• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  Çalışma ve Toplum dergisine yazdığımız bu onuncu sunuş yazısı. Her sunuş yazısında bir önceki sayıya yönelik kısa değerlendirmeler yapıp, çıkan sayının içeriğini anımsatmak sunuş yazılarımızın genel çerçevesini oluşturdu. Her sunuş yazısını bir sayının daha çıkıyor olmanın sevinci ve gururuyla kolayca yazdık. 10 sayımızda ise ne yazık ki zor bir sunuş yazısı yazma zorunluluğu ile yüz yüze kaldık. Bu zorluk sizlerin de tahmin edebileceği gibi 9. sayımızda yaptığımız hatalardan kaynaklanıyor. Yapmış olduğumuz hatalar nedeniyle özür dilemekten sıkılmıyoruz. Bizi sıkan duygu “biz bu hatayı nasıl yaptık” düşüncesinin üzerimize yaptığı baskıdan ileri geliyor.

  9. sayımızda hatalar daha kapak düzenlemesinden başladı. “Gerhard Kessler: Türkiye'de Sürgün Bir Alman Sosyal Politikacı” başlıklı Prof. Dr. Andreas Hanlein tarafından yazılan Doç. Dr. Alpay Hekimler tarafından çevrilen makalenin başlığında bu bilgiler yer almasına karşın, makaleyi çeviren Doç. Dr. Alpay Hekimler’in ismi kapakta makalenin yazarı imiş gibi çıktı ve asıl yazarın ismi kapakta yer almadı.

  Doç. Dr. F. Aylan Arı'nın makalesi ise teknik bir hatanın kurbanı oldu. Makalenin önemli bir bölümü eksik gönderildi ve bu haliyle yayımlandı. Yargıtay kararları indeksi ise bir önceki sayının indeksiyle karışıp, 9. sayı indeksi yerine bir önceki sayının indeksi yayımlandı.

  Prof. Dr. Ayşegül Yaraman’ın “İşyerinde Psikolojik Taciz/Demokrasi/Psikolog: Nasıl Bir İlişki?” başlığı altında Doç. DrPınar Tınaz’ın İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) başlıklı kitabını değerlendirdiği makalesinde ise çok önemli bir hata yapılmıştır. Dergi çıktığı günden beri bu alana ilişkin basılan kitapları kapakları ya da kısa içerikleriyle tanıtan yazılara yer veriyor ve tanıtım yazısını yazanların isimlerini kullanmıyorduk. Ne yazık ki baskı aşamasında değerli hocamızın yapmış olduğu değerlendirme de sadece bir kitap tanıtımı olarak algılanıp isimsiz basıldı. Prof. Dr. Ayşegül Yaraman makalesinde “Farkındalık dönüşümün çıkış noktasıdır.” diyor. Hocamızın değerli eleştirileriyle fark ettik ki literatürde hocamızın yapmış olduğu çalışma gibi çalışmalar bilimsel bir disiplin içerisinde ele alınıyor. Kitap tanıtımı ile kitap değerlendirilmesi bir birinden çok farklıdır. Değerlendirmede yazarın kitabı üzerinden değerlendirmeyi yapan özgün görüşlerini de ortaya koyarak kitabı tartışıp, yeni ufuklar açılmasını sağlıyor. Hatta bazı kitap değerlendirmelerinin kitabın kendisinden daha çok tartışıldığına da rastlanılabiliyor. Hocamız ve okuyucularımızdan özür diliyor ve aynı makaleyi bu sayıda da yayınlamayı uygun buluyoruz. Ayrıca, bu sayıdan itibaren sayfalarımızı bu alanda basılmış kitapları değerlendiren bilimsel makalelere de açtığımızı duyuruyoruz.

  Yayın Kurulumuz 9. sayıda yayımlanan “Gerhard Kessler: Türkiye’de Sürgün Bir Alman Sosyal Politikacı” başlıklı makalenin görmüş olduğu ilgiden de esinlenerek önümüzdeki sayılarda çalışma yaşamına ilişkin yazılmış, bugünde güncelliğini koruyan eski makaleleri yeniden yayınlamayı kararlaştırmıştır. Bu konuda siz değerli okuyucularımızın önerilerini almaktan da büyük mutluluk duyacağımızı ifade etmek isteriz.

  Dergimizde yayımlanan makaleler Hakem denetiminden geçmektedir. Hakemler tarafından yayımlanamaz raporu verilen makalelerin yazarlarına geri dönüşümüzde raporların özetlerini sunmak istediğimiz için gecikmeler yaşanabilmektedir. Bu konuda yazarlarımızdan hoşgörü beklediğimizi belirtmek istiyoruz. Öte yandan yayın kurulunun daveti üzerine almış olduğumuz az sayıda da olsa hakem denetiminden geçmemiş yazıları bu sayıdan itibaren makalenin ilk sayfasında dipnotla belirtmeyi de yayın kurulumuz uygun bulmuştur.

  Onuncu sayımızın “Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz” başlıklı ilk makalesini Doç. Dr. Pınar Tınaz hazırladı. Yazar makalesinde; İşyerinde psikolojik taciz kavramının tanımını yapmış, işyerinde psikolojik tacize ilişkin çeşitli ülkelerdeki verileri ortaya koymuş, işyerinde ki psikolojik tacizin tacize uğrayan birey, tacizin uygulandığı örgütler, ülke ekonomisi ve toplum açısından ortaya çıkarttığı sonuçları irdeleyerek, işyerinde psikolojik tacizle mücadele yollarını tartışmıştır.

  Küreselleşme ve Kuralsızlaştırma” başlıklı makalesinde Doç. Dr. F. Aylan Arı, Kürselleşmenin uluslararası sermayenin belirgin krizini aşmak için gündeme getirildiğini ileri sürerek, kürselleşmenin sonucu olarak uygulamaya konulan kuralsızlaştırmaya konu olan alanları ortaya koyarak, Küreselleşmenin, uzun dönemde, gelişmiş ekonomilerin çıkarına olduğunun, buna karşılık gelişmekte olan ülkelerin kendi halklarının çıkarlarını önceleyen politikalar belirlemesinin küreselleşmenin önünde engel oluşturduğunun altını çizmiştir.

  Can Şafak “Türkiye'de Toplu Pazarlığın Değişen Çizgisi (1980-2005)” başlıklı makalesinde toplu pazarlığın çizgisinin değişiminde 24 Ocak 1980 tarihinde ülkemizde uygulanmaya konulan yeni liberal politikaların belirleyici olduğuna işaret ederek, 1980-1994 arasını “baskı dönemi ve sendika hareketinin yükselişi”, 1994-1999 arasını Finansal kriz ve istikrar arayışı, 2000-2005 arasını Avrupa Birliği ve yeni dinamikler başlığı altında inceleyerek, yeni arayışları ortaya koyduktan sonra çözüm önerilerini belirtmiştir.

  Dr. Sebahattin Şen, “Alt İşverenlik ve Asıl İşin Bir Bölümünün Alt İşverene Verilmesi” başlıklı makalesinde, alt işverenlik kavramını öncelikle ekonomik ve ticari faaliyet boyutuyla tarihsel gelişimi içerisinde ele alıp tanımını ve sınıflandırılmasını yaptıktan sonra konuyu aynı çerçevede İş Yasası açısından ele alarak çözüm önerilerini sunmuştur.

  Karar İncelemesi bölümünde Prof. Dr. Ali Rıza Okur, yurt dışında geçen sürelerin SSK'ya borçlana bilmek için yurt dışı çalışmalarının yapıldığı dönemde T.C. vatandaşı olmayı bir koşul olarak gören HGK kararını inceleyerek, özellikle Bulgaristan'dan gelen binlerce insanı ilgilendiren bir konuya HGK somutunda sosyal güvenliğin temel ilkelerine de vurgu yaparak ışık tutmuştur.

  Bu sayımızda da her zaman olduğu gibi yabancı Mahkeme kararlarına yer verilmiş, Yargıtay 9., 10., 21. HD’lerinin vermiş olduğu toplam 70 adet karar yayımlanmıştır.

  Bu sayımızın hazırlanmasında da her zaman olduğu gibi büyük bir emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza, derginin web sayfasını düzenleyen Kristal-İş Sendikası Eğitim Müdürü Sayın Aziz Çelik’e ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, 11. sayıda daha az hatalı daha zengin içerikte bir dergide birlikte olmayı diliyoruz.

  YAYIN YÖNETMENİ

  Murat ÖZVERİ

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ