• Ulusal İstihdam Stratejisi: Eleştirel Bir Bakış

  Yayın Kurulu

  Ulusal İstihdam Stratejisi: Eleştirel Bir Bakış

  img3 

  TÜRK-İŞ/SBF Sosyal Politika Merkezi ortak yayını

  Editörün Önsözü 

  Ahmet Makal

  "Ulusal İstihdam Stratejisi" Belgesi Üzerine Makro Ekonomik Bakış 

  Erinç Yeldan

  Ulusal İstihdam Stratejisi Kadınlar ve Gençler İçin Ne Getiriyor?

  Gülay Toksöz,

  Ulusal İstihdam Stratejisi: Ucuzluk, Esneklik ve Güvencesizlik

  Aziz Çelik

  Ulusal İstihdam Stratejisinin Politik Eksenlerinden Biri Olarak Eğitim-İstihdam İlişkisi

  Hasan Hüseyin Aksoy

  Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağında İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisi

  Recep Kapar

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ