• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  72. sayımızla tekrar merhaba,

  Bu sayımızı bir acı kaybımıza, binlerce iş hukukçusunun yetiştirilmesine vesile olmuş, Prof. Dr. Fevzi Şahlanan hocamıza ithaf ediyoruz. Bu nedenle 72. sayı, iş hukuku ağırlıklı bir sayı olarak şekillendi.

  Şahlanan hocayla birlikte iş hukukuna ömür vermiş Prof. Dr. Ali Güzel hocamız ithaf yazısını kaleme aldı. Prof. Dr. Gülsevil Alpagut ve Şahlanan Hoca’nın son asistanları Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Köme Akpulat, Dr. Öğr. Üyesi İrem Yayvak Namlı, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ledün Akdeniz, Araş. Gör. Özge Yıldız Hakkakul, Şahlanan hocaya ilişkin duygularını bizlerle paylaştılar.

  Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, Prof. Dr. Gülsevil Alpagut hocalarımız Şahlanan hoca anısına özel makaleler hazırladılar. Hocalarımızın bu yazıları hakem denetiminden geçmemiştir. Prof. Dr. Münir Ekonomi hocamızdan ise davet üzerine yazı talep ettiğimiz için makalesi hakem sürecine girmedi. Kendilerine katkıları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Prof. Dr. Polat Soyer hocamızın makalesi ise olağan yayın sürecinde hakem denetiminden geçmiş, yayın sırası almış ve Şahlanan hocaya adadığımız bu sayıda yayınlanmıştır.

  Bu sayımızdan sonra geçerli olmak üzere yazı kabul, değerlendirme koşullarımızı ve editoryal sürecimizi yeniledik. Güncel koşul, kural ve sürece ilişkin bilgileri hem web sitemizde hem de basılı nüshamızda yayınladık. Bu konuyu yazı göndermeyi düşünen değerli hocalarımızın dikkatlerine sunuyoruz.

  Bu çerçevede editöryel sürece katkı sağlamaları amacıyla alan editörleri görevlendirdik ve yayın kurulumuzu da yeni katılımlarla genişlettik. Ayrıca Yayın Kurulumuza başkaca yeni üyelerin katılımını sağlayarak dergimizin akademik niteliğini daha da arttırma yolunda yeni adımlar atma gayreti içindeyiz.

  73. sayımızdan başlayarak yeni değerlendirme süreç ve kurallarıyla yayınımıza devam edeceğiz. Bu sayede gönderilen makalelerin konu ve şekil açısından dergiye uygunluğu daha hızlı belirlenirken, dergiye uygun bulunmayan makalelerin yazarlarının zaman kaybı azalmış olacaktır. Aynı zamanda yayın kurulu işleyişi ile hakemlik sürecinin daha etkili ve etkin olması sağlanacaktır.

  72. sayımızda da Yargıtay 9.,10. HD’lerinin, vermiş olduğu toplam 71 adet karar, 4 adet HGK yayımlanmıştır. Kararların taranmasında büyük emekleri olan Av. İrfan taşkın ve Av. Adil Anlama’ya teşekkür ederiz.

  Dergi sekreteryasında emek veren ve bize katkı sunan genç dostlarımız, Dilan Kıran ve Dr. Feyza Turgay’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

  Yazarlarımıza, Yayın Kurulumuza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Sendikası Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 73. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

  Yayın Yönetmeni

  Dr. Murat ÖZVERİ

   

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ