• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  Sunuş

  73. sayımızla tekrar merhaba. Bu sayımızdan itibaren iş hukukuna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının çevirilerini de yayınlamaya başlıyoruz. AİHM kararlarını çevirme görevini İstanbul Gedik Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında görevli Arş. Gör. İrem ÇELİK ve İstanbul Gedik Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında görevli Arş. Gör. Osman Can SERTTAŞ üstlendiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

  73. sayımızda da Yargıtay 9,10 HD’lerinin, vermiş olduğu toplam 70 adet karar, 5 adet HGK yayımlanmıştır. Kararların taranmasında büyük emekleri olan Av. İrfan taşkın ve Av. Adil Anlama ‘ya teşekkür ederiz.

  Dergiye gelen makalelerin takibinde bize katkı sunan genç dostlarımız, Dilan Kıran ve Dr. Feyza Turgay’a teşekkür ediyoruz.

  Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 74. sayıda birlikte olmayı diliyoruz. Yayın Yönetmeni Dr. Murat ÖZVERİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ