• ANNE-BABANIN AÇTIĞI DESTEKTEN YOKSUN KALMA DAVALARINDA DESTEK İLİŞKİSİNİN VARLIĞININ KANITLANMASI İÇİN SGK GELİR BAĞLANMIŞ OLMA KOŞULUNUN ARANMAYACAĞI

   YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARI
   Esas No: 2016/5 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/6 5510 S. SGK/20,34
   Tarihi: 22.06.2018
    ANNE-BABANIN AÇTIĞI DESTEKTEN YOKSUN KALMA DAVALARINDA DESTEK İLİŞKİSİNİN VARLIĞININ KANITLANMASI İÇİN SGK GELİR BAĞLANMIŞ OLMA KOŞULUNUN ARANMAYACAĞI  ANNE-BABAYA ÇOCUKLARIN DESTEK OLDUĞUNUN KARİNE OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKECEĞİ

  • TARIM İŞİ

   T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
   Esas No: 2017/(7)22-1557 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/1457 4857 S. İşK/4
   Tarihi: 18.10.2018
    TARIM İŞİ TARIM İŞLERİNDE 50 AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNİN İŞ YASASININ KAPSAMI DIŞINDA KALDIĞI TARIM İŞİNİN YANINDA BEKÇİLİK ŞOFÖRLÜK GİBİ İŞLERİN YAPILMASI HALİNDE BASKIN OLAN ÇALIŞMAYA GÖRE SONUCA GİTMENİN GEREKTİĞİ BEKÇİNİN İZİNLİ OLDUĞU GÜNLERDE GEÇİCİ OLARAK BEKÇİLİK YAPAN TRAKTÖR KULLANAN İŞÇİNİN TARIM İŞİ YAPMA-DIĞININ SÖYLENEMEYECEĞİ

  • BELİRSİZ ALACAK DAVASI

   T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
   Esas No: 2016/22-1070 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/1392 6100 S. HMK/100
   Tarihi: 02.10.2018
    BELİRSİZ ALACAK DAVASI  BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILMASININ AMACI  BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ZAMAN-AŞIMININ TÜM ALACAKLAR İÇİN KESİLECEĞİ  BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA DEĞER ARTTIM DİLEKÇESİNİN ISLAH DİLEKÇESİ OLARAK KABUL EDİLİP BU DİLEKÇEDE FAİZ İSTENİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE SADECE DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP EDİLEN TUTARLARA FAİZ İŞLETİLMESİNİN DOĞRU OLMADIĞI

  • MUVAZAA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/8961 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/17883 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 09.10.2018
    MUVAZAA  MUVAZAALI İŞLEMLE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ZARARA UĞRATILMASI HALİNDE MUVAZA-ANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI HAKSIZ EYLEM NİTELİĞİNDE OLDUĞU  KİŞİNİN KENDİ MUVAZAASINA DAYANARAK SORUMLULUKTAN KURTULAMAYACAĞI MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE ALT İŞVERENİNDE İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN MÜTESELSİLEN SORUMLU OLACAĞI

  • EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/23051 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/17844 4857 S. İşK/5
   Tarihi: 09.10.2018
    EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK  AYRIMCILIK TAZMİNATI  HER EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIĞIN AYRIMCILIK TAZMİNATINA HÜKME-DİLMESİNİ GEREKTİRMEDİĞİ  AYRIMCILIK TAZMİNATININ 5 MADDE SAYILAN HALLERİN VARLIĞI HALİNDE UYGULANACAĞI

  • ÖDEMELERİN TANIKLA İSPAT EDİLEMEYECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/22101 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/17832 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 09.10.2018
    ÖDEMELERİN TANIKLA İSPAT EDİLEMEYECEĞİ  ÖDEMENİN BELGE İLE İSPATININ GEREKECEĞİ

  • ARA DİNLENMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/9302 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/17806 4857 S. İşK/68
   Tarihi: 09.10.2018
   ARA DİNLENMESİ

  • GAZETECİNİN ÜCRETİNİN GEÇ ÖDENMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/9298 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/17802 5953 S. BİşK/16
   Tarihi: 09.10.2018
    GAZETECİNİN ÜCRETİNİN GEÇ ÖDENMESİ  GAZETECİNİN ÜCRETİNİN HER AY GEÇ ÖDENMESİNİN GAZETECİNİN GECİKME BEDELİNİ İSTEME HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

  • GÖREV

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/24956 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/17678 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 08.10.2018
    GÖREV  ÇALIŞANIN SOSYAL GÜVENLİK AÇISINDAN BAĞLI OLDUĞU KURUMUN TEK BAŞINA ÇALIŞANIN HUKUKİ STATÜSÜNÜ BELİRLEYE-MEYECEĞİ  SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK 657 SAYILI YASANIN 4/B MADDESİNE GÖRE ÇALIŞAN-LARIN İDARİ YARGININ GÖREV ALANINA GİRDİĞİ

  • TAZMİNAT NİTELİĞİNDEKİ İŞÇİ ALACAK-LARININ 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ OLACAĞI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/21647 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/17569 4857  S. İşK/25
   Tarihi: 04.10.2018
    TAZMİNAT NİTELİĞİNDEKİ İŞÇİ ALACAK-LARININ 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ OLACAĞI  İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ÖDENEN KIDEM TAZMİNATININ AVANS NİTELİĞİNDE OLDUĞU YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE FESİHTE DOĞAN KIDEM TAZMİNATINDAN MAHSU-BUNUN GEREKTİĞİ  İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN YILLIK İZİN ÖDENMESİNİN İZNİN KULLANILMADIĞI ANLAMINA GELMEYECEĞİ FESİHTE KULLA-NILMAYAN İZİNLERİN HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • İŞÇİLERİN İŞVERENİN GÖREVLENDİR-MESİYLE GİTTİKLERİ BİR BAŞKA İŞYERİNDE ZARARA NEDEN OLMALARI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/25068 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/17398 4857 S. İşK/25 818 S. BK/100
   Tarihi: 03.10.2018
   İŞÇİLERİN İŞVERENİN GÖREVLENDİR-MESİYLE GİTTİKLERİ BİR BAŞKA İŞYERİNDE ZARARA NEDEN OLMALARI İFA YARDIMCISI KONUMUNDA OLAN İŞÇİLERE DOĞRUDAN DAVA AÇILABİLECEĞİ ZARARA NEDEN OLAN İŞÇİLERİN KENDİ VERMİŞ OLDUKLARI ZARARI İŞVEREN-LERİNDEN RÜCU YOLUYLA İSTEYEMEYE-CEKLERİ

  • ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN KESİNTİSİZ ÇALIŞMA DEVAM EDEN İŞÇİNİN FESHE BAĞLI HAKLARI TALEP EDEMEYECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/21941 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/17254 4857 S. İşK/2 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 02.10.2018
    İŞÇİNİN ALT İŞVEREN DEĞİŞMESİNE KARŞIN ASIL İŞVERENİN İŞYERİNDE KESİNTİSİZ ÇALIŞMASININ İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNE GÖRE ÇÖZÜME KAVUŞTURULACAĞI  ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN KESİNTİSİZ ÇALIŞMA DEVAM EDEN İŞÇİNİN FESHE BAĞLI HAKLARI TALEP EDEMEYECEĞİ  SÜRESİ SONA EREN ALT İŞVERENİN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ HALİNDE ASIL İŞYERİNDE KESİNTİSİZ ÇALIŞMA YENİ ALT İŞVEREN YANINDA DEVAM ETSE DE FESHE BAĞLI HAKLARIN İSTENİLEBİLECEĞİ

  • DAVA DİLEKÇESİNDE HUKUKİ SEBEPLERİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASININ BİR YAPTIRI-MIN OLMADIĞI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/21481 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/17060 6100 S. HMK/119, 176 854 S. DİşK/26
   Tarihi: 02.10.2018
    DAVA DİLEKÇESİNDE HUKUKİ SEBEPLERİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASININ BİR YAPTIRI-MIN OLMADIĞI  DAVA DİLEKÇESİNDE YER VERİLMEYEN BİR TALEBİN EK DAVA NİTELİĞİNDEKİ ISLAH DİLEKÇESİYLE TALEP EDİLEBİLECEĞİ  24 SAAT ESASINA DAYALI ÇALIŞMADA İŞÇİNİN UYKU İHTİYACINI GİDERMEDİĞİ DURUMLARDA DİNLENME SÜRESİNİN 4 SAAT OLARAK KABULÜNÜN GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN DEVLET MEMURLUĞUNA GEÇİŞ NEDENİYLE FESHİNİN HAKLI FESİH OLAMAYACAĞI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/21481 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/17060 4857 S. İşK/18-21 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 01.10.2018
    İŞÇİNİN DEVLET MEMURLUĞUNA GEÇİŞ NEDENİYLE FESHİNİN HAKLI FESİH OLAMAYACAĞI  KIDEM TAZMİNATI ÖDENEMEYECEĞİ

  • BAHŞİŞ/YÜZDE/ PARÇABAŞI USULÜ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN FAZLA ÇALIŞMALARININ HESABINDA SADECE %50 ZAMLI KISMIN ESAS ALINACAĞI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/23338 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/17041 4857 S. İşK/18-21 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 01.10.2018
    BAHŞİŞ/YÜZDE/ PARÇABAŞI USULÜ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN FAZLA ÇALIŞMALARININ HESABINDA SADECE %50 ZAMLI KISMIN ESAS ALINACAĞI  İŞE İADE SONRASI İŞE BAŞLATMAMA FESİH TARİHİ OLDUĞUNDAN KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN İŞE BAŞLATMAMA TARİHİNDEN BAŞLAYACAĞI

  • İHBAR TAZMİNATININ NET TUTARI BELİRLENİRKEN SİGORTA VE İŞSİZLİK PRİMİ KESİNTİSİ YAPILAMAYACAĞI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/7605 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/16797 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 27.09.2018
   İHBAR TAZMİNATININ NET TUTARI BELİRLENİRKEN SİGORTA VE İŞSİZLİK PRİMİ KESİNTİSİ YAPILAMAYACAĞI

  • İSTİFANIN İBRANAMEYLE ÇELİŞMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/33073 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/16779 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 27.09.2018
    İSTİFANIN İBRANAMEYLE ÇELİŞMESİ  İSTİFANIN YANINDA İBRANAMEDE “İHBAR TAZMİNATINI EKSİKSİZ ALDIM” İBARESİNİN BULUNMASI  KIDEM TAZMİNATINI HAK EDECEK ŞEKİLDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİĞİ-NİN KABULÜNÜN GEREKMESİ

  • HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 45 SAATİ AŞMASA DA GECE 7,5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR İÇİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/21612 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/16580 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 25.09.2018
    HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 45 SAATİ AŞMASA DA GECE 7,5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR İÇİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • KIDEM TAZMİNATI TAVANI (GENEL TAVAN)

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/7243 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/16457 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 24.09.2018
    KIDEM TAZMİNATI TAVANI (GENEL TAVAN)  ÖNELİ FESİHLERDE KIDEM TAZMİNATI TAVANIN ÖNEL BİTİM TARİHİNDEKİ TAVAN OLACAĞI  İŞE İADE SONRASI İŞE BAŞLATMAMA HALİNDE İŞE BAŞLATMAMA TARİHİNDE Kİ KIDEM TAZMİNATI TAVANIN ESAS ALINACAĞI  İŞÇİ RAPORLUYKEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FESİHTE FESHİN GERÇEKLEŞTİĞİ ANDAKİ TAVANIN UYGULANACAĞI  İŞÇİNİN KAMU İŞYERLERİNDE ÇALIŞMA-LARININ BİRLEŞTİRİLMESİNDE MEMUR STATÜSÜNDE GEÇEN HİZMETLER İÇİN ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATININ İŞÇİNİN EMEKLİ SANDIĞINDAN ALABİLECEĞİ İKRAMİYEYİ GEÇEMEYECEĞİ (ÖZEL TAVAN)  İŞÇİLERE BELİRLİ BİR TARİHTE İŞTEN AYRILMASI HALİNDE KIDEM TAZMİNATININ FAZLASIYLA ÖDENECEĞİNE İLİŞKİN HÜKÜM-LERİN KIDEM TAZMİNATI TAVANIN AŞILMASI ANLAMINA GELMEYECEĞİ

  • İŞVERENİN İŞÇİNİN İMZASINI İÇERMEYEN BORDROLARDA TEMEL ÜCRETİ BÖLMEK SURETİYLE DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARININ DA ÖDENMİŞ GİBİ GÖSTERMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/21253 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/16258 4857 S. İşK/32, 37
   Tarihi: 20.09.2018
    İŞVERENİN İŞÇİNİN İMZASINI İÇERMEYEN BORDROLARDA TEMEL ÜCRETİ BÖLMEK SURETİYLE DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARININ DA ÖDENMİŞ GİBİ GÖSTERMESİ  İŞÇİNİN BANKA HESABINA YATAN TUTARIN TEMEL ÜCRETİN BÖLÜNEREK HAZIRLANAN BORDROLARLA UYUMLU OLMASI  İŞÇİNİN YAPTIĞI İŞ KIDEMİ DE DİKKATE ALINDIĞINDA BANKA HESABINA YATAN ÜCRETİN TEMEL ÜCRET OLARAK ALINMASININ GEREKMESİ  HÜKÜM KISMINDA ALACAKLARIN NET Mİ BRÜT MÜ OLDUĞUNUN BELİRTİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞÇİDEN MATBU HAZIRLANMIŞ AYNI ZAMANDA İBRA BEYANI İÇEREN İSTİFA BELGESİ ALINMIŞ OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/21282 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/16042 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 18.09.2018
    İŞÇİDEN MATBU HAZIRLANMIŞ AYNI ZAMANDA İBRA BEYANI İÇEREN İSTİFA BELGESİ ALINMIŞ OLMASI  TANIKLARIN DAVACI LEHİNE GÖRGÜYE DAYALI BEYANDA BULUNMASI  DAVACININ İDDİASIYLA İSTİFANIN ÖRTÜŞ-MESİ  İŞÇİNİN İDDİASINA ÜSTÜNLÜK TANIN-MASININ GEREKMESİ  KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • SENDİKAL FAALİYETİN GÜVENCESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/3032 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/15935 4857 S. İşK/18-21 6356 S. STK/25
   Tarihi: 17.09.2018
   SENDİKAL FAALİYETİN GÜVENCESİ SENDİKAL NEDENLERLE FESİH İDDİA-SINI İŞÇİNİN KANITLAMASININ GEREKMESİ SENDİKAL NEDENLERİN BELİRLEN-MESİNDE SADECE TANIK ANLATIMLARIYLA YETİNİLEMEYECEĞİ

  • BİLİRKİŞİNİN HAKİMİN TAKTİRİNDEKİ HAKKANİYET İNDİRİMİNİ YAPMASININ BİLİRKİŞİLİK GÖREVİNİN AŞILMASI ANLAMINA GELDİĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/8716 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/15819 1475 S. İşK/14 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 13.09.2018
   BİLİRKİŞİNİN HAKİMİN TAKTİRİNDEKİ HAKKANİYET İNDİRİMİNİ YAPMASININ BİLİRKİŞİLİK GÖREVİNİN AŞILMASI ANLAMINA GELDİĞİ HAKKI ORTADAN KALDIRAN ÖDEME BELGELERİNİN YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ

  • HAKLI NEDENLE FESİH GERÇEKLEŞTİREN İŞÇİNİN İHBAR TAZMİNATI VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/6416 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/15791 1475 S. İşK/14 4857 S. İşK/17,26
   Tarihi: 13.09.2018
    İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN SÖYLENEN AĞIR ELEŞTİRİ NİTELİĞİNDEKİ SÖZLERİN İŞÇİNİN MESLEĞİ, KIDEMİ SIFATI DİKKATE ALINDIĞINDA HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI VERECEĞİ  HAKLI NEDENLE FESİH GERÇEKLEŞTİREN İŞÇİNİN İHBAR TAZMİNATI VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ  AĞIR ELEŞTİRİNİN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ

  • RÖDEVANS SÖZLEŞMELERİNDE İŞÇİ ALACAKLARINDAN SORUMLULUĞUN ESAS-LARI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/6407 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/15789 1475 S. İşK/14 4857 S. İşK/2 3213 S. MadenK/Ek-7 6100 S. HMK/142
   Tarihi: 13.09.2018
   RÖDEVANS SÖZLEŞMELERİNDE İŞÇİ ALACAKLARINDAN SORUMLULUĞUN ESAS-LARI ZAMANAŞIMI ZAMANAŞIMI DEFİ’NİN CEVAP SÜRESİ İÇERİSİNDE İLERİ SÜRÜLMESİNİN GEREK-MESİ CEVAP SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA VEYA HİÇ CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİ HALİN-DE ZAMANAŞIMI DEFİ’NİN DİNLENMESİNİN KARŞI TARAFIN AÇIK MUVAFAKATİNE BAĞLI OLDUĞU

  • ASKERLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN İŞÇİNİN FESİHTEN 1 YIL 9 AY SONRA ASKERE GİTMİŞ OLMASI NEDENİYLE FESHİN ASKERLİK NEDENİYLE GERÇEK-LEŞTİRİLDİĞİNİN KABUL EDİLEMEYECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/21153 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/15767 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 13.09.2018
   ASKERLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN İŞÇİNİN FESİHTEN 1 YIL 9 AY SONRA ASKERE GİTMİŞ OLMASI NEDENİYLE FESHİN ASKERLİK NEDENİYLE GERÇEK-LEŞTİRİLDİĞİNİN KABUL EDİLEMEYECEĞİ

  • İŞYERİ DEVRİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/8517 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/15715 4857 S. İşK/2,6
   Tarihi: 13.09.2018
    İŞYERİ DEVRİ  İŞYERİ DEVRİNDE EKONOMİK BİRLİĞİN KORUNMASI ÖLÇÜTÜNÜN GÖSTERGELERİ  ASIL İŞVERENİN İŞYERİNDE DEĞİŞİK ALT İŞVERENLER YANINDA ÇALIŞMAYA İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI  ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN ÇALIŞMASI KESİNTİSİZ SÜREN İŞÇİNİN FESHE BAĞLI HAKLARI TALEP EDEMEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN İŞVEREN VEKİLİNİN AĞIR HAKARETLERİNE MARUZ KALMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/21326 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/15529 4857 S. İşK/26
   Tarihi: 11.09.2018
    İŞÇİNİN İŞVEREN VEKİLİNİN AĞIR HAKARETLERİNE MARUZ KALMASI  KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI  MANEVİ TAZMİNATIN MANEVİ HUZURU GERÇEKLEŞTİRMEYE DÖNÜK BİR FONKSİYONU OLDUĞU  MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ MANEVİ TAZMİNAT KURUMUNUN AMACINA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • PRİMİN ÜCRET OLDUĞU

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/20790 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/15437 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 10.09.2018
   PRİMİN ÜCRET OLDUĞU PRİMLERİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDEN MAHSUP EDİLEMEYECEĞİ PRİM ÖDEMESİNİN YÜZDE USULÜ İLE ÇALIŞMA GİBİ DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ PRİM ÖDEMESİNİN BULUNDUĞU DURUM-LARDA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN SADECE %50’LİK BÖLÜMÜNÜN HESAPLANACAĞI

  • ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN ASIL İŞVEREN İŞÇİSİYLE KAVGA ETMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/23543 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/15361 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 10.09.2018
    ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN ASIL İŞVEREN İŞÇİSİYLE KAVGA ETMESİ  BİR BAŞKA İŞÇİYE SATAŞMA  HAKLI FESİH

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/5738 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/15042 6356 S. STK/2
   Tarihi: 16.07.2018
    TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ  TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ANCAK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE TARAF OLANLARCA DEĞİŞ-TİRİLEBİLECEĞİ  İŞVEREN SENDİKASI İLE İŞÇİ SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN TOPLU İŞ SÖZLEŞ-MESİNİN İŞVEREN VE İŞÇİ SENDİKASI ARASINDA YAPILAN PROTOKOLLE DEĞİŞ-TİRİLMESİNİN GEÇERLİ OLMAYACAĞI

  • ÜCRETİN EN GEÇ AYDA BİR ÖDENECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/6339 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/15029 4857 S. İşK/8, 42,37
   Tarihi: 10.07.2018
    ÜCRET  ÜCRETİN EN GEÇ AYDA BİR ÖDENECEĞİ  ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALMAMAK ÜZERE TARAFLARIN ÜCRETİ SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE SERBESTE KARARLAŞTIRABİLECEKLERİ  ÜCRETİN TARAFLARCA KARARLAŞ-TIRILMADIĞI DURUMLARDA ÜCRETİN 818 S. BK 323 TBK 412 MADDELERİNE GÖRE BELİRLE-NECEĞİ ÜCRET HESAP PUSULASI  HİÇ KİMSENİN KENDİ MUVAZAASINDAN YARARLANAMAYACAĞI  MUVAZAANIN RE’SEN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN İŞVERENİN FESİH İRADESİNİ AÇIKLADIKTAN SONRA İŞTEN AYRILMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/6335 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/15026 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 10.07.2018
    İŞÇİNİN İŞVERENİN FESİH İRADESİNİ AÇIKLADIKTAN SONRA İŞTEN AYRILMASI  İŞVERENİN FESİH İRADESİNİ AÇIKLA-DIKTAN SONRA GELİŞEN OLAYLARIN İŞVERENİN FESHİNE ETKİSİNİN OLMA-YACAĞI  KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • HİZMET TESPİTİ

   T.C YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/3494 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/7254 506 S. SSK/108
   Tarihi: 01.10.2018
    HİZMET TESPİTİ  SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICINA İLİŞKİN HER TESPİTİN AYNI ZAMANDA HİZMET TESPİTİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU  İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN SİGORTALILIĞIN TESPİTİ İÇİN YETERLİ OLMADIĞI FİİLİ ÇALIŞMANIN DA KANITLANMIŞ OLMASININ GEREKMESİ

  • KURUM TARAFINDAN GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİNE İTİRAZ SÜRESİNİN 7 GÜN OLDUĞU

   T.C YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/6058 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/7015 6183 S. AATHK/58
   Tarihi: 25.09.2018
    KURUM TARAFINDAN GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİNE İTİRAZ SÜRESİNİN 7 GÜN OLDUĞU  KURUM ÖDEME EMRİNE İTİRAZ SÜRESİNİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE NİTELİĞİNDE OLDUĞU  ÖDEME EMRİNE İTİRAZ SÜRESİ VE İTİRAZ EDİLECEK MERCİLERİN YAZILMASININ ANAYASA’NIN 40. MADDESİ GEREĞİ ZORUNLU OLDUĞU  ÖDEME EMRİNE 7 GÜN İÇİNDE İŞ MAHKEMESİNE İTİRAZ EDİLEBİLECEĞİ UYARI-SININ YAZILIP YAZILMADIĞININ TESPİTİNDEN SONRA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN DOLUP DOLMA-DIĞININ İNCELENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • İŞ KAZASINDA KUSURUN TESPİTİNDE SALT MEVZUATTA BELİRTİLEN ÖNLEMLERLE YETİNİLMEYİP BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞİMİN

   T.C YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/8525 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/6937 5510 S. SGK /23
   Tarihi: 24.09.2018
    İŞ KAZASINDA KUSURUN TESPİTİNDE SALT MEVZUATTA BELİRTİLEN ÖNLEMLERLE YETİNİLMEYİP BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞİMİN ULAŞTIĞI AŞAMA UYARINCA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİ İŞVERENİN ALIP ALMADIĞININ DA BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI

   T.C YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/1274 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/6931 5510 S. SGK/40
   Tarihi: 24.09.2018
    FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI  RADYASYON GÖREVLİLERİNİN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI KAPSAMINDA OLDUĞU  360 GÜNDEN EKSİK FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMLARININ 360 GÜN İÇİN EKLENECEK SÜREYLE ORANTILI BELİRLENECEĞİ

  • RÜCUAN TAZMİNAT DAVASININ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DÖNÜK AÇILDIĞI DURUMLARDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN 10 YIL OLDUĞU

   T.C YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/4200 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/6587 506 S. SSK/26 5510 S. SGK/23
   Tarihi: 17.09.2018
    RÜCUAN TAZMİNAT DAVASININ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DÖNÜK AÇILDIĞI DURUMLARDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN 10 YIL OLDUĞU  KURUMUN İŞVEREN ALEYHİNE AÇTIĞI RÜCU DAVASININ DA 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ OLDUĞU BAŞLANGICININ GELİRLER YÖNÜNDEN TAHSİS ONAY TARİHİ OLACAĞI

  • SİGORTALILIK NİTELİĞİNİN HİZMET AKDİNİN KURULMASI VE ÇALIŞMAYA BAŞLAYINCA KAZANILACAĞI

   T.C YARGITAY 21. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/6199 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/6853 506 S. SSK/,79,108
   Tarihi: 01.10.2018
    SİGORTALILIK NİTELİĞİNİN HİZMET AKDİNİN KURULMASI VE ÇALIŞMAYA BAŞLAYINCA KAZANILACAĞI  ÇIRAKLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA İLİŞKİSİNE BAKILMASININ GEREKMESİ  ÇIRAKLIĞIN AYIRT EDİCİ UNSURUNUN ÇALIŞMA OLGUSU OLMADIĞI BİR MESLEK VE SANATIN ÖĞRETİLMESİNİN AYRIT EDİCİ UNSUR OLDUĞU  ÇIRAK OLARAK İSTİHDAM EDİLENİN İŞYERİNDE ÜRETİMLE İLGİLİ ÇALIŞMALARA BİR FİİL KATILIYOR MESLEK VE SANAT ÖĞRETİMİ ARKA PLANDA TUTULUYORSA ÇIRAKLIK İLİŞKİSİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ

  • EKSİK BİLDİRİLEN HİZMETLERİN TESPİTİ

   T.C YARGITAY 21. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/3182 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/6400 5510 S. SGK/86
   Tarihi: 17.09.2018
   EKSİK BİLDİRİLEN HİZMETLERİN TESPİTİ İMZALI ÜCRET BORDROLARININ KESİNTİLİ ÇALIŞMANIN KARİNESİ OLDUĞU İMZALI ÜCRET BORDROLARININ AKSİNİN EŞ DEĞER YAZILI BELGE İLE KANITLANABİLECEĞİ

  • İŞ KAZASINA NEDEN OLMAK AYNI ZAMANDA SUÇ OLUŞTURDUĞUNDA CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANACAĞI

   T.C YARGITAY 21. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/1294 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/6177 6098 S. TBK. /49,51,72
   Tarihi: 11.09.2018
    İŞ KAZASINA NEDEN OLMAK AYNI ZAMANDA SUÇ OLUŞTURDUĞUNDA CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANACAĞI  İŞ KAZASININ AYNI ZAMANDA TAKSİRLE YARALAMA SUÇU OLUŞTURMASI NEDENİYLE UZAMIŞ ZAMANAŞIMI SÜRELERİNE TABİ OLACAĞI

  • İLK DAVADA İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNATIN BELİRLENDİĞİ DURUMLARDA BAKİYE MADDİ TAZMİNAT İÇİN AÇILAN EK DAVANIN BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILAMAYACAĞI

   T.C YARGITAY 21. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/18209 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/6113 6100 S. HMK/107,109
   Tarihi: 10.09.2018
    İLK DAVADA İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNATIN BELİRLENDİĞİ DURUMLARDA BAKİYE MADDİ TAZMİNAT İÇİN AÇILAN EK DAVANIN BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILAMAYACAĞI  ALACAK BELİRLİYKEN AÇILAN BELİRSİZ ALACAK DAVASININ HUKUKİ YARAR YOKLUĞU NEDENİYLE USULDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • HUKUK HAKİMİNİN CEZA KUSUR VERMEK İÇİN CEZA MAHKEMESİNİN KARARI İLE BAĞLI OLMADIĞI

   T.C YARGITAY 21. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/14295 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/6111 5510 S. SGK/12-13 6098 S. TBK/49-51
   Tarihi: 10.09.2018
   İŞ KAZASI NEDENİNE DAYALI TAZMİNAT DAVALARINDA ZARARLANDIRICI OLAYIN İŞ KAZASI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİNİN ÖN SORUN NİTELİĞİNDE OLDUĞU HUKUK HAKİMİNİN CEZA KUSUR VERMEK İÇİN CEZA MAHKEMESİNİN KARARI İLE BAĞLI OLMADIĞI CEZA MAHKEMESİNİN MAHKUMİYET KARARINDAKİ FİİLİN HUKUKA AYKIRILIĞINI VE İLLİYET BAĞINI SAPTAYAN MADDİ OLAYA İLİŞKİN KABULÜN HUKUK HAKİMİNİ DE BAĞLAYACAĞI

  • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETLERİNİN AYLIK ÜCRETE DAHİL OLDUĞUNA İLİŞKİN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN GEÇERSİZ OLDUĞU

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/15576 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/22177 4857 S. İşK/46
   Tarihi: 15.10.2018
   ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETLERİNİN AYLIK ÜCRETE DAHİL OLDUĞUNA İLİŞKİN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN GEÇERSİZ OLDUĞU

  • İSTİFANIN ZORLA İMZALATTIRILMASI

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/14521 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/21752 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 10.10.2018
    İSTİFANIN ZORLA İMZALATTIRILMASI  İŞÇİNİN İSTİFA TARİHİNDEN BİR GÜN SONRA SUÇ DUYURUNDA BULUNMUŞ OLMASI  GEÇERSİZ İSTİFA NEDENİYLE GERÇEKTE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDEN OLMADAN İŞVERENCE SONA ERDİRİLDİĞİNİ GÖSTER-DİĞİ  İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREK-MESİ

  • FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKLARI YAPILMIŞ İMZALI ÜCRET BORDROLARININ AKSİNİN EŞ DEĞER YAZILI BELGE İLE KANITLANA-BİLECEĞİ

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/15173 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/21706 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 10.10.2018
    FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKLARI YAPILMIŞ İMZALI ÜCRET BORDROLARININ AKSİNİN EŞ DEĞER YAZILI BELGE İLE KANITLANA-BİLECEĞİ  İMZALI ÜCRET BORDROSU BULUNAN DÖNEMLERİN FAZLA ÇALIŞMA HESABINDA DIŞLANMASININ GEREKMESİ BU DÖNEMİN MAHSUPLU HESAPLANAMAYACAĞI

  • BELGELERE DAYALI HESAPLANAN FAZLA ÇALIŞMADAN İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/15202 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/21670 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 10.10.2018
    BELGELERE DAYALI HESAPLANAN FAZLA ÇALIŞMADAN İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN İŞVERENİYLE AYNI ALANDA FAALİYET GÖSTEREN BİR BAŞKA İŞVERENLE İRTİBATA GEÇİP MENFAAT TEMİN ETMESİ

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/6666 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/21479 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 09.10.2018
    İŞÇİNİN İŞVERENİYLE AYNI ALANDA FAALİYET GÖSTEREN BİR BAŞKA İŞVERENLE İRTİBATA GEÇİP MENFAAT TEMİN ETMESİ  DOĞRULUK VE BAĞLIKLA BAĞDAŞMAYAN HAREKET  HAKLI FESİH

  • DAVANIN İHBARI

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/15316 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/21227 4857 S. İşK/2 6100 S. HMK/61
   Tarihi: 08.10.2018
   DAVANIN İHBARI DAVAYA MÜDAHALE

  • İŞYERİ DEVRİ

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/11390 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/21209 4857 S. İşK/6
   Tarihi: 08.10.2018
    İŞYERİ DEVRİ  DEVİR ÖNCESİ İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİĞİNDEN İŞÇİNİN İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNDEN YARARLANAMAYACAĞI

  • PRİM ALACAĞI

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/15100 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/21192 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 08.10.2018
    PRİM ALACAĞI  PRİMİN GELECEĞE DÖNÜK ÇALIŞILMAYAN DÖNEM İÇİN ÖDENDİĞİNİN KANITLAN-MAMIŞ OLMASI  İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI SÜREYLE ORANTILI PRİME HAK KAZANACAĞI

  • ÖDEME BELGESİ HAKKI ORTADAN KALDIRACAK NİTELİKTE OLDUĞUNDAN YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLİR

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/14641 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/14641 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 04.10.2018
    ÖDEME BELGESİ HAKKI ORTADAN KALDIRACAK NİTELİKTE OLDUĞUNDAN YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLİR  TEMYİZ AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEN ÖDEME BELGESİNE KARŞI İŞİNİN BEYANININ ALINMASININ GEREKMESİ

  • FESHİN SENDİKAL NEDENE DAYANIP DAYANMADIĞINI BELİRLEMEDE KULLANILAN ÖLÇÜTLER

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/10594 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/21059 6356 S. STSK/25
   Tarihi: 04.10.2018  
   FESHİN SENDİKAL NEDENE DAYANIP DAYANMADIĞINI BELİRLEMEDE KULLANILAN ÖLÇÜTLER

  • FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/14710 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/21054 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 04.10.2018
    FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI  FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞINI İŞÇİNİN KANITLAMASININ GEREKMESİ  FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASINDA İŞYERİNDE ÇALIŞMA DÜZENİNİ BİLMEYEN BİLMESİ DE OLANAKLI OLMAYAN TANIK ANLATIMLARINA İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ

  • TARIM İŞİ

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/12125 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/20964 4857 S. İşK/5
   Tarihi: 03.10.2018
    TARIM İŞİ  İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMADIĞI  İSTİSNAİ HÜKÜMLERİN DAR YORUM-LANMASININ GEREKMESİ  İŞÇİLER LEHİNE GETİRİLEN HÜKÜMLERİN YİNE İŞÇİLER YARARINA YORUMLANMASININ ASIL OLDUĞU

  • BOZMA İLAMINA UYULMASINA KARŞIN BELİRTİLEN BOZMA SEBEBİNİN GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMİŞ OLMASI

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/12502 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/20834 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 02.10.2018
    BOZMA İLAMINA UYULMASINA KARŞIN BELİRTİLEN BOZMA SEBEBİNİN GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMİŞ OLMASI

  • İLK ÇALIŞMA DÖNEMİNİN SONA ERME-SİYLE İKİNCİ ÇALIŞMA DÖNEMİNİN BAŞLAMASI ARASINDA 10 YILDAN FAZLA SÜRENİN GEÇMİŞ OLMASI

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/12493 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/20829 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 02.10.2018
    İLK ÇALIŞMA DÖNEMİNİN SONA ERME-SİYLE İKİNCİ ÇALIŞMA DÖNEMİNİN BAŞLAMASI ARASINDA 10 YILDAN FAZLA SÜRENİN GEÇMİŞ OLMASI  İLK ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİN ZAMAN-AŞIMININ DOLMUŞ OLDUĞU  KIDEM İHBAR TAZMİNATLARININ İKİNCİ ÇALIŞMA DÖNEMİNE GÖRE HESAPLAN-MASININ GEREKMESİ

  • KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMADA YILLIK İZİN

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/12875 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/20820 4857 S. İşK/8,57
   Tarihi: 02.10.2018
    KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMADA YILLIK İZİN  KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMADA KIDEM SÜRESİNİN İŞ İLİŞKİSİNİN KURULDUĞU TARİH İLE FESİH EDİLDİĞİ TARİH ARASINDA GEÇEN SÜRE TOPLAMININ ESAS ALINMASININ GEREKMESİ  USULÜ KAZANILMIŞ HAK İLKESİ  KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMADA YILLIK İZNE ESAS GÜNLÜK ÜCRETİN İŞÇİNİN SON AY ALDIĞI ÜCRETİN 30’A BÖLÜNEREK HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/13120 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/20736 4857 S. İşK/2,18-21
   Tarihi: 02.10.2018
    ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ  EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ  MUVAZAA OLGUSUNUN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • OHAL KAPSAMINDA İŞTEN ÇIKARTMA

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/10425 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/20441 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 01.10.2018
    OHAL KAPSAMINDA İŞTEN ÇIKARTMA  FESHİ GEREKTİRECEK OBJEKTİF NEDENİN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • İHBAR TAZMİNATI

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/14765 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/20433 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 01.10.2018
    İHBAR TAZMİNATI  İHBAR ÖNELİ VERİLEREK GERÇEKLEŞ-TİRİLEN FESİHTE İŞVERENİN İHBAR TAZMİNATI ÖDEMEK ZORUNDA OLMADIĞI

  • TARTIŞMALI OLAN ÜCRETİN SADECE TANIK ANLATIMLARIYLA BELİRLENEMEYECEĞİ

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/15005 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/20428 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 01.10.2018
    TARTIŞMALI OLAN ÜCRETİN SADECE TANIK ANLATIMLARIYLA BELİRLENEME-YECEĞİ  EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ DA GEREKMESİ

  • ZAMANAŞIMI DEFİİ

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/11450 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/18827 4857 S. İşK/41 6100 S.HMK/
   Tarihi: 13.09.2018
   ZAMANAŞIMI DEFİİ KISMİ DAVANIN SAKLI TUTULAN HAKLAR İÇİN ZAMANAŞIMINI KESMEYECEĞİ ZAMANAŞIMI DEFİNİN CEVAP SÜRESİ İÇERİSİNDE İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI YOLUYLA DA ZAMANAŞIMI DEFİNİN İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ

  • SENDİKA ÜYELİK AİDATININ BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ OLDUĞU

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/10274 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/18635 6356 S. STSK/18
   Tarihi: 13.09.2018
    SENDİKA ÜYELİK AİDAT İÇİN TOPLU İŞ SÖZLENMESİNİN TARAFI YA DA YETKİ BELGESİ ALMIŞ SENDİKANIN ÜYELERİNİN LİSTESİNİ VE TÜZÜK GEREĞİ KESİLECEK AİDAT MİKTARINI İŞVERENE BİLDİRMESİNİN GEREKMESİ  SENDİKA ÜYELİK AİDATININ BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ OLDUĞU

  • KESİN HÜKÜM

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/11226 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/18573 6100 S. HMK/114,303
   Tarihi: 13.09.2018
    KESİN HÜKÜM  MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM  ŞEKLİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM  ŞEKLİ ANLAMDA KESİN HÜKMÜN BİR BAŞKA DAVADA MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM OLABİLMESİ İÇİN HER İKİ DAVANIN TARAFLARININ DAVA SEBEPLERİNİN İLK DAVANIN HÜKÜM FIKRASI İLE İKİNCİ DAVANIN TALEP SONUCUNUN AYNI OLMASININ GEREKMESİ

  • SABİT ÜCRET +SATIŞ PRİMİ USULÜ İLE ÇALIŞMA

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/10764 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/18503 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 12.09.2018
    SABİT ÜCRET +SATIŞ PRİMİ USULÜ İLE ÇALIŞMA  PRİMLERİN FAZLA ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ  FAZLA ÇALIŞMA HESAPLANIRKEN AYLIK SABİT ÜCRET KISMININ 1,5 PRİM MİKTARININ İSE 0,5 ÇARPANI İLE ÇARPILMASININ GEREKMESİ

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLA-NANIN SENDİKAYA ÜYELİĞİN İŞVERENE BİLDİRİLMESİYLE BAŞLAYACAĞI

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/7497 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/18361 4857 S. İşK/32 6356 S. STSK/38
   Tarihi: 11.09.2018
    TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLA-NANIN SENDİKAYA ÜYELİĞİN İŞVERENE BİLDİRİLMESİYLE BAŞLAYACAĞI  TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE KÖK ÜCRET-LERİN DÜŞÜRÜLMESİNİN KARARLAŞTIRILA-BİLECEĞİ  İŞÇİNİN SENDİKAYA ÜYE OLMASIYLA TİS DE YAPILAN DÜZENLEMEYİ KABUL ETMİŞ SAYILACAĞI

  • 24 SAAT ÇALIŞIP 48 SAAT DİNLENME ESASLI ÇALIŞMA

   TC YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/22688 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/18197 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 11.09.2018
    24 SAAT ÇALIŞIP 48 SAAT DİNLENME ESASLI ÇALIŞMA  24 SAATİN 14 SAATİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILACAĞI  GÜNDE 11 SAATİ AŞAN SÜRELERİN HAFTALIK 45 SAATİ DOLDURUP DOLDUR-MASINA BAKILMAKSIZIN FAZLA ÇALIŞMA SAYILACAĞI

  • İŞLETMESEL KARARIN YARGISAL DENETİMİNDE ESAS ALINACAK UNSURLAR

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/9332 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/18182 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 11.09.2018
    İŞLETMESEL KARARIN YARGISAL DENETİMİNDE ESAS ALINACAK UNSURLAR

  • KESİNTİSİZ ÇALIŞMA İDDİASININ BORDRO TANIKLARI KOMŞU İŞYERİNDE AYNI DÖNEM ÇALIŞANLARIN TANIKLIKLARINA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/9928 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/18114 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 11.09.2018
   KESİNTİSİZ ÇALIŞMA İDDİASININ BORDRO TANIKLARI KOMŞU İŞYERİNDE AYNI DÖNEM ÇALIŞANLARIN TANIKLIKLARINA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH OLUP OLMADIĞININ KUŞKUYA YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/10081 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/18809 6356 S. STSK/25
   Tarihi: 13.09.2018
    SENDİKAL NEDENLERLE FESİH OLUP OLMADIĞININ KUŞKUYA YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ  İŞYERİNDE SENDİKA ÜYE, İSTİFA, İSTİFA SONRASI ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLERİN ORANSAL OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • YAPILAN İŞ DEĞİŞİKLİĞİNİN İŞÇİ ALEYHİNE İŞ KOŞULLARINI AĞIRLAŞTIR-MAMIŞ OLMASI

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/7165 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/18797 4857 S. İşK/22 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 13.09.2018
    YAPILAN İŞ DEĞİŞİKLİĞİNİN İŞÇİ ALEYHİNE İŞ KOŞULLARINI AĞIRLAŞTIR-MAMIŞ OLMASI  İŞ SÖZLEŞMESİYLE NAKLE RIZA VERİLMİŞ OLMASI  FESİH ÖNCESİ BİR BAŞKA İŞYERİNDE İŞE GİRMEK İÇİN İŞÇİNİN SÖZLÜ SINAVLARA KATILMASI  İŞÇİ AÇISINDAN İŞ KOŞULLARINDA ESAS DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE HAKLI FESHİN KOŞULLARININ OLUŞMAMIŞ OLMASI

  • SERBEST BÖLGEDE ÜCRETLERDEN KESİLMEYEN VERGİLERİN İŞÇİYE DEĞİL İŞVERENE TEŞVİK OLARAK VERİLMİŞ OLDUĞU

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/9861 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/18648 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 13.09.2018
    SERBEST BÖLGEDE ÜCRETLERDEN KESİLMEYEN VERGİLERİN İŞÇİYE DEĞİL İŞVERENE TEŞVİK OLARAK VERİLMİŞ OLDUĞU  İŞÇİLERİN ÜCRETLERİNDEN KESİLMEYEN VERGİYİ TALEP EDEMEYECEĞİ

  • İŞYERİNDE USTABAŞI TARAFINDAN TACİZE UĞRAYAN KADIN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

   ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/690 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/1756 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 10.07.2018
    İŞYERİNDE USTABAŞI TARAFINDAN TACİZE UĞRAYAN KADIN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ  İŞYERİNDE USTABAŞININ TACİZİ NEDENİYLE FESİHTEN ÖNCEKİ SON 3 GÜN YOĞUN TELEFON KONUŞMASI YAPAN KADININ BU TUTUMUNUN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLMAYACAĞI  TACİZE UĞRAYAN BUNU DELİLLERİYLE İŞVERENE BİLDİREN KADIN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH NEDENİ DE DİKKATE ALINARAK İŞE İADE TAZMİNATININ 6 AY OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ