• Sunuş

    Murat ÖZVERİ

    47. sayımızla tekrar merhaba.

    Bu sayımızda dokuz makaleye yer verdik.

    47. sayımızda da Yargıtay 7, 9,10,21 ve 22. HD’lerinin ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun vermiş olduğu toplam 74 adet karar yayımlanmıştır.

    Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 48. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ