• 8. Uluslararası GAJE ve 13. Uluslararası IJCLE Konferansları

  Yayın Kurulu

  img3 

  8. Uluslararası GAJE ve

  13. Uluslararası IJCLE Konferansları Hakkında

  Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü ile birlikte 22-28 Temmuz 2015 tarihlerinde 8. Uluslararası GAJE ve 13. Uluslararası IJCLE Konferanslarına ev sahipliği yapacaktır.

  GAJE (Global Alliance for Justice Education) eğitim aracılığıyla adaletin sağlanmasını amaçlayan uluslararası bir kuruluştur. Kuruluş, başta hukuk öğrencileri olmak üzere avukatlar, hakimler, sivil toplum kuruluşları ve hukukçu olmayanların adalet konusunda eğitimine yönelik faaliyetler yürütmekte ve bu konuda bilimsel etkinlikler düzenlemektedir. Kuruluşun daha önceki bilimsel etkinlikleri Hindistan (1999 ve 2013), Güney Afrika (2001), Polonya (2004), Arjantin (2006), Filipinler (2008) ve İspanya (2011)’da düzenlenmiştir.

  (GAJE hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://www.gaje.org/).

  IJCLE (International Journal of Clinical Legal Education) ise klinik hukuk eğitimi alanında İngiltere’nin Northumbria Üniversitesi’nce yayınlanan bir dergi olup aynı alanda her yıl bilimsel etkinlik düzenlemektedir. Daha önceki bilimsel etkinlikleri London (2003), Edinburgh (2004), Melbourne (2005), London (2006), Johannesburg (2007), Cork (2008), Perth/Fremantle (2009), Newcastle upon Tyne (2010), Valencia (2011), Durham (2012), Brisbane (2013) ve Olomouc (2014)’ta düzenlenmiştir. (IJCLE hakkında daha fazla bilgi için bkz.

  http://unn-mlif1.newnumyspace.co.uk/school_of_law/IJCLE/ ).

  Her iki etkinlikle eğitim yoluyla sosyal adaletin sağlanmasına yönelik yeni fikirler, yöntemler ve beceriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

  Konferans web sayfası için bkz.

  http://www.gaje.org/8th-worldwide-conference/ 

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ