• Sunuş

    Murat ÖZVERİ

    60. sayımızla tekrar merhaba. Bu sayıyı yaşamını işçi sınıfı mücadelesine adamış, Av. Şinasi Yeldan anısına, Prof. Dr. Erinç Yeldan ve Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse hocalarımızın editörlüğünde hazırladık. Kendilerine Yayın Kurulumuz adına teşekkür ediyoruz.

    60. sayımızda da Yargıtay 9,10,21 ve 22. HD’lerinin, vermiş olduğu toplam 70 adet karar, 2 adet HGK, 1 adet Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ve 1 adet Bölge Adliye Mahkemesi kararı yayımlanmıştır.

    Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 61. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ