• İŞLETME KREDİSİ FAİZİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/37366
  2007/33647
  13.11.2007
  İlgili Kanun / Madde
  2822 TSGLK/61
     
  • İŞLETME KREDİSİ FAİZİ
  • UYGULAYAN BANKAYA SORULMASININ ZORUNLU OLMASI

   
    ÖZETİ: En yüksek işletme kredisi faizi Kocaeli’nde şubesi bulunan bankalardan sorulmuş, mahkemece Türkiye İş Bankasının kısa vadeli ticari işletme faizi esas alınarak hüküm kurulmuştur. Oysa Türkiye Kalkınma Bankasının dışında İşletme Kredisi faizi veren banka bulunmadığından anılan bankaya yazı yazılarak gelecek cevaba göre bilirkişiden ek rapor alınarak sonuca gidilmelidir.
               

  DAVA                         :Davacı,  ücret,  fazla mesai, yıllık izin, ikramiye ile sosyal hak alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  En yüksek işletme kredisi faizi Kocaeli’nde şubesi bulunan bankalardan sorulmuş, mahkemece Türkiye İş Bankasının kısa vadeli ticari işletme faizi esas alınarak hüküm kurulmuştur. Oysa Türkiye Kalkınma Bankasının dışında İşletme Kredisi faizi veren banka bulunmadığından anılan bankaya yazı yazılarak gelecek cevaba göre bilirkişiden ek rapor alınarak sonuca gidilmelidir. Eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ