• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  Sunuş

  75. sayımızla tekrar merhaba.

  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri başta olmak üzere çalışma yaşamında yer alan herkes için acı bir kayıp yaşadık. Prof. Dr. Gülten Kutal hocamızı kaybettik. Çalışma yaşamına yetiştirdiği binlerce öğrenci ile yazdıkları, konuştuklarıyla çok büyük katkılar yapmış olan değerli bir hocamızı, öğrencileri, dostları hocamıza ithaf ettiğimiz bu sayı için yazdıkları makaleler ile uğurluyorlar.

  75. sayımızda da Yargıtay 9,10 HD’lerinin, vermiş olduğu toplam 55 adet karar, 4 adet HGK ve bu sayıdan itibaren temyiz yolu kapalı kararlarını esas alarak 15 adet Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) kararı yayımlanmıştır.

  İlk sayımızdan elinizde ki 75.sayıya kadar aksatmadan Alman Federal Mahkeme Kararlarını çevirip bize ulaştıran Prof. Dr. Alpay Hekimler hocamıza, iş hukukuna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını çevirme görevini üstlenen Arş. Gör. İrem Çelik ve Arş. Gör. Osman Can Serttaş’a, Yargıtay kararların taranmasında büyük emekleri olan Av. İrfan Taşkın ve Av. Adil Anlama’ya dergiye gelen makalelerin takibinde bize katkı sunan genç dostlarımız, Dilan Kıran ve Dr. Feyza Turgay’a teşekkür ediyoruz.

  Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, alan editörlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 76. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

   

  Yayın Yönetmeni

  Dr. Murat ÖZVERİ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ