• Sunuş (2.sayı)

  Yayın Kurulu

  Çalışma ve Toplum’un birinci sayısı yayımlandıktan sonra almış olduğumuz değerlendirmeler, bu alanda Çalışma ve Toplum formatında bir dergiye duyulan gereksinimi ortaya çıkartmıştır.

  Çok önemli bulduğumuz bu değerlendirmelerde derginin gerekliliğini vurgulayanların aynı zaman da yayım kalitesinin sürekliliğinin sağlanması konusunda da ortak bir endişeyi paylaştıklarını gördük.

  Aynı endişeyi biz de paylaşıyoruz. Olabildiğince az hatası olan, her sayıda hatalarını gözden geçirip düzeltmeye çalışan, deyim yerindeyse, kendisiyle yarışan bir dergiyi hep birlikte çıkartmak ortak özlemimizi oluşturmaktadır. Ayrıca Çalışma ve Toplum dergisinin doğru bir proje olduğunu ortaya koyarak, hepimizin heyecanını arttırdığı da bir gerçektir.

  Bu nedenle dergimize endişeyle yaklaşan değerli okuyucularımıza teşekkür ediyor, birinci sayımızda gözden kaçırmış olduğumuz yazım hataları için özür diliyoruz.

  Dağıtımda yaşanan bazı sorunlar nedeniyle dergimizi hedef kitlemizin tamamına ulaştıramadık. Bu konuda yaşanan aksaklıkları bu sayıda giderip dergimizin asıl hedefi olan, çalışma yaşamının tüm aktörlerine ulaşıp, fikir üreticisi ağımızı da genişletmeyi umuyoruz. Dağıtımda yaşanan aksaklıkların bir kez daha yaşanmaması dileğimizdir. Ancak geçmiş aksaklığımızı bir ölçüde giderebilmek için bu sayıyla birlikte birinci sayıyı da sizlerin dikkatine sunuyoruz.

  Bu sayıda; “Liberal Ekonomi Politikaları ve Sosyal Politika” başlıklı makalesinde Prof. Dr. Zeki Erdut, yeni liberal ekonomi politikalarının sosyal politikaları ve siyasal sistemi piyasa mantığına dayalı bir biçimde yeniden yapılandırdığını belirtip, piyasa mantığı, piyasa güç ilişkisi konularını açıkladıktan sonra; “gücün sosyal politikaya meydan okuduğu”, “sosyal dışlanmışlığa yol açtığı” koşullarda sendikaların “gücün uygarlaştırılması” için oynayabileceği role ışık tutmuştur.

  “Örgütlenme Sorunu ve Sendikal Yapıda Değişim Arayışı” başlıklı makalede ise Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu sendikal krizin aşılmasında sendikal hareketin bugüne kadar yaratmış olduğu birikimin önemine işaret ederek, sendikal hareketin tarihsel sorumluluğunu, “işgücünü harekete geçirebilme kapasitesi” bağlamında sendikal hareketin gücü ve etkinliğini, bu etkinliğin yaratılmasında siyasi hareketin destek sorununu tartışmakta, sendikaların çalışanların sorunlarına kolektif yapıda çözümler arayan, onları kitlesel bir harekete yönlendiren, ve değişimi takip eden değil, aksine içinde bulunduğu koşulları yorumlayarak önceden harekete geçen bir yapılanmayı benimsemeleri gerekliliğini ortaya koymaktadır.

  Dr. Hasan Ejder “Eğreti İstihdam: İşgücü Piyasasında Güvencesizliğin ve İstikrarsızlığın Yeni Yapılanması” başlıklı makalesinde “kısmi süreli çalışma”, “geçici çalışma”, “belirli süreli çalışma”, “mevsimlik çalışma” ve “kendi hesabına çalışma” gibi yeni istihdam biçimlerini irdeleyip bu çalışma biçimlerinin beraberinde getirdiği “güvencesizlik”, “istikrarsızlık”, “belirsizlik” ve “değişkenlik” nedenleriyle bu istihdam biçimlerinin “eğreti istihdam” olarak tanımlandığını açıklamış, eğreti istihdam kavramının unsurlarını UÇÖ belgelerini de dikkate alarak tartışmış, bu istihdam biçiminin ortaya çıkış gerekçelerini, ortaya çıktıktan sonra izlediği gelişim seyrini, dünya ölçeğindeki yayılımını ortaya koyarak, eğreti istihdamın giderek işgücü piyasalarının yapısal özelliği haline geldiğine dikkat çekmiştir.

  Murat Özveri “Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Belirlenmesindeki Açmazlar ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası” başlıklı makalesinde 2822 sayılı yasanın uygulamada ortaya çıkardığı sorunları özetlemiştir.

  Doç. Dr. Ömer Ekmekçi incelediği Yargıtay kararında işçi alacaklarında faizin başlangıç tarihi tartışmalarına, Yargıtay’ın daha önceki kararlarından örneklerle ışık tutarak, temerrüd olgusunu bir kez daha tartışmaya açmıştır.

  Bu sayımızda Yargıtay kararları ile birlikte Alman Federal Mahkemesi kararlarına da yer verilirken, ayrıca çalışma yaşamına, iktisat ve toplumsal gelişmelere ilişkin yeni yayınlanan kitapların da tanıtımlarına başlanmıştır.

  Bu sayıya gönderdikleri makalelerle, çevirilerle ve eleştirileriyle destek veren ve derginin yayımlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gelecek sayıda yeni konularla buluşmayı diliyoruz.

  Saygılarımızla,

  YAYIN KURULU

   

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ