: 21.09.2017
   • BAĞ KUR SİGORTALILIĞININ GEÇMİŞE DÖNÜK OLARAK TESPİTİNİN OLANAKLI OLMADIĞI • 20.04.1982-04.10.2000 TARİHLERİ ARASINDAKİ VERGİ KAYITLARINI BELGELEMEK VE BELGELENEN BU SÜRELERE İLİŞKİN OLAN HESAPLANACAK PRİM BORÇLARININ TAMAMINI TEBLİĞDEN İTİBAREN BİR YIL İÇİNDE ÖDEMEDE BULUNDUKLARI TAKDİRDE BU SÜRELERİN SİGORTALILIK SÜRESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEĞİ

  • ÜCRETİN YABANCI PARA OLARAK KARARLAŞTIRILDIĞI DURUMLARDA ÖDEME TARİHİNDEKİ RAYİCE GÖRE TÜRK PARASI İLE ÖDEME YAPILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/9643 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/21 4857 S. İşK. /32
   Tarihi: 15.01.2018
   ÜCRETİN YABANCI PARA OLARAK KARARLAŞTIRILDIĞI DURUMLARDA ÖDEME TARİHİNDEKİ RAYİCE GÖRE TÜRK PARASI İLE ÖDEME YAPILMASININ GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/17383 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/47 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 15.01.2018
   • FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI • İMZALI ÜCRET BORDROLARINDAN FAZLA ÇALIŞMANIN ÖDENDİĞİ ANLAŞILIYORSA AKSİNİN YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN EL YAZISIYLA YAZDIĞI İSTİFA BELGESİ İLE İŞTEN AYRILMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/9475 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/72 4857 S. İşK. /25
   Tarihi: 15.01.2018
   • İŞÇİNİN EL YAZISIYLA YAZDIĞI İSTİFA BELGESİ İLE İŞTEN AYRILMASI • İSTİFA YAZISINDAN ALTINDAKİ İMZAYA İŞÇİNİN İTİRAZININ OLMAMASI • İSTİFA KONUSUNDA İRADE SAKATLIĞININ İNANDIRICI DELİLLERLE KANITLANMAMIŞ OLMASI • KIDEM TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

  • GERÇEK ÜCRETİN BORDROLARDA GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/9330 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/103 4857 S. İşK. /32
   Tarihi: 15.01.2018
   • GERÇEK ÜCRETİN BORDROLARDA GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI • EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

  • MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/36777 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/114 4857 S. İşK. /2, 18-21
   Tarihi: 16.01.2018
   • MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ • MUVAZAALI İŞLEMİN TARAFI OLAN ALT İŞVERENİN KENDİ MUVAZAASINDAN YARARLANAMAYACAĞI İŞE İADENİN MALİ SONUÇLARINDAN ASIL İŞVERENLE BİRLİKTE SORUMLU OLACAĞI

  • YARDIMCI İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLMESİNİN  İŞLEME VE İŞİN GEREĞİ İLE TEKNOLOJİK NEDENLER UZMANLIK GEREKTİRME GİBİ SINIRLAYICI BİR DÜZENLEMEYE TABİ TUTULMADIĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/41991 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/222 4857 S. İşK. /2
   Tarihi: 16.01.2018
   • YARDIMCI İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLMESİNİN İŞLEME VE İŞİN GEREĞİ İLE TEKNOLOJİK NEDENLER UZMANLIK GEREKTİRME GİBİ SINIRLAYICI BİR DÜZENLEMEYE TABİ TUTULMADIĞI • MUVAZAANIN KANITLANMADIĞI GEÇERLİ ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

  • Hafta tatilinde çalışıldığının ispat yükünün işçide olduğu

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2017/45713 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/367 4857 S. İşK. /46
   Tarihi: 17.01.2018
   • Hafta tatilinde çalışıldığının ispat yükünün işçide olduğu • İhtirazı kayıt konulmadan imzalanmış ücret bordroların aksinin eş değer belge ile kanıtlanmasının gerekmesi

  • YÜRÜRLÜKTE OLAN BİR TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARINDA DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/6381 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/402 4857 S. İşK. /22
   Tarihi: 18.01.2018
   • YÜRÜRLÜKTE OLAN BİR TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARINDA DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİ • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE İŞÇİLERİN ÜCRETLERİNİN DE DÜŞÜRÜLEBİLECEĞİ • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ANCAK İLERİYE DOĞRU HÜKÜM DOĞURACAĞI

  • GEÇİCİ İŞÇİLİKTE GEÇEN SÜRENİN KADROYA GEÇİRİLDİKTEN SONRAKİ KADEME VE DERECEYE ALINMASINA DA ETKİ EDECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/9370 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/677 4857 S. İşK. /32
   Tarihi: 18.01.2018
   GEÇİCİ İŞÇİLİKTE GEÇEN SÜRENİN KADROYA GEÇİRİLDİKTEN SONRAKİ KADEME VE DERECEYE ALINMASINA DA ETKİ EDECEĞİ

  • BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILMASININ KOŞULLARI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/32763 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/784 6100  S. HMK. /107
   Tarihi: 18.01.2018
   • BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILMASININ KOŞULLARI

  • DAVANIN ASIL İŞVERENE DE YÖNELTİLMESİ İÇİN SÜRE VERİLMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/45379 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/845 4857 S. İşK. /2
   Tarihi: 18.01.2018
   • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI ARADAKİ İLİŞKİNİN MUVAZAAYA DAYANIP DAYANMADIĞININ TESPİTİ GEREKEN DAVLARDA ŞEKLİ AÇIDAN ASIL İŞVERENLE ALT İŞVEREN ARASINDA MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞININ BULUNDUĞU • DAVANIN ASIL İŞVERENE DE YÖNELTİLMESİ İÇİN SÜRE VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • ARA DİNLENMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/9320 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/921 4857 S. İşK. /68
   Tarihi: 22.01.2018
   • ARA DİNLENMESİ • GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN DÖRT SAAT VE DAHA KISA OLDUĞU DURUMLARDA ARA DİNLENMESİNİN EN AZ 15 DAKİKA OLMASININ GEREKMESİ • GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN DÖRT SAATTEN FAZLA 7,5 SAATTEN AZ OLDUĞU DURUMLARDA ARA DİNLENMESİNİN EN AZ YARIM SAAT OLMASININ GEREKMESİ • GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 7,5 SAATİ AŞTIĞI DURUMLARDA ARA DİNLENMESİNİN EN AZ BİR SAAT OLMASININ GEREKMESİ • GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN GÜNLÜK 11VE DAHA FAZLA OLDUĞU DURUMLARDA ARA DİNLENMESİNİN EN AZ 1,5SAAT OLMASININ GEREKMESİ

  • İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ İÇİN GEREKLİ 6 AYLIK KIDEM SÜRESİNİN İŞE GİRİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AY SAYILARAK TESPİT EDİLMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/45062 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/985 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 15.01.2018
   • İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ İÇİN GEREKLİ 6 AYLIK KIDEM SÜRESİNİN İŞE GİRİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AY SAYILARAK TESPİT EDİLMESİNİN GEREKMESİ

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ DAVASINDA İŞVERENİNDE HASIM GÖSTERİLMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/28314 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/1327 6356  S. STK. /43
   Tarihi: 25.01.2018
   TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ DAVASINDA İŞVERENİNDE HASIM GÖSTERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MUVAZAALI OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/43747 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/1718 4857 S. İşK. /2
   Tarihi: 05.02.2018
   • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MUVAZAALI OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • EDA DAVASINI AÇILMASININ OLANAKLI OLDUĞU DURUMLARDA TESPİT DAVASI AÇILAMAYACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/9598 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/1867 6100 S. HMK. /106
   Tarihi: 06.02.2018
   • EDA DAVASINI AÇILMASININ OLANAKLI OLDUĞU DURUMLARDA TESPİT DAVASI AÇILAMAYACAĞI • HUKUKİ YARAR YOKLUĞUNUN RE’SEN DİKKATE ALINACAĞI

  • İŞÇİNİN GERÇEK ÜCRETİNİN KAYITLARDA GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/10022 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/2093 4857 S. İşK. /32
   Tarihi: 08.02.2018
   • İŞÇİNİN GERÇEK ÜCRETİNİN KAYITLARDA GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI • EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

  • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİHTE YARGISAL DENETİM

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/33 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/2381 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 08.02.2018
   • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİHTE YARGISAL DENETİM • ASIL İŞVERENİN İHALEYİ SONA ERDİRMESİ NEDENİYLE ALT İŞVEREN AÇISINDAN İSTİHDAM FAZLALIĞININ DOĞMASI • İHALE ALAN YENİ ALT İŞVERENLE FESHİ GERÇEKLEŞTİREN ALT İŞVEREN ARASINDA ORGANİK BAĞIN BULUNMAMASI • FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİ AÇISINDAN İŞLETMESEL KARARIN DENETLENMESİNİN GEREKMESİ

  • İLAVE TEDİYE ÖDEMEK ZORUNDA OLAN KURULUŞLAR

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/45032 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/2579 4857 S. İşK. /32
   Tarihi: 08.02.2018
   • İLAVE TEDİYE ÖDEMEK ZORUNDA OLAN KURULUŞLAR • İLAVE TEDİYE TUTARI

  • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞYERİ DIŞINDA BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞMAYACAĞI TAAHHÜDÜNDE BULUNMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/146 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/2939 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 12.02.2018
   • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞYERİ DIŞINDA BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞMAYACAĞI TAAHHÜDÜNDE BULUNMASI • İŞYERİ FAALİYET SAHASI DIŞINDA İŞÇİNİN TAAHHÜDÜNE KARŞIN ÇALIŞMASI • HAKSIZ ANCAK GEÇERLİ FESİH

  • BORDROLARDA FAZLA ÇALIŞMA OLARAK GÖSTERİLEN ÖDEMELERİN ÇALIŞILAN GÜN KARŞILIĞI ÖDENEN ÜCRETLERE EKLENDİĞİNDE YILLAR İTİBARI İLE DEĞİŞMEYEN NET ÜCRET ÖDENDİĞİ ANLAŞILDIĞINDA BORDROLARDA FAZLA ÇALIŞMA OLARAK GÖSTERİLEN ÖDEMELERİN TEMEL ÜCRETE DAHİL OLDUĞUNUN KABULÜNÜN GEREKECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/9834 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/3185 4857 S. İşK. /41
   Tarihi: 14.02.2018
   • BORDROLARDA FAZLA ÇALIŞMA OLARAK GÖSTERİLEN ÖDEMELERİN ÇALIŞILAN GÜN KARŞILIĞI ÖDENEN ÜCRETLERE EKLENDİĞİNDE YILLAR İTİBARI İLE DEĞİŞMEYEN NET ÜCRET ÖDENDİĞİ ANLAŞILDIĞINDA BORDROLARDA FAZLA ÇALIŞMA OLARAK GÖSTERİLEN ÖDEMELERİN TEMEL ÜCRETE DAHİL OLDUĞUNUN KABULÜNÜN GEREKECEĞİ

  • ADİ ORTAKLIĞIN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN BULUNMADIĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/45500 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/3357 6100 S. HMK. /124
   Tarihi: 15.02.2018
   • ADİ ORTAKLIĞIN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN BULUNMADIĞI • ADİ ORTAKLIĞA KARŞI AÇILAN DAVANIN ORTAKLARIN TAMAMINA AYRI AYRI YÖNELTİLMESİNİN GEREKMESİ • ADİ ORTAKLIĞIN HER BİR ORTAĞINA DAVININ YÖNELTİLMEMESİNİN KABUL EDİLEBİLİR YANILGI NİTELİĞİNDE OLDUĞU

  • MEVSİMLİK İŞLERDE İŞ YASASININ YILLIK İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAYACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/32408 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/3669 4857 S. İşK. /53,57
   Tarihi: 15.02.2018
   • MEVSİMLİK İŞLERDE İŞ YASASININ YILLIK İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAYACAĞI • İŞÇİNİN YAPTIĞI İŞ İŞİN YAPILDIĞI DÖNEMLER DİKKATE ALINDIĞINDA ARALIKLI ÇALIŞMA NİTELİĞİNDE OLDUĞU MEVSİMLİK İŞ OLMADIĞI ÇALIŞMA SÜRELERİNİN TOPLANARAK YILLIK İZİN HAKKININ BELİRLENMESİNİN GEREKECEĞİ

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞME YETKİ TESPİTİNE 6 İŞGÜNÜ İÇERİSİNDE İTİRAZ EDİLMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/557 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/3739 6356 S. STK. /41,43,44
   Tarihi: 15.02.2018
   • TOPLU İŞ SÖZLEŞME YETKİ TESPİTİNE 6 İŞGÜNÜ İÇERİSİNDE İTİRAZ EDİLMESİNİN GEREKMESİ • 6 İŞGÜNÜ İÇERİSİNDE İTİRAZ EDİLMEYEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE SÜRE GEÇTİKTEN SONRA İTİRAZ EDİLEMEYECEĞİ GİBİ BAKANLIĞINDA KESİNLEŞEN YETKİ TESPİTİNİ İPTAL EDEMEYECEĞİ • YETKİ TESPİTİNE İLİŞKİN HER TÜRLÜ İTİRAZIN ANCAK 6 İŞGÜNÜ İÇERİSİNDE İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE İNCELENEBİLECEĞİ

  • TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMEYEN İŞVERENİN ÜYELİK AİDATI VE DAYANIŞMA aidatı için dava ve ıslah tarihinden faiz ödeyeceği

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/1518 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/4676 6356 S. STK. /18
   Tarihi: 22.02.2018
   • SENDİKA ÜYELİK AİDATI VE DAYANIŞMA AİDATININ ÖDEME TARİHİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENMEMİŞSE İHTAR OLMAKSIZIN İŞVERENİN TEMERRÜDE DÜŞMÜŞ OLMAYACAĞI • TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMEYEN İŞVERENİN ÜYELİK AİDATI VE DAYANIŞMA aidatı için dava ve ıslah tarihinden faiz ödeyeceği

  • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLMAYAN İŞÇİYE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE GETİRİLEN İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ GÜVENCE KAPSAMINDA OLSAYDI ALABİLECEĞİ TAZMİNATI AŞAMAYACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/11184 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/4781 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 26.02.2018
   • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLMAYAN İŞÇİYE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE GETİRİLEN İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ GÜVENCE KAPSAMINDA OLSAYDI ALABİLECEĞİ TAZMİNATI AŞAMAYACAĞI

  • DAVADAN FERAGATİN KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR DAVANIN HER AŞAMASINDA YAPILABİLECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/14416 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/5406 6100 S. HMK. /311
   Tarihi: 01.03.2018
   • DAVADAN FERAGATİN KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR DAVANIN HER AŞAMASINDA YAPILABİLECEĞİ • FERAGATİN KARŞI TARAFIN KABULÜNE BAĞLI OLMADIĞI • FERAGATİN KESİN HÜKMÜN SONUÇLARINI DOĞURACAĞI

  • İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİNE ESAS OTUZ İŞÇİ KISTASINDA DİKKATE ALINACAK İŞÇİLER

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/1480 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/5708 4857 S. İşK. /18-21
   Tarihi: 05.03.2018
   • İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİNE ESAS OTUZ İŞÇİ KISTASINDA DİKKATE ALINACAK İŞÇİLER • OTUZ İŞÇİNİN TESPİTİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİNE AYRIM YAPILMAKSIZIN FESİH TARİHİNDE İŞYERİNDE ÇALIŞANLARIN DİKKATE ALINACAĞI • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAM ETMİŞ OLMASININ 30 İŞÇİ KISTASI İÇİN YETERLİ OLDUĞU FİİLEN ÇALIŞMANIN GEREKMEMESİ • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLMAYAN İŞVEREN VEKİLLERİNİN DE 30 İŞÇİ KISTASI İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLECEĞİ • İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ İÇİN 30 İŞÇİ KOŞULUNUN ARANMAYACAĞI

  • İŞKOLU İSTATİSTİKLERİNE İTİRAZ DAVASINDA ÖNCEKİ İSTATİSTİKLERE YAPILAN İTİRAZLARIN KESİN OLARAK SONUÇLANDIRILMASININ BEKLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/1924 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/6268 6356  S. STK. /41
   Tarihi: 08.03.2018
   • İŞKOLU İSTATİSTİKLERİNE İTİRAZ DAVASINDA ÖNCEKİ İSTATİSTİKLERE YAPILAN İTİRAZLARIN KESİN OLARAK SONUÇLANDIRILMASININ BEKLENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE BAŞLATILMAYAN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI VE KIDEM TAZMİNATININ İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTEKİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENECEĞİ BU ÜCRETİ DAVACI İŞÇİNİN BİLMESİNİN OLANAKLI OLMADIĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/3619 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/7440 4857 S. İşK. /18-21 6356 S. STK/25
   Tarihi: 21.03.2018
   • İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE BAŞLATILMAYAN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI VE KIDEM TAZMİNATININ İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTEKİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENECEĞİ BU ÜCRETİ DAVACI İŞÇİNİN BİLMESİNİN OLANAKLI OLMADIĞI • İŞE İADE DAVASINA BAĞLI AÇILAN İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI VE KIDEM TAZMİNATININ BELİRSİZ ALACAK DAVASININ KONUSUNU OLUŞTURABİLECEĞİ • ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNİN İLK FESİH TARİHİNDEKİ ÜCRET OLMASI NEDENİYLE BELİRLENEBİLECEĞİ VE BELİRSİZ ALACAK DAVASININ KONUSUNU OLUŞTURAMAYACAĞI • SENDİKAL TAZMİNATIN İŞÇİNİN BAŞVURUSUNA İŞVERENİN BAŞLATIP BAŞLATMAMASINA BAĞLI OLMAKSIZIN ÖDENECEĞİNDEN İLK FESİH TARİHİNDEKİ ÜCRET OLDUĞU • SENDİKAL TAZMİNATIN İLK FESİH TARİHİNDEKİ ÜCRET OLMASI NEDENİYLE BELİRLENEBİLİR NİTELİKTE OLDUĞU VE BELİRSİZ ALACAK DAVASININ KONUSUNU OLUŞTURAMAYACAĞI

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ