• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  33. sayımızla tekrar merhaba.

  Türk Sosyal Bilimler Derneği’nce düzenlenen Sosyal Bilimler Kongresi Emek Oturumu’na sunulan bildirileri özel sayı olarak yayınlamaya devam ediyoruz. 2007 ve 2009’da yayınlanan sayılarda olduğu gibi, Sosyal Bilimler Kongresi’ndeki Emek Oturumu’nu organize eden Prof. Dr. Ahmet Makal bu özel sayının da editörlüğünü yapmıştır. Kendisine Yayın Kurulumuz adına teşekkür ediyoruz.

  Bu sayıda yeralan makalelere ilişkin bilgiyi Değerli Hocamız Prof. Dr. Ahmet Makal’ın “Öndeyiş” yazısından izleyebilirsiniz.

  Bu sayımızda Prof. Dr. Nuri Çelik “Sendika Aidatı Listesi İşverene Gönderilmeden Gecikme Faizinin İşlemeye Başlamayacağı” başlıklı karar incelemesinde bu konuda Yargıtay’ın içtihat değişikliği niteliğindeki kararını incelemiştir

  Kitap tanıtımı bölümünde Yrd. Doç. Dr. Emel Memiş, “Özgürlükçü Bir Kalkınma Anlayışına Doğru” başlıklı yazısında Prof. Dr. Gülay Toksöz’ün “Kalkınmada Kadın Emeği” isimli kitabının tanıtımını ve değerlendirmesini yapmıştır.

  33. sayımızda da yabancı mahkeme kararları olduğu gibi, YHGK, Yargıtay 9,10,21 ve 22. HD’lerinin vermiş olduğu toplam 72 adet karar yayımlanmıştır.

  Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 34. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ