• Sunuş

    Murat ÖZVERİ

    18. sayımızla tekrar merhaba.

    Bu sayımızı Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin iki yılda bir düzenlemekte olduğu Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne sunulan bildirilere ayırdık. Bu konuda bizlere değerli hocamız Prof. Dr. Ahmet Makal katkı verdi. Bu sayının editörlüğünü bizimle paylaşıp hem yazarlardan bildirileri toplayarak hem de derginin tanıtım yazısını hazırlayarak dergimizi yayıma soktu. Kendilerine ve bildirilerini bizimle paylaşan değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz.

    Bu sayımızda yabancı Mahkeme kararlarına yer verilmiş, Yargıtay, 9, 10, 21. HD’nun vermiş olduğu toplam 72 adet karar yayımlanmıştır.

    Bu vesileyle yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize,  her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza, derginin web sayfasını düzenleyen Kristal-İş Sendikası Eğitim Müdürü Sayın Aziz Çelik’e ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, 19. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ