• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  41. sayımızla tekrar merhaba.

  Türk Sosyal Bilimler Derneği’nce düzenlenen Sosyal Bilimler Kongresi Emek Oturumuna sunulan bildirileri özel sayı olarak yayınlamaya devam ediyoruz. 2007, 2009 ve 2011 yıllarında yayınlanan sayılarda olduğu gibi, Sosyal Bilimler Kongresi’ndeki Emek Oturumu ’nu organize eden Prof. Dr. Ahmet Makal bu özel sayının da editörlüğünü yapmıştır. Kendisine Yayın Kurulumuz adına teşekkür ediyoruz.

  Bu sayıda yeralan makalelere ilişkin bilgiyi Değerli Hocamız Prof. Dr. Ahmet Makal’ın “Öndeyiş” yazısından izleyebilirsiniz.

  40. sayımızda yayımlanan Savaş Taşkent-Dilek Kurt tarafından hazırlanan “Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde Türk İş Mevzuatında Kadın İşçinin Korunması” başlıklı makale yapmış olduğumuz hata sonucu hakem sonrası düzeltilmiş metin yerine hakem öncesi haliyle yayımlanmıştır. Yanlışlık internet baskısında düzeltilmiş, hakem sonrası yazarların üzerinde çalışıp düzeltme yaptıkları metin internet sayımıza konulmuştur. Yapmış olduğumuz bu hata nedeniyle yazarlardan, hakemlerden ve siz değerli okuyucularımızdan özür dileriz.

  Bu sayımızda Prof. Dr. Mesut Gülmez “Sendika Kararına Uyarak Toplu Eyleme Katılma, ‘Disiplin Suçu’ Değil ‘Mazeret’tir” başlıklı karar incelemesinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararını ele almıştır.

  41. sayımızda da yabancı mahkeme kararları olduğu gibi, YHGK, Yargıtay7, 9,10,21 ve 22. HD’lerinin vermiş olduğu toplam 71 adet karar yayımlanmıştır.

  Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 42. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ