• Sunuş

    Murat ÖZVERİ

    61. sayımızla tekrar merhaba. Bu sayıyı genç yaşta görevini yaparken hain bir cinayete kurban verdiğimiz iş hukuku asistanı CEREN DAMAR ŞENEL’in ansına çıkartıyoruz. 

    61. sayımızda da Yargıtay 9,10,21 ve 22. HD’lerinin, vermiş olduğu toplam 70 adet karar, 5 adet HGK yayımlanmıştır.

    Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 62. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ