• YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI

   T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2018/21-995 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/1901 3201 S. YHBK/5
   Tarihi: 12.12.2018
   YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI ÖDEMEYE KARŞILIK GELEN SİGORTALILIK SÜRESİNİN HANGİ TARİHLERE MAL EDİLECEĞİNİN YURT DIŞINDAKİ SİGORTALILIK SÜRELERİNİN İSPATLAYICI BELGELERDE KAYITLI BULUNAN TARİHLER ARASINDAKİ SON TARİHTEN GERİYE DOĞRU HESAPLANMASI İLE SONUCA ULAŞILACAĞI

  • İŞÇİ İŞVEREN ARASINDAKİ İŞ İLİŞKİSİNDE BELGEYE BAĞLAMA GÖREV VE YETKİSİNİN İŞÇİDE DEĞİL, İŞVERENDE OLDUĞU

   T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2018/22-604 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/1399 4857 S. İşK/18-21 6100 S.HMK/107
   Tarihi: 02.10.2018
   İŞ DAVALARINDA ALACAĞIN BELİRLİ OLUP OLMADIĞININ SAPTANMASINDA DAVA-NIN AÇILDIĞI TARİHTE ALACAĞIN MİKTARI-NIN VEYA DEĞERİNİN TAM OLARAK BELİRLEYEBİLMESİNİN DAVACIDAN BEKLENMEMESİ KRİTERİ İLE ALACAĞIN KARŞI TARAFIN VERDİĞİ BİLGİ VEYA TAHKİKAT SONUCU BELİRLENMESİ OLGUSUNUN BİRLİKTE DÜŞÜNÜLMESİNİN GEREKMESİ KİŞİNİN ALACAĞINI BELİRLEYEBİLMESİ İÇİN AYNI ZAMANDA BELGEYE BAĞLAMA YETKİSİNİN VEYA BU KONUDA KENDİSİNE BELGE DÜZENLENİP VERİLMİŞ OLMASININ GEREKLİ OLDUĞU İŞÇİ İŞVEREN ARASINDAKİ İŞ İLİŞKİSİNDE BELGEYE BAĞLAMA GÖREV VE YETKİSİNİN İŞÇİDE DEĞİL, İŞVERENDE OLDUĞU BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN KAPSAMI İŞÇİNİN İŞE BAŞLATMAMA TARİHİNDEKİ EMSAL İŞÇİ ÜCRETİNİ BİLEMEYECEĞİ İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILA-BİLECEĞİ

  • FESİH BİLDİRİMİNİN BOZUCU YENİLİK DOĞURAN BİR İRADE AÇIKLAMASI OLDUĞU

   T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2015/22-3097 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/1339 4857 S. İşK/24
   Tarihi: 19.09.2018
   FESİH BİLDİRİMİNİN BOZUCU YENİLİK DOĞURAN BİR İRADE AÇIKLAMASI OLDUĞU FESİH BİLDİRİMİNİN MUHATABA ULAŞ-MAKLA HUKUKİ SONUÇLARINI DOĞURACAĞI İŞÇİNİN İŞYERİNDE İŞİNİ YAPARKEN KULLANMASI ZORUNLU OLAN EKİPMAN-LARINI İŞÇİNİN ELİNDEN ALARAK ÇALIŞMA-SINI İMKÂNSIZ HALE GETİRMESİ İŞVERENİN SGK YAPTIĞI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRİMİNDE FESİH NEDENİ OLARAK AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA AYKIRI-LIĞI GÖSTERİRKEN DAVADA İŞÇİNİN İSTİFA ETTİĞİNİ İLERİ SÜRMESİNİN ÇELİŞKİ OLUŞTURDUĞU FESHİN İSTİFAYLA SONA ERDİRİLDİĞİNİN KANITLANAMADIĞI İŞÇİYE KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • KANUN YOLUNA BAŞVURUDA TASARRUF İLKESİ

   T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2015/22-2319 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/1333 6100 S. HMK/24
   Tarihi: 19.09.2018
   KANUN YOLUNA BAŞVURUDA TASARRUF İLKESİ GEREKÇE BELİRTİLMEYEN TEMYİZ DİLEKÇESİNE GÖRE İNCELEMENİN SADECE KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN KONULARLA SINIRLI OLACAĞI

  • HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI

   T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2018/9-584 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/1332 6100 S. HMK/25
   Tarihi: 19.09.2018
   HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI TANIK DELİLİ

  • İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKMASININ İRADİ OLMAYIP İŞVERENİN HAKSIZ FESHİNE DAYANMASI NEDENİYLE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKEMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/27736 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/23813 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 20.12.2018
   İŞVERENİN GEÇMİŞ YILLARDA YAPILAN FAZLA ÇALIŞMALAR İÇİN İBRANAME İMZALAMAYAN İŞÇİLERİN BIRAKSIN GİTSİN DEMESİNİN BİLDİRİMSİZ VE HAKSIZ FESİH NİTELİĞİNDE OLDUĞU İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKMASININ İRADİ OLMAYIP İŞVERENİN HAKSIZ FESHİNE DAYANMASI NEDENİYLE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKEMESİ

  • ZAMANAŞIMINI KESEN HALLER

   T.C YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/25486 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/22695 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 10.12.2018
   ZAMANAŞIMI ZAMANAŞIMINI KESEN HALLER KISMİ DAVANIN ANCAK TALEP EDİLEN KISIMLA SINIRLI ZAMANAŞIMINI KESECEĞİ ZAMANAŞIMI İTİRAZININ CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI YOLUYLA DA YAPILABİLECEĞİ MÜTESELSİL BORÇLULARDAN BİRİSİ İÇİN KESİLEN ZAMANAŞIMININ DİĞER BORÇLULAR AÇISINDAN DA ZAMANAŞIMINI KESECEĞİ

  • GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN SGK PRİMLERİNİN YATIRILMAMASININ İŞÇİYE HAKLI FESİH HAKKI VERECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/27966 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/74 4857 S. İşK/24 6100 S. HMK/107
   Tarihi: 07.01.2019
   GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN SGK PRİMLERİNİN YATIRILMAMASININ İŞÇİYE HAKLI FESİH HAKKI VERECEĞİ HAKLI NEDENLE FESİHTE İHBAR TAZMİNATI İSTENEMEYECEĞİ KISMİ EDA KÜLLİ TESPİT DAVASINDA KIDEM TAZMİNATI DIŞINDAKİ İŞÇİLİK ALACAKLARI İÇİN FAİZİN DAVA VE DEĞER ARTTIMI DİLEKÇESİNDEN SONRA İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI

  • SÜRESİ İÇERİSİNDE VERİLMİŞ İSTİNAF NEDENLERİ İLE BAĞLILIK KURALI GEREĞİ EK İSTİNAF DİLEKÇESİNİN DEĞERLENDİRMEYE ALINAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/10633 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/58 4857 S. İşK/18-21 6100 S. HMK/355
   Tarihi: 07.01.2019
   SÜRESİ İÇERİSİNDE VERİLMİŞ İSTİNAF NEDENLERİ İLE BAĞLILIK KURALI GEREĞİ EK İSTİNAF DİLEKÇESİNİN DEĞERLENDİRMEYE ALINAMAYACAĞI

  • HAKLI FESİH İDDASIYLA İŞÇİYE KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN ÇELİŞMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/10712 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/46 4857 S. İşK/25 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 07.01.2019
   HAKLI FESİH İDDASIYLA İŞÇİYE KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN ÇELİŞMESİ İŞVERENCE HAKLI NEDEN KANITLANA-MADIĞINDAN KIDEM İHBAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN ELEŞTRİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN SAVUNMASININ HAKARET OLARAK KABUL EDİLİP GEÇERLİ FESİH NEDENİ YAPILAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/4748 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/58 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 07.01.2019
   İŞÇİNİN ELEŞTRİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN SAVUNMASININ HAKARET OLARAK KABUL EDİLİP GEÇERLİ FESİH NEDENİ YAPILAMAYACAĞI

  • KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLERİN HESABINDA YILDAN ARTAN SÜRELERİN DİKKATE ALINAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/27272 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/23869 4857 S. İşK/57
   Tarihi: 21.12.2018
   KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLERİN HESABINDA YILDAN ARTAN SÜRELERİN DİKKATE ALINAMAYACAĞI

  • BORDRODA TEMEL ÜCRETİN BÖLÜNEREK DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMİŞ GİBİ GÖSTERİLMESİNİN GEÇERLİ OLMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/27840 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/23729 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 20.12.2018
   BORDRODA TEMEL ÜCRETİN BÖLÜNEREK DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMİŞ GİBİ GÖSTERİLMESİNİN GEÇERLİ OLMAYACAĞI

  • İŞÇİLERİN SENDİKA SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜNE İŞVERENİN MÜDAHALESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/3525 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/23682 4857 S. İşK/18-21 6356 STS/25
   Tarihi: 19.12.2018
   İŞÇİLERİN SENDİKA SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜNE İŞVERENİN MÜDAHALESİ İŞÇİLERİ ÜYESİ OLDUĞU SENDİKADAN İSTİFA ETMEYE İŞVERENİN ZORLAMASI İŞÇİLERLE TOPLANTI YAPAN İŞVERENİN İŞÇİLERİN ÜYESİ OLDUKLARI SENDİKADAN İSTİFA ETMEMELERİ HALİNDE İŞYERİNİN KAPATILACAĞINI SÖYLEMESİ SENDİKADAN İSTİFA ETMEYEN İŞÇİLERİN İŞTEN ÇIKARTILMASI SENDİKAL NEDENLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN FESHİN GEÇERSİZ OLDUĞU

  • DİSİPLİN KURURLU KARARI OLMAKSIZIN GERÇEKLEŞTİRİLEN FESHİN FESHİ HAKSIZ HALE GETİRECEĞİ ANCAK GEÇERLİ FESHİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/4340 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/23633 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 19.12.2018
   DİSİPLİN KURURLU KARARI OLMAKSIZIN GERÇEKLEŞTİRİLEN FESHİN FESHİ HAKSIZ HALE GETİRECEĞİ ANCAK GEÇERLİ FESHİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

  • İŞYERİNDEKİ OLUMSUZ KOŞULLARIN İŞÇİNİN SAĞLIĞINI BOZDUĞUNUN DOKTOR RAPORU VE SAİR DELİLLERLE KANITLAMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/29195 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/23354 4857 S. İşK/24
   Tarihi: 17.12.2018
   İŞYERİNDEKİ OLUMSUZ KOŞULLARIN İŞÇİNİN SAĞLIĞINI BOZDUĞUNUN DOKTOR RAPORU VE SAİR DELİLLERLE KANITLAMASININ GEREKMESİ

  • ALT İŞVERENE VERİLEN İŞLERİN YASADA SIRALANAN İŞLERDEN OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/9500 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/23267 4857 S. İşK/2,18-21
   Tarihi: 17.12.2018
   ALT İŞVERENE VERİLEN İŞLERİN YASADA SIRALANAN İŞLERDEN OLMASI BELEDİYENİN DENETİM GÖREVİNİ YERİNE GETİRMESİNİN MUVAZAAYI GÖSTER-MEYECEĞİ GEÇERLİ ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ALT İŞVERENE İADE KARARI VERİLME-SİNİN GEREKMESİ

  • İŞYERİNDE KADIN İŞÇİYE SÖZLÜ TACİZ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/3313 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/23250 4857 S. İşK/18-21,25
   Tarihi: 17.12.2018
   İŞYERİNDE KADIN İŞÇİYE SÖZLÜ TACİZ HAKLI FESİH

  • İLAVE TEDİYE

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/11995 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/23242 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 13.12.2018
   İLAVE TEDİYE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ GEREKEN KURUMLAR İÇERİSİNDE OLDUĞU

  • YARDIMCI İŞLERDE ÇALIŞANLARINDA 30 İŞÇİ HESABINDA DİKKATE ALINACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/4353 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/23220 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 13.12.2018
   İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMINA GİRİRP GİRMEDİĞİNİN BELİRLENMESİNE ESAS 30 İŞÇİ KOŞULUNUN TESPİTİNDE FESİH TARİHİNDE AYNI İŞKLUNDAKİ AYNI İŞVERENE AİT İŞYERLERİNİNDE DİKKATE ALINACAĞI YARDIMCI İŞLERDE ÇALIŞANLARINDA 30 İŞÇİ HESABINDA DİKKATE ALINACAĞI OTUZ İŞÇİ BELİRLENMESİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİNE GÖRE AYRIM YAPILAMAYACAĞI İŞ YASASININ KAPSAMI DINDA ÇALIŞANALRIN OTUZ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINAMAYACAĞI BİRLİKTE İSTİHDAM HALİNDE BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERENLERİNDE OTUZ İŞÇİ SAYISINDA DİKKATE ALINACAĞI

  • İHTARLA TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMÜŞ OLDUĞUNDAN FAİZİN İHTAR TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/27058 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/23215 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 13.12.2018
   FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATAİL ÜCRETİNİN TANIKLA KANITLANMASI NEDE-NİYLE YAPILAN %50 ORANINDA TAKTİRİ İNDİRİMİN HAKKIN ÖZÜNÜ ETKİLEYECEK DÜZEYDE FAHİŞ OLDUĞU İHTARLA TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMÜŞ OLDUĞUNDAN FAİZİN İHTAR TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEĞİ

  • GAZETECİNİN YILLIK İZİN ÜCRETİ

   T.C YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/25873 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/23057 5953 S. BİşK/29
   Tarihi: 12.12.2018
   GAZETECİNİN YILLIK İZİN ÜCRETİ GAZETECİNİN İZİN ÜCRETİNİN İKİ KATI ÖDENMESİ İÇİN GAZETECİNİN ÇALIŞIRKEN İZİN KULLANMAYI TALEP ETMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN TERFİ KOŞULLARINI DÜZEN-LEYEN YAZILI BELGENİN BULUNMADIĞI DURUMLARDA TANIKLA TERFİ EDECEĞİNİN KANITLANAMAYACAĞI

   T.C YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/9640 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/22991 4857 S. İşK/5,32
   Tarihi: 12.12.2018
   İŞÇİNİN TERFİ KOŞULLARINI DÜZEN-LEYEN YAZILI BELGENİN BULUNMADIĞI DURUMLARDA TANIKLA TERFİ EDECEĞİNİN KANITLANAMAYACAĞI İŞYERİNDE TÜM İŞÇİLERE DÜZENLİ OLARAK ZAM YAPILMASININ İŞYERİ UYGU-LAMASI HALİNE GELMİŞ OLDUĞU TÜM ÇALIŞANLARA YAPILAN ZAMDAN İŞÇİNİN DE EMSALLERİNE GÖRE YARARLAN-MASININ GEREKECEĞİ

  • ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/26342 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/22977 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 12.12.2018
   ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ EMSAL ÜCRET BİRLİKTE İSTİHDAM HALİNDE HER İKİ İŞVERENİNDE SORUMLU OLACAĞI

  • İŞE İADE TAZMİNATINA KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/28635 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/22801 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 10.12.2018
   İŞE İADE DAVASI KESİNLEŞTİKTEN SONRA İŞVERENİN İŞÇİYİ BAŞKA BİR YERDE Kİ İŞYERİNE DAVETİNİN İŞE İADEYE İLİŞİN MAHKEME KARARININ YERİNE GETİRMEDİĞİ ANLAMINA GELECEĞİ İŞE İADE TAZMİNATINA KARAR VERİL-MESİNİN GEREKMESİ

  • İŞYERİ DEVRİNİN HUKUKİ SONUÇLARI

   T.C YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/14673 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/22790 4857 S. İşK/68
   Tarihi: 10.12.2018
   İŞYERİ DEVRİ İŞYERİ DEVRİNİN HUKUKİ SONUÇLARI DEVRİN TEK BAŞINA İŞÇİYE FESİH HAKKI VERMEYECEĞİ KIDEM TAZMİNATINDAN DEVREDEN İŞVERENİN DEVİR TARİHİNDEKİ KIDEM VE ÜCRETLE SINIRLI SORUMLU OLACAĞI DEVİRDE KIDEM TAZMİNATINDAN DEVREDEN İŞVERENİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN İKİ YILLIK SÜRENİN UYGULANMAYACAĞI İHBAR TAZMİNATINDAN SON İŞVERENİN SORUMLU OLACAĞI

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH

   T.C YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/3767 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/22771 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 10.12.2018
   İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLA-NAN FESİH İŞÇİNİN HANGİ DAVRANIŞININ SOMUT SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL ETTİĞİ-NİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ İŞÇİNİN İŞ GÖREME BORCUNUN İŞVERE-NİN YÖNETİM HAKKI ÇERÇEVESİNDE VERE-CEĞİ TALİMATLARLA SOMUTLAŞACAĞI İŞVERENİN YÖNETİM HAKKININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN ESASLI UNSURLARIYLA SINIRLI OLDUĞU İŞVERENİN YÖNETİM HAKKINI KUL-LANIRKEN YASA, İŞ SÖZLEŞMESİ TİS VE DÜRÜSTLÜK KURALINA UYGUN DAVRAN-MASININ GEREKTİĞİ İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASLİ UNSURLARINI KAPSAYACAK ŞEKİLDE TALİMAT VERMESİNİN EDİM KARŞI EDİM ARASINDAKİ DENGENİN BOZULMASINA YOL AÇABİLECEĞİ İŞVERENİN İŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARINI ZEDELEYECEK ŞEKİLDE TALİMAT VEREME-YECEĞİ İŞÇİYE EZA VE CEFA OLSUN DİYE İŞVERENİN TALİMAT VEREMEYECEĞİ İŞÇİYE İHTAR VERİLMESİ HALİNDE İHTARI GEREKTİREN DAVRANIŞ BİR KEZ DAHA GERÇEKLEŞMEDEN İHTARA KONU DAVRANIŞ NEDENİYLE GEÇERLİ VEYA HAKLI FESİH YAPILAMAYACAĞI

  • SIK SIK RAPOR ALMA GEÇERLİ FESİH

   T.C YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/3958 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/22732 4857 S. İşK/18-21,26
   Tarihi: 10.12.2018
   SIK SIK RAPOR ALMA GEÇERLİ FESİH HASTALIK HALİNDE İŞVERENE İHBAR ÖNELİ ARTI ALTI HAFTA BEKLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İÇERİSİNE SIK SIK RAPOR ALMANIN GİRMEDİĞİ HAKLI FESİH HAKKI İÇİN KULLANILMASI GEREKEN 6 İŞ GÜNLÜK SÜRENİN GEÇİRİLMİŞ OLMASININ HAKLI FESHİ ORTADAN KALDIRACAĞI GEÇERLİ FESHE ETKİSİNİN BULUNMADIĞI

  • EŞİT DAVRANMA BORCU

   T.C YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/28698 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/22722 4857 S. İşK/5
   Tarihi: 10.12.2018
   EŞİT DAVRANMA BORCU EŞİT DAVRANMA BORCUNUN KAPSAMI EŞİT DAVRANMA BORCUNUN İŞVERENE İŞÇİLER ARASINDA KEYFİ AYRIM YAPMAYI YASAKLADIĞI EŞİTLİK İLKESİNİN AYNI DURUMDA OLAN İŞÇİLER AÇISINDAN GEÇERLİ OLDUĞU FARKLI KONUMDA BULUNAN İŞÇİLER AÇISINDAN İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI KAPSAMINDA FARKLI DAVRANMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BULUNDUĞU

  • FABRİKA MÜDÜRÜNÜN İŞYERİNE KAÇAK BORU HATTI ÇEKTİRMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/3741 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/22518 4857 S. İşK/18-21,25
   Tarihi: 06.12.2018
   FABRİKA MÜDÜRÜNÜN İŞYERİNE KAÇAK BORU HATTI ÇEKTİRMESİ İŞÇİLERİN İŞYERİNE KART BASARAK GİRMESİNE, İŞYERİNDE SENDİKA OLMASINA KARŞIN KAÇAK BORU HATTINDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞYERİNE KART BASMADAN İŞE ALINIP KAÇAK HAT İŞİNDE ÇALIŞTIRILDIĞINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR ŞİKAYETTE BULUNMAMASI FABRİKA MÜDÜRÜNÜN EMRİ İLE KAÇAK BORU HATTI ÇEKİLME İŞİNDE ÜÇ YIL ÇALIŞMASININ DOĞRULUK VE BAĞLILIKLA BAĞDAŞMAYAN HAREKET OLARAK HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURACAĞI

  • İŞE DAVET YAZISININ BİR AYLIK SÜRENİN SON GÜNÜ NOTERE VERİLMESİ HALİNDE BİR AYLIK SÜRENİN AŞILACAĞINI BİLEREK HAREKET ETMİŞ OLMASI

   T.C YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/25243 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/22436 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 05.12.2018
   İŞE DAVET YAZISININ BİR AYLIK SÜRENİN SON GÜNÜ NOTERE VERİLMESİ HALİNDE BİR AYLIK SÜRENİN AŞILACAĞINI BİLEREK HAREKET ETMİŞ OLMASI İŞVERENİN İŞE İADE DAVASI SONUCU İŞÇİYİ BİR AYLIK SÜRENİN SON GÜNÜ NOTERE VERDİĞİ DAVET YAZISIYLA İŞE ÇAĞIRMASININ DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI OLDUĞU

  • FAZLA ÇALIŞMANIN AYLIK ÜCRETİN İÇİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILMASI HALİNDE YILLIK 270 AYLIK 22,5 HAFTALIK 5,2 SAATLİK FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANAN FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNDEN DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/26412 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/22401 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 05.12.2018
   FAZLA ÇALIŞMANIN AYLIK ÜCRETİN İÇİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILMASI HALİNDE YILLIK 270 AYLIK 22,5 HAFTALIK 5,2 SAATLİK FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANAN FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNDEN DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞ MAHKEMELERİ KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE İLK DERECE MAHKEMELERİNDE VERİLEN KARARLARIN KARAR TARİHİNDEKİ TEMYİZ SÜRELERİNE TABİ OLACAĞI

   T.C YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/3506 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/22304 7036 S. İşMK/Geç. 1. 6100 S. HMK/90
   Tarihi: 04.12.2018
   İŞ MAHKEMELERİ KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE İLK DERECE MAHKEMELERİNDE VERİLEN KARARLARIN KARAR TARİHİNDEKİ TEMYİZ SÜRELERİNE TABİ OLACAĞI BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE TEMYİZ SÜRESİNİN İKİ HAFTA OLARAK GÖSTERİLMESİNİN TEMYİZ SÜRESİNİ UZATAMAYACAĞI

  • PRİM

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/28185 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/22159 4857 S. İşK/41 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 03.12.2018
   PRİM PRİMİN FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINDAN MAHSUP EDİLEMEYECEĞİ SATIŞ PRİMİ İLE ÇALIŞMADA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN %50 LİK BÖLÜMÜNÜN HESAPLANMASININ GEREKMESİ FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENME-MESİNİN İŞÇİYE HAKLI FESİH HAKKI VERECEĞİ HAKLI NEDENLE İŞÇİNİN FESHİNİN KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİ GEREK-TİRECEĞİ

  • KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2015/27110 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/22088 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 03.12.2018
   KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI İŞÇİNİN ŞİKAYET HAKKINI KULLANMASI NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARTILMASININ KÖTÜ NİYET TAZMİNATINI GEREKTİRDİĞİ İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİLERİN DİĞER KOŞULLAR GERÇEKLEŞMİŞ OLSA DA KÖTÜ NİYET TAZMİNATINDAN YARARLANAMAYACAĞI

  • İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİNİN KUSURU NEDENİYLE MEYDANA GELMESİ

   T.C YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/2976 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/7382 5510 S. SGK/21,39
   Tarihi: 02.10.2018
   İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİNİN KUSURU NEDENİYLE MEYDANA GELMESİ ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIK BAĞLAN-MASI HALİNDE KAST RÜCU İÇİN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KASTININ ARANACAĞI

  • KUSUR RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİNİN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/3232 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/7342 5510 S. SGK/26
   Tarihi: 02.10.2018
   RÜCU KUSUR RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞ-KİNİN GİDERİLMESİNİN GEREKMESİ KESİNLEŞEN CEZA MAHKEMESİ KARARI İLE MAHKUM OLANLARA DA BİR MİKTAR KUSUR VERİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLEREK KUSUR RAPORU ALINMASININ GEREKMESİ

  • EŞİNİN YANINDA ÜCRET ALAMDAN ÇALIŞMA NEDENİYLE SİGORTALI SAYILMA-NIN OLANAKLI OLMADIĞI

   T.C YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/11184 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/7280 506 S. SSK/3 5510 S. SGK/6
   Tarihi: 01.10.2018
   EŞİNİN YANINDA ÜCRET ALAMDAN ÇALIŞMA NEDENİYLE SİGORTALI SAYILMA-NIN OLANAKLI OLMADIĞI

  • SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ DAVASININ GERÇEKTE BİR GÜNLÜK ÇALIŞMANIN BELİRLENMESİ DAVASI OLDUĞU

   T.C YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/2988 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/10345 506 S. SSK/79,108
   Tarihi: 10.12.2018
   SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ DAVASININ GERÇEKTE BİR GÜNLÜK ÇALIŞMANIN BELİRLENMESİ DAVASI OLDUĞU DAVAYI SOMUTLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ SİGORTALILIĞIN TESPİTİNDE İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN YETERLİ OLMADIĞI FİİLİ ÇALIŞMANIN DA KANITLANMASININ GEREK-MESİ

  • DAVA ŞARTI

   T.C YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/3589 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/10310 5521 S. İşMK/7
   Tarihi: 06.12.2018
   DAVA ŞARTI SGK HAKKINDA DAVA AÇMADAN ÖNCE KURUMA BAŞVURU YAPILMASININ ZORUNLU OLMASI

  • ANA BABANIN İŞ KAZASI NEDENİYLE ÖLMESİNE BAĞLI AÇMIŞ OLDUĞU DESTEK-TEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İÇİN DESTEK İLİŞKİSİNİN VARLIĞI SGK’DAN GELİR BAĞLANMASI KOŞULUNUN ARANMAYACAĞI

   T.C YARGITAY 21. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/3179 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/7568 6098 S. TBK/53, 56
   Tarihi: 18.10.2018
   ANA BABANIN İŞ KAZASI NEDENİYLE ÖLMESİNE BAĞLI AÇMIŞ OLDUĞU DESTEK-TEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İÇİN DESTEK İLİŞKİSİNİN VARLIĞI SGK’DAN GELİR BAĞLANMASI KOŞULUNUN ARANMAYACAĞI

  • SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ

   T.C YARGITAY 21. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/3606 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/6882 5510 S. SGK/86
   Tarihi: 01.10.2018
   SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ SİGORTALILIĞIN TESPİTİNDE İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN YETERLİ OLMADIĞI FİİLİ ÇALIŞMANIN DA KANITLANMASININ GEREK-MESİ

  • ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİTİNİN SGK TARAFINDAN YAPILACAĞI

   T.C YARGITAY 21. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/20543 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/6879 5510 S. SGK/95
   Tarihi: 01.10.2018
   ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİTİNİN SGK TARAFINDAN YAPILACAĞI ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİTİNE İLİŞKİN KURUM SAĞLIK KURULUNCA VERİLEN KARARA KARŞI YAPILAN İTİRAZLARIN YÜKSEK SAĞLIK KULUNCA İNCELENECEĞİ YÜKSEK SAĞLIK KURULUNCA VERİLEN KARAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNU BAĞLAYICI NİTELİKTE OLDUĞU YÜKSEK SAĞLIK KURULU KARARINA İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE İNCELEME ADLİ TIP KURUMU ARACILIĞIYLA YAPILACAĞI

  • İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

   T.C YARGITAY 21. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/18916 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/6873 6098 S. TBK/53
   Tarihi: 01.10.2018
   İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HESAPLANMA YÖNTEMİ CEZA MAHKEMESİNDE BELİRLENEN KUSUR ORANLARININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMAYACAĞI MADDİ TAZMİNAT HESABINDA GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ MADDİ TAZMİNATIN SAPTANMASINDA ZARAR İŞÇİNİN NET GELİRİ, BAKİYE ÖMRÜ, İŞGÖREBİLİRLİK ÇAĞI, İŞGÖREMEZLİK ORANI VE KARŞILIKLI KUSUR ORANLARI, PEŞİN SERMAYE DEĞERİ GİBİ TÜM VERİLER BELİRLENMİŞ OLMALIDIR. MANEVİ TAZMİNATI BELİRLERKEN CAYDIRICILIK UNSURUNA DA DİKKAT EDİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA KUSURUN AİDİYET VE ORANIN KUŞKU VE DURAKSAMAYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 21. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/19084 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/6872 6098 S. İşK/51 6100 S. HMK/266
   Tarihi: 01.10.2018
   İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA KUSURUN AİDİYET VE ORANIN KUŞKU VE DURAKSAMAYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ HAKİMİN KUSUR RAPORUNU DİĞER DELİLLERLE BİRLİKTE SERBESTÇE DEĞERLENDİRECEĞİ YENİDEN RAPOR ALINMASINI, BİLİRKİŞİYE AÇIKLAMA YAPTIRILMASINI İSTEYEBİLECEĞİ GİBİ KUSUR RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLSA DAHİ BU RAPORLARDAN BİRİSİNE DAYANAK KARAR VEREBİLECEĞİ

  • BORDROLARDAKİ İMZANIN İŞÇİYE AİT OLMAMASI

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/3057 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/36 4857 S. İşK/41,59
   Tarihi: 07.01.2019
   BORDROLARDAKİ İMZANIN İŞÇİYE AİT OLMAMASI İMZA İŞÇİYE AİT OLMAYAN BORDRO-LARDA GÖSTERİLİP BANKAYA YATIRILAN FAZLA ÇALIŞMALARIN MAHSUP EDİLECEĞİ İŞİNİN İMZASINI TAŞIYAN BORDROLARDA AZLA ÇALIŞMANIN GÖSTERİLMESİ HALİNDE AKSİ EŞDEĞER YAZILI DELİLLE KANIT-LANMADIKÇA BU DÖNEMLERİN FAZLA ÇALIŞMA HESABINDAN DIŞLANMASININ GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ BELİRSİZ ALACAK DAVASIYLA TALEP EDİLEBİLECEĞİ

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/3082 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/32 4857 S. İşK/41 6100 S.HMK/107
   Tarihi: 07.01.2019
   FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ BELİRSİZ ALACAK DAVASIYLA TALEP EDİLEBİLECEĞİ BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ALACAĞIN TAMAMINA İLİŞKİN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLECEĞİ DEĞER ARTTIM DİLEKÇESİNİN ISLAH OLARAK KABUL EDİLİP ISLAHA KARŞI ZAMANAŞIMI DEFİNİN DİKKATE ALINMAYACAĞI

  • ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP)

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/16710 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/22 6100 S. HMK/445
   Tarihi: 07.01.2019
   ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) GEREKÇELİ İSTİNAF DİLEKÇESİNİN YASAL SÜRE İÇERİSİNDE VERİLMİŞ OLMASINA KARŞIN SÜRE TUTUM DİLEKÇESİNİN ESAS ALINAMAYACAĞI

  • CEZAİ ŞART

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/17071 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/21 6098 S.TBK/161
   Tarihi: 07.01.2019
   CEZAİ ŞART İŞ SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞART KARAR-LAŞTIRILMASINA ENGEL BİR HUKUKİ DÜZENLEMENİN BULUNMADIĞI CEZAİ ŞARTTAN İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ

  • ÜCRET

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/4449 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/18 4857 S. İşK/32,41
   Tarihi: 07.01.2019
   ÜCRET BORDROLARDA GÖSTERİLEN ÜCRETİN GERÇEĞİ ANSITMADIĞI ŞÜPHESİNİN OLDU-ĞU DURUMLARDA ÜCRET ARAŞTIRMASININ YAPILMASININ GEREKMESİ

  • TALEPLE BAĞLILIK

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/2451 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/9 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 07.01.2019
   TALEPLE BAĞLILIK ISLAH DİLEKÇESİYLE TALEPLERİN DARALTILAMAYACAĞI KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞEMEYECEĞİ

  • ASIL İŞVERENLE ALT İŞVEREN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MUVAZAAYA DAYANDIĞININ TESPİTİ İÇİN İŞÇİNİN AÇMIŞ OLDUĞU DAVADA HUKUKİ YARARININ BULUNDUĞU

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/3189 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/28283 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 25.12.2018
   ASIL İŞVERENLE ALT İŞVEREN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MUVAZAAYA DAYANDIĞININ TESPİTİ İÇİN İŞÇİNİN AÇMIŞ OLDUĞU DAVADA HUKUKİ YARARININ BULUNDUĞU

  • USTA ÖĞRETİCİNİN HER AY ÜCRETİ DEĞİŞTİĞİNDEN KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET BİR YILLIK ÜCRETİN AYLIK ORTALAMASINA GÖRE BELİRLENECEĞİ

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/14978 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/28281 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 25.12.2018
   USTA ÖĞRETİCİNİN ÜCRETİNİN DERS SAAT SÜRESİ VE O AYDA FİİLEN ÇALIŞTIĞI GÜN SAYISINA BÖLÜNEREK BULUNAN GÜNLÜK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİNİN DERS SAAT ÜCRETİ İLE ÇARPILMASIYLA GÜNLÜK ÇALIŞMA ÜCRETİNİN BULUNACAĞI USTA ÖĞRETİCİNİN HER AY ÜCRETİ DEĞİŞTİĞİNDEN KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET BİR YILLIK ÜCRETİN AYLIK ORTALAMASINA GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • ARALARINDA ORGANİK BAĞ BULUNAN ŞİRKETLERİN İŞÇİLİK ALACAĞININ TAMA-MINDAN MÜTESELSİLEN SORUMLU OLDUKLARI

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/1846 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/28016 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 24.12.2018
   ARALARINDA ORGANİK BAĞ BULUNAN ŞİRKETLERİN İŞÇİLİK ALACAĞININ TAMA-MINDAN MÜTESELSİLEN SORUMLU OLDUKLARI

  • HİZMET ALIMI OLARAK GÖSTERİLEN MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/14764 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/28000 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 24.12.2018
   MUVAZAA HİZMET ALIMI OLARAK GÖSTERİLEN MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMA-SINDAN İTİBAREN ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ SAYILACAĞI ASIL İŞVEREN KAMU İŞVERENİ OLMASI NEDENİYLE MUVAZAA NEDENİYLE ASIL İŞVEREN İŞÇİSİ OLDUĞU KABUL EDİLEN İŞÇİNİN İLAVE TEDİYE HAKKININ BULUN-DUĞU

  • DAVA AÇILDIKTAN SONRA DİĞER KİŞİLERİN DAVAYA DAHİL EDİLEREK DAVALI SIFATI KAZANMASININ OLANAKLI OLMADIĞI

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/1514 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/27868 4857 S. İşK/46
   Tarihi: 20.12.2018
   DAVA AÇILDIKTAN SONRA DİĞER KİŞİLERİN DAVAYA DAHİL EDİLEREK DAVALI SIFATI KAZANMASININ OLANAKLI OLMADIĞI KISMİ DAVADA SAKLI TUTULAN HAKLAR İÇİN ZAMANAŞIMIN KESİLMEYECEĞİ ISLAHTAN SONRA ZAMAN AŞIMI DEFİ’NİN SÜRESİ İÇİNDE İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIĞINI İLERİ SÜREN İŞÇİNİN BU İDDİASINI İSPATLAMA-SININ GEREKMESİ

  • HUKUKİ DİNLENME HAKKI

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/1626 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/27814 6100 S. HMK/27, 323
   Tarihi: 19.12.2018
   HUKUKİ DİNLENME HAKKI İHTARNAME GİDERLERİNİN DE YARGILAMA GİDERLERİ KAPSAMINA GİRDİĞİ

  • YILLIK İZİNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/14166 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/27800 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 19.12.2018
   YILLIK İZİNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU YILLIK İZİNİN İSPATININ YAZILI BELGEYE İLE OLANAKLI OLDUĞU YILLIK İZNİN KULLANILDIĞINI İŞVERENİN İSPAT ETMESİNİN GEREKMESİ ON YIL SÜRESİNCE HİÇ İZİN KULLANIL-MAMASININ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLDUĞU HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ KAPSAMINDA İŞÇİNİN BEYANINI ALMASININ GEREKMESİ

  • KISMİ DAVADA TALEP EDİLEN KISIM İÇİN ZAMANAŞIMININ İŞLEMEYECEĞİ

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/1704 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/27790 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 19.12.2018
   KISMİ DAVADA TALEP EDİLEN KISIM İÇİN ZAMANAŞIMININ İŞLEMEYECEĞİ ISLAH SONRASI ZAMANAŞIMI HESABINDA KISMİ DAVADA TALEP EDİLEN KISMIN DIŞLANMASININ GEREKMESİ

  • KISMİ DAVADA KESİNLİK SINIRININ TALEBE GÖRE DEĞİL ALACAĞIN TAMAMINA GÖRE BELİRLENECEĞİ

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/1089 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/27607 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 18.12.2018x
   KISMİ DAVADA KESİNLİK SINIRININ TALEBE GÖRE DEĞİL ALACAĞIN TAMAMINA GÖRE BELİRLENECEĞİ MAHKEMENİN TEMYİZ SÜRESİ KONU-SUNDA YANLIŞ YÖNLENDİRMESİNİN TEMYİZ HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

  • BEKLETİCİ MESELE

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/18722 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/26624 4857 S. İşK/18-21 1475 S. İşK/14 6100 S. HMK/165
   Tarihi: 10.12.2018
   BEKLETİCİ MESELE İŞE İADE DAVASININ KIDEM İHBAR TAZMİNATINDA BEKLETİCİ MESELE YAPILMASININ GEREKMESİ

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI İÇİN OBJEKTİF SEBEPLERİN OLMASI-NIN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/17729 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/26597 4857 S. İşK/11
   Tarihi: 03.12.2018
   BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPIL-MASI İÇİN OBJEKTİF SEBEPLERİN OLMASI-NIN GEREKMESİ SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ OLUP OLMADIĞININ İŞÇİNİN NİTELİĞİNE GÖRE BELİRLENMEYECEĞİ BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNDE YAPI-LAN İŞİN NİTELİĞİNİN AYIRT EDİCİ OLDUĞU BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPAN İŞVERENİN DAHA SONRA SÖZLEŞMENİN BELİRSİZ SÜRELİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRME-SİNİN HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI NİTELİĞİNDE OLDUĞU VE BAKİYE SÜRE ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREK-MESİ

  • İBRANAMENİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/1414 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/26582 6098 S. TBK/132,420
   Tarihi: 10.12.2018
   İBRANAMENİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI İBRANAMENİN YAZILI OLMA, ZORUNLULUĞU İBRANAMENİN İBRA TARİHİ İTİBARI İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNDEN BİR AY SONRA DÜZENLENMİŞ OLMASININ GEREKMESİ İBRA KONUSU ALACAĞIN TÜRÜNÜN VE MİKTARININ İBRANAMEDE AÇIKÇA BELİRTİLMİŞ OLMASININ ZORUNLU OLMASI İBRA KONUSU, ÖDEMENİN EKSİKSİZ VE BANKA KANALIYLA YAPILMIŞ OLMASININ GEREKMESİ YASANIN ARADIĞI KOŞULLARI TAŞIMAYAN İBRANAMENİN KESİN OLARAK HÜKÜMSÜZ OLACAĞI

  • ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ASIL İŞVEREN İŞYERİNDE ÇALIŞ-MAYA DEVAM ETMESİ HALİNDE ALT İŞVERENCE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ BİR FESİH OLMADIĞI SÜRECE İŞYERİ DEVRİ KURALLARININ UYGULANACAĞI

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/15478 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/26574 4857 S. İşK/2,6
   Tarihi: 10.12.2018
   ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ASIL İŞVEREN İŞYERİNDE ÇALIŞ-MAYA DEVAM ETMESİ HALİNDE ALT İŞVERENCE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ BİR FESİH OLMADIĞI SÜRECE İŞYERİ DEVRİ KURALLARININ UYGULANACAĞI ASIL İŞVERENİN TÜM HİZMET SÜRESİNE GÖRE DEVREDEN ALT İŞVERENİN İSE KENDİ ÇALIŞTIRDIĞI DÖNEM ÜCRET SEVİYESİNE GÖRE BELİRLENECEK KIDEM TAZMİNA-TINDAN SORUMLU OLACAĞI

  • ÇALIŞMA ŞARTLARI

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/8518 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/26556 4857 S. İşK/22,24 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 10.12.2018
   ÇALIŞMA ŞARTLARI İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK YÖNETİM HAKKI YÖNETİM HAKKININ KÖTÜYE KULLANIL-MASI İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİN İŞÇİYE HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRME HAKKI VERECEĞİ KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMALARIN CÜZİ BİR TUTARININ BORDROLARDA GÖSTERİLİP ÖDEME YAPILDIĞININ İŞ MÜFETTİŞİ RAPORUYLA BELİRLENMİŞ OLMASI

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/1866 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/26555 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 10.12.2018
   FAZLA ÇALIŞMALARIN CÜZİ BİR TUTARININ BORDROLARDA GÖSTERİLİP ÖDEME YAPILDIĞININ İŞ MÜFETTİŞİ RAPORUYLA BELİRLENMİŞ OLMASI İŞ MÜFETTİŞİNİN BELİRLEDİĞİ FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ İLE BORDROLARDA GÖSTERİLEN ARASINDAKİ FARKIN İŞÇİLERE ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILABİLECEĞİ

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/1507 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/26552 4857 S. İşK/41 6100 S. HMK/107
   Tarihi: 10.12.2018
   FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILABİLECEĞİ BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ZAMAN AŞIMI KESİLECEĞİNDEN DEĞER ARTIRIMI DİLEKÇESİNDEN SONRA İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI İTİRAZININ DİKKATE ALINMAYACAĞI

  • ORGANİK BAĞ

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/18188 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/26470 4857 S. İşK/24
   Tarihi: 06.12.2018
   ORGANİK BAĞ TÜZEL KİŞİLİK HAKLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASI

  • AYLIK SABİT ÜCRET +SATIŞ PRİMİ USULÜ ÇALIŞMA

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/14419 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/26368 4857 S. İşK/32,41
   Tarihi: 05.12.2018
   AYLIK SABİT ÜCRET +SATIŞ PRİMİ USULÜ ÇALIŞMA PRİMLERİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİ KARŞILADIĞININ KABUL EDİLEMEYECEĞİ FAZLA ÇALIŞMANIN HESABINDA AYLIK SABİT ÜCRET BÖLÜMÜNÜN 1,5 PRİM MİKTARININ İSE 0,5 ÇARPANI İLE ÇARPILARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/8344 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/26301 4857 S. İşK/54,57,59
   Tarihi: 05.12.2018
   YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN GEREK-MESİ YILLIK İZİN HESABINDA KESİNTİLİ GEÇEN ÇALIŞMALARIN TOPLAMININ DİKKA-TE ALINACAĞI KESİNTİLİ ÇALIŞMALARDA ÖDENMEYEN YILLIK İZİNLER VE İZİN SÜRELERİ İÇİN ZAMANAŞIMI İŞLEMEYECEĞİ KESİNTİLİ ÇALIŞMALARDA ÖNCEKİ ÇALIŞMALARDAN DOĞAN KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMİŞ OLMASININ YILLIK İZNİN HESABINA BİR ETKİSİNİN OLMADIĞI ÖNCEKİ ÇALIŞMALARIN YILLIK İZNİN ÜCRETİNİN ÖDENEREK TASFİYE EDİLMESİ HALİNDE SONRAKİ ÇALIŞMALARIN YILLIK İZİN HESABINDA BİRLEŞTİRİLEMEYECEĞİ MEVSİMLİK İŞÇİ OLARAK ÇALIŞIRKEN AYNI İŞYERİNDE DEVAMLI ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN İŞÇİNİN MEVSİMLİK İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTIĞI SÜRELERİN YILLIK İZNİN HESABINDA DİKKATE ALINAMAYACAĞI KESİNTİLİ YAPILAN HER ÇALIŞMANIN MEVSİMLİK İŞ OLARAK TANIMLANAMAYA-CAĞI

  • HAKLI FESİH HAKKININ ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE KULLANILMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/349 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/26275 4857 S. İşK/25, 26
   Tarihi: 05.12.2018
   HAKLI FESİH HAKKININ ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE KULLANILMASININ GEREKMESİ İŞÇİNİN VERMİŞ OLDUĞU ZARAR MİKTARININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • ÜCRET ARAŞTIRMASININ YETERLİ YAPILMAMASI

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/534 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/26152 4857 S. İşK/32,41
   Tarihi: 04.12.2018
   ÜCRET ARAŞTIRMASININ YETERLİ YAPILMAMASI ÜCRET ARAŞTIRMASINDA TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMUNA DE SORULMASININ GEREKMESİ

  • KAMU KURUMLARINDA ALT İŞVEREN İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATLARINDAN SON KAMU KURULUŞUNUN SORUMLU OLDUĞUNA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMENİN İŞÇİNİN SEÇİMLİK HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/18729 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/26037 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 03.12.2018
   KAMU KURUMLARINDA ALT İŞVEREN İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATLARINDAN SON KAMU KURULUŞUNUN SORUMLU OLDUĞUNA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMENİN İŞÇİNİN SEÇİMLİK HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

  • FAZLA ÇALIŞMADA %5 ORANINDA YAPILAN HAKKANİYET İNDİRİMİN AZ OLDUĞU

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/18718 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/25901 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 03.12.2018
   FAZLA ÇALIŞMADA %5 ORANINDA YAPILAN HAKKANİYET İNDİRİMİN AZ OLDUĞU

  • FAZLA ÇALIŞMANIN TANIKLA İSPATI

   T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/18736 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/25889 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 03.12.2018
   FAZLA ÇALIŞMANIN TANIKLA İSPATI FAZLA ÇALIŞMADA TANIĞIN İŞÇİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI DÖNEMLE SINIRLI ANLATIMINA DEĞER VERİLECEĞİ TÜM ÇALIŞMA SÜRESİ İÇİN ESAS ALINAMAYACAĞI

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ