• Türk İş Hukukunda Kısa Çalışma ile Salgın Hastalık Halinde Uygulanan Diğer Hukuki Kurumlar

  Kitap Tanıtımı

  img1 

  TÜRK İŞ HUKUKUNDA

  Kısa Çalışma ile Salgın Hastalık Halinde Uygulanan Diğer Hukuki Kurumlar

  Yayınevi: Adalet Yayınları

  Yazar: Yasemin YÜCESOY

  İş hukukunda kısa çalışmanın tanımı, gerekçeleri ve nitelikleri yönündeki mevzuatımızdaki gelişmeleri değerlendiren çalışmada, kısa çalışmanın iş sözleşmesine etkileri, işçinin haklı fesih hakkını kullanıp kullanamayacağı sorularına cevap aranmakta, mevzuatımızda boşluk bulunan hususlara dikkat çekilmekte ve işçinin kısa çalışmadan kaynaklı haklarının İş Kanunundan kaynaklı hakları ile çakışmaması yönünde öneriler getirilmektedir. Kısa çalışma süresince işçiye verilen kısa çalışma ödeneği ve sağlanan diğer hakları açıklanmaktadır.

   Diğer yandan covid 19 kaynaklı salgın hastalık haline özgü olarak 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununda yapılan ek ve geçici düzenlemelerle kısa çalışma uygulamasına getirilen değişiklikler ile geçici istihdam güvencesi, ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği gibi yeni hukuki kurumlar açıklanmaktadır. Ayrıca, covid 19 salgın hastalığı gerekçesiyle sıklıkla kullanılmaya başlanılan uzaktan/evden çalışma, telafi çalışması gibi çalışma biçimlerinin uygulanması koşulları ele alınmaktadır.

  Söz konusu konular, ilgili mevzuat kapsamında açıklanırken, ideal hukuk açısından mevzuatın açıkta bıraktığı konularda öneriler getirilmekte, uygulamada karşılaşılan sorunlar cevaplandırılmaktadır.

   

   

   

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ