• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  Sunuş

  76. sayımızla tekrar merhaba.

  Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim dalında İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku dersleri veren, dergimiz yazar ve hakemlerinden değerli hocamız Prof. Dr. Pir Ali Kay’a hocamızı kaybettik. Çalışma yaşamına yetiştirdiği binlerce öğrenci ile, yazdıkları, konuştuklarıyla çok büyük katkılar yapmış olan değerli bir hocamızı, öğrencileri, dostları hocamıza ithaf ettiğimiz bu sayı için yazdıkları makaleler ile uğurluyorlar.

  76. sayımızda da Yargıtay 9,10 HD’lerinin, vermiş olduğu toplam 50 adet karar, 2 adet HGK ve temyiz yolu kapalı kararlarını esas alarak 20 adet Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) kararı yayımlanmıştır.

  İlk sayımızdan elinizde ki 76.sayıya kadar aksatmadan Alman Federal Mahkeme Kararlarını çevirip bize ulaştıran Prof. Dr. Alpay Hekimler hocamıza, iş hukukuna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını çevirme görevini üstlenen Arş. Gör. İrem Çelik’e, Yargıtay kararların taranmasında büyük emekleri olan Av. İrfan Taşkın ve Av. Adil Anlama ‘ya dergiye gelen makalelerin takibinde bize katkı sunan genç dostlarımız, Dilan Kıran ve Dr. Feyza Turgay’a teşekkür ediyoruz.

  Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, alan editörlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 77. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

   

  Yayın Yönetmeni

  Dr. Murat ÖZVERİ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ