• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  Dergimizin 7. sayısında bir kez daha merhaba diyoruz. Geçtiğimiz 6. sayıyı incelediğimizde yayımlamış olduğumuz Yargıtay kararlarına ilişkin endeks hazırlamayı düşünemediğimizi fark ettik. Her sayıda 80 karar bulunduğu dikkate alındığında araştırmacıların karar bulmakta zorlanmaları, hatta karar aramanın başlı başına bir yük haline gelmesi derginin işlevini sınırlandıracaktır. Bu nedenle okuyucularımızdan özür diliyor ve 7. sayımızda yayımlamış olduğumuz tüm kararların kolayca bulunabilmesi için kavram endeksi hazırlayarak derginin sonuna ekliyoruz. Dolayısıyla bu sayıdan itibaren kavram endeksiyle okuyucularımız rahatlıkla karar arama olanağına kavuşmuş oluyorlar.

  Dergimizin web sayfası da yeniden düzenlenmiştir. Dergi internet üzerinden de izlenebiliyor. Bu yazının yazıldığı tarih itibarıyla 7715 kişi dergimizin web sayfasını ziyaret etmiştir. 5. sayıda karar özetleri ile kararların birbirini tutmadığı uyarısı da dergiyi web sayfasından izleyenlerden geldi ve oluşan teknik hata düzeltildi.

  Bizi mutlu eden bir gelişmeyi de okuyucularımızın, dergiye yazı gönderen değerli araştırmacıların dikkatlerine sunuyoruz. Çalışma Toplum Dergisi 5. sayıdan itibaren Sociological Abstract endeksinde yer alacaktır. Dolayısıyla dergimizde yer alan yazılar özet olarak uluslararası alanda okuyucuya ulaşabilecektir.

  Bu sayımızda ki ilk makale Prof. Dr. Meryem Koray tarafından kaleme alındı ve “Reel Küreselleşme veya Küreselleşmenin Realitesi” başlığını taşıyor. Sayın Koray makalesinde küreselleşme sürecinin gerçekliği konusunda kuşku bulunmadığı saptamasını yaptıktan sonra, bu sürecin nasıl yorumlanması meselesinin hâlâ çok tartışmalı olduğu gerçeğine dikkat çekerek, küreselleşme sürecini eleştirel bir yaklaşımla irdelemiştir.

  “Türkiye Ekonomisi'nde Dış Açık Sorunu ve Yapısal Nedenleri” başlıklı makalesinde Prof. Dr. Erinç Yeldan üzerinde çok sık tartışılan, hemen her gün gazetelerin ekonomi sayfalarında yer alan “dış açık” (cari açık) kavramını aydınlatmaktadır. Sayın Yeldan makalesinde; “cari işlemler dengesi kavramının tanımını sunarak, Türkiye’nin verilerini tartıştıktan sonra, kısa vadeli finansal sermaye akımlarını, bu akımların yönünü belirleyen değişkenleri, küresel anlamda sermaye hareketlerinin özelliklerini ve bunların Türkiye ekonomisinde yarattığı yapısal dönüşümleri ele almıştır.

  Prof. Dr. Ali Güzel “Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Öngörülen Reform Mevcut Sorunlara Çözüm Mü?” başlıklı makalesinde önümüzdeki günlerde yasalaşması beklenen Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısını değerlendirmiştir. Sayın Güzel makalesinde, Kanun Tasarılarının, teknik hukuk açısından incelenmesinden çok, öngörülen modelin genel bir değerlendirmesini yaparak, mevcut sistem ve öngörülen sistem açısından Türkiye’nin dünyanın neresinde olduğunu belirlemek, özellikle AB’ye tam üyelik sürecinde, sistemlerin bütünlüğünden soyutlamamak amacıyla, yabancı ülkelerdeki sosyal güvenlik sistemlerinin gelişim seyri, sorunları ve bu sorunlar karşısında üretilen çözüm önerilerini gözden geçirmiştir.

  “İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama” başlıklı makalesinde Yrd. Doç. Dr. Aşkın Keser, Bursa ilinde otomotiv sektöründe yer alan bazı firmalarda çalışmanın anlamı ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiye yönelik araştırma sonuçlarını değerlendirmiştir. Sayın Keser makalesine; “iş doyumu”, “yaşam doyumu” kavramlarını açıklayıp bu iki kavram arasında kurulan ilişkiyi öğretide yer alan görüşleri de dikkate alarak ortaya koyduktan sonra, alan çalışmasında elde edilen verileri bu açıklamalar ışığında değerlendirmiştir.

  Bu sayıda karar incelemesi Av. Mehmet Uçum tarafından yapılmıştır. Sayım Uçum; özellikle gelişen teknolojiye bağlı olarak yeniden tanımlanan, iş sözleşmelerinin ayırt edici unsurlarının başında gelen “bağımlılık” ilişkisini Yargıtay 9. HD’nin.İstanbul’da faaliyet gösteren bir yayıncılık şirketi ile bu şirket adına Fransa’da işgören ve orada ikamet eden çalışan arasında ortaya çıkan uyuşmazlığa ilişkin vermiş olduğu kararını ele alarak değerlendirmiştir.

  Bu sayımızda da Yargıtay 9, 10, 21 ve HGK toplam 72 adet kararına yer verilmiş, yabancı Mahkeme Kararlarının yayımı bu sayıda da sürdürülmüştür.

  Dergimizin Sociological Abstract ile ilgili yazışmalarını yürüten Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi öğretim üyesi Sayın Ahmet Selamoğlu’nun şahsında bölümde görev yapan tüm öğretim üyesi dostlarımıza, Dergininin basımından dağıtımına, gelen eleştirileri derlemeye kadar büyük bir emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servindeki arkadaşlarımıza, derginin web sayfasını düzenleyen Kristal-İş Sendikası Eğitim Müdürü Sayın Aziz Çelik’e ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, 8. sayıda da birlikte olmayı diliyoruz.

  YAYIN YÖNETMENİ

  Murat ÖZVERİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ