• Sunuş

    Murat ÖZVERİ

    64. sayımızla tekrar merhaba.

    64. sayımızda da Yargıtay 9, 10, 21 ve 22. HD’lerinin, vermiş olduğu toplam 70 adet karar, 1 adet Anayasa Mahkemesi Kararı yayımlanmıştır.

    Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 63. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ