• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  img9 

  Av. Şinasi Yeldanın anısına

  56. sayımızla tekrar merhaba. Bu sayımızı “Türkiye’de Göçmen İşçiler” özel sayısı olarak Saniye Dedeoğlu’nun editörlüğünde hazırladık. Kendisine ve yazılarını bizimle paylaşan yazarlara teşekkür ediyoruz.

  56. Sayımızı 10 Kasım 2017 tarihinde kaybettiğimiz Av. Şinasi Yeldan’ın anısına özgüledik. Av. Şinasi Yeldan 1961-71 dönemi Türkiye İşçi Partisi Kocaeli İl Başkanı; 1978-80 dönemi Kocaeli Baro Başkanı; Selüloz-İş; Türk Harb-İş; Keramik-İş; Hürcam-İş ve Maden-İş Kocaeli Bölge sendikalarının hukuk müşaviri olarak tüm yaşamını emek mücadelesine adamış, sınıfsal bakış açısını rehber edinmiş hocamızdı. Kendisini bu vesileyle bir kez daha saygıyla anıyoruz.

  56. sayımızda da Federal Mahkeme kararları, Yargıtay 9,10,21 ve 22. HD’lerinin, ve Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu toplam 72 adet karar yayımlanmıştır.

  Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 57. sayıda birlikte olmayı diliyoruz. 

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ