• MATBU İÇERİĞİNDEKİ TARİHLERİ ÇELİŞKİLİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/6159 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/2051 4857 S. İşK/41,59
   Tarihi: 08.02.2018
   l MATBU İÇERİĞİNDEKİ TARİHLERİ ÇELİŞKİLİ l İBRANAMEYE GEÇERLİK TANINMAYACAĞI l ÇALIŞIRKEN KULLANDIRILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİN ÜCRETE DÖNÜŞECEĞİ l KULLANDIRILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİN FESİHTE SON ÜCRET ÜZERİNDEN ÖDENMESİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN NASIL SONA ERMİŞ OLDUĞUNUN ÖNEMİNİN OLMAMASI l YILLIK İZİN BELGELERİNDE İŞÇİNİN FİİLEN DE İZİN KULLANILDIĞININ ANLAŞILAMADIĞI DURUMLARDA BELGELERE İLİŞKİN İŞÇİNİN BEYANININ ALINMASININ GEREKMESİ l KISMİ EDA KÜLLİ TESPİT TALEPLİ BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA, DAVA VE TALEP ARTIRIMI AYRIMI YAPTIRILARAK FAİZE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • HAFTA TATİLİNİN KESİNTİSİZ 24 OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/5764 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/13663 4857 S. İşK/46
   Tarihi: 25.06.2018
   l HAFTA TATİLİNİN KESİNTİSİZ 24 OLDUĞU l HAFTA TATİLİNİN BÖLÜNEMEYECEĞİ l HAFTA TATİLİ KARŞILIĞININ İZİNLE TELAFİ EDİLEMEYECEĞİ

  • ORTAK GİRİŞİM GRUBU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/27470 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/13625 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 25.06.2018
   l ORTAK GİRİŞİM GRUBU l ORTAK GİRİŞİM GRUBUNUN AYRI BİR TÜZEL KİŞİLİĞİNİN BULUNMADIĞI l ORTAK GİRİŞİM GRUBUNU OLUŞTURAN HER BİR ŞİRKETE AYRI AYRI DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİNİN GEREKMESİ

  • FESİH SEBEBİ İLE BAĞLILIK

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/20561 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/13260 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 19.06.2018
   l FESİH SEBEBİ İLE BAĞLILIK l İŞÇİNİN İSTİFA SONRASI HAKLI NEDEN ORTAYA KOYAMAMASI l İSTİFA SONRASI YAŞIN DIŞINDA EMEK-LİLİK KOŞULLARINI TAŞIDIĞINI GÖSTERİR ALDIĞI YAZININ FESHİN EMEKLİLİK NEDENİYLE SONA ERDİRİLDİĞİ ANLAMINA GELMEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN HIRSIZLIKLA SUÇLANIP MESAİ SAATLERİ DIŞINDA İŞVEREN TEMSİLCİLERİNİN İŞÇİNİN EVİNE GELMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/24545 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/13176 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 18.06.2018
   l İŞÇİNİN HIRSIZLIKLA SUÇLANIP MESAİ SAATLERİ DIŞINDA İŞVEREN TEMSİLCİLERİNİN İŞÇİNİN EVİNE GELMESİ l İŞVERENİN MANEVİ BASKISI l İŞÇİNİN İŞVERENİN MANEVİ BASKISIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FESHİN GERÇEK ANLAM-DA İŞÇİNİN FESHİ (İSTİFA) OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

  • TARIM VE ORMAN İŞLERİNDE 50 DAHİL 50 AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRILAN İŞYERLERİNE İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/35342 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/12916 4857 S. İşK/4
   Tarihi: 07.06.2018
   l TARIM VE ORMAN İŞLERİNDE 50 DAHİL 50 AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRILAN İŞYERLERİNE İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAYACAĞI l TARIM VE ORMAN İŞYERLERİNDE BİTKİ VE HAYVAN ÜRETİMİ BAKIM VE YETİŞTİR-MESİ DIŞINDAKİ İŞLERE İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI l İŞ HUKUKUNDA İSTİSNAİ HÜKÜMLERİN GENİŞLETİLEREK YORUMLANMAYACAĞI DAR YORUMLANMASI GEREKTİĞİ l İŞ HUKUKUNDA İŞÇİLER YARARINA GETİRİLEN HÜKÜMLERİN İŞÇİ LEHİNE YORUMLANMASININ GEREKMESİ

  • SENDİKAL TAZMİNAT

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/4426 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/12038 6356 S. STK/25
   Tarihi: 29.05.2018
   l SENDİKAL TAZMİNAT l SENDİKAL NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLDİĞİ İDDİA EDİLEN DAVADA İŞVERENİN HAKLI VEYA GEÇERLİ NEDENİ İŞÇİNİN SENDİKAL NEDENİ KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI l FESİH DIŞINDA SENDİKAL AYRIMCILIKTA İŞÇİNİN AYRIMCILIK YAPILDIĞINI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GÖSTEREN BİR DURUMU ORTAYA KOYMASI HALİNDE İŞVERENİN DAVRANIŞI-NIN NEDENİNİ İSPATLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU

  • İŞÇİ ALIP ÇIKARTMANIN İDARENİN ONAYI İLE YAPILMASININ ŞARTNAMEDE KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASININ İHALE SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TEMİNİNE DÖNÜK OLDUĞUNU GÖSTERDİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/19803 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/11613 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 24.05.2018
   l İŞÇİ ALIP ÇIKARTMANIN İDARENİN ONAYI İLE YAPILMASININ ŞARTNAMEDE KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASININ İHALE SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TEMİNİNE DÖNÜK OLDUĞUNU GÖSTERDİĞİ l İŞÇİ TEMİNİ SÖZLEŞMESİNİN BULUNDUĞU DURUMLARDA İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULDUĞU ANDAN İTİBAREN ASIL İŞVEREN İDARENİN İŞÇİSİ SAYILACAĞI

  • ÇALIŞMA SÜRELERİNİ BELİRLEYEN HÜKÜMLERİN NİSPİ EMREDİCİ NİTELİKTE OLDUĞU TİS İLE İŞÇİ ALEYHİNE DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/4109 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/11386 4857 S. İşK/6r3
   Tarihi: 22.05.2018
   l ÇALIŞMA SÜRELERİNİ BELİRLEYEN HÜKÜMLERİN NİSPİ EMREDİCİ NİTELİKTE OLDUĞU TİS İLE İŞÇİ ALEYHİNE DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ

  • FESHE BAĞLI HAKLARIN İŞE İADE DAVASI İLE BİRLİKTE TALEP EDİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/18295 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/11018 4857 S. İşK/17-21
   Tarihi: 17.05.2018
   l FESHE BAĞLI HAKLARIN İŞE İADE DAVASI İLE BİRLİKTE TALEP EDİLEMEYECEĞİ

  • MUVAZAA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/4811 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/10447 6356 S. STK/41 6098 S. BK/19
   Tarihi: 10.05.2018
   l MUVAZAA l TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNDE İŞE İADESİNE KARAR VERİLEN İŞÇİNİN İŞE İADE İÇİN BAŞVURMADIĞINI KABUL EDEN BEYANININ MUVAZAALI OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ HALİNDE İŞÇİNİN SENDİKA ÜYE SAYISINDA DİKKATE ALINACAĞI

  • HİZMET TESPİTİ DAVASININ AYNI SÜRE İÇERİSİNDE İKİNCİ BİR SİGORTALILIK TESPİTİ NEDENİYLE RET EDİLMESİ KARARININ SOSYAL GÜVENLİK AÇISINDAN BAĞLAYICI OLDUĞU İŞÇİNİN ÇALIŞMA OLGUSUNU ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/4582 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/10384 4857 S. İşK/92
   Tarihi: 09.05.2018
   l HİZMET TESPİTİ DAVASININ AYNI SÜRE İÇERİSİNDE İKİNCİ BİR SİGORTALILIK TESPİTİ NEDENİYLE RET EDİLMESİ KARARININ SOSYAL GÜVENLİK AÇISINDAN BAĞLAYICI OLDUĞU İŞÇİNİN ÇALIŞMA OLGUSUNU ORTADAN KALDIRMAYACAĞI l AKSİ SABİT OLUNCAYA KADAR İŞ MÜFETTİŞİ RAPORLARININ GEÇERLİ OLACAĞI

  • DAVA EHLİYETİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/1953 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/10305 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 08.05.2018
   l DAVA EHLİYETİ l TARAF SIFATI l TÜZEL KİŞİLİĞİN TASFİYE İŞLEMLERİNİN EKSİKSİZ YAPILMASI SONRASI TİCARET SİCİLİNDEN TERKİNİ İLE SONA ERECEĞİ l TASFİYE İŞLEMLERİNİN EKSİK YAPILMASI HALİNDE TİCARET SİCİLİNDEN SİLİNMİŞ OLSA DA TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERME-YECEĞİ l TÜZEL KİŞİLİĞİN İHYASI

  • FESİH HAKKININ TEK TARAFLI KARŞI TARAFA YÖNELTİLMESİ GEREKEN İRADE BEYANI OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/16084 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/9793 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 03.05.2018T.
   l FESİH HAKKININ TEK TARAFLI KARŞI TARAFA YÖNELTİLMESİ GEREKEN İRADE BEYANI OLMASI l İŞÇİNİN HAKLI BİR NEDENE DAYANMADAN BİLDİRİM ÖNELLERİNE UYMADAN İŞ SÖZ-LEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİNİN İSTİFA OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREK-MESİ l ŞARTA BAĞLI İSTİFA OLMAYACAĞI l ŞARTA BAĞLI İSTİFANIN İKALE ÖNERİSİ OLARAK KABULÜNÜN GEREKMESİ l İŞÇİNİN İSTİFA DİLEKÇESİNDEKİ İRADE-SİNİN FESATA UĞRATILMASI HALLERİNDE İSTİFAYA DEĞER VERİLEMEYECEĞİ l İŞVEREN BASKISIYLA ALINAN İSTİFANIN GEÇERSİZ OLACAĞI ANCAK BU DURUMDA İŞVEREN FESHİNİN HAKLI OLUP OLMADI-ĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKECEĞİ l İSTİFA HALİNDE KIDEM TAZMİNATI ÖDENECEĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMALARIN VE İŞYERİ UYGULAMALARININ KIDEM TAZMİ-NATI TAVANI GÖZETMEK KOŞULUYLA GEÇERLİ OLDUĞU

  • GEREKÇE İLE HÜKÜM ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASININ BOZMA NEDENİ OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/15082 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/9790 4857 S. İşK/32,37
   Tarihi: 03.05.2018
   l GEREKÇE İLE HÜKÜM ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASININ BOZMA NEDENİ OLMASI l BORDROLARDA GÖSTERİLEN ÜCRETİN GERÇEK ÜCRETİ YANSITMAMASI l ÜCRET ARAŞTIRMASININ GEREKMESİ l EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI

  • KIDEM TAZMİNATINI HAK ETMEK İÇİN GEREKLİ 1 YILLIK SÜRENİN HESABINDA İŞÇİNİN AYNI İŞVERENİN BİR VEYA DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE GEÇEN SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/14010 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/9788 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 03.05.2018
   l KIDEM TAZMİNATINI HAK ETMEK İÇİN GEREKLİ 1 YILLIK SÜRENİN HESABINDA İŞÇİNİN AYNI İŞVERENİN BİR VEYA DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE GEÇEN SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLECEĞİ l KESİNTİLİ ÇALIŞMALARDAN DOĞAN SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN HER FESİH ŞEKLİNİN KIDEM TAZMİNATINI HAK EDECEK ŞEKİLDE SONA ERMİŞ OLMASI GEREKİR l ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMİŞSE TASFİYE EDİLEN DÖNEM İÇİN KIDEM TAZMİNATINDA DİKKATE ALINMAZ l ÖNCEKİ DÖNEM İSTİFA NEDENİYLE SONA ERMİŞSE KIDEM SÜRESİNE EKLENMEZ

  • DAVA DİLEKÇESİNDE İSTENİLEN BİR ALACAK KALEMİNİN YERİNE BAŞKA BİR ALACAK KALEMİNİ TALEP ETMENİN ANCAK TAM ISLAHLA MÜMKÜN OLACAĞI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/6487 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/9571 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 30.04.2018
   l DAVA DİLEKÇESİNDE İSTENİLEN BİR ALACAK KALEMİNİN YERİNE BAŞKA BİR ALACAK KALEMİNİ TALEP ETMENİN ANCAK TAM ISLAHLA MÜMKÜN OLACAĞI l DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP EDİLMEYEN BİR ALACAK KALEMİNİN ISLAHLA YENİ BİR ALACAK KALEMİ OLARAK İSTENİLEBİLECEĞİ l ISLAHLA YENİ BİR ALACAK KALEMİNİN İSTENİLMESİ HALİNDE BU İSTEMİN DAVA DİLEKÇESİNDE DİLE GETİRİLEN ALACAK KALEMLERİNİN YERİNE İKAME EDİLEMEYECEĞİ

  • İLAVE TEDİYE

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/27734 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/9149 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 24.04.2018
   l İLAVE TEDİYE l İLAVE TEDİYE YÜKÜMLÜSÜ İŞVERENLER l İLAVE TEDİYE KAPSAMINA GİREN İŞÇİLER

  • YILLIK İZİN KULLANILMAMASI NEDENİYLE ÜCRETE DÖNÜŞMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/15632 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/9004 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 18.04.2018
   l YILLIK İZİN KULLANILMAMASI NEDENİYLE ÜCRETE DÖNÜŞMESİ l KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZİN ÜCRETİNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMİŞ OLMASININ ZORUNLU OLDUĞU l YILLIK İZİN ÜCRETİNİN FESİHLE MUACCEL OLACAĞI ANCAK FAİZ İÇİN İŞVERENİN AYRICA TEMERRÜDE DÜŞÜRÜL-MESİNİN GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAK-LANAN FESİH

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/24063 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/8966 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 18.04.2018
   l İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAK-LANAN FESİH l SAVUNMA ALINMAMASI l SAVUNMA ALINMAMASININ BAŞLI BAŞINA FESHİN GEÇERSİZLİK NEDENİ OLDUĞU l SAVUNMANIN FESİHTEN ÖNCE ALINMIŞ OLMASININ GEREKMESİ l SAVUNMA İÇİN MAKUL BİR SÜRE VERİLMESİNİN GEREKMESİ l SAVUNMA İSTEM YAZISINDA DAVRANIŞI NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARTILMA SEBEBİNİN AÇIK VE KESİN OLARAK BELİRTİLMİŞ OLMA-SININ GEREKMESİ

  • ASIL İŞVERENİN TARAF OLDUĞU TİS ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ MUVAZAALI OLMADIĞI SÜRECE YARARLANMAYACAĞI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/11662 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/8357 4857 S. İşK/2 6356 S. STK/39
   Tarihi: 11.04.2018
   l ASIL İŞVERENİN TARAF OLDUĞU TİS ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ MUVAZAALI OLMADIĞI SÜRECE YARARLANMAYACAĞI l SENDİKA ÜYESİ OLMADAN ÖNCEKİ DÖNEM TİS YARARLANMANIN OLANAKLI OLMADIĞI

  • İHTARNAMEDE AÇIK VE KESİN OLARAK BELİRTİLEN BEYANLARIN BAĞLAYICI OLDUĞU

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/24623 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/8335 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 10.04.2018
   l İHTARNAMEDE AÇIK VE KESİN OLARAK BELİRTİLEN BEYANLARIN BAĞLAYICI OLDUĞU

  • ALT İŞVERENİN BAĞIMSIZ BİR İŞVEREN OLDUĞU YARDIMCI İŞLERDE İŞ ALSA DAHİ ASIL İŞVERENİN İŞKOLUNDA SAYILAMAYACAĞI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/32118 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/8112 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 09.04.2018
   l ALT İŞVERENİN BAĞIMSIZ BİR İŞVEREN OLDUĞU YARDIMCI İŞLERDE İŞ ALSA DAHİ ASIL İŞVERENİN İŞKOLUNDA SAYILAMA-YACAĞI l ALT İŞVEREN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ASIL İŞVERENİN İŞYERİNDE ÇALIŞ-MAYA DEVAM ETMESİNİN İŞÇİ DEVRİ ANLAMINA GELDİĞİ l DEĞİŞEN ALT İŞVERENLER İŞ SÖZLEŞME-SİNİ SONA ERDİRMEDİKÇE ASIL İŞTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN İŞÇİNİN FESHE BAĞLI HAKLARI İSTEYEMEYECEĞİ

  • SENDİKAL TAZMİNAT TALEPLİ İŞE İADE DAVASINDA SENDİKAL TAZMİNATIN İŞÇİNİN BAŞVURUSU KOŞULUNA BAĞLI TUTULARAK HÜKMEDİLMESİ HÜKMÜN BU KISMININ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/23148 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/7175 4857 S. İşK/21 6356 S. STK/25 6098 S. TBK/100,
   Tarihi: 02.04.2018
   l SENDİKAL TAZMİNAT TALEPLİ İŞE İADE DAVASINDA SENDİKAL TAZMİNATIN İŞÇİNİN BAŞVURUSU KOŞULUNA BAĞLI TUTULARAK HÜKMEDİLMESİ HÜKMÜN BU KISMININ TEMYİZ EDİLMEYEREK KESİNLEŞMESİ l İŞE BAŞLATILAN İŞÇİNİN KESİNLEŞME VE USULÜ MÜKTESEP HAK NEDENİYLE SENDİKAL TAZMİNAT ALAMAYACAĞI l İŞE İADE BAŞVURUSUNDA BOŞATA GEÇEN SÜREYE İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER HAKLARIN ÖDENMESİNİN İSTENMESİ HALİNDE BAŞVURU İLE BİRLİKTE İŞVEREN TEMER-RÜDÜNÜN GERÇEKLEŞMİŞ OLACAĞI FAİZİN BAŞVURU TARİHİNDEN İŞLEYECEĞİ

  • KISMİ ÖDEMENİN TEMERRÜT HALİNDE ÖNCELİKLE FAİZ VE MASRAFLARA MAHSUP EDİLECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/20628 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/6767 6098 S. TBK/100,101
   Tarihi: 27.03.2018
   l KISMİ ÖDEMENİN TEMERRÜT HALİNDE ÖNCELİKLE FAİZ VE MASRAFLARA MAHSUP EDİLECEĞİ l KISMİ ÖDEMEDE MAHSUBUN MUACCEL-LİYETE GÖRE YAPILACAĞI

  • İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GEREK-ÇESİ BELİRTİLMEDEN SENDİKA YÖNETİMİNCE GÖREVDEN ALINMAYACAĞI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/2891 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/6044 6356 S. STK/27
   Tarihi: 22.03.2018
   l İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GEREK-ÇESİ BELİRTİLMEDEN SENDİKA YÖNETİMİNCE GÖREVDEN ALINMAYACAĞI

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/11786 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/5898 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 21.03.2018
   l FAZLA ÇALIŞMA l FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA l GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 11 SAATİ AŞMASI HALİNDE AŞAN SÜRELERİN HAFTA-LIK ÇALIŞMA SÜRESİNE BAKILMAKSIZIN FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

  • BOZMA KARARINA UYULDUKTAN SONRA MAHKEMENİN BOZMA KARARI DOĞRULTUSUNDA İNCELEME YAPMAK VE HÜKÜM KURMAK ZORUNDA OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/1808 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/5873 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 21.03.2018
   l BOZMA KARARINA UYULDUKTAN SONRA MAHKEMENİN BOZMA KARARI DOĞRUL-TUSUNDA İNCELEME YAPMAK VE HÜKÜM KURMAK ZORUNDA OLMASI l USULÜ KAZANILMIŞ HAK l BOZMA KARARININ DIŞINDA TUTULAN HÜKÜM KISIMLARININ KESİNLEŞMİŞ OLACAĞI

  • MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/22033 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/5720 4857 S. İşK/2,3
   Tarihi: 20.03.2018
   l MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ l İŞÇİ TEMİNİ ŞEKLİNDE YAPILAN HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİNİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ OLARAK KABUL EDİLEME-YECEĞİ l MUVAZAA KONUSUNDA KAMU KURULUŞ-LARI AÇISINDAN FARKLI BİR YASAL DÜZEN-LEMENİN BULUNMADIĞI l MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ NEDENİYLE İŞÇİNİN İŞ İLİŞKİSİNİN KURULDUĞU ANDAN İTİBAREN ASIL İŞVERE-NİN İŞÇİSİ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

  • DİNLENME HAKKI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/4643 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/5010 6100 S. HMK/27
   Tarihi: 12.03.2018
   l DİNLENME HAKKI l CEVAP DİLEKÇESİNDE TANIK DELİLİNE DAYANILDIĞININ BELİRTİLMESİ l TANIKLARIN İSİM VE ADRESLERİNİN BİLDİRİLMESİ İÇİN SÜRE VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • BELİRSİZ ALACAK DAVASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/1456 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/4823 4857 S. İşK/32 6100 S. HMK/107
   Tarihi: 12.03.2018
   l BELİRSİZ ALACAK DAVASI l BELİRSİZ ALACAK DAVASININ TÜRLERİ l BELİRSİZ ALACAK DAVASININ TÜM TÜRLERİN-DE ZAMANAŞIMININ ALACAĞIN TAMAMI İÇİN DAVA TARİHİNDE KESİLECEĞİ l TAHSİL TALEPLİ BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİN ALACAĞIN HESAPLANABİLİR KISMININ BELİRLENEREK DAVANIN AÇILMIŞ OLMASININ GEREKMESİ l KISMİ EDA KÜLLİ TESPİT ŞEKLİNDE AÇILAN BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA DEĞER ARTIRI-MININ ISLAH NİTELİĞİNDE OLDUĞU

  • BOŞANDIĞI EŞİYLE FİİLEN BİRLİKTE YAŞAMAYA DEVAM EDEN SİGORTALIYA BAĞLANAN GELİR VE AYLIKLARIN KESİLECEĞİ VE GERİ İSTENECEĞİ

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/4977 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/7099 5510 S. SGK. /56
   Tarihi: 23.10.2017
   l BOŞANDIĞI EŞİYLE FİİLEN BİRLİKTE YAŞAMAYA DEVAM EDEN SİGORTALIYA BAĞLANAN GELİR VE AYLIKLARIN KESİLE-CEĞİ VE GERİ İSTENECEĞİ

  • İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVASINDA YAPI KOOPERATİFİ OLARAK KURULAN VE FAALİYET ALANI YAPI İŞİ OLAN KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN ASIL İŞVEREN OLARAK SORUMLU OLDUĞU

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/19350 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/7017 5510 S. SGK. /21
   Tarihi: 18.10.2017
   l İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVASINDA YAPI KOOPERATİFİ OLARAK KURULAN VE FAALİYET ALANI YAPI İŞİ OLAN KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN ASIL İŞVEREN OLARAK SORUMLU OLDUĞU

  • YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA ESASLARI

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/3535 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/7013 5510 S. SGK. /41
   Tarihi: 18.10.2017
   l YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA ESASLARI l AYLIK BAĞLAMA ORANI

  • YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/3551 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/7011 3201 S. YHBK. /6
   Tarihi: 18.10.2017
   l YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI l KESİN DÖNÜŞ YAPMA KOŞULUNUN TEKRAR YURTDIŞINA ÇIKIŞ YAPMAMA ANLA-MINA GELMEDİĞİ l YURT DIŞINDA ÇALIŞILMIŞ OLAN ÜLKE-DEN İKAMET KOŞULUNA BAĞLI OLMAYAN SOSYAL YARDIM ALMANIN YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINA ENGEL OLAMAYACAĞI

  • ALTMIŞ YAŞ SONRASI PASİF DÖNEMDE ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HER YIL İÇİN AYRI AYRI HESAP YAPILMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/19971 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/6830 5510 S. SGK. /23
   Tarihi: 16.10.2017
   l ALTMIŞ YAŞ SONRASI PASİF DÖNEMDE ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HER YIL İÇİN AYRI AYRI HESAP YAPILMASININ GEREKMESİ l MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYIP ORANININ %60’IN ALTINDA KALDIĞI DURUMLARDA 60 YAŞ SONRASI PASİF DÖNEM HESABININ YAPILMAMASININ GEREKMESİ

  • BİRDEN ÇOK KİŞİNİN BİRLİKTE ZARARA NEDEN OLMALARI HALİNDE MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN DOĞACAĞI

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/15452 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/9844 6098 S. TBK. /49,51, 61
   Tarihi: 28.11.2017
   l BİRDEN ÇOK KİŞİNİN BİRLİKTE ZARARA NEDEN OLMALARI HALİNDE MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN DOĞACAĞI l ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN GEÇİRDİĞİ İŞ KAZASINDA ZARARIN TAMAMININ KUSURU BULUNAN ASIL İŞVERENDEN İSTENE-BİLECEĞİ

  • İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVASINDA ZARARIN GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/14457 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/9537 6098 S. TBK. /49,51
   Tarihi: 21.11.2017
   l İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVASINDA ZARARIN GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANMASININ GEREKMESİ l İŞ KAZASININ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSURU İLE MEYDANA GELMESİ HALİNDE İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN YARISININ RÜCUYA ESAS OLACAĞI

  • İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASINDA DAVALILAR ARASINDA ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞININ BULUNMADIĞI

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/13322 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/6803 6098 S. TBK. /49,51
   Tarihi: 26.09.2017
   l İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASINDA DAVALILAR ARASINDA ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞININ BULUNMADIĞI l DAVA AÇILIRKEN TARAF GÖSTERİL-MEYENLERİN DAHİLİ DAVA YOLUYLA DAVAYA EDİLEMEYECEĞİ l DAVADA İHBAR OLUNUN KONUMUNDA BULUNAN HAKKINDA DAVALI SIFATIYLA İŞİN ESASINA YÖNELİK HÜKÜM KURULAMAYACAĞI

  • SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİ

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/5317 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/6756 5510 S. SGK. /84
   Tarihi: 25.09.2017
   l SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİ l ÇALIŞMA OLGUSUNUN GERÇEK OLDUĞU-NUN DURAKSAMAYA VE KUŞKUYA YER BIRAKMADAN BELİRLENMESİNİN GEREK-MESİ

  • SGK PRİMLERİNDEN İŞVEREN HİSSESİNİN HAZİNECE KARŞILANMASININ KOŞULLARI

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/4295 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/6697 5510 S. SGK. /81
   Tarihi: 21.09.2017
   l SGK PRİMLERİNDEN İŞVEREN HİSSESİNİN HAZİNECE KARŞILANMASININ KOŞULLARI

  • DAVADA TARAF DEĞİŞİKLİĞİNİN KARŞI TARAFIN AÇIK RIZASINA BAĞLI OLDUĞU

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/3188 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/12071 4857 S. İşK/41,59 6100 S. HMK/124
   Tarihi: 17.05.2018
   l DAVADA TARAF DEĞİŞİKLİĞİNİN KARŞI TARAFIN AÇIK RIZASINA BAĞLI OLDUĞU l MADDİ HATADAN KAYNAKLANAN TARAF DEĞİŞİKLİĞİNDE KARŞI TARAFIN RIZASININ ALINMAYACAĞI l DAVANIN TESCİLLİ MARKASININ HASIM GÖSTERİLEREK AÇILMASINDA MADDİ HATA-YA DAYALI YANILMANIN VAR OLDUĞU

  • MEVSİMLİK İŞ

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/5510 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/12036 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 17.05.2018
   l MEVSİMLİK İŞ l MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRSİZ SÜRELİ YAPILABİLDİĞİ GİBİ BELİRLİ SÜRELİ YAPILABİLECEĞİ l BELİRSİZ SÜRELİ MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞ-MESİNDE İŞÇİNİN KIDEMİ ASKI DÖNEMLERİ DİKKATE ALINMAKSIZIN FİİLİ ÇALIŞMA SÜRE-LERİNE GÖRE HESAPLANMASININ GEREK-MESİ l BELİRLİ SÜRELİ YAPILAN MEVSİMLİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRE BİTİMİ NEDENİYLE SONA ERMESİNDE KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKKININ DOĞAMAYACAĞI l MEVSİMLİK İŞLERE YILLIK İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANAMAYACAĞI l MEVSİMLİK İŞTEN DEVAMLILIK ARZ EDEN İŞE GEÇEN İŞÇİNİN MEVSİMLİK İŞTEKİ KIDEMİNİN KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜREDE DİKKATE ALINACAĞI YILLIK İZİN İÇİN DİKKATE ALINMAYACAĞI l HER ARA VEREREK YAPILAN ÇALIŞMANIN MEVSİMLİK İŞ OLMADIĞI

  • YILLIK İZNİN KULLANILDIĞINI İŞVERENİN YAZILI BELGE İLE KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/13162 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/11911 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 15.05.2018
   l YILLIK İZNİN KULLANILDIĞINI İŞVERENİN YAZILI BELGE İLE KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI l HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ ÇERÇEVESİNDE DAVACI ASİLE AÇIKLATMA YAPMASININ İSTENEBİLECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/32297 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/11747 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 14.05.2018
   l FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI l FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞINI İLERİ SÜREN İŞÇİNİN BU İDDİASINI İSPAT ETMESİNİN GEREKMESİ l VAZGEÇİLMEYEN TANIKLARIN DİNLENMEMESİNİN SAVUNMA HAKKINI KISITLAMA ANLAMINA GELECEĞİ

  • USULÜ KAZANILMIŞ HAK

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/901 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/11544 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 10.05.2018
   l USULÜ KAZANILMIŞ HAK

  • İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN DAVALARIN İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI KAPSAMINDA

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/12915 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/10589 4857 S. İşK/41 6100 S. HMK/167
   Tarihi: 03.05.2018
   l İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN DAVALARIN İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI KAPSAMINDA BİRLİKTE AÇILAMAYACAĞI

  • İHALE MAKAMI KAMU KURULUŞUNUN İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN SORUMLULUĞU

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/11462 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/10498 4857 S. İşK/36
   Tarihi: 03.05.2018
   l İHALE MAKAMI KAMU KURULUŞUNUN İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN SORUMLULUĞU

  • BORCU SONA ERDİREN ÖDEME BELGELERİNİN DURUŞMALAR SIRASINDA SUNULMASA DA YARGILAMA BİTMEDEN SUNULDUĞUNDA DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/12438 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/10428 4857 S. İşK/57
   Tarihi: 03.05.2018
   l BORCU SONA ERDİREN ÖDEME BELGELERİNİN DURUŞMALAR SIRASINDA SUNULMASA DA YARGILAMA BİTMEDEN SUNULDUĞUNDA DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN TALEBİNE KARŞIN YILLIK İŞVERENİN YILLIK İZNE ÇIKARTMAMASININ İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH NEDENİ OLAMAYACAĞI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/12779 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/10382 4857 S. İşK/24
   Tarihi: 02.05.2018
   l İŞÇİNİN TALEBİNE KARŞIN YILLIK İŞVERENİN YILLIK İZNE ÇIKARTMAMASININ İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH NEDENİ OLAMAYACAĞI l İŞÇİNİN SAĞLIĞININ İŞ KOŞULLARI NEDE-NİYLE BOZULMASININ İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH NEDENİ OLACAĞI

  • SENDİKAL FESİH KARİNESİ

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/3212 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/10029 6356 S. STK/25
   Tarihi: 26.04.2018
   l SENDİKAL FESİH KARİNESİ l İŞÇİLERİN SENDİKA DEĞİŞTİRMELERİ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMELERİNİN İŞVEREN-CE FESHİ l SENDİKAL TAZMİNAT

  • İŞYERİ DEVRİNDE DEVİR EDEN İŞVE-RENİN KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUĞUNUN İŞ YASASININ 6. MADDESİNDEKİ İKİ YILLIK SÜREYLE SINIRLANDIRILAMAYACAĞI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/4089 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/9860 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 26.04.2018
   l İŞYERİ DEVRİNDE DEVİR EDEN İŞVE-RENİN KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLU-LUĞUNUN İŞ YASASININ 6. MADDESİNDEKİ İKİ YILLIK SÜREYLE SINIRLANDIRILAMAYACAĞI l DEVİR EDEN İŞVERENİN DEVİR TARİ-HİNDEKİ İŞÇİNİN KIDEMİ VE ÜCRETİ ÜZERİNDEN HESAPLANACAK KIDEM TAZ-MİNATINDAN SORUMLU OLACAĞI

  • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESABI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/12530 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/9817 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 24.04.2018
   l FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESABI

  • İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKU OLAN AYLARIN DIŞLANMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/11195 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/9611 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 24.04.2018
   l İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKU OLAN AYLARIN DIŞLANMASININ GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN BYLOCK IP’LERİNE YÖNLENDİRİLMİŞ OLDUĞUNUN CEZA DOSYASINDA KANITLANMASI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/3002 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/9593 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 24.04.2018
   l İŞÇİNİN BYLOCK IP’LERİNE YÖNLENDİRİLMİŞ OLDUĞUNUN CEZA DOSYASINDA KANITLANMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/4300 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/9542 4857 S. İşK/41 6100 S. HMK/194
   Tarihi: 24.04.2018
   l SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ l DAVACIYA TALEPLERİNİ SOMUTLAŞTIRMA UYARISI YAPILMADAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  • İŞİN ALT İŞVERENE İŞ YASASI KAPSAMINDA VERİLMİŞ OLMASININ MUVAZAA İDDİASININ ARAŞTIRILMASINA ENGEL OLMADIĞI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/3896 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/9503 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 24.04.2018
   l İŞİN ALT İŞVERENE İŞ YASASI KAPSAMIN-DA VERİLMİŞ OLMASININ MUVAZAA İDDİASININ ARAŞTIRILMASINA ENGEL OLMADIĞI l MUVAZAA l İŞÇİ TEMİNİ SÖZLEŞMESİNİ ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN SÖZLEŞMESİ OLARAK GÖSTE-RİLMESİNİN MUVAZAALI İŞLEM OLDUĞU l ASIL İŞ l YARDIMCI İŞ

  • İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ FESİH NEDENİ VE İŞÇİNİN KIDEMİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/41321 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/8924 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 18.04.2018
   l İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ FESİH NEDENİ VE İŞÇİNİN KIDEMİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ l İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ EMEKLİ İŞÇİ İÇİN ALT SINIRDAN BELİRLENMESİNİN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK OLUŞTURDUĞU

  • ZAMANAŞIMI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/12097 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/8892 4857 S. İşK/57
   Tarihi: 17.04.2018
   l ZAMANAŞIMI l KISMİ DAVADA ISLAHTAN SONRA İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI İTİRAZININ DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ l YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞININ FESİH-LE MUACCEL OLACAĞI l YILLIK İZİN ÜCRETİNİN FESİHTEN İTİBAREN 5 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ OLDUĞU

  • ASIL İŞVERENİN İŞ EKSİLTMESİ KARARI ALMASI NEDENİYLE İSTİHDAM FAZLALIĞININ ORTAYA ÇIKMASI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/2630 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/8727 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 17.04.2018
   l ASIL İŞVERENİN İŞ EKSİLTMESİ KARARI ALMASI NEDENİYLE İSTİHDAM FAZLALIĞININ ORTAYA ÇIKMASI l ALT İŞVERENİN İŞTEN ÇIKARTACAĞI İŞÇİLERE ÖNEREBİLECEĞİ BAŞKA İŞLER OLMAMASI l ASIL İŞVERENİN İŞ AZALTMASI KARARININ ALT İŞVEREN İŞÇİSİ AÇISINDAN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLACAĞI

  • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİRMEK İÇİN ALTI AYLIK KIDEM KOŞULU

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/76 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/8482 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 10.04.2018
   l İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİRMEK İÇİN ALTI AYLIK KIDEM KOŞULU l SÜRE AY OLARAK BELİRTİLDİĞİNDE BAŞLADIĞI GÜNE SON AY KARŞILIK GELEN GÜNÜN TATİL GÜNÜNDE BİTECEĞİ l BEŞ AY 29 GÜN KIDEMİ OLAN İŞÇİNİN İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARARLANA-MAYACAĞI

  • BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN GEÇERSİZ KABUL EDİLEN FESHİ İZLEYEN DÖNEM İÇİN YAPILMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/27893 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/7062 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 19.03.2018
   l BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN GEÇER-SİZ KABUL EDİLEN FESHİ İZLEYEN DÖNEM İÇİN YAPILMASININ GEREKMESİ l BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN İŞÇİNİN İŞYERİNDE ÇALIŞIYORMUŞ GİBİ HESAPLAN-MASININ GEREKMESİ l BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNE PARA VE PARAYLA ÖLÇÜLEBİLEN HAKLARIN DAHİL EDİLMESİNİN GEREKMESİ l İŞÇİNİN FİİLİ ÇALIŞMASIYLA DOĞAN FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA KARŞILIĞI ÜCRET SATIŞA BAĞLI PRİM ÖDEMELERİNİN BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN HESABINDA DİKKATE ALINAMAYACAĞI

  • ÜCRET

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/27074 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/6645 4857 S. İşK/32, 41
   Tarihi: 14.03.2018
   l ÜCRET l PRİM l SABİT ÜCRET ARTI PRİMLE ÇALIŞMA l PRİM ÖDEMELERİNİN FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLİ ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ YERİNE GEÇTİĞİNİN KABUL EDİLEMEYECEĞİ

  • HARCIRAH KANUNUNA GÖRE ÖDENEN GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARININ FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/637 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/6297 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 08.03.2018
   l HARCIRAH KANUNUNA GÖRE ÖDENEN GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARININ FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ l GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRELERİ VE HAFTA-LIK ÇALIŞMA SÜRELERİNİN BELİRLENEREK FAZLA ÇALIŞMANIN HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • İŞKOLU İTİRAZLARINA İTİRAZ

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/1924 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/6268 6356 S. STK/41
   Tarihi: 08.03.2018
   l  İŞKOLU İTİRAZLARINA İTİRAZ l İŞKOLU BARAJLARININ ILO SÖZLEŞME-LERİNE AYKIRILIK İDDİASININ YETKİ DAVASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ İŞKOLU İTİRAZ DAVASINDA DİKKATE ALINAMA-YACAĞI l BİR ÖNCEKİ İŞKOLU İSTATİSTİKLERİ KESİNLEŞTİKTEN SONRA İŞKOLU İTİRAZININ DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/768 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/5989 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 07.03.2018
   l İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAK-LANAN FESİH l İŞÇİNİN ASTI KONUMUNDA BİR BAŞKA İŞÇİYLE ÖZEL İLİŞKİ YAŞAMASI l İŞ AKIŞININ OLUMSUZ ETKİLENMESİ l GEÇERLİ FESİH

  • DAVANIN TARAFLARININ AÇIKLAMA VE İSPAT HAKLARININ KISITLANMASININ İDDİA VE SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI SONUCUNU DOĞURACAĞI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/2063 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/5903 4857 S. İşK/41 6100 S. HMK/71
   Tarihi: 07.03.2018
   l DAVANIN TARAFLARININ AÇIKLAMA VE İSPAT HAKLARININ KISITLANMASININ İDDİA VE SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI SONUCUNU DOĞURACAĞI l VEKALETNAME SUNULDUKTAN SONRA ASİL DURUŞMADA HAZIRDA OLSA TEBLİĞİN VEKİLE YAPILMASININ GEREKMESİ

  • HAKİMLER HAKKINDA UYGULANAN YASAKLILIK VE RET HALLERİNİN BİLİRKİŞİLER İÇİNDE UYGULANACAĞI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/172 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/5606 4857 S. İşK/32 6100 S. HMK/26,272
   Tarihi: 05.03.2018
   l HAKİMLER HAKKINDA UYGULANAN YASAKLILIK VE RET HALLERİNİN BİLİRKİŞİLER İÇİNDE UYGULANACAĞI l BİLİRKİŞİLERİN YANSIZ OLMA ZORUNLULUĞU l BİLİRKİŞİLERİN GÖRÜŞLERİNİ OBJEKTİF OLARAK DİLE GETİRMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU l DAVALI HAKKINDA BİR BAŞKA DAVADA VEKALET ALAN BİLİRKİŞİNİN YERİNE TARAF-LARLA İLİŞKİSİ OLMAYAN BİLİRKİŞİ ATAN-MASININ GEREKMESİ l TALEPLE BAĞLILIK KURALI l İHTARNAMEDE BELİRTİLEN TUTAR-LARINDA TALEPLE BAĞLILIK KURALI İÇE-RİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞLETMESEL KARAR

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/46184 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/5467 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 01.03.2018
   l İŞLETMESEL KARAR l İŞLETMESEL KARARDA YERİNDELİK DENETİMİ YAPILAMAYACAĞI l SÜRESİ SONA EREN ALT İŞVEREN SÖZLEŞ-MESİ SONUCU İHALEYİ KAYBEDEN İŞVERE-NİN İSTİHDAM FAZLALIĞININ ÇIKACAĞI l FESİHTE SON ÇARE OLMA İLKESİNİN GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ l İŞÇİYİ İSTİHDAM EDECEK BAŞKA İŞ VE İŞYERLERİNİN OLUP OLMADIĞININ ARAŞ-TIRILMASININ GEREKMESİ

  • DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/3095 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/5408 6100 S. HMK/320
   Tarihi: 01.03.2018
   l DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI l BASİT YARGILAMA USULÜNÜN UYGULAN-DIĞI DAVALARDA İŞLEMDEN KALDIRILMASINA KARAR VERİLEN DOSYA YENİLEN-MESİNDEN SONRA TEKRAR TAKİPSİZ BIRAKILMASI HALİNDE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILACAĞI l USUL KANUNLARININ YÜRÜRLÜĞE GİR-MEKLE DERHAL ETKİSİNİ GÖSTERECEĞİ l YARGILAMA DEVAM EDERKEN USUL HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞMESİ HALİNDE DAVA AÇILIRKEN YÜRÜKLÜKTE OLAN USUL HÜKÜMLERİNE GÖRE KARAR VERİLECEĞİ

  • BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILMASININ KOŞULLARI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/10447 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/5346 6100 S. HMK/107
   Tarihi: 01.03.2018
   l BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILMASININ KOŞULLARI

  • KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/461 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/294 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 08.01.2019
   KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA OLAN İŞÇİLERİN KÖTÜ NİYET TAZMİNATINA HAK KAZANAMAYACAĞI 4857 SAYILI YASA DÖNEMİ İÇİN GENEL ANLAMADA FESİH HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASINDASIN HAREKET EDİLECEĞİ KÖTÜ NİYET TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN HESAPLANMASINDA ÜCRETİN DIŞINDA İŞÇİYE PARA VEYA PARA İLE ÖLÇÜLEBİLEN MENFAATLERİNDE DİKKATE ALINACAĞI İŞÇİNİN İŞVERENİ CUMHURİYET SAVCILIĞINA ŞİKAYET ETMESİ ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİRİLEN FESİN KÖTÜ NİYET TAZMİNATI ÖDENMESİNİ GEREKTİRECEĞİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ