• Sunuş

    Murat ÖZVERİ

    53. sayımızla tekrar merhaba.

    Bu sayımızda on makaleye yer verdik.

    53. sayımızda da Yargıtay 9, 10, 21 ve 22. HD’lerinin, İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun ve Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu toplam 75 adet karar yayımlanmıştır.

    Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 54. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ