• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  Zaman çok hızlı geçiyor. Özel Sayı olarak hazırlamış olduğumuz 8. sayının dağıtımını yeni bitirdik derken dokuzuncu sayıyı geciktirme telaşına kapıldık. Bu tatlı bir telaştı çünkü, dergimiz elinizdeki  dokuzuncu sayıyla birlikte iki yaşını da bitirmiş oldu. İki yıl elbette uzun bir süre sayılmaz. Ancak derginin mutfağında yer alan ve çıkan her sayıyı hiç çıkmamış gibi unutup, yenisinin heyecanına kapılanlar için iki yıl gerçekten de azımsanmayacak bir süredir. Dileğimiz, daha nice yılları arkamızda bırakarak yaşlı dergiler liginde yer almak.

  Okuyucularımızın hoşgörüsüne sığınarak belirtmemiz gerekiyor ki, hatalardan kaçınmak için ne kadar dikkat etsek de zaman zaman hatalar yapıyoruz.  Son iki sayımızda hem 7, 8. sayıda aynı hatayı ısrarla sürdürmüş olduğumuzu fark ettik.  Değerli Hocamız Prof. Dr. Ali Güzel’in 7. sayımızda yayımlanan “Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Öngörülen Reform Mevcut Sorunlara Çözüm Mü?” başlıklı makalesinin 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31 nolu dipnotlarında Recep Kapar’a yapılan atıflar yazarın soyadı Hapar olarak yazılarak yapılmış, aynı hata aynı yazara ilişkin 8. sayıda ki “Değerlendirme” bölümünde de tekrarlanmıştır. Bu hata nedeniyle okuyucularımızdan  ve makalenin yazarı Prof. Dr. Ali Güzel’den ve özellikle makalede atıf yapılan Yrd. Doç. Dr. Recep Kapar’dan özür dileriz.

  Dokuzuncu sayımızın “Türkiye’de Resmi Sendikalaşma İstatistiklerinin Sorunları Üstüne”  başlıklı ilk makalesini Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu ve Aziz Çelik hazırladı. Yazarlar makalede ülkemizin TİS yapma yetkisinin belirlenmesinde yaşamsal öneme sahip olan sendikalaşma istatistiklerinin ülkemizdeki gerçek sayıları yansıtmadığını ortaya koymakla yetinmemiş, alternatif bir sendikalaşma oranı hesabı da yaprak, bu konuda gerçek rakamlara ulaşmak isteyenlere ışık tutmuşlardır.

  “Üretimin Söylemlerindeki Dönüşüm, Kolektif Hak Kavramı ve Emeğin Hukuku” başlıklı makalesinde Dr. Murat Özdemir, kolektif hak kavramının içeriğinin çarpıtılmasını ve bu durumun yasalarda ki karşılığını ortaya koymuş, emeğin kolektif haklarının geri plana itilmesi sürecinin altını çizmiştir.

  Sosyal Vatandaşlık ve Günümüzde Yaşadığı Dönüşüm: Aktif Vatandaşlık (Sosyal Politika Açısından Bir Değerlendirme) başlıklı makalesinde Arş. Gör. Doğa Başar Sarıipek; vatandaşlık kavramının tarihsel gelişim içerisinde almış olduğu anlamları inceleyerek; sosyal vatandaşlık kavramının, vatandaşlığın özünü oluşturan hak-yükümlülük dengesinin yükümlülük tarafına doğru bozularak gerilediğini, sosyal haklarda erozyon yaşandığını, yaşanan bu erozyonun ve vatandaşlığın yükümlülük boyutunda oluşan artışların bir sonucu olarak, “aktif vatandaşlık” anlayışını ortaya çıkartıp, bu anlayışın  gittikçe daha fazla benimsenmeye başlandığını belirtmiştir.

  Prof. Dr. Andreas Hänlein tarafından kaleme alınan “Türkiye’de Sürgün bir Alman Sosyal Politikacı” başlıklı makaleyi  Dr. Alpay Hekimler  çevirmiştir. Makale de  İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkemizde yaşayan Alman bilim adamlarından olan, İktisat Fakültesi’nin  ve özellikle İçtimaiyat Enstitüsü’nün kurulmasında anlamlı katkılar sunan, hatta sosyal siyasetin bir disiplin olarak kurulmasını sağlayan, beraberinde getirdiği kitapları Hitler’den kurtarıp tek nüsha olarak İktisat Fakültesi kütüphanesinde korunmasını sağlayan  Prof. Gerhard Kessler'in yaşamı, Hitler rejimine karşı mücadelesinden Türkiye’de yapmış olduğu çalışmalara kadar özetlenerek ortaya konulmuştur.

  “Türkiye’de Tarımın Ekonomideki Yeri ve Güncel Sorunları” başlıklı makalesinde Doç. Dr. F. Aylan Arı, ülkemiz de ciddi sorunlar yaşayarak göç yoluyla kentlerde önemli bir iş gücü fazlalığına neden olan tarım sektörünü incelemiştir.

  Karar incelemesi bölümünde Prof. Dr. Mesut Gülmez, uluslararası sözleşmelerin iç hukukta uygulanması konusunda çok önemli bir örnek oluşturan Danıştay 1. Dairesinin kararını inceleyerek, uluslararası sözleşmelerin iç hukukta uygulanması sorununu somut bir karar örneğinde tartışmıştır.

  Bu sayımızda da her zaman olduğu gibi yabancı Mahkeme kararlarına yer verilmiş, Uyuşmazlık Mahkemesi, Danıştay, HGK ve Yargıtay 9,10,21. HD’lerinin vermiş olduğu toplam 76 adet karar yayımlanmıştır.

  Bu sayımızın hazırlanmasında da her zaman olduğu gibi büyük bir  emek veren Birleşik Metal-İş, Basın Yayın servindeki arkadaşlarımıza, derginin web  sayfasını düzenleyen Kristal-İş Sendikası Eğitim Müdürü Sayın Aziz Çelik’e ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, 10. sayıda da birlikte olmayı diliyoruz.

  YAYIN YÖNETMENİ

  Murat ÖZVERİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ