• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  25. sayımızla tekrar merhaba.

  Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin iki yılda bir düzenlemekte olduğu Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Emek Oturumunun 28-30 Kasım 2007 yılı tebliğleri, Dergimizin 18.sayısında yayınlanmıştı.

  Bu sayımızı da Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin 9-11 Aralık 2009 tarihlerinde Ankara’da yapılan 11. Kongre Emek Oturumuna sunulan bildirilere ayırdık. Bu konuda bizlere değerli hocamız Prof. Dr. Ahmet Makal destek verdi. Bu sayının editörlüğünü bizimle paylaşıp hem yazarlardan bildirileri toplayarak hem de derginin tanıtım yazısını hazırlayarak Dergimizi yayıma hazırladı. Kendilerine ve bildirilerini bizimle paylaşan değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz.

  Öğr. Gör. Dr. Mehmet Halis Karaman “Kısmi Süreli Çalışma, Ayrımcılık Yasağı, Kıdem Tazminatı, Yıllık Ücretli İzin ve Hafta Tatili” başlıklı karar incelemesinde Yargıtay kararı özelinde kısmi süreli çalışmayı incelemiştir.

  Bu sayımızda da yabancı Mahkeme kararlarına yer verilmiş, Yargıtay HGK, Yarg. 9,10,21. HD’nun vermiş olduğu toplam 71 adet karar yayımlanmıştır.

  Bu vesileyle yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize,  her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor,

  26. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ