• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  52. sayımızla tekrar merhaba.

  Bu sayımızı özel sayı olarak planlamıştık. Ancak özel sayıya yazı vermeyi kabul eden değerli hocalarımızın önemli bir bölümü, derginin yayın süresini sonuna kadar zorlamamıza karşın makalelerini yetiştiremediler. Derginin daha fazla gecikmesi devam eden sayıları da etkileyeceğinden, daha önceden hakem süreci tamamlanmış olan sınırlı sayıda makale ile dergiyi yayımlamak zorunda kaldık. Özel sayı olması nedeniyle bir sonraki sayılarda yer vermeyi planladığımız makale sayısı bugün itibariyle 28 adete ulaşmıştır. 

  Dergiye gönderilen yazıları daha fazla bekletmemek ve dergi periyodlarını aksatmamak için, daha fazla süre veremediğimiz ve iptal etmek zorunda kaldığımız özel sayıya emek veren hocalarımızdan özür dileriz.

  52. sayımızda da 3 makale ve hakem sürecinden geçmiş bir karar incelemesine yer veriyoruz. Hakem sürecinde olan 28 makale ile gelecek sayılarda daha fazla makale yayımlayarak açığımızı gidereceğimizi düşünüyoruz. 

  52. sayımızda da Anayasa Mahkemesi, Yargıtay 7, 9, 10, 21 ve 22. HD’lerinin vermiş olduğu toplam 72 adet karar yayımlanmıştır. Ayrıca üç adet Alman Federal Mahkeme kararına yer verilmiştir. 

  Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 53. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ