• MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKININ AŞIRI DERECEDE GÜÇLEŞTİRMESİ

   TÜRKİYE  CUMHURİYETİ ANAYASA  MAHKEMESİ
   Esas No: No2016/1861 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: No2016/1861 No2016/1861
   Tarihi: 21.02.2019
   l ZARARI TAM OLARAK DEĞERLENDİRME OLANAĞI TANIMADAN DAVA AÇMA SÜRELERİMİN İŞLETİLMESİNİN ZARARA UĞRAYANA ORANTISIZ KÜLFET YÜKLENMESİ ANLAMINA GELECEĞİ l MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKININ AŞIRI DERECEDE GÜÇLEŞTİRMESİ

  • KOŞULLARI YOKKEN BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILMASI HALİNDE DAVANIN DAVA HUKUKİ YARAR YOKLUĞUNDAN RET EDİLEMEYECEĞİ

   T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2016/22-1166 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/576 6100 S. HMK/107
   Tarihi: 16.05.2019
   KOŞULLARI YOKKEN BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILMASI HALİNDE DAVANIN DAVA HUKUKİ YARAR YOKLUĞUNDAN RET EDİLEMEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN İŞVERENİN FESİH İRADESİNİ AÇIKLADIKTAN SONRA İŞTEN AYRILMASI

   YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI
   Esas No: 2017/9 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2018/10447 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 19.10.2018
   İŞÇİNİN İŞVERENİN FESİH İRADESİNİ AÇIKLADIKTAN SONRA İŞTEN AYRILMASI İŞVERENİN FESİH İRADESİNİ AÇIKLADIKTAN SONRA GELİŞEN OLAYLARIN İŞVERENİN FESHİNE ETKİSİNİN OLMAYACAĞI KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • KISMİ DAVADA ISLAHLA ARTTIRILAN TUTARA AYRICA FAİZ TALEBİ BELİRTİLMESE DE DAVA DİLEKÇESİNDEKİ FAİZ TALEBİNE BAĞLI OLARAK FAİZE HÜKMEDİLECEĞİ

   YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI
   Esas No: 2017/8 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/3 6098 S. TBK/131 6100 S. HMK/105 vd
   Tarihi: 24.05.2019
   KISMİ DAVADA ISLAHLA ARTTIRILAN TUTARA AYRICA FAİZ TALEBİ BELİRTİLMESE DE DAVA DİLEKÇESİNDEKİ FAİZ TALEBİNE BAĞLI OLARAK FAİZE HÜKMEDİLECEĞİ

  • ARABULUCULUK

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/3610 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/10073 4857 S. İşK/41 7036 S. İşMK/3
   Tarihi: 07.05.2019
   ARABULUCULUK ARABULUCU AŞAMASINDA TALEPLERİN DEĞİŞEBİLECEĞİ SON TUTANAKTA TARAFLARIN UZLAŞTIĞI VEYA UZLAŞMADIĞI KONULARIN KALEM KALEM BELİRTİLMESİNİN GEREKMESİ ANLAŞMAZLIK TUTANAĞINDA ALACAK-LARIN KALEM KALEM BELİRTİLMEMİŞ OLMASININ ARABULUCUNUN HATASI OLARAK GÖRÜLÜP DAVA ŞARTI KOŞULUNUN GERÇEKLEŞTİĞİNİN KABULÜNÜN GEREKTİĞİ

  • İŞVERENİN İFLASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/12267 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/9548 4857 S. İşK/17, 41 1475 S. İşK/14 2004 S. İİK/194
   Tarihi: 25.04.2019
   İŞVERENİN İFLASI İŞÇİNİN TARAF OLDUĞU DAVLARIN İFLASTA ACİL İŞLER KAPSAMINA GİRECEĞİ İFLAS İDARESİNİN MÜFLİSİN YERİNE GEÇEREK DAVANIN DEVAM EDECEĞİ

  • PRİM ALACAĞININ FAZLA ÇALIŞMADAN MAHSUP EDİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/3037 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/5178 4857 S. İşK/32,41
   Tarihi: 11.03.2019
   PRİM PRİM ALACAĞININ FAZLA ÇALIŞMADAN MAHSUP EDİLEMEYECEĞİ PRİM USULÜ İLE ÇALIŞANLARIN FAZLA ÇALIŞMASININ HESABINDA SADECE %50 KISMININ HESAPLANACAĞI BİR YILLIK ÖDENEN PRİM TOPLAMININ 12’YE BÖLÜNEREK AYLIK PRİM TUTARININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • KİŞİNİN KENDİ MUVAZAASINA DAYANA-RAK SORUMLULUKTAN KURTULAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/32108 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/5191 4857 S. İşK/2 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 11.03.2019
   MUVAZAA KİŞİNİN KENDİ MUVAZAASINA DAYANA-RAK SORUMLULUKTAN KURTULAMAYACAĞI KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN BAŞLANGICI

  • İŞÇİNİN ÜCRETİNDE İNDİRİM YAPILMASININ ESASLI DEĞİŞİKLİK NİTELİĞİNDE OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/33272 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/5212 4857 S. İşK/22,35
   Tarihi: 11.03.2019
   İŞÇİNİN ÜCRETİNDE İNDİRİM YAPILMA-SININ ESASLI DEĞİŞİKLİK NİTELİĞİNDE OLDUĞU İŞÇİNİN YAZILI OLURU OLMADAN TEK TARAFLI ÜCRETTEN İNDİRİM YAPIL-MAYACAĞI İŞÇİNİN YENİ İŞ SÖZLEŞMESİNİ İMZALAYARAK DÜŞÜK ÜCRETE MUVAFAKAT VERMİŞ OLDUĞU FARK ÜCRET ALACAKLARININ YENİ İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANAN TARİHE KADAR HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN İDARİ SÖZLEŞME İLE ÇALIŞTIKLARININ KABULÜNÜN GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/5316 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/5336 4857 S. İşK/18 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 12.03.2019
   GÖREV VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN İDARİ SÖZLEŞ-ME İLE ÇALIŞTIKLARININ KABULÜNÜN GEREKTİĞİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ALIŞAN ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN AÇMIŞ OLDUĞU DAVADA İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/24157 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/5380 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 12.03.2019
   FAZLA ÇALIŞMA TANIKLA KANITLANAN FAZLA ÇALIŞMADAN YAPILAN TAKTİRİ İNDİRİMİN HAKKIN ÖZÜNÜ ETKİLER ŞEKİLDE YAPILAMAYACAĞI

  • CEZAİ ŞART

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/11076 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/5394 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 12.03.2019
    CEZAİ ŞART

  • İŞ MÜFETTİŞİ RAPORLARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA DAVANIN TARAFLARININ İŞÇİ VE İŞVEREN OLACAĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BU DAVALARDA TARAF SIFATI BULUNMADIĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/1698 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/5534 4857 S. İşK/92 6100 S. HMK/106
   Tarihi: 13.03.2019
   İŞ MÜFETTİŞİ RAPORLARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA DAVANIN TARAFLARININ İŞÇİ VE İŞVEREN OLACAĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BU DAVALARDA TARAF SIFATI BULUNMADIĞI İŞ MÜFETTİŞİ RAPORLARINDA SADECE MADDİ VAKA TESPİTİ YAPILIP İŞÇİ ALACAKLARININ SOMUT OLARAK BELİRLENMEDİĞİ DURUMDA HUKUKİ YARAR KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMİŞ OLMAYACAĞI

  • İŞE İADE DAVASI SONRASI BAŞVURUSUNA KARŞIN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASININ FESİH NİTELİĞİNDE OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/33029 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/5614 4857 S. İşK/18-21 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 13.03.2019
   İŞE İADE DAVASI SONRASI BAŞVURUSUNA KARŞIN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASININ FESİH NİTELİĞİNDE OLDUĞU İŞÇİNİN KIDEMİNE 4 AY EKLENECEĞİ KIDEM İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRETLERİNİN İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTEKİ ÜCRET VE KIDEM TAZMİNATI TAVANININ GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/1528 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/5741 4857 S. İşK/41, 44
   Tarihi: 14.03.2019
   FAZLA ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMANIN HESABINDA GENEL TATİL GÜNLERİNDEKİ ÇALIŞMANIN 7,5 SAATİNİN FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNDEN DÜŞÜLÜP 7,5 SAATİ AŞAN KISIMLARININ FAZLA ÇALIŞMA OLARAK DEĞERLENDİRMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI SONRASI ESKİ İŞİNE DAVET EDİLMEMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/35204 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/5919 4857 S. İşK/18-21 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 18.03.2019
   İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI SONRASI ESKİ İŞİNE DAVET EDİLMEMESİ İŞÇİNİN ESKİ İŞİ YERİNE YENİ ÖNERİLEN İŞİ KABUL ETMEMESİNİN İŞE BAŞLAMA NİYETİNDE SAMİMİYETSİZLİK OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ İŞÇİNİN ESKİ İŞİNE BAŞLATILMADIĞI TARİHİN FESİH TARİHİ OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

  • SENDİKA ÜYELİĞİNİN ÇEKİLME BİLDİRİM TARİHİNDEN BİR AY SONRA SONUÇ DOĞURACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/1500  İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/5927 4857 S. İşK/35 6356 S. STK/19,39
   Tarihi: 18.03.2019
   SENDİKA ÜYELİĞİNİN ÇEKİLME BİLDİRİM TARİHİNDEN BİR AY SONRA SONUÇ DOĞURACAĞI YENİ SENDİKAYA ÜYELİĞİN ÇEKİLME BİLDİRİMİNDEN SONRAKİ BİR AYIN GEÇMESİ İLE KAZANILACAĞI ÇEKİLME BİLDİRİMİNDEN SONRA Kİ BİR AY İÇERİSİNDE İŞÇİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMAYA DEVAM EDECEĞİ BİR İŞYERİNDE BİRDEN FAZLA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULANMAYACAĞI İŞÇİNİN NAKLEN GELDİĞİ İŞYERİNDEKİ SENDİKAYA ÜYELİĞİNİN KAZANILDIĞI TARİH VE SONRASI İÇİN NAKLEN GELDİĞİ İŞYERİNDEKİ TİS DEN YARALANACAĞI NAKLEN GELİNEN İŞYERİNDE TEMEL ÜCRETİN BU İŞYERİNDEKİ SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASINDAN SONRA TİS GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • HAFTA TATİLİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/21733 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/6329 4857 S. İşK/46
   Tarihi: 20.03.2019
   HAFTA TATİLİ HAFTA TATİLİNİN KESİNTİSİZ 24 OLARAK KULLANDIRILMASININ GEREKMESİ HAFTA TATİLİNİN KESİNTİSİZ 24 SAAT KULLANDIRILMAMASI HALİNDE HİÇ KULLANDIRILMAMIŞ SAYILACAĞI HAFTA TATİLİ İZİNLERİNİN BİRİKTİRİLİP TOPLUCA KULLANDIRILAMAYACAĞI

  • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/33184 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/6086 4857 S. İşK/18-21 6356 S. STK/25
   Tarihi: 19.03.2019
   SENDİKAL NEDENLERLE FESİH SENDİKAL NEDENLERLE FESİH İDDİA-SIYLA AÇILAN İŞE İADE DAVASINDA FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANDIĞINI KANIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İŞVERENDE OLDUĞU SENDİKAL NEDENİ KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İŞÇİDE OLDUĞU İŞÇİNİN KANIT YÜKÜNÜN SENDİKAL AYRIMCILIĞI GÖSTEREN GÜÇLÜ BİR DURUMU ORTAYA KOYMASI HALİNDE YETERLİ OLACAĞI SENDİKA ÜYESİ OLMANIN SENDİKAL TAZMİNAT İÇİN KOŞUL OLMADIĞI

  • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN MOBBİNG NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI AÇMASINDAN SONRA GEREKÇESİZ SONA ERDİRİLMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/2370 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/6552 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 25.03.2019
   İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN MOBBİNG NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI AÇMASINDAN SONRA GEREKÇESİZ SONA ERDİRİLMESİ İŞÇİNİN KIDEMİ VE FESİH SEBEBİNE GÖRE İŞE İADE TAZMİNATININ 8 AYLIK BRÜT ÜCRET OLARAK BELİRLENMESİNİN YERİNDE OLDUĞU

  • İŞÇİNİN İŞYERİ DIŞINDAKİ BİR SUÇ NEDENİYLE TUTUKLULUK SÜRESİNİN İHBAR ÖNELLERİNİ AŞMASI NEDENİYLE FESİHTE İŞVERENİN KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/10971 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/7242 4857 S. İşK/25 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 01.04.2019
   İŞÇİNİN İŞYERİ DIŞINDAKİ BİR SUÇ NEDENİYLE TUTUKLULUK SÜRESİNİN İHBAR ÖNELLERİNİ AŞMASI NEDENİYLE FESİHTE İŞVERENİN KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ GEREKMESİ İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN ZORUNLU NEDENLERE DAYALI FESHİNDE İŞVERENİN İHBAR ÖNELİ VERMESİ GEREKMEDİĞİ

  • İŞ YASASI AÇISINDAN İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/9096 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/7347 4857 S. İşK/5,18
   Tarihi: 01.04.2019
   İŞ YASASI AÇISINDAN İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU İŞÇİLER ARASINDA NESNEL NEDENLERE DAYALI FARKLI UYGULAMALARIN EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK OLARAK KABUL EDİLMEYECEĞİ EŞİT İŞLEM BORCUNUN UYGULAN-MASININ KOŞULLARI MUTLAK AYRIM YASAKLARI İŞ YASASININ 5 VE 18 MADDESİNDE DÜZENLENEN AYRIMCILIK YASAĞI KAPSAMINDAKİ HALLERİN SINIRLAYICI OLARAK DÜZENLENMEMİŞ OLDUĞU

  • İHALE MAKAMININ SORUMLULUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/22200 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/7641 4857 S. İşK/36 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 02.04.2019
   İHALE MAKAMININ SORUMLULUĞU İHALE MAKAMININ HER HAK EDİŞ DÖNEMİNDE ÜÇ AYLIK TEMEL ÜCRETLE SINIRLI OLDUĞU İHALE MAKAMININ TEMEL ÜCRETİN DIŞINDAKİ ÜCRET ALACAKLARI İLE KIDEM İHBAR TAZMİNATLARI KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN SORUMLU OLMAYACAĞI

  • FAİZ TALEBİNDEN AÇIKÇA VAZGEÇİLMEDİKÇE VEYA ÖDEME YAPILIRKEN İHTİRAZI KAYIT KONULDUĞU HALLERDE AYRICA FAİZ İSTENEBİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/10687 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/7933 6098 S. TBK/131 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 08.04.2019
   FAİZ TALEBİNDEN AÇIKÇA VAZGEÇİLME-DİKÇE VEYA ÖDEME YAPILIRKEN İHTİRAZI KAYIT KONULDUĞU HALLERDE AYRICA FAİZ İSTENEBİLECEĞİ

  • SENDİKAL TAZMİNATA ESAS ÜCRETİN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ OLARAK SONA ERDİRİLDİĞİ TARİHTEKİ ÇIPLAK ÜCRET OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/8159 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/9546 6356 S. TSK/25
   Tarihi: 24.04.2019
   SENDİKAL TAZMİNATA ESAS ÜCRETİN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ OLARAK SONA ERDİRİLDİĞİ TARİHTEKİ ÇIPLAK ÜCRET OLDUĞU

  • YILLIK İZNİN KULLANILMA ZAMANINI İŞVERENİN BELİRLEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/10772  İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/8028 4857 S. İşK/24, 57 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 08.04.2019
   YILLIK İZNİN KULLANILMA ZAMANINI İŞVERENİN BELİRLEYECEĞİ YILLIK İZNİN KULLANILMASININ SAĞLANMASININ ÇALIŞMA KOŞULU OLDUĞU YILLIK İZİN HAKKININ SAĞLANMAMIŞ OLMASININ İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURACAĞI

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/9908 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/8092 4857 S. İşK/18-21 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 08.04.2019
   İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLA-NAN FESİH İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLA-NAN FESİHTE İŞÇİNİN HANGİ DAVRANIŞI İLE SOMUT SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL ETTİĞİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKTİĞİ İŞÇİNİN İŞVERENİN YASAYA AYKIRI KİŞİLİK HAKLARINI ZEDELEYİCİ TALİMAT-LARINA UYMAK ZORUNDA OLMADIĞI İŞÇİYE İHTAR VERİLMESİ İHTAR SONRASI İHTARA KONU EYLEM NEDENİYLE FESİH YAPILAMAYACAĞI İŞYERİNDE KAVGAYA KARIŞMADA İLK HAREKETİN KİMDEN GELDİĞİNİN BELİRLENEMEMESİ  HAKSIZ ANCAK GEÇERLİ FESİH

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/35602 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/8140 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 09.04.2019
   FAZLA ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKLARININ YAPILDIĞI İMZALI ÜCRET BORDROLARININ BULUNDUĞU DÖNEMLERİN DIŞLANACAĞI İŞÇİNİN İMZASI BULUNMAYAN PUANTAJ KAYITLARINA GÖRE FAZLA ÇALIŞMANIN RET EDİLEMEYECEĞİ

  • İBRANAMENİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/9388 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/8446 6098 S. BK/420 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 10.04.2019
   İBRANAMENİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI ALACAĞIN TAMAMININ BANKA ARACILIĞI İLE ÖDENMEDEN İBRA MÜMKÜN OLMA-YACAĞI İBRA KOŞULLARINI TAŞIMAYAN İBRANAMENİN BANKAYA ÖDENEN TUTAR AÇISINDAN MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLACAĞI

  • NÖBET TUTULAN GÜNLERDE 24 SAAT ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/3055 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/8464 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 10.04.2019
   NÖBET TUTULAN GÜNLERDE 24 SAAT ÇALIŞMA İŞYERİNDE İŞÇİYE UYU İMKANI TANINDIĞI HALDE 24 SAATİN 10 SAATİNİN DİNLENME SÜRESİ OLARAK DÜŞÜLMESİ UYKU İMKANI TANINMAYAN HALLERDE 24 SAATTEN 4-6 SAAT ARA DİNLENME SÜRESİNİN DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ

  • BELİRSİZ SÜRELİ ANCAK KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 
   Esas No: 2016/280 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/9178 4857 S. İşK/8 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 18.04.2019
   BELİRSİZ SÜRELİ ANCAK KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞÇİ KAÇ SAAT VEYA KAÇ GÜN ÇALIŞIRSA ÇALIŞSIN KIDEM SÜRESİNİN TAKVİM GÜNÜNE GÖRE HESAPLANACAĞI

  • İŞÇİNİN İŞE BAŞVURU İÇİN İŞVERENE GÖNDERDİĞİ İHTARNAMEDE BELİRTİLDİĞİ ADRESE İŞVERENİN CEVABİ İHTAR GÖNDEREREK İŞE DAVETİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/276 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/9234 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 18.04.2019
   İŞÇİNİN İŞE BAŞVURU İÇİN İŞVERENE GÖNDERDİĞİ İHTARNAMEDE BELİRTİLDİĞİ ADRESE İŞVERENİN CEVABİ İHTAR GÖNDE-REREK İŞE DAVETİ İŞÇİNİN BİLDİRDİĞİ ADRESİN YANLIŞ OLMASINDAN DOLAYI İŞVERENİN GÖNDER-DİĞİ TEBLİGATIN ULAŞMAMASINDAN İŞÇİNİN SORUMLU OLDUĞU İŞE BAŞLATMAMA VE ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİ İSTEYEMEYECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN SINIRI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/22272 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/9250 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 22.04.2019
   FAZLA ÇALIŞMANIN SINIRI YILDA 270 SAATTEN FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILAMAYACAĞI FAZLA ÇALIŞMANIN AYLIK ÜCRETİN İÇERİSİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞ-TIRILMIŞ OLMASI HALİNDE AYDA 22,5 SAAT HAFTADA 5,2 SAATLİK FAZLA ÇALIŞMANIN HESAPLANAN FAZLA ÇALIŞMADAN İNDİRİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • İŞVERENİN VEKİLİNİN İŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİNDE SÖZLERİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/10469 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/9523 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 24.04.2019
   İŞVERENİN VEKİLİNİN İŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİNDE SÖZLERİ İŞVERENİN İŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARINI KORUMAK ZORUNDA OLDUĞU MANEVİ TAZMİNAT

  • MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞANLAR HAKKINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDA OLUŞTURULAN İŞLEMLER HAKKINDA 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE MEMUR VEYA KAMU GÖREVLİSİ OLMUŞ OLANLAR İÇİN İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLACAĞI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/18638 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/3736 5510 S. SSGSKK/101
   Tarihi: 22.04.2019
   MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞANLAR HAKKINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDA OLUŞTURULAN İŞLEMLER HAKKINDA 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE MEMUR VEYA KAMU GÖREVLİSİ OLMUŞ OLANLAR İÇİN İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLACAĞI

  • RÜCU DAVALARINDA İŞVERENE KARŞI ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN ON YIL OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/1915 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/3519 5510 S. SSGSKK/21
   Tarihi: 17.04.2019
   RÜCU DAVALARINDA İŞVERENE KARŞI ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN ON YIL OLDUĞU ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI AÇILAN RÜCU DAVALARINDA ZAMANAŞIMININ HAKSIZ FİİL TARİHİNDEN İTİBAREN ON YIL OLDUĞU KURUM CEZA DAVASINDA MÜDAHİL OLMADIĞI İÇİN CEZA ZAMANAŞIMININ RÜCU DAVALARINDA UYGULANAMAYACAĞI MÜTESELSİL BORÇLULARDAN BİRİSİ İÇİN DURAN VEYA BİRİSİNİN İLERİ SÜRDÜĞÜ ZAMANAŞIMI İTİRAZINDA DİĞER MÜTESELSİL BORÇLULARIN YARARLANA-MAYACAĞI

  • MALÜL SAYILMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/17272 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/3456 5510 S. SSGSKK/25
   Tarihi: 15.04.2019
   MALÜL SAYILMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

  • İŞ KAZASI NEDENİYLE SOSYAL SİGORTA YARDIMLARINDAN YARARLANMAK İÇİN KURUMUN ZARARLANDIRICI OLAYI İŞ KAZASI OLARAK KABUL ETMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/17217 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/3441 5510 S. SSGSKK/13,14
   Tarihi: 15.04.2019
   İŞ KAZASI NEDENİYLE SOSYAL SİGORTA YARDIMLARINDAN YARARLANMAK İÇİN KURUMUN ZARARLANDIRICI OLAYI İŞ KAZASI OLARAK KABUL ETMİŞ OLMASININ GEREKMESİ MESLEK HASTALIĞI İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI ARASIN-DAKİ AYRIM

  • MÜTESELSİL BORÇ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/14444 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/3289 6098 S. TBK/61
   Tarihi: 10.04.2019 
   MÜTESELSİL BORÇ TBK YÜRÜRLÜĞE GİRMESİYLE TAM TESELSÜL EKSİK TESELSÜL AYRIMININ ORTADAN KALMIŞ OLDUĞU BİRDEN ÇOK KİŞİ BİRLİKTE BİR ZARARA SEBEBİYET VERDİKLERİ VEYA AYNI ZARARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERDEN DOLAYI SORUMLU OLDUKLARI TAKDİRDE, HAKLARINDA MÜTESELSİL SORUMLULUĞA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANACAĞI SİGORTALININ İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINA UĞRAMASINA BİRDEN ÇOK KİŞİNİN BİRLİKTE KUSURLARIYLA NEDEN OLMALARI DURUMUNDA, BİRLİKTE SORUMLULUKLARININ GERÇEKLEŞECEĞİ

  • YURT DIŞINDA ÇALIŞIRKEN İŞ KAZASI NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİREN İŞÇİ İÇİN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI HESABI

   T.C. YARGITAY 21. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/4005 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/2707 5510 S. SSGSSK/12
   Tarihi: 08.04.2019
   YURT DIŞINDA ÇALIŞIRKEN İŞ KAZASI NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİREN İŞÇİ İÇİN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI HESABI KAZALI İŞÇİNİN YURT DIŞINDA YAPTIĞI İŞİ, YAŞI, KIDEMİ BELİRTİLEREK YURT İÇİNDE ALABİLECEĞİ ÜCRETİ BULUP BU ÜCRET ÜZERİNDEN YURT DIŞINDAKİ İŞİN SÜRESİNİN BİTİMİNE KADAR HESAP YAPILMASI GEREKTİĞİ YURT DIŞINDA ÇALIŞTIĞI İŞİN OLASI SONA ERİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN AKTİF DÖNEMİN SONUNA KADAR HESAPLAMAYA ESAS ÜCRET OLARAK EMSAL ÜCRETİN ALINACAĞI PASİF DÖNEMİN AGİ HARİÇ ASGARİ ÜCRET ESAS ALINARAK HESAPLANACAĞI

  • İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİĞE UĞRAYAN İŞÇİNİN ZARARININ GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 21. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/4393 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/2612 5510 S. SSGSSK/12
   Tarihi: 04.04.2019X
   İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİĞE UĞRAYAN İŞÇİNİN ZARARININ GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANMASININ GEREKMESİ ÜCRETİN İMZALI ÜCRET BORDRO-LARIYLA BELİRLENMEDİĞİ DURUMLARDA ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ KAMU DÜZENİYLE İLGİLİ KONULARDA USULİ KAZANILMIŞ HAKTAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ

  • İŞ KAZASI NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEYEN DAVACI EŞİN İLK DERECE MAHKEMESİNCE KARAR VERİLMESİNDEN SONRA VEFAT ETMESİ

   T.C. YARGITAY 21. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/3879 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/2568 6098 S. TBK/51
   Tarihi: 04.04.2019
   İŞ KAZASI NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEYEN DAVACI EŞİN İLK DERECE MAHKEMESİNCE KARAR VERİLMESİNDEN SONRA VEFAT ETMESİ  DESTEK SÜRESİNİN DAVACI EŞİN VEFAT ETTİĞİ TARİH ESAS ALINARAK BELİRLENİP YENİDEN HESAP YAPILMASININ GEREKMESİ

  • PASİF DEVREDE SİGORTALI HİÇBİR İŞTE ÇALIŞMASA DAHİ YAŞAMSAL FAALİYETLERİNİ SÜRMESİNİN EKONOMİK BİR DEĞER TAŞIDIĞI

   T.C. YARGITAY 21. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/3421 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/2096 6098 S. TBK/51
   Tarihi: 18.03.2019
   PASİF DEVREDE SİGORTALI HİÇBİR İŞTE ÇALIŞMASA DAHİ YAŞAMSAL FAALİYETLERİNİ SÜRMESİNİN EKONOMİK BİR DEĞER TAŞIDIĞI PASİF DEVRE ZARARININ AGİ DİKKATE ALINMADAN NET ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN YAPILMASININ GEREKMESİ

  • ASIL İŞVERENLE ALT İŞVEREN ARASINDA İŞ KAZASINDAN DOĞAN SORUMLULUK KONUSUNDA YAPILAN ANLAŞMANIN İŞÇİYİ BAĞLAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 21. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/1696 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/1960 5510 S. SSGSSK/3 6098 S. TBK/51
   Tarihi: 14.03.2019
   ASIL İŞVERENLE ALT İŞVEREN ARASINDA İŞ KAZASINDAN DOĞAN SORUMLULUK KONUSUNDA YAPILAN ANLAŞMANIN İŞÇİYİ BAĞLAMAYACAĞI BİRLİKTE İSTİHDAM HALİNDE İŞÇİ İLE İŞVERENLER ARASINDA TEK BİR İŞ İLİŞKİSİNİN BULUNDUĞU ORGANİK BAĞIN BULUNDUĞU VEYA İŞVEREN ŞİRKETTEN ALACAĞIN TAHSİLİNİ OLANAKSIZ HALE GETİREN MUVAZAALI İŞLEMLERİN YAPILDIĞI DURUMLARDA İŞVEREN ŞİRKETLE BİRLİKTE DİĞER ŞİRKETLERİNDE SORUMLU OLACAĞI

  • BİLİRKİŞİNİN TAKTİRİ DELİL NİTELİĞİNDE OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/11941 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/9406 4857 S. İşK/22 6100 S.HMK/278,290
   Tarihi: 24.04.2019
   BİLİRKİŞİNİN TAKTİRİ DELİL NİTELİ-ĞİNDE OLDUĞU ÇÖZÜMÜ TEKNİK VEYA ÖZEL BİLGİYİ GEREKTİREN HALLERDE BİLİRKİŞİ İNCE-LEMESİNE BAŞVURULABİLECEĞİ BİLİRKİŞİLERE TARAFLARI DİNELEME YETKİSİ VERİLEBİLECEĞİ ANCAK BU YETKİYİ VERİRKEN BİR TARAF OLMADAN DİĞER TARAFIN DİNLENMESİNİN OLANAKLI OLMADIĞININ ÖNCEDEN HATIRLATIL-MASININ GEREKMESİ YERİNDE İNCELEME YETKİSİ VERİLEN HALLERDE TARAFLARA İNCELEME TARİH VE SAATİ BİLDİRİLMEDEN YAPILAN İNCELE-MENİN DİNLENME HAKKININ İHLALİ OLDUĞU KEŞİFİN MAHKEMELERCE YAPILACAĞI İŞ KOŞULLARINDA BİR AĞIRLAŞTIRMA OLUP OLMADIĞINA YÖNELİK BİR UYUŞMAZLIĞIN TEMELDE HUKUKİ BİR DEĞERLENDİRMEYİ ZORUNLU VE GEREKLİ KILDIĞI UYUŞMAZLIĞIN ESASI HAKKINDA SALT BİLİRKİŞİ RAPORU DOĞRULTUSUNDA KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/18529 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/9393 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 22.04.2019
   FAZLA ÇALIŞMA BELGELERE DAYALI HESAPLANAN FAZLA ÇALIŞMADAN TAKTİRİ İNDİRİM YAPILAMA-YACAĞI TANIK ANLATIMINA DAYALI FAZLA ÇALIŞMALARDA ÖNCE ÖDENEN FAZLA ÇALIŞMALARIN MAHSUP EDİLİP KALAN TUTARDAN TAKTİRİ İNDİRİMİN YAPILMA-SININ GEREKMESİ

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMANIN TARAF İŞÇİ SENDİKASINA ÜYELİĞİN İŞVERENE BİLDİRİLDİĞİ TARİHTEN BAŞLAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/2574 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/9079 4857 S. İşK/2 6356 S. STK/39
   Tarihi: 18.04.2019
   TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLAN-MANIN TARAF İŞÇİ SENDİKASINA ÜYELİĞİN İŞVERENE BİLDİRİLDİĞİ TARİHTEN BAŞLAYACAĞI MUVAZAALI ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ NEDENİYLE ASIL İŞVEREN İŞÇİSİ SAYILAN İŞÇİNİN ASIL İŞYERİNİN İŞKOLU FARKLI OLDUĞU SENDİKAYA ÜYE OLMAMASININ YARARLANMA AÇISINDAN BİR ÖNEMİNİN OLMADIĞI

  • İŞÇİ VE İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ BİR YIL VE ALTI İŞ GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER İÇERİSİNDE KULLANMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/21739 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/9068 4857 S. İşK/24,26
   Tarihi: 18.04.201
   İŞÇİ VE İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ BİR YIL VE ALTI İŞ GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER İÇERİSİNDE KULLANMASININ GEREKMESİ HAKLI FESİH HAKKINI KULLANMADA ÖNGÖRÜLEN SÜRELERİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE OLMASI NEDENİYLE TARAFLAR İLERİ SÜRMESE DE RE’SEN DİKKATE ALINACAĞI DEVAM EDEN HAKLI NEDENLERDE SÜRENİN SON EYLEME GÖRE BELİRLENECEĞİ İŞÇİNİN İŞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN ANLIK BİR EYLEM OLDUĞU İŞÇİNİN ARADAN ÜÇ YIL GEÇTİKTEN SONRA İŞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ HAKLI NEDENLE FESİH GEREKÇESİ YAPAMAYACAĞI

  • KAPICI HİZMETLERİNİN ARALIKSIZ ÇALIŞMAYI GEREKTİRMEDİĞİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/11300 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/9055 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 18.04.2019
   KAPICI HİZMETLERİNİN ARALIKSIZ ÇALIŞMAYI GEREKTİRMEDİĞİ ARA DİNLENMELERİN KAPICININ FİİLEN ÇALIŞMADIĞI SÜRELERLE TESPİT EDİLEREK SONUCA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • ALT İŞVEREN İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞIRKEN KADROYA GEÇEN İŞÇİNİN ÖNCEKİ ÇALIŞMALARININ İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/21626 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 019/9012 4857 S. İşK/2,6
   Tarihi: 18.04.2019
   ALT İŞVEREN İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞIRKEN KADROYA GEÇEN İŞÇİNİN ÖNCEKİ ÇALIŞMA-LARININ İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKMESİ ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ SIRASINDA 10-15 GÜNLÜK MAKUL SÜREYİ AŞACAK ARA VERMELERİN OLMASI HALİNDE İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAYA-CAĞI

  • İŞVERENİN  TUTUKLANAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN DERHAL FESİH HAKKININ İHBAR ÖNELLERİNE 6 HAFTA EKLENMESİYLE BULUNAN SÜRE DOLDUKTAN SONRA DOĞACAĞI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/6175  İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/8236 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 10.04.2019
   İŞVERENİN TUTUKLANAN İŞ SÖZLEŞME-SİNİN DERHAL FESİH HAKKININ İHBAR ÖNELLERİNE 6 HAFTA EKLENMESİYLE BULUNAN SÜRE DOLDUKTAN SONRA DOĞACAĞI SÖZLEŞMEYLE İHBAR ÖNEL SÜRESİNİN ARTIRILMIŞ OLMASI DURUMUNDA İŞVERE-NİN İŞÇİNİN TUTUKLULUĞU NEDENİYLE DERHAL FESİH HAKKINI KULLANABİLECEĞİ SÜRENİN ARTTIRIL ÖNEL SÜRELERİNE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • YÜRÜKLÜKTE OLAN BİR TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YETKİLİ TARAFLARINCA PROTOKOLLE DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/1586 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/7909 6356 S. TSK/36
   Tarihi: 08.04.2019
   YÜRÜKLÜKTE OLAN BİR TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YETKİLİ TARAFLARINCA PROTOKOLLE DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİ TİS PROTOKOLLE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN GEÇMİŞE DÖNÜK UYGULANMAYACAĞI PROTOKOLLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN İŞÇİYİ DE BAĞLAYACAĞI

  • BİR KAMU KURULUŞUNA AİT AYNI İŞKOLUNDA BİRDEN ÇOK İŞYERİNİN BULUNMASI HALİNDE İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANMASININ ZORUNLU OLMASI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/2372 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/7597 6356 S. TSK/34
   Tarihi: 04.04.2019
   BİR KAMU KURULUŞUNA AİT AYNI İŞKOLUNDA BİRDEN ÇOK İŞYERİNİN BULUNMASI HALİNDE İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANMASININ ZORUNLU OLMASI İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ZORUNLULUĞUNUN KAMU KURULUŞLARIN-DAN İŞ ALAN ALT İŞVERENLER İÇİN UYGULANAMAYACAĞI KAMU KURULUŞLARINDA BİRDEN FAZLA ALT İŞVERENDEN ALINAN HİZMET ALIM SÖZLEŞMELERİNDE HER BİR ALT İŞVEREN İÇİN AYRI AYRI İŞYERİ DÜZEYİNDE TİS YETKİSİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÜVENCESİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/1248 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/7596 6356 S. STK/24
   Tarihi: 04.04.2019
   İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÜVENCESİ İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN TEMSİLCİ OLMADAN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BİR EYLEME DAYANARAK DA OLSA RIZASI OLMA-DAN İŞYERİNİN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ TEMSİLCİNİN RIZASI OLMADAN YAPILAN İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİNİN GEÇERSİZ OLDUĞU BİR EYLEM NEDENİYLE İKİ KEZ CEZA VERİLEMEYECEĞİ

  • HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMASA DA İŞÇİNİN ÜCRETİ ÖDENECEĞİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/9612 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/7353 4857 S. İşK/46
   Tarihi: 02.04.2019
   HAFTA TATİLİ HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMASA DA İŞÇİNİN ÜCRETİ ÖDENECEĞİ ÇALIŞILAN HAFTA TATİLİNİN FAZLA ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNE GÖRE ÜCRETLEN-DİRİLECEĞİ HAFTA TATİLİ ÇALIŞAN İŞÇİYE TOPLAM 2,5 YEVMİYE ÖDENMESİ GEREKTİĞİ

  • İŞÇİNİN SATIŞ ÜZERİNDEN PRİM ALARAK ÇALIŞMASI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/64 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/7293 4857 S. İşK/34
   Tarihi: 02.04.2019
   İŞÇİNİN SATIŞ ÜZERİNDEN PRİM ALARAK ÇALIŞMASI İŞÇİYE SOMUT BİR KUSUR YÜKLENMEDEN BATAK OLAN SATIŞLAR NEDENİYLE PRİMLERİN KESİLEMEYECEĞİ

  • İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÖREV YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE KARŞI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE CEZAİ ŞART KARARLAŞTIRILABİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/7278 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/7250 6356 S. TSK/24
   Tarihi: 01.04.2019
   İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÖREV YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE KARŞI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE CEZAİ ŞART KARARLAŞTIRILABİLECEĞİ CEZAİ ŞARTTAN İNDİRİM GEREKTİĞİ

  • İŞE İADE DAVASI SONRASI ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİ ALAN İŞÇİNİN İŞSİZLİK SİGORTASINDAN BU DÖNEM İÇİN ALDIĞI İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİ İADE ETMESİNİN GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/8628 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/7195  4447 S. İşsizlikK/53
   Tarihi: 01.04.2019
   İŞE İADE DAVASI SONRASI ÇALIŞTIRIL-MAYAN SÜRE ÜCRETİ ALAN İŞÇİNİN İŞSİZLİK SİGORTASINDAN BU DÖNEM İÇİN ALDIĞI İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİ İADE ETMESİNİN GEREKTİĞİ

  • İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMAK İÇİN İŞVERENİN TİCARET SİCİLİNDEKİ ADRESİNE YAPTIĞI TEBLİGATIN ULAŞMAMASINDAN SORUMLU OLMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/21099 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/6852 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 28.03.2019
   İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMAK İÇİN İŞVERENİN TİCARET SİCİLİNDEKİ ADRESİNE YAPTIĞI TEBLİGATIN ULAŞMAMASINDAN SORUMLU OLMAYACAĞI İŞE BAŞLAMA İRADESİNİ ORTAYA KOYMANIN ŞEKİL ŞARTININ BULUNMADIĞI

  • İŞYERİNDE GECE VARDİYASININ SÜREKLİ HALE GETİRİLMESİNİN İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NİTELİĞİNDE OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/20988  İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/6513 4857 S. İşK/22 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 25.03.2019
   İŞYERİNDE GECE VARDİYASININ SÜREKLİ HALE GETİRİLMESİNİN İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NİTELİĞİNDE OLDUĞU İŞÇİ TARAFINDA 6 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE KABUL EDİLMEYEN ESASLI DEĞİŞİKLİKLERİN İŞÇİYİ BAĞLAMAYACAĞI İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİNDE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEYECEĞİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANACAĞI

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİK KOŞULLARI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/16377 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/6511 6098 S. TBK/179
   Tarihi: 25.03.2019
   BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİK KOŞULLARI AKSİ SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILMIŞ OLMADIKÇA HEM CEZAİ ŞARTIN HEM BAKİYE SÜRE ÜCRETİNİN BİRLİKTE İSTENEMEYECEĞİ

  • EDA DAVASI AÇILMASININ MÜMKÜN OLDUĞU DURUMLARDA TESPİT DAVASI AÇILAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/21045 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/6313 6100 S. HMK/106
   Tarihi: 14.03.2019
   EDA DAVASI AÇILMASININ MÜMKÜN OLDUĞU DURUMLARDA TESPİT DAVASI AÇILAMAYACAĞI

  • İŞÇİLERİN 12 SAATLİK İKİ VARDİYA ÇALIŞTIĞININ SABİT OLMASINA KARŞIN İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA SEMBOLİK DÜZEYDE FAZLA ÇALIŞMA GÖSTERİLMİŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/7847 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/6142 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 14.03.2019
   İŞÇİLERİN 12 SAATLİK İKİ VARDİYA ÇALIŞTIĞININ SABİT OLMASINA KARŞIN İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA SEMBOLİK DÜZEYDE FAZLA ÇALIŞMA GÖSTERİLMİŞ OLMASI SEMBOLİK OLARAK GÖSTERİLEN DÖNEMLER İÇİN FAZLA ÇALIŞMA HESABININ İMZALI ÜCRET BORDROSU OLSA DA HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • ŞARTA BAĞLI İSTİFANIN İKALE ÖNERİSİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/6262 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/5766 4857 S. İşK/17, 24 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 12.03.2019
   İSTİFA ŞARTA BAĞLI İSTİFANIN İKALE ÖNERİSİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU İSTİFA SONRASI TARAFLARIN BİR SÜRE DAHA ÇALIŞMA KONUSUNDA ANLAŞMALARI-NIN SÜRE SONUNDA FESHİN GERÇEKLEŞ-MESİNİN İKALE OLARAK KABUL EDİLECEĞİ İŞÇİNİN HAKLI NEDENİN DOĞMASINDAN ALTI GÜN GEÇTİKTEN SONRA İSTİFA ETMESİ VEYA SEBEP GÖSTERMEMESİ HALİNDE İHBAR TAZMİNATI ÖDEMESİNİN GEREKECEĞİ İŞÇİNİN BAZI İŞÇİLİK HAKLARINI ÖDEMEME TEHDİDİ İLE İSTİFASININ ALINMASINDA GERÇEK ANLAMDA İSTİFA İRADESİNİN VARLIĞINDAN SÖZ EDİLEMEYE-CEĞİ İŞVERENİN BASKIYLA ALDIĞI İSTİFA HALLERİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVERENCE HAKSIZ OLARAK SONA ERDİRİLMİŞ OLDUĞUNUN KABUL EDİLMESİ VE KIDEM İHBAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİNİN GEREKECEĞİ

  • İŞÇİNİN HANGİ DAVRANIŞI İLE HASARIN MEYDANA GELMESİNE NEDEN OLDUĞU BELİRLENMEDEN İZAFİ OLARAK KUSUR YÜKLENEREK SORUMLU TUTULAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/6273 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/5762  4857 S. İşK/25
   Tarihi: 12.03.2019
   İŞÇİNİN HANGİ DAVRANIŞI İLE HASARIN MEYDANA GELMESİNE NEDEN OLDUĞU BELİRLENMEDEN İZAFİ OLARAK KUSUR YÜKLENEREK SORUMLU TUTULAMAYACAĞI İŞÇİNİN KUSURUNUN BULUNUP BULUNMADIĞININ VARSA KUSUR ORANININ ŞÜPHEYE YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN KAYITLARDA GÖSTERİLEN İŞVEREN İLE DAVA DIŞI ŞİRKET ARASINDA İSİM ADRES BENZERLİĞİ YÖNETİCİLERİNİN BENZER OLMASI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/535 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/5759  4857 S. İşK/34
   Tarihi: 12.03.2019
   İŞÇİNİN KAYITLARDA GÖSTERİLEN İŞVEREN İLE DAVA DIŞI ŞİRKET ARASINDA İSİM ADRES BENZERLİĞİ YÖNETİCİLERİNİN BENZER OLMASI ORGANİK BAĞ TÜM ÇALIŞMA DÖNEMİNDEN SORUMLU-LUK

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINDAN SONRA SENDİKAYA ÜYE OLANLARIN TİS DE ÜYELİĞİN İŞVERENE BİLDİRİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN FAYDALANABİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/7050 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/5563 4857 S. İşK/34 6356 S. TSK/38
   Tarihi: 11.03.2019
   TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINDAN SONRA SENDİKAYA ÜYE OLANLARIN TİS DE ÜYELİĞİN İŞVERENE BİLDİRİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN FAYDALANABİLECEĞİ

  • FESİH BİLDİRİMİNİN YAZILI YAPILMAMASININ FESHİN GEÇERSİZLİK NEDENİ OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/17221  İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/5507 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 07.03.2019
   FESİH BİLDİRİMİNİN YAZILI YAPILMAMASININ FESHİN GEÇERSİZLİK NEDENİ OLDUĞU FESİH BİLDİRİMİNDE FESİH SEBEBİNİN AÇIK VE KESİN OLARAK BELİRTİLMEMİŞ OLMASININ FESHİ GEÇERSİZ KILACAĞI İŞ YASASININ 25 MADDESİNE DAYANARAK HAKLI NEDENLE YAPILAN FESİHLERDE YAZILI BİLDİRİM KOŞULUNUN BULUNMADIĞI MADDİ HATANIN KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURMAYACAĞI

  • SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN ÜCRETLERİNİ BELİRLEME YETKİSİNİN MÜNHASIRAN SENDİKA GENEL KURULUNA AİT OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/194 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/5385 6356 S. TSK/8,28
   Tarihi: 07.03.2019
   SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN ÜCRETLERİ-Nİ BELİRLEME YETKİSİNİN MÜNHASIRAN SENDİKA GENEL KURULUNA AİT OLDUĞU SENDİKA İLE YÖNETİCİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VEKALET AKDİNE DAYANDIĞI ARADA İŞ SÖZLEŞMESİ İLİŞKİNİN OLMADIĞI SENDİKA YÖNETİCİSİ HESABINA YATIRILAN AVANSLARIN SENDİKAL FAALİYETE HARCANDIĞINI KANITLAMAK ZORUNDA OLDUĞU SENDİKA YÖNETİCİSİNİN KULLANMADIĞI YILLIK İZİNLERİNİN YASAYA GÖRE DEĞİL TÜZÜK HÜKÜMLERİNE GÖRE KULLANIL-MAYAN DÖNEMDEKİ ÜCRETTEN ÖDENECEĞİ SENDİKA YÖNETİCİSİNE YAPILAN ÖDEME ÜCRET NİTELİĞİNDE OLMADIĞINDAN MEVDUAT FAİZİ UYGULANAMAYACAĞI

  • ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN KESİNTİSİZ ÇALIŞMASI HALİNDE İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/20461 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/5262 4857 S. İşK/2,6 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 07.03.2019
   ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN KESİNTİSİZ ÇALIŞMASI HALİNDE İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI ALT İŞVERENLER DEĞİŞİRKEN 10-15 GÜNLÜK MAKUL SÜREYİ AŞAN ARA VERMELER HALİNDE DEVİR HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAYACAĞI ARA VEREREK KURULAN İLİŞKİDE SON ALT İŞVERENİN SADECE KENDİ SÜRESİYLE SINIRLI OLARAK KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLU OLACAĞI

  • İŞVERENİN BELGE TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMASININ TEK BAŞINA İŞÇİYE BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇMA HAKKI VERMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/4856 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/4958 4857 S. İşK/34 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 05.03.2019
   İŞVERENİN BELGE TUTMA YÜKÜM-LÜLÜĞÜNE UYMAMASININ TEK BAŞINA İŞÇİYE BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇMA HAKKI VERMEYECEĞİ İŞÇİNİN ÜCRETİNİ BELİRLEYEBİLECEK DURUMDA OLABİLECEĞİ KIDEM İHBAR TAZMİNATLARININ BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇAMAYACAĞI EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASINDA İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARINDAN VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMUNDAN SORULARAK YAPILMASININ GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE RAPOR ALMAK İÇİN İŞYERİNDEN AYRILMASI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/20999 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/4943 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 05.03.2019
   İŞÇİNİN SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE RAPOR ALMAK İÇİN İŞYERİNDEN AYRILMASI İŞÇİNİN ŞEFİ KONUMUNDAKİ KİŞİNİN İZİN TALEBİNİ İŞLEME KOYDURACAĞINA GÜVENMESİ BAŞKA BİR GELİRİ OLMAYAN İŞÇİNİN NEDENSİZ YERE DEVAMSIZLIK YAPMASININ YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLDUĞU HAKLI NEDENLE FESHİN KANITLANAMAMASI KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/20572 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/4853 6098 S. TBK/154,155
   Tarihi: 04.03.2019
   ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ  MÜTESELSİL BORÇLULARDAN BİRİSİ İÇİN KESİLEN ZAMANAŞIMININ DİĞER MÜTESEL-SİL BORÇLULAR İÇİNDE ZAMANAŞIMINI KESECEĞİ

  • KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/20568 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/4851 4857 S. İşK/13
   Tarihi: 04.03.2019
    KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNDE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 30 SAAT VE DAHA ALTIDIR KISMİ SÜRELİ İŞÇİNİN KIDEMİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN BAŞLANGICINDAN BİTİŞİNE GÖRE HESAPLANACAĞI KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN İŞÇİNİN HAFTALIK 45 SAATLİK ÇALIŞMAYI DOLDURMADIĞINDA HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANMAYA-CAĞI KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN İŞÇİNİN SENDİKAYA ÜYE OLABİLECEĞİ TİS DEN YARARLANABİLECEĞİ KISMİ SÜRELİ İŞÇİNİN TİS DEN YARALANMASINI YASAKLAYAN TİS HÜKMÜNÜN BU DÜZENLEMEYİ HAKLI KILACAK BİR NEDEN OLMADIKÇA GEÇERSİZ OLDUĞU

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ