• Av. Ertuğrul Sakaoğlu Anısına…

  Murat ÖZVERİ

   

  img9 

   

  Ertuğrul Sakaoğlu, 20 Mayıs 1955’te Bartın’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1980 yılında mezun oldu. 1981 yılında avukatlık stajını bitirerek Kocaeli Barosu avukatı olarak meslek yaşamına başladı.

   Av. Ertuğrul Sakaoğlu’nun avukatlık mesleğine başladığı yıllar 12 Eylül darbesi sonrası hukuksuzluğun doruk noktasına çıktığı yıllardı. DİSK üyesi sendikacılar, öğrenci liderleri tutuklanmış, Türk-İş’in dışındaki işçi konfederasyonlarının faaliyetleri durdurulmuştu. “Sendika”, “işçi”, “sol” sözcüklerinin yüksek sesle dile getirilmesinin dahi cesaret istediği günlerdi. Bu zor günlerde Ertuğrul Sakaoğlu, Av. Semra Şıvgın ile birlikte Sıkıyönetim Mahkemelerinde sendikacıların, işçilerin, öğrencilerin savunmalarını üstlendi.

  Metal işkolunda bağımsız sendika olarak kurulmuş Otomobil-İş Sendikası’nın, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bilecik, Zonguldak bölgesi avukatı olarak görev yapmaya başladı. Bu görevini Otomobil-İş Sendikası’nın DİSK’e bağlı Maden-İş Sendikası’yla birleşerek Birleşik Metal-İş Sendikası adını almasından kendisini kaybettiğimiz tarihe kadar sürdürdü.

  12 Eylül döneminde kabul edilen 2821 sayılı Sendikalar, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasalarının getirdiği yasakların sendika ve grev haklarının özünü zedelemeden kullandırılmasını sağlamak için etkin bir hukuk mücadelesi verdi.

  “Grevdeki işçilerin üretmiş olduğu stokların grev sırasında işyerinden çıkartılıp çıkartılmayacağı”, “grev oylamasına katılacak işçilerin işyerinde fiilen çalışan işçiler olmasının gerekmesi”, “sırf zaman kazanmak için toplu iş sözleşmesi yetki tespitine itirazlarda işkolu itirazının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu”, “muvazaalı iş ilişkileri”, “muvazaalı taşeron ilişkilerinin geçersizliği”, “iş kazalarında tazminat hesaplama yöntemleri”, “iş kazaları davalarında faiz başlangıcı” gibi yüzlerce konuda, bir kısmı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı haline gelen içtihatların ortaya çıkmasında “işçi avukatı” olarak emek verdi, katkı sundu.

  Uzun meslek yaşamının tamamını gururla “işçi avukatı” olarak tamamladı. Çalışma ve Toplum Dergisi projesinin yaşama geçirilmesinde büyük katkıları oldu. Dergi önerisini Birleşik Metal-İş Sendikası’na birlikte götürdük. Birinci sayının Yargıtay kararlarını birlikte seçtik, derginin formatını birlikte belirledik.

  Son nefesini verene kadar dergimize karar toplamaya, değişik konularda çıkan makaleler ve makale yazarı konusunda öneriler getirmeye devam etti.

  Av. Ertuğrul Sakaoğlu’nu 15 Mart 2015’te kaybettik.

  Değerli bir iş hukukçusunu, meslek etiğini ilke edinmiş beyefendi bir avukatı, benzersiz bir dostu kaybetmenin acısını yaşıyoruz.

  Bu sayımızı Av. Ertuğrul Sakaoğlu’na saygıyla adıyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ