• FAZLA ÇALIŞMA ÖDENEN AYLARIN HESAPLAMANIN DIŞINDA TUTULMASININ GEREKMESİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/37147
  2009/7169
  02.02.2009
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41
     
  • FAZLA ÇALIŞMA ÖDENEN AYLARIN HESAPLAMANIN DIŞINDA TUTULMASININ GEREKMESİ
  ÖZETİ: Dairemizin kararlılık kazanmış uygulamasına göre fazla mesai ödenen ayların hesaba dahil edilmeden kalan aylar için fazla çalışma alacağı hesaplanması gerekir.
           

  DAVA                                  :Davacı, fazla mesai, vardiya pirim yıllık izin ücreti ile hafta ve bayram tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Y.Tekbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Dairemizin kararlılık kazanmış uygulamasına göre fazla mesai ödenen ayların hesaba dahil edilmeden kalan aylar için fazla çalışma alacağı hesaplanması gerekir. Bilirkişi raporunun son şıkkı da bu şekilde olduğu halde yerinde olmayan diğer hesaplamaya itibar edilmesi hatalıdır. Mahkemece yapılacak iş bilirkişi raporunun son seçeneğine göre davanın kabulüne karar vermekten ibarettir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 2.2.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ