• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  65. sayımızla tekrar merhaba.

  Bu sayımızda da artık gelenek haline getirdiğimiz “Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nin Emek Oturumu” bildirilerini özel sayısı olarak yayınlamaya devam ediyoruz. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Emek Oturumu bildirilerini bastığımız tüm satıların editörlüğünü değerli hocamız, dergimiz Yayın Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Makal yapmıştır. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.

  Kongreyi düzenleyerek bu özel sayıda yer alan bildirilerin sunulmasını sağlayan Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Galip Yalman ile derneğin diğer yöneticilerine ayrıca teşekkür ediyoruz.

  65. sayımızda da Federal Mahkeme kararları, Yargıtay 9,10,21 ve 22. HD’lerinin, ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun vermiş olduğu kararlar yayımlanmıştır.

  Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 66. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ