• BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DENETİME ELVERİŞLİ OLMASININ GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/43867
  2009/19412
  06.07.2009
  İlgili Kanun / Madde
  4857 İşK/41,47,57
     
  • BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DENETİME ELVERİŞLİ OLMASININ GEREKMESİ
    ÖZETİ: - Davacının haftanın ilk günü 08–18, izleyen gün 18–08 saatleri arasında çalışıp sonraki gün 24 saat dinlendiği anlaşılmaktadır. Hükme esas alınan bilirkişi raporundan ve hesap tablosundan davacının günlük çalışmasının kaç saat kabul edildiği, ara dinlenme indirilip indirilmediği, her hafta çalışma gün ve saatleri farklı olduğundan haftalık hesap yapılıp yapılmadığı ve haftalık kaç saat fazla çalışma kabul edildiği anlaşılamamaktadır. Denetlemeye elverişli olmayan bilirkişi raporunun hükme esas alınması hatalıdır.  
               

  DAVA                                  :Davacı, fazla çalışma, hafta sonu ve bayram tatili ücreti, ihtarname ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Y.Tekbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacının haftanın ilk günü 08–18, izleyen gün 18–08 saatleri arasında çalışıp sonraki gün 24 saat dinlendiği anlaşılmaktadır. Hükme esas alınan bilirkişi raporundan ve hesap tablosundan davacının günlük çalışmasının kaç saat kabul edildiği, ara dinlenme indirilip indirilmediği, her hafta çalışma gün ve saatleri farklı olduğundan haftalık hesap yapılıp yapılmadığı ve haftalık kaç saat fazla çalışma kabul edildiği anlaşılamamaktadır. Denetlemeye elverişli olmayan bilirkişi raporunun hükme esas alınması hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 6.7.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ