• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  29. sayımızla yeniden merhaba.

  Bu sayımızın ana temasını “Kadın İstihdamı ve Atipik Çalışma” olarak belirleyip özel sayı olarak hazırladık. Prof. Dr. Tijen ERDUT editörlük görevini üstlenip, makaleleri topladı, tanıtım yazısını hazırladı. Kendisine emekleri için teşekkür ediyoruz.

  Bu sayıda yayımlanan makalelerin ana hatlarını Prof. Dr. Tijen ERDUT’un önsözünde bulabilirsiniz.

  Her sayıda olduğu gibi bu sayıda karar incelemelerine yer verdik.

  Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ hocamız, incelediği Anayasa Mahkemesi kararından hareketle devlet bütçesinden ödentili memur sendikacılığının sendikaların özgürlüğü ve bağımsızlığı ilkeleriyle bağdaşıp bağdaşmayacağı sorusunun yanıtını tartışmıştır.

  Yr.Doç.Dr. Saim OCAK, HGK’nun yurt dışı hizmet borçlanmasına ilişkin kararını incelemiş, yurt dışı hizmet borçlanmasının sigortalılık başlangıcına ve yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarına etkisini değerlendirmiştir.

  29. sayımızda da yabancı Mahkeme kararlarına yer verilmiş, Yargıtay, 9,10,21. HD’lerinin vermiş olduğu toplam 70 adet karar yayımlanmıştır.

  Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 30. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ