• Sunuş

    Murat ÖZVERİ

    62. sayımızla tekrar merhaba.

    62. sayımızda da Yargıtay 9,10,21 ve 22. HD’lerinin, vermiş olduğu toplam 70 adet karar, 5 adet HGK yayımlanmıştır.

    Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 63. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ