• Sunuş

    Murat ÖZVERİ

    55. sayımızla tekrar merhaba.

    Bu sayımızda 10 makaleye yer verdik.

    54. sayımızda da Yargıtay 9,10,21 ve 22. HD’lerinin, Yargıtay HGK’nun vermiş olduğu toplam 71 adet karar yayımlanmıştır.

    Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 56. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ