• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  34. sayımızla tekrar merhaba.

  Bu sayımızı, “işçi sağlığı ve iş güvenliği” özel sayısı olarak çıkartmayı öneren Yayın Kurulu üyemiz Prof. Dr. Zeki Erdut ve Doç. Dr. Oğuz Karadeniz’in Yayın Yönetmeni olarak vermiş olduğu büyük emekle çıkartabiliyoruz. Kendilerine ve makale gönderen değerli yazarlarımıza teşekkür ediyoruz.

  Dergimizin yayına hazır olduğu aşamada “İş Sağlığı İş Güvenliği” Yasası yürürlüğe girdi. Bu nedenle, dergideki makaleler yeni yasa dikkate alınarak yazarlarca yeniden düzenlenmek zorunda kalındı. Dolayısıyla olağan yayın tarihinden kısa bir süre geciktik. Okuyucularımızın bu duruma anlayış göstereceğini umuyoruz.

  İş Müfettişleri Derneği bu yıl çalışma yaşamına katkı ödülleri çerçevesinde yayın alanında dergimizi ödüle layık görüp bizleri onurlandırdı. Kendilerine Yayın Kurulumuz adına çok teşekkür ediyoruz.

  34. sayımızda da yabancı mahkeme kararları, Yargıtay 9,10,21 ve 22. HD’lerinin vermiş olduğu toplam 70 adet karar yayımlanmıştır.

  Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 35. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ