• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  49. sayımızla tekrar merhaba.

  Türk Sosyal Bilimler Derneği’nce düzenlenen Sosyal Bilimler Kongresi Emek Oturumuna sunulan bildirileri özel sayı olarak yayınlamaya devam ediyoruz. 2007, 2009,  2011, 2013 ve 2015 yıllarında yayınlanan sayılarda olduğu gibi, Sosyal Bilimler Kongresi’ndeki Emek Oturumu ’nu organize eden Prof. Dr. Ahmet Makal bu özel sayının da editörlüğünü yapmıştır. Kendisine Yayın Kurulumuz adına teşekkür ediyoruz.

  Bu sayıda yeralan makalelere ilişkin bilgiyi Değerli Hocamız Prof. Dr. Ahmet Makal’ın “Öndeyiş” yazısından izleyebilirsiniz.

  49. sayımızda da yabancı mahkeme kararları olduğu gibi,  Yargıtay7, 9, 10, 21 ve 22. HD’lerinin vermiş olduğu toplam 70 adet karar yayımlanmıştır.

  Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 50. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ