• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  Sunuş

  79. sayımızla tekrar merhaba...

  Bu sayımızla da, artık gelenek haline getirdiğimiz bir uygulamayı sürdürüyor ve “Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Emek Oturumu” bildirilerini bir özel sayı olarak okurlarımıza ve sosyal politika camiasına sunuyoruz. Elinizdeki sayıyla birlikte, Çalışma ve Toplum ’un son 17 yılda yayınladığı bu özel sayılar 8’e ulaşmış oluyor. Daha önceki 7 sayıda olduğu gibi, bu sayının da editörlüğünü üstlenen değerli hocamız ve dergimiz Yayın Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Makal’a teşekkür ediyoruz.

  17. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ni zor koşullarda gerçekleştirerek, sosyal bilimlerin her alanında olduğu gibi, emek çalışmaları alanında da bu özel sayımızda yer alan bildirilerin tartışılmasına olanak sağlayan Türk Sosyal Bilimler Derneği’ne, Başkan Doç. Dr. Galip Yalman ile derneğin diğer yöneticileri nezdinde teşekkürlerimizi sunuyoruz.

  79. sayımızda da Federal Mahkeme kararları ile Anaysa Mahkemesi, Yargıtay 9., 10., HD’lerinin ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun ve Bölge Adliye Mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar yer alıyor.

  İlk sayımızdan elinizde ki 79.sayıya kadar aksatmadan Alman Federal Mahkeme Kararlarını çevirip bize ulaştıran Prof. Dr. Alpay Hekimler hocamıza, iş hukukuna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını çevirme görevini üstlenen Arş. Gör. İrem Çelik’e, Yargıtay kararların taranmasında büyük emekleri olan Av. İrfan Taşkın ve Av. Adil Anlama ’ya dergiye gelen makalelerin takibinde bize katkı sunan genç dostlarımız, Dilan Kıran ve Dr. Feyza Turgay, Dr. Ömer Ceylan, Dr. Ömer Furkan Özdemir’e teşekkür ediyoruz.

  Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisi’ndeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ederken, 80. sayımızda tekrar birlikte olmayı diliyoruz.

   

  Yayın Yönetmeni

  Dr. Murat ÖZVERİ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ